Drepturile Intangibile ale Omului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 31976
Mărime: 109.86KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Mușat
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Augustin Fuerea
UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. CAP. I . CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
 2. - Scurt istoric
 3. - Delimitãri conceptuale
 4. CAP. II. REGIMUL JURIDIC AL DREPTURILOR OMULUI
 5. - Organizarea şi diferenţierea drepturilor
 6. - Ierarhia drepturilor omului
 7. CAP. III. DREPTUL LA VIAŢÃ
 8. - Concepte
 9. - Sediul materiei
 10. - Organe înfiinţate
 11. - Jurisprudenţã
 12. CAP. IV. INTERZICEREA TORTURII ŞI A PEDEPSELOR ORI A
 13. TRATAMENTELOR CRUDE, INUMANE ŞI DEGRADANTE
 14. - Concepte
 15. - Sediul materiei
 16. - Organe înfiinţate
 17. - Jurisprudenţã
 18. CAP. V. INTERZICEREA SCLAVIEI, A SERVITUŢII ŞI A MUNCII FORŢATE
 19. ŞI OBLIGATORII
 20. - Concepte
 21. - Sediul materiei
 22. - Organe înfiinţate
 23. - Jurisprudenţã
 24. CAP. VI. PRINCIPIUL LEGALITÃŢII DELICTELOR ŞI PEDEPSELOR
 25. - Concepte
 26. - Sediul materiei
 27. - Organe înfiinţate
 28. - Jurisprudenţã
 29. CAP. VII. CONCLUZII

Extras din proiect

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea I . Scurt istoric

René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele fondator al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, defineşte dreptul universal al drepturilor omului astfel: “Ramurã particularã a ştiinţelor sociale, care are ca obiect de studiu raporturile dintre oameni în funcţie de demnitatea umanã, determinând drepturi şi libertãţi al cãror ansamblu e necesar sã dezvolte personalitatea fiecãrui om.”

Conceptul drepturilor omului îşi are sorgintea în teoria dreptului natural, teorie care a fost fundamentatã în ţãri cum ar fi Anglia, Franţa, Olanda şi nu numai, iar ca etapã istoricã este cea aparţinând secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea. Potrivit teoriei mai sus amintite omul este liber de la naturã, el trebuind sã se bucure în societate de drepturi şi libertãţi care îşi au originea chiar în natura umanã. Primele documente constituţionale au apãrut în Anglia, “Magna Charta” –datã de Ioan fãrã de Ţarã, la 15 iunie 1215, baronilor şi episcopilor englezi- având din acest punct de vedere o prioritate absolutã asupra tuturor celorlalte acte care s-au elaborat în lume, în decursul timpurilor, în aceastã materie. Marea Britanie a cunoscut înaintea altor ţãri încã trei importante documente privind drepturile omului: “Petiţia drepturilor” din 7 iunie 1628, “Habeas Corpus Act” din 26 mai 1679 şi “Bill of rights” din 13 februarie 1689. La actele constituţionale engleze , care reflectã, parţial, conceptul drepturilor omului astfel definit, se adaugã Declaraţia de independenţã din 1776 a fostelor colonii engleze din America de Nord şi Declaraţia drepturilor omului şi cetãţeanului, proclamatã de Revoluţia francezã din 1789.1 In Franţa, la 26 august 1789, Declaraţia drepturilor omului şi cetãţeanului înscrie în primul sãu articol ideea cã “oamenii se nasc şi rãmân liberi şi egali în drepturi. Deosebirile sociale nu pot fi fondate decât pe egalitatea comunã”, stabilind ca scop al oricãrei asociaţii politice apãrarea drepturilor naturale şi imprescriptibile ale omului: libertatea, proprietatea, siguranţa şi rezistenţa împotriva asupririi. “Declaraţia drepturilor din statul Virginia”, din anul 1776 enunţase, de altfel, cu alte cuvinte, aceastã idee, consacrând principiul cã “toţi oamenii sunt prin natura lor în mod egal liberi şi independenţi şi au anumite drepturi înnãscute”. “Declaraţia de independenţã a S.U.A.” , din 14 iulie 1776 subliniazã şi ea cã “oamenii au fost creaţi egali, ei fiind înzestraţi de Creator cu anumite drepturi inalienabile; printre aceste drepturi se gãsesc viaţa, libertatea şi cãutarea fericirii”.

1-Gheorghe Moca, Drept internaţional public,Editura UNEX A-Z, Bucureşti, 1993, p.220 şi J.J. Rousseau, Contractul social, Editura Ştiinţificã, Bucureşti, 1957, p.107

-5-

O idee deosebit de valoroasã pe care o consacrã acest document este aceea cã toate guvernãrile au fost stabilite de oameni pentru a garanta aceste drepturi. “Oricând o formã de guvernare devine contrarã acestui scop, poporul are dreptul de a o schimba sau de a o aboli şi de a stabili un nou guvernãmânt”. Ideile libertãţii politice înscrise în Declaraţia americanã de independenţã duceau de fapt mai departe valoroasele concepte fundamentale în “ Magna Charta Libertatum”, de “Petiţia drepturilor” , ”Habeas Corpus Act”, sau “Bill of Rights”, tot atâtea documente care fundamentaserã marile idei ale libertãţii politice.

