Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 22571
Mărime: 265.36KB (arhivat)
Publicat de: Ernest Nica
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Constantinescu Mircea
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ BUCUREŞTI

Cuprins

 1. Introducere .6
 2. 1. Curtea de Justiţie.8
 3. 1.1. Introducere.8
 4. 1.2. Componenţa.8
 5. 1.3. Competenţa.9
 6. 1.4. Diferitele tipuri de proceduri .9
 7. 1.5. Procedura.11
 8. 1.6. Curtea de Justiţie în cadrul ordinii juridice comunitare.15
 9. 2. Tribunalului de Primă Instanţă.19
 10. 2.1. Introducere.19
 11. 2.2. Componenţa.19
 12. 2.3. Procedura.20
 13. 2.4. Jurisprudenţa.23
 14. 3. Tribunalul Funcţiei Publice.26
 15. 3.1. Componenţa.26
 16. 3.2. Competenţa.26
 17. 3.3. Procedura.27
 18. 4. Statistici judiciare.28
 19. 4.1. Statistici judiciare ale Curţii de Justiţie.28
 20. 4.2. Statistici judiciare ale Tribunalului.32
 21. 5. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pe domeniul „Mediu” în perioada 2007-2010.35
 22. 5.1. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie pe domeniul „Mediu” în perioada 2007-2010.35
 23. 5.2. Jurisprudenţa Tribunalului pe domeniul „Mediu” în perioada 2008-2010.43
 24. 6. Concluzii.53
 25. 7. Bibliografie.58

Extras din licență

Introducere

Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi 114.

Articolul 191 este cel care trasează obiectivele politicii de mediu şi conţine scopul acesteia - asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului ţinând cont de diversitatea situaţiilor existente în diferite regiunii ale Uniunii.

În completarea acestuia, Articolul 192 identifică procedurile legislative corespunzătoare atingerii acestui scop şi stabileşte modul de luare a deciziilor în domeniul politicii de mediu, iar Articolul 193 permite Statelor Membre adoptarea unor standarde mai stricte.

Articolul 114 vine în completarea acestuia şi are în vedere armonizarea legislaţiei privitoare la sănătate, protecţia mediului şi protecţia consumatorului în Statele Membre, iar o clauză de derogare permite acestora să adauge prevederi legislative naţionale în scopul unei mai bune protejări a mediului.

Funcţionând într-o altă direcţie, Articolul 11 promovează dezvoltarea durabilă ca politică transversală a Uniunii Europene şi subliniază astfel nevoia de a integra cerinţele de protecţie a mediului în definirea şi implementarea politicilor europene sectoriale. Acestora li se adaugă peste 200 de directive, regulamente şi decizii adoptate, care constituie legislaţia orizontală şi legislaţia sectorială în domeniul protecţiei mediului.

Legislaţia orizontală cuprinde acele reglementări ce au în vedere transparenţa şi circulaţia informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activităţii şi implicării societăţii civile în protecţia mediului ş.a. (de exemplu: Directiva 90/313/CEE privind accesul liber la informaţia de mediu, Regulamentul 1210/90/CEE privind înfiinţarea Agenţiei Europene de Mediu, etc.).

Spre deosebire de aceasta, legislaţia sectorială (sau verticală) se referă la sectoarele ce fac obiectul politicii de mediu şi care sunt: gestionarea deşeurilor, poluarea sonoră, poluarea apei, poluarea aerului, conservarea naturii (a biodiversităţii naturale), protecţia solului şi protecţia civilă (care se regăsesc în planurile de acţiune şi în strategiile elaborate).

După ce este adoptată, legislaţia de mediu devine obligatorie în toate Statele Membre, cu posibilitatea unor clauze de salvgardare, a unor derogări temporare şi a unor perioade de tranziţie (în cazul noilor State Membre), iar Comisia supraveghează aplicarea legislaţiei, beneficiind de sprijinul Curţii Europene de Justiţie care poate fi sesizată dacă Statele Membre sau agenţii economici nu respectă acquis-ul comunitar.

De la crearea sa, în 1952, misiunea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este de a garanta „respectarea legii în interpretarea şi aplicarea" tratatelor. În cadrul acestei misiuni, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene:

c) controlează legalitatea actelor instituţiilor Uniunii Europene;

d) se asigură că Statele Membre îşi îndeplinesc obligaţiile rezultate din tratate şi interpretează dreptul Uniunii la solicitarea instanţelor naţionale.

