Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

Disertație
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 29602
Mărime: 422.63KB (arhivat)
Publicat de: Nicolaie Vasilescu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Madalina Tomescu
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “ DIMITRIE CANTEMIR ” MASTERAT - MARKETING ȘI NEGOCIERI ÎN AFACERI

Cuprins

 1. CAPITOLUL I.
 2. PREZENTARE GENERALĂ
 3. 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5
 4. 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ.6
 5. 1.3. PRINCIPALELE ORGANIZAȚII ȘI ORGANISME INTERNAȚIONALE CAREAU ATRIBUȚII ȘI PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL PROMOVĂRII ȘI PROTECȚIEI DREPTURILOR OMULUI.10
 6. CAPITOLUL II.
 7. PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI PRIN REGLEMENTĂRI JURIDICE
 8. 2.1. DOCUMENTE ADOPTATE DE ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE.16
 9. 2.2. DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI (1948).17
 10. 2.3. PACTUL INTERNAȚIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE SI POLITICE.20
 11. 2.4. PACTUL INTERNAȚIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE ECONOMICE, SOCIALE ȘI CULTURALE.22
 12. 2.5. CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ PRIVIND ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE RASIALĂ.24
 13. 2.6. CONVENȚIA ÎMPOTRIVA TORTURII ȘI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE DE CRUZIME INUMANE SAU DEGRADANTE.25
 14. 2.7. CONVENȚIA ASUPRA ELIMINĂRII TUTUROR FORMRLOR DE DISCRIMINARE FAȚĂ DE FEMEI.27
 15. 2.8. CONVENȚIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI.28
 16. 2.9. MECANISME ȘI PROCEDURI DE PROTECȚIE A REPTURILOR OMULUI SUB EGIDA ECOSOC.30
 17. CAPITOLUL III.
 18. CONSILIUL EUROPEI
 19. 3.1. NOTIUNI INTRODUCTIVE.37
 20. 3.2. CARTA SOCIAL EUROPEANA (1961) ŞI CARTA SOCIALĂ EUROPEANĂ REVIZUITĂ (1996). .40
 21. 3.3. ALTE CONVENTII ALE CINSILIULUI EUROPEI.53
 22. CAPITOLUL IV.
 23. PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 24. 4.1. PRINCIPIUL RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN CARTA O.N.U.58
 25. 4.2. TRATATUL DE LA AMSTERDAM.60
 26. 4.3.ORGANISME INTERNAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA ŞI GARANTAREA DREPTURILOR OMULUI.63
 27. 4.3.1 ORGANISME CONSTITUITE ÎN SISTEMUL NAȚIUNILOR UNITE.63
 28. 4.3.1.1.COMISIA DREPTURILOR OMULUI.64
 29. 4.3.1.2.SUB-COMISIA PENTRU PREVENIREA DISCRIMINĂRILOR ŞI PROTECŢIA MINORITĂŢILOR.64
 30. 4.3.1.3.COMITETUL DREPTURILOR OMULUI.65
 31. 4.3.1.4.COMITETUL PENTRU DREPTURILE ECONOMICE, SOCIALE ŞI CULTURALE.65
 32. 4.3.1.5.COMITETUL PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE.66
 33. 4.3.1.6.COMITETUL PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINĂRII ÎMPOTRIVA FEMEII.66
 34. 4.3.1.7.COMITETUL ÎMPOTRIVA TORTURII.66
 35. 4.2.1.8.COMITETUL PRIVIND DREPTURILE COPILULUI.67
 36. CAPITOLUL V.
 37. APLICATIE PRACTICA PRIVIND PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI IN SISTEMUL EUROPEAN
 38. 5.1. CAZULGOLDER.69
 39. CONCLUZII.79
 40. BIBLIOGRAFIE.81

Extras din disertație

CAPITOLUL I.

PREZENTARE GENERALĂ

1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5

1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ.6

1.3. PRINCIPALELE ORGANIZAȚII ȘI ORGANISME INTERNAȚIONALE CAREAU ATRIBUȚII ȘI PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL PROMOVĂRII ȘI PROTECȚIEI DREPTURILOR OMULUI.10

CAPITOLUL I

PREZENTARE GENERALĂ

1.1. Noțiuni generale cu privire la drepturile omului

Drepturile omului s-au înscris ca o preocupare important a filozofilor, juriștilor și a altor categorii de gânditori din diferite epoci.Ce este omul? Cum să trăiască? Cum să fie ocrotit? Si multe asemenea întrebari au frământat, încă de la începuturi, pe mulți filozofi și înțelepți ai antichității, care au dat răspunsuri, în primul rând, prin prisma a ceea ce le conferee viață din jurul lor.

Abordarea pe plan internațional a problemei drepturilor omului s-a produs în strânsă legătură cu procesul general de cristalizare și definire a idealurilor social-umanitare fundamentale. Protecția juridică a drepturilor omului pe plan internațional este totuși un apanaj al lumii modern, al contemporanității. Ea s-a dezvoltat odată cu dreptul internațional și am putea spune că elemental incipient l-a constituit unele convenții internaționale care se refereau la dreptul umanitar, in primul rand, si in mod special “la umanizarea razboiului ”.

Procesul elaborarii drepturilor omului pe plan internațional a înternațional a înregistrat, în anii ce au trecut de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, o spectaculoasă dezvoltare, ducând la afirmarea și a celei de “a treia generații” a drepturilor omului.