Codificarea primarã a instituţiei drepturilor omului este datã, cu precãdere, de Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite din anul 1945 şi de Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, adoptatã de Adunarea Generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 10 decembrie 1948. Drepturile si libertãţile civile şi politice au exprimat un anumit stadiu de dezvoltare a societãţii, un stadiu de puternice revendicãri şi luptã contra tiraniei şi despotismului. Aceste drepturi au apãrut ca mãsuri de protecţie a individului contra violenţei şi arbitrariului guvernanţilor, ca revendicãri ale unei poziţii juridice egale în faţa legii. Drepturile social-economice s-au impus mai ales dupa adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Ulterior au apãrut drepturile de solidaritate, ce pot fi realizate numai prin cooperarea statelor şi nu individual de cãtre fiecare stat în parte. Drepturile civile şi politice s-au impus, mai ales, dupã adoptarea Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, completat cu cele douã Protocoale facultative la acest Pact.

Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului a plasat individul şi personalitatea sa la un nivel superior sferei naţionale şi internaţionale. La baza acestui fapt a stat ideea esenţialã cã fiecare fiinţã umanã trebuie sã poatã beneficia de şanse depline şi egale pentru a-şi dezvolta personalitatea sa, respectând drepturile altuia şi colectivitãţii în ansamblu.

In România concepţiile privind drepturile omului s-au cristalizat şi afirmat în procesul înfãptuirii aspiraţiilor de libertate şi unitate naţionalã. In Transilvania, sub influenţa Renaşterii, s-au dezvoltat încã de timpuriu idei umaniste, însumate în operele lui Nicolaus Olahus, M. Halici, Ioan Honterus, Oprea Diacul şi alţii. In Moldova şi în Ţara Româneascã, începând cu secolul al XVI-lea, se afirmã idei umaniste în operele lui Iacob Heraclid (Despot Vodã), Neagoe Basarab, Matei al Mirelor, Petru Cercel şi alţii. Mai târziu se manifestã chiar o adevãratã şcoalã umanistã în contextul european, care fundamenteazã originea, continuitatea şi unitatea poporului român. Aceastã şcoalã are exponenţi de seamã în marii cãrturari Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, mitropolitul Dosoftei şi Antim Ivireanul.

-6-

Secţiunea II. Delimitãri conceptuale

Declaraţiile de drepturi au reprezentat documentele fundamentale, de o incomparabilã relevanţã, pentru definirea conţinutului politic şi juridic al instituţiei drepturilor omului.

Preview document

Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 1
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 2
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 3
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 4
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 5
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 6
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 7
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 8
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 9
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 10
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 11
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 12
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 13
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 14
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 15
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 16
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 17
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 18
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 19
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 20
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 21
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 22
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 23
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 24
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 25
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 26
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 27
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 28
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 29
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 30
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 31
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 32
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 33
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 34
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 35
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 36
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 37
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 38
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 39
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 40
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 41
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 42
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 43
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 44
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 45
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 46
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 47
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 48
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 49
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 50
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 51
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 52
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 53
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 54
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 55
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 56
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 57
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 58
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 59
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 60
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 61
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 62
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 63
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 64
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 65
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 66
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 67
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 68
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 69
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 70
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 71
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 72
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 73
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 74
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 75
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 76
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 77
Drepturile Intangibile ale Omului - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Drepturile Intangibile ale Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile omului în epocă contemporană

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Declarația Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Drepturile și morala

I. PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI A. Ce sunt drepturile omului? "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate...

Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante

1. Aplicarea Articolului 3 în context 1.1. Detenţia Contextul în care au loc majoritatea în¬călcărilor Articolului 3 este cel al tratamen¬tului...

Te-ar putea interesa și

Libertatea de Exprimare în Cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Elaborată în cadrul Consiliului Europei şi semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950, Convenţia pentru apararea drepturilor omului şi...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Protejarea Proprietății Intelectuale în Europa

Introducere “ Procesul constructiei europene-sub aspect institutional, economic, social, dar mai ales, din punct de vedere filosofic- reprezinta...

Declarația drepturilor omului și cetățeanului

Drepturile omului reprezinta drepturile subiective individuale si esentiale pentru existenta, demnitatea, libertatea, egalitatea, fericirea si...

Drepturile Omului

I. Delimitari conceptuale privind drepturile omului si Dreptul international al drepturilor omului 1.Delimitari conceptuale privind drepturile...

Rudenia

I. DREPTUL LA OCROTIREA VIEȚII FAMILIALE Drepturile omului reprezintă în zilele noastre un veritabil fenomen politic, social și juridic mondial,...

Considerații Generale asupra Sediului Materiei - Convenția Europeană a Drepturilor Omului

1: Convenţia Europeana a Drepturilor Omului – instrument regional de protecţie a drepturilor omului §1. Consiliul Europei. 1.1. Înfiinţarea În...

Plângeri individuale adresate mecanismelor convenționale

Introducere Omul, în esența sa de ființă socială se raportează nemijlocit la semeni, la societate în ansamblu, aceasta reprezentând cadrul care-i...

Ai nevoie de altceva?