Diplomația românească în perioada primului război mondial

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 30866
Mărime: 116.94KB (arhivat)
Publicat de: Sabina D.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I – DIPLOMAȚIA ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA PREMERGĂTOARE PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1878 – 1914)
 3. 1.1. Acțiuni vizând recunoașterea independenței de stat 7
 4. 1.2. Aderarea la Puterile Centrale pe fondul pericolului rusesc 11
 5. 1.3. România și războaiele balcanice 17
 6. CAPITOLUL II – PERIOADA NEUTRALITĂȚII
 7. 2.1. Premise ale declanșării conflagrației 22
 8. 2.2. Atitudinea României față de declanșarea războiului 24
 9. 2.3. Degradarea relațiilor cu Puterile Centrale și apropierea de Antanta 31
 10. CAPITOLUL III – BELIGERANȚA ROMÂNIEI
 11. 3.1. Încheierea Convenției cu Tripla Înțelegere. Declanșarea operațiunilor militare 35
 12. 3.2. Prăbușirea frontului răsăritean și consecințele sale politico-militare pentru România 39
 13. 3.3. Reintrarea țării noastre în război alături de Antanta. Desăvârșirea unității naționale 46
 14. CONCLUZII 52
 15. BIBLIOGRAFIE 55
 16. ANEXE 57

Extras din licență

În literatura de specialitate, istoria Primului Război Mondial, privită sub aspectul aprecierii responsabilităţilor, a luptelor diplomatice şi militare, a caracterului participării diferitelor ţări, a măsurii în care realizarea autodeterminării naţionale şi a unificării politice şi naţionale a unor popoare din Europa centrală şi de sud-est a fost legitimă sau nu, preocupă şi astăzi, la împlinirea a 100 de ani de la declanşarea Marelui Război opinia publică, cercetarea ştiinţifică.

Lucrarea îşi propune să analizeze situaţia României la începutul Primului Război Mondial plecând de la principalele momente de început ale conflagraţiei mondiale pentru a ilustra contextul general al climatului european, poziţia României faţă de conflict, opţiunile ei, avantajele, dezavantajele dar şi consecinţele acestor alternative.

În climatul primei jumătăţi a anului 1914, Europa lăsa impresia că este încă beneficiara unei îndelungate epoci de pace, prosperitate, fericire, simptomele unei conflagraţii de mari proporţii nu se făceau încă simţite în cadrul popoarelor bătrânului continent. În realitate, anii premergători războiului nu s-au caracterizat însă, nicidecum prin prosperitate şi linişte, crize şi războaie au zguduit numeroase ţări iar conflictele sociale erau frecvente. Trezirea conştiinţei naţionale la popoarele asuprite de către marile imperii vesteau schimbările care se impuneau în mod firesc unei lumi divizate. Europa era dominată de cele trei mari imperii: Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Ţarist şi Imperiul German.

Evenimentele premergătoare declanşării Primului Război Mondial au evidenţiat contradicţiile dintre marile puteri, iar conflictele militare regionale au demonstrat pericolul pe care îl reprezintă pentru pacea generală. În funcţie de interesele şi scopurile proprii urmărite în cadrul politicii interne, marile puteri s-au grupat în două mari blocuri politico militare. După reunificarea sa Germania a devenit prima putere germană, luând locul Austriei, pe care o învinsese în bătălia de la Sadova, din 1866. Pentru a-şi menţine statutul de mare putere, Austria s-a orientat către estul continentului european încheind pactul dualist cu Ungaria în 1867. Cele două puteri, Austro-Ungaria şi Germania au încheiat o alianţă în 1879, la care va adera şi Italia în 1882, alcătuind Tripla Alianţă. Din motive legitime de securitate şi pentru menţinerea independenţei statale la alianţă aderă şi România în 1883. Tot în această perioadă se desfăşoară o adevărată competiţie în regiunea Balcanilor între Rusia şi Austro-Ungaria, pentru stabilirea zonelor de influenţă. Rezultatul acestor acţiuni s-a concretizat prin anexarea Bosniei şi Herţegovinei de către Austro-Ungaria în 1908 şi prin apropierea în acest context a Serbiei faţă de Imperiul Ţarist În Europa Centrală, conflictul dintre Franţa şi Germania a rămas deschis, ca urmare a anexării Alsaciei şi Lorenei în 1871. Izolată după înfrângerea de la Sedan, Franţa s-a aliat cu Rusia în 1893, apoi cu Marea Britanie în 1904. La rândul său Rusia învinsă în războiul ruso-japonez din 1905, a încheiat o alianţă cu Marea Britanie în 1907. Astfel, s-a constituit Antanta sau Tripla Înţelegere.