Dacă inițial drepturile omului s-au afirmat în domeniul civil și politic ca drepturi ale omului și cetațeanului “prima generație”, dacă apoi preocupările pe plan social au degenerate necesitatea recunoaștwerii și includerii în constituțiile statelor a unei “a doua generații” a drepturilor omului, drepturile economice și sociale, în timp solidaritatea umană, responsabilitatea oamenilor in făurirea unui viitor comun au proiectat la dimensiuni internaționale cooperarea statelor pentru recunoașterea și garantarea drepturilor dintr-o “a treia generație: dreptul la viață, dreptul la dezvoltare, dreptul la pace, dreptul la un mediu inconjurător sănătos de viață.

Între cele trei generații de drepturi ale omului se manifestă o strânsă și permanentă legătură, deoarece devin tot mai evident în actualele condiții ale evoluției societății internaționale că drepturile politice și civile nu pot fi garantate independent de cele ce privesc viața economic și socială, tot așa cum ambele categorii de drepturi se cer a fi asigurate efficient prin mecanismul drepturilor de solidaritate din “generația a treia” . De aceea încercările de a exagera importanța unei anumite categorii de drepturi în dauna celorlalte, de a contesta caracterul unora sau altora dintre drepturile recunoscute – indifferent despre care drepturi este vorba – riscă să aducă o atingere gravă conceptului însuși de drepturi ale omului, aplicării sale practice în viața internă a fiecărei țări și în raporturile mondiale.

În zilele noastre s-a lansat o adevarată campanile mondială de informare asupra drepturilor și libertățiilor fundamentale ale omului. La Geneva și în alte centre cu activități specific în domeniu, s-au publicat numeroase documente, în principalele limbi internaționale, privind drepturile omului.

În țara noastră, din anul 1945 și până în decembrie 1989, nu au existat practice politice și democratice in nici un domeniu al vieții sociale și au lipsit reglementări juridice în sensibila problematic a drepturilor omului. În aceste condiții, orice aport în domeniul legislative, cu accent în problematica drepturilor omului, din partea specialiștilor și a oamneilor politici, permite realizarea și perfecționarea cadrului juridic în care se desfășoară activitatea complex a societății românești, statului revenindu-I obligația să creeze mecanismele necesare garamntării respectării drepturilor și libertăților fundamnetale ale omului, la nivelul cerințelor standardelor și prevederilor actelor normative și experienței țărilor cu o îndeluungată tradiție democratic.

1.2. Importanta drepturilor omului în epoca contemporană

Fiind una dintre temele cele mai largi abordate pe plan internațional – problema drepturilor omului – a fost și se menține în central preocupărilor statelor, ca și al unor importante organism și reuniuni internaționale, devenind în prezent un subiect foarte des întâlnit atât în lucrările de specialitate, cât și în dezbaterile publice.

Acum, la inceput de secol și de mileniu, omenirea reflectează asupra diguranței ființei umane și se întreabă dacă această creație rațională a naturii, este mai bine protejată decât în trecut.

Comunitatea internațională este astăzi mai mult decât oricând preocupata de promovarea cât mai largă a drepturilor omului, de crearea unui cadru legal cât mai diversificat de colaborare internațională în acest domeniu, de realizarea unui sistem cât mai complex de apărare, pe diferite căi legale a drepturilor omului în variate domenii și de asigurare cât mai deplină a transpunerii în practică a acestora, inclusive prin sancționarea încălcărilor aduse normelor de drept existente, indiferent ce form ear lua ele.

Preview document

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 1
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 2
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 3
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 4
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 5
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 6
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 7
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 8
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 9
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 10
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 11
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 12
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 13
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 14
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 15
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 16
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 17
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 18
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 19
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 20
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 21
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 22
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 23
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 24
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 25
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 26
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 27
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 28
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 29
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 30
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 31
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 32
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 33
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 34
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 35
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 36
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 37
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 38
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 39
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 40
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 41
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 42
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 43
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 44
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 45
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 46
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 47
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 48
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 49
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 50
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 51
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 52
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 53
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 54
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 55
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 56
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 57
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 58
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 59
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 60
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 61
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 62
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 63
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 64
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 65
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 66
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 67
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 68
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 69
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 70
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 71
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 72
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 73
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 74
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 75
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 76
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 77
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 78
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 79
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 80
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 81
Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Drepturile Omului in Era Integrarii si Globalizarii.docx

Alții au mai descărcat și

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Declarația Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Te-ar putea interesa și

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Globalizare versus Integrare Financiară

INTRODUCERE Nu există o definiție a globalizării într-o formă universal acceptată și, probabil, nici definitivă. Motivul rezidă în faptul că...

Globalizarea în Confruntările de Idei Contemporane

INTRODUCERE Având origini în scrierile franceze şi americane ale anilor ’60, conceptului de globalizare îi lipseşte o definiţie exactă....

Statul Națiune și Suveranitatea Sa în Contextul Globalizării

Introducere Globalizarea este un proces, sau un set de procese, care întruchipează o transformare în organizarea spaţială a relaţiilor şi...

Comerț electronic

Stimate student, Perspectivele si mai ales viabilitatea afacerilor in contextual noii economii, in care economia traditional coexista cu cea...

Ai nevoie de altceva?