Declarația Drepturilor Omului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 11536
Mărime: 51.96KB (arhivat)
Publicat de: Larisa Duma
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. 1. Scurt istoric
 3. 2. Dreptul la viaţă
 4. 2.1 Obligaţiile statelor privind respectarea dreptului la viaţă
 5. 2.2 Frontierele dreptului la viaţă
 6. 2.3 Restrângerile aduse dreptului la viaţă
 7. a) Pedeapsa cu moartea
 8. b) Restrângerile dreptului la viaţă prevăzute de art. 2, alin. 2
 9. c) Restrângerile dreptului la viaţă conform art. 15, p. 2
 10. CAPITOLUL II
 11. 1. Dreptul de a nu fi supus torturii şi altor tratamente cu pedepse inumane sau degradante
 12. 1.1 Tortura
 13. 1.2 Tratamente şi pedepse inumane
 14. 1.3 Violenţele săvârşite de forţele de poliţie
 15. 1.4 Tratamentul deţinuţilor şi bolnavilor
 16. 1.5 Tratamentul străinilor. Extrădarea şi deportarea
 17. 1.6 Pedeapsa cu moartea, tratament inuman?
 18. 1.7 Violenţa domestică, tratament inuman?
 19. 1.8 Distrugerea locuinţelor şi dispariţiile de persoane
 20. 2. Tratamente şi pedepse degradante
 21. 2.1 Discriminările
 22. 2.2 Pedepsele corporale
 23. 2.3 Alte tratamente degradante
 24. CAPITOLUL III
 25. 1. Dreptul de a nu fi supus sclaviei, servituţii şi muncii forţate sau obligatorii
 26. 1.1 Sclavia
 27. 1.2 Servitutea
 28. 1.3 Munca forţată sau obligatorie
 29. CAPITOLUL IV
 30. 1. Dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei
 31. 1.1 Detenţia după judecată şi condamnare
 32. 1.2 Arestarea sau detenţia decurgând dintr-o ordonanţă cu caracter judiciar sau dintr-o obligaţie legală
 33. 1.3 Detenţia preventivă
 34. 1.4 Detenţia minorilor
 35. 1.5 Detenţia unor bolnavi şi persoane defavorizate
 36. 1.6 Detenţia străinilor
 37. 2. Garanţiile persoanelor private de libertate
 38. 2.1 Dreptul de a fi informat
 39. 2.2 Dreptul de a fi adus deîndată în faţa unui judecător, de a fi trimis în judecată în termen rezonabil sau eliberat
 40. 2.3 Dreptul la recurs
 41. 2.4 Dreptul la despăgubiri pentru detenţia ilegală
 42. CAPITOLUL V
 43. 1. Dreptul la un proces echitabil
 44. 2. Garanţiile generale ale dreptului la un proces echitabil
 45. 2.1 Dreptul de a fi judecat de un tribunal independent şi imparţial prevăzut de lege
 46. 2.2 Dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil
 47. 2.3 Publicitatea procedurii
 48. 3. Garanţiile speciale ale dreptului la un proces echitabil în procesele penale
 49. 3.1 Prezumţia de nevinovăţie
 50. 3.2 Dreptul la apărare
 51. 3.3 Obligaţia de motivare a hotărârilor
 52. 3.4 Principiul egalităţii armelor
 53. 3.5 Dreptul de a nu se autoacuza (dreptul la tăcere)
 54. CAPITOLUL VI
 55. Dreptul la respectul vieţii private şi familiale. Dreptul la căsătorie.
 56. 1. Noţiunea de viaţă privată. Obligativitatea statelor de a proteja viaţa privată.
 57. 2. Dreptul la respectul vieţii private.
 58. 2.1. Dreptul la secretul vieţii private.
 59. 2.2. Identitatea sexuală şi libertatea vieţii sexuale.
 60. 2.3. Dreptul la imagine.
 61. 2.4. Dreptul la un mediu sănătos.
 62. 2.5. Dreptul la integritatea fízica şi psihică.
 63. 3. Dreptul la respectul vieţii familiale.
 64. 3.1. Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie.
 65. 3.2. Egalitatea în drepturi şi obligaţii a soţilor.
 66. 3.3. Drepturile copilului natural.
 67. 3.4. Raporturile dintre părinţi şi copii ca parte a vieţii de familie.
 68. 3.5. Menţinerea unităţii vieţii familiale.
 69. 4. Protecţia domiciliului şi a corespondenţei.
 70. 5. Restrângerile aduse dreptului la respectul vieţii private şi de familie.
 71. CAPITOLUL VII
 72. Libertatea gândirii, conştiinţei, religiei.
 73. 1. Protecţia convingerilor şi credinţelor.
 74. 1.1. Noţiuni de bază
 75. 1.2. Libertatea de a alege şi de a-şi manifesta convingerile şi credinţele
 76. 2. Relaţia – libertatea de conştiinţă şi relaţia dreptului la educaţie, convingerile părinţilor şi educaţia.
 77. 3. Problema obiecţiei de conştiinţă.
 78. 4. Restrângerile aduse libertăţii conştiinţei şi religiei.
 79. CAPITOLUL VIII
 80. 1. Libertatea de exprimare.
 81. 1.1. Libertatea de opinie şi de informare
 82. 1.2. Regimul autorizaţiilor
 83. 1.3. Comunicarea transfrontalieră.
 84. 2. Restrângerile aduse dreptului la exprimare.
 85. CAPITOLUL IX
 86. 1. Libertatea de asociere şi întrunire paşnică.
 87. 2. Restrângerea libertăţii de asociere şi întrunire
 88. CAPITOLUL X
 89. Dreptul la un recurs efectiv în faţa unei instanţe naţionale.
 90. CAPITOLUL XI
 91. Dreptul de a nu suferi nici o discriminare
 92. CAPITOLUL XII
 93. Dreptul de proprietate.
 94. 1. Noţiune
 95. 2. Deposedare
 96. 3. Controlul folosinţei proprietăţii
 97. CAPITOLUL XIII
 98. Dreptul la educaţie
 99. CAPITOLUL XIV
 100. Dreptul la alegeri libere şi corecte organizate la intervale rezonabile.