Tensiunile dintre cele două blocuri militare au fost amplificate şi de criza balcanică din anul 1913 care a avut repercursiuni grave asupra situaţiei internaţionale. Începută prin declanşarea luptei comune a popoarelor din Balcani împotriva dominaţiei Imperiului Otoman, criza balcanică s-a amplificat în urma amestecului Austro-Ungariei în conflict ajutată şi sprijinită de Dubla Monarhie, Bulgaria şi-a atacat foştii aliaţi din primul război balcanic - Grecia şi Serbia - împreună cu care obţinuse un succes militar important împotriva Imperiului Otoman. Intervenţia diplomatică a Rusiei şi cea militară a României au determinat capitularea Bulgariei şi semnarea Pacii de la Bucureşti în 1913 îndelung contestată de Austro-Ungaria.

În contextul unei evoluţii periculoase pe plan regional şi general, România nu mai putea rămâne în alianţă cu Puterile Centrale în aceste condiţii. Un început de reorientare în politica externă, se înregistrează încă din 1903, când la conducerea Ministerului Afacerilor Străine se afla Ion I.C. Brătianu. Motivul l-a constituit agravarea situaţiei românilor din Transilvania. De altfel în anii premergători Primului Război Mondial lupta românilor din Imperiul Austro-Ungar se intensifică împotriva asupririi naţionale în vederea obţinerii de drepturi egale cu a celorlalte naţionalităţi conlocuitoare. Conducătorii politici români au ales calea tratativelor cu guvernul de la Budapesta. Cererile lor au fost însă respinse sau amânate la nesfârşit, dovedind că singura cale posibilă era ridicarea la luptă directă nu numai a românilor, ci a tuturor naţiunilor asuprite din Imperiu pentru emanciparea politică şi socială. Faţă de intervenţiile Austro-Ungare în Balcani, care ameninţau să declanşeze un război bulgaro-turc, Ion I.C. Brătianu a început să se distanţeze de Tripla Alianţă invocând faptul că România nu putea rămâne pasivă la modificarea statu-quo-lui teritorial în sudul Dunării. Reorientarea politicii externe româneşti a evoluat pe măsură ce interesele naţionale intrau tot mai mult în contradicţie cu cele ale Austro-Ungariei în Balcani. Dintre marile puteri Austro-Ungaria, ca urmare a luptei popoarelor pentru emanciparea naţională din cuprinsul său, manifesta cele mai evidente intenţii de agresiune împotriva vecinilor săi.

Dovada acestei reconsiderări a politicii externe româneşti o constituie vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa şi întâlnirea pe care acesta a avut-o cu regele Carol I la 1/14 iunie 1914. Venirea ţarului la Constanţa a fost urmată de vizita ministrului de externe al Rusiei, Serghei Sazanov, în România. Plimbarea ostentativă a acestuia, împreună cu Ion I.C. Brătianu la Predeal şi în sudul Transilvaniei a reprezentat o dovadă în plus asupra flexibilităţii politicii externe româneşti.

Asasinarea lui Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-Ungariei şi a soţiei sale Sofia în ziua de 15/28 iunie 1914 la Sarajevo, a provocat o gravă criză în relaţiile internaţionale şi a acutizat brusc toate contradicţiile dintre statele europene, o ferind prilejul aşteptat pentru declanşarea Primului Război Mondial.

Bibliografie

I.IZVOARE EDITE

a)Amintiri, memorii, jurnale:

Dumitrescu, Polihron, Ascultând chemarea: Amintiri din primul război mondial, București, Editura Militară, 1968.

b)Corespondență:

Țurlea, Petre, Scrisori către Nicolae Iorga, vol. V (1916 - 1918), Editura Minerva, București, 1996.

II. LUCRĂRI GENERALE

Câncea, Paraschiva, Iosa, Mircea, Stan Apostol, Istoria Parlamentului și a vieții parlamentare din România până în anul 1918, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983.

Ciachir, Nicolae, România și Sud-Estul Europei. 1848 - 1886, București, Editura Științifică, 1968.

Clivetti, Gheorghe, România și Crizele internaționale 1853 - 1913, Iași, Editura Fundației „Axis”, 1997.

Gane, C.C., P.P. Carp și locul său în istoria politică a țării, vol. II, București, Editura Ziarului Universul, 1936.

Hitchins, Keith, România 1866 - 1947, ediția a II-a, București, Editura Humanitas, 1998.

Osiac, Vladimir, Istoria Modernă a României, Craiova, Editura Universitaria, 1999.

Pascu, Ștefan, Războiul pentru independența României, București, Editura Academiei, 1977.

Pavel, Teodor, Mișcarea românilor pentru unitate și diplomația Puterilor Centrale: 18178 - 1895, Timișoara, Editura Facla, 1982.

Platon, Gheorghe (coord.), Istoria Românilor, vol. VII, tom II, De la independență la Marea Unire (1878 - 1918), București, Editura Enciclopedică, 2003.

Pohoață, Nicu, Politica externă a României în timpul războaielor balcanice (1912 - 1913), București, Editura Antet, 2012.