Astfel, aceasta reprezintă autoritatea judiciară a Uniunii Europene şi, în colaborare cu instanţele din Statele Membre, asigură aplicarea şi interpretarea uniformă a dreptului Uniunii. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, al cărei sediu este la Luxemburg, este compusă din trei instanţe:

1. Curtea de Justiţie;

2. Tribunalul (creat în 1988);

3. Tribunalul Funcţiei Publice (creat în 2004).

De la crearea acestora, au fost pronunţate de către cele trei instanţe aproximativ 15 000 de hotărâri.

Întrucât fiecare stat membru are propria limbă şi un sistem juridic specific, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este o instituţie multilingvă. Regimul său lingvistic nu are echivalent în nicio altă instanţă din lume, deoarece fiecare dintre limbile oficiale ale Uniunii poate fi limbă de procedură. Astfel, Curtea are obligaţia să respecte un multilingvism integral ca urmare a necesităţii de a comunica cu părţile în limba procesului și de a asigura difuzarea jurisprudenţei sale în toate Statele Membre.

1. Curtea de Justiţie

1.1. Introducere

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană are personalitate juridică şi a preluat competenţele conferite anterior Comunităţii Europene. Prin urmare, dreptul comunitar a devenit dreptul Uniunii Europene şi include, de asemenea, toate dispoziţiile adoptate în trecut în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, în versiunea anterioară Tratatului de la Lisabona.

Expresia „drept comunitar" va fi utilizată atunci când este vorba despre jurisprudenţa Curţii de Justiţie anterioară intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Alături de Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) continuă să existe. Având în vedere că, în principiu, competenţele Curţii de Justiţie în ceea ce priveşte Euratom sunt aceleaşi cu cele exercitate în cadrul Uniunii Europene - şi pentru claritatea prezentării - orice referire la dreptul Uniunii va acoperi şi dreptul privind Euratom.

Preview document

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 1
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 2
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 3
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 4
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 5
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 6
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 7
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 8
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 9
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 10
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 11
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 12
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 13
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 14
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 15
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 16
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 17
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 18
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 19
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 20
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 21
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 22
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 23
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 24
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 25
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 26
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 27
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 28
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 29
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 30
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 31
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 32
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 33
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 34
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 35
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 36
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 37
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 38
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 39
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 40
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 41
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 42
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 43
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 44
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 45
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 46
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 47
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 48
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 49
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 50
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 51
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 52
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 53
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 54
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 55
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 56
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 57
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 58
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 59
Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Rolul si Activitatea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in Supravegherea Respectarii Legislatiei de Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României

Capitolul I. Dreptul european în raport cu dreptul statelor membre Noţiunea dreptului european implică cunoaşterea determinărilor, evoluţiilor...

Sistemul instituțional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I: INSTITUTII FUNDAMENTALE Uniunea Europeana dispune de un cadru institutional unic, care cuprinde: Parlamentul European; Consiliul...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. Evoluția istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Constituirea, organizarea și funcționarea Curții de Justiție sunt prevăzute în...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. PRELIMINARII Motto: „Nimic nu este posibil fara oameni, nimic nu este durabil fara institutii. Institutiile pot, daca sunt bine construite, sa...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Introducere Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în raport cu suveranitatea și independența statelor membre

1.1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene - instanță supranațională Timp de secole, în cazul conflictelor interstatale, conform principiului jus...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Cap.I Scurt istoric al înfiinţării şi activităţii UE Cuvântul Europa din punct de vedere etimologic provine...

Te-ar putea interesa și

Instituțiile și organismele Uniunii Europene

I. SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI ÎN TIMP A UNIUNII EUROPENE Uniunea Europeană (UE) este unică. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale...

Instituțiile publice europene

Uniunea Europeana este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 ţări. Este considerată a fi o...

Instituții Europene

Introducere Uniunea Europeană își are originile în Comunitatea Europeană a Oțelului și Cărbunelui, înființată în 1951 prin Tratatul de la Paris și...

Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona

I.Introducere 1.Scurt istoric: de la Laeken la Lisabona Inspirat de moştenirea culturală, religioasă şi umanistă europeană, din care s-au...

Triunghiul instituțional al Uniunii Europene

Introducere; Uniunea Europeana isi are originile in Comunitatea Europeana a Otelului si Carbunelui, infiintata in 1951 prin Tratatul de la Paris...

Comisia Europeană

1.1 Scurt istoric Comisia reprezintă organul executiv al Uniunii Europene. Termenul de „Comisie” se foloseşte cu două accepţiuni: • cu trimitere...

Uniunea Europeană

Istoric Uniunea Europeana este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi întărirea cooperării între state....

Economia Uniunii Europene

Uniunea Europeana 1 .Evoluţia uniuni Europene. 2. Instituţile şi organismele Uniunii Europene. 3 .Relaţiile R. Moldova cu statele Uniunii...

Ai nevoie de altceva?