Sultan, Dumitru, Preliminarii ale făuririi statului național unitar român, București, Editura Științifică, 1984.

Torrey, Glenn E., România în Primul Război Mondial, București, Editura Meteor Publishing, 2014.

III. LUCRĂRI SPECIALE

Boia Lucian, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări, București, Editura Humanitas, 2014.

Cazan, Gheorghe Nicolae, Rădulescu-Zoner, Șerba, România și Tripla Alianță, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

Iordache, Anastasie, Reorientarea politică a României și neutralitatea armată 1914 - 1916, București, Editura Paideia, 1998.

Nuțu, Constantin, România în perioada neutralității (1914 -1916), București, Editura Științifică, 1972.

Preview document

Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 1
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 2
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 3
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 4
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 5
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 6
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 7
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 8
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 9
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 10
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 11
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 12
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 13
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 14
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 15
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 16
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 17
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 18
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 19
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 20
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 21
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 22
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 23
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 24
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 25
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 26
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 27
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 28
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 29
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 30
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 31
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 32
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 33
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 34
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 35
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 36
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 37
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 38
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 39
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 40
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 41
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 42
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 43
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 44
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 45
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 46
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 47
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 48
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 49
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 50
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 51
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 52
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 53
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 54
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 55
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 56
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 57
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 58
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 59
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 60
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 61
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 62
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 63
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 64
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 65
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 66
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 67
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 68
Diplomația românească în perioada primului război mondial - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Diplomatia romaneasca in perioada primului razboi mondial.docx

Alții au mai descărcat și

Relațiile româno-sovietice

~ CAPITOLUL I ~ Evenimentele ce au dus la ruperea relatiilor diplomatice dintre România si Rusia, 1917-1918 Prima conflagratie mondiala a...

Relațiile româno-italiene

Introducere Lucrarea de licenţă intitulată „Relaţiile româno-italiene în perioada neutralităţii (1914-1916)” este o lucrare de sinteză ce face o...

Nicolae Iorga și Neutralitatea României

INTRODUCERE Anii Primului Război Mondial s-au dovedit de o importanţă crucială, pentru destinul modern al României. Deciziile luate atunci, de...

Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza

CAPITOLUL I Secţiunea I Organizarea de stat a Ţarii Româneşti şi a Moldovei în perioada 1845-1856 După înfrângerea vremelnică a revoluţiei de...

Boierii cantacuzini

Introducere Ramura familiei Cantacuzino din Moldova a rămas în istoria acestei provincii nu doar prin acţiunile politice ale membrilor săi ci şi...

Daco-geții

Introducere Etimologic, termenul ''civilizatie'' deriva din latina clasica unde adjectivul civilis si substantivul civilitas desemneaza calitatile...

Relațiile dintre Carol II și mișcarea legionară

Introducere Mi-am ales acest subiect de lucrare de licenţă deoarece eu, personal, sunt fascinat de tot ce înseamnă istoria contemporană a...

Politică Externă a lui Șerban Cantacuzino

Introducere Mi-am ales acest subiect de licenţă deoarece, eu, personal, sunt fascinată de tot ce înseamnă istoria evului mediu românesc,...

Te-ar putea interesa și

Căi de Valorificare a Produsului Turistic Zona Băile Herculane

INTRODUCERE Odată cu evoluția societății, creșterea productivității muncii sociale, sporesc nevoile oamenilor în legătura fizică și spirituală a...

Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale

CAPITOLUL I – DIPLOMAŢIA 1. Conceptul de diplomaţie Semnificaţia semantică a conceptului de diplomaţie s-a modificat de-a lungul timpului....

Studiu privind analiza economiei contemporane românești

CAPITOLUL I – Premisele istorice ale înfăptuirii Marii Uniri – Premisele istorice şi economice ale formării statului naţional unitar român...

Relațiile româno-elene în Perioada Interbelică

INTRODUCERE Nu este o exagerare în a spune că, între popoarele Europei de Sud-Est, românii şi grecii au întreţinut cele mai strânse legături şi că...

Relațiile dintre România și Turcia

Relaţiile dintre România şi Turcia Capitolul I: Relaţiile româno-otomane între 1859-1878 Relaţiile dintre ţările române şi cele balcanice au...

Unirea Bucovinei din 1918

Prefaţă Expunerea Obiectivelor: Anul 1918 consfinţeşte un eveniment destul de important în ceea ce priveşte istoria Bucovinei, această perioadă...

Contextul Internațional al Relațiilor Politice româno-engleze

ÎNTRODUCERE Încheierea Primului Război Mondial a marcat începutul unei noi perioade în relaţiile internaţionale. Dispariţia imperiilor ţarist,...

Diplomația românească în perioada interbelică

Cel mai important obiectiv al politicii externe a României de-a lungul întregiii perioade interbelice a fost menținerea frontierelor trasate la...

Ai nevoie de altceva?