Extras din proiect

CAPITOLUL I

1. Scurt istoric

Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o vechime de numai jumătate de secol. În dreptul intern, protecţia drepturilor omului are, în unele state, o existenţă de mai multe secole. În schimb, în planul dreptului internaţional norme juridice privind protecţia drepturilor omului apar abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Violările grave, masive şi sistematice ale drepturilor omului, comise de unele state la nivel intern, înainte şi în timpul celui de-al doilea război mondial, au de terminat o poziţie comună a statelor în cadrul societăţii internaţionale, în sensul că protecţia internaţională a drepturilor omului nu mai poate fi lăsată exclusiv în competenţă, cu caracter discreţionar, a statelor, ci se supune şi o cooperare internaţională în materie.

Momentul naşterii protecţiei internaţionale a drepturilor omului este reprezentat de adaptarea, la 10 decembrie 1948, la Paris, de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, printr-o rezoluţie, a Declaraţiei universale a drepturilor omului. Este primul text internaţional cu caracter general şi vocaţie universală în materia drepturilor omului.

În prezent, protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică evoluată, dispunând de o largă paletă de surse, instituţii şi proceduri internaţionale de consacrare şi garantare a drepturilor omului.

2. Dreptul la viaţă

Dreptul la viaţă este un drept suprem al fiinţei umane, a cărui respectare este însăşi condiţia exercitării celorlalte drepturi, „valoarea supremă pe scara drepturilor omului pe plan internaţional”.

1. OBLIGAŢIILE STATELOR PRIVIND RESPECTAREA DREPTULUI LA VIAŢĂ

Conform art. 2 alin. (1) al Convenţiei, dreptul la viaţă este protejat prin lege. Jurisprudenţa Curţii în această privinţă a evidenţiat că statele au atât obligaţii negative, cât şi obligaţii pozitive: nu trebuie doar să se abţină de la a provoca moartea „în mod intenţionat”, dar trebuie să ia şi măsurile necesare pentru protecţia vieţii.

Potrivit interpretărilor Curţii, art.2 poate implica, împrejurări bine determinate, obligaţia statelor de a lua măsuri operaţionale preventive pentru protejarea unui indivit a cărui viaţă este pusă în pericol de actele criminale ale altui individ. De asemenea statele trebuie să intervină activ pentru garantarea dreptului la viaţă, de exemplu în materia luptei contra terorismului statul trebuie, pe de o parte, să-i sancţioneze pe cei vinovaţi şi, pe de altă parte, să ia măsurile preventive corespunzătoare situaţiei generale.

De asemenea statele au în virtutea art.1 şi 2. din Convenţie, obligaţia de ordin procedural de a organiza anchete efective împotriva celor care au adus atingere vieţii persoanei1 şi de a institui un sistem judiciar eficient care să permită stabilirea răspunderii şi angajarea urmăririi penale împotriva vinovaţilor.

2. FRONTIERELE DREPTULUI LA VIAŢĂ

O altă problemă importantă pentru doctrină, dar şi pentru autorităţile de la Strasbourg a fost determinarea frontierelor dreptului la viaţă. Când începe şi când se sfârşeşte dreptul la viaţă? Există un drept de a muri?

În privinţa primei frontiere a dreptului la viaţă, întrebarea care rămâne valabilă este: viaţa fiinţei umane începe de la naştere sau de la concepţie? Taxele juridice interne şi internaţionale nu conţin nici o reglementare a acestei probleme, iar acest lucru poate avea consecinţe deosebit de grave, de exemplu, în cazul manipulărilor genetice, al experimentelor pe embrionul uman sau al fertilzării artificiale2.

1 Fimucanec/RU(2003)

2 Decizia Comisiei din 13 dec 1971; Decizia din 10 Oct. 1986 » R.F.G.

În contextul spectaculoaselor progrese ale ştiinţei medicale, începe să devină o necesitate prevederea unui statut juridic al embrionuui uman, statut care să permită protecţia eficientă a acestuia. Consiliul Europei s-a angajat deja pe această cale: o recomandare referitoare la ingineria genetică precizează că dreptul la viaţă şi la demnitate umană (art. 2 şi 3 C.E.D.O.) implică dreptul de a moşteni caracteristicile genetice fără a suferi vreo manipulare genetică. S-a cerut astfel Comitetului miniştrilor să prevadă expres recunoaşterea prin convenţia europeană a unui drept la un patrimoniu genetic ce nu a suferit nici o manipulare. De asemenea, începe să se contureze, un drept al bioticii care nu devine una din cele mai importante diviziuni a dreptului internaţional şi european al drepturilor omului.

Cu privire la dreptul la viaţă al copilului nenăscut, într-o primă etapă jurisprudenţială, comisia Europeană şi a Omului a părut să dea şi fătului o „anumită personalitate” independentă de cea a mamei, estimând că limitările întreruperilor voluntare de sarcină nu pot fi considerate o violare a art. 8 care garantează respectul vieţii privat şi familiale. În mod regretabil, judecătorii europeni nu s-au pronunţat şi asupra dreptului la viaţă al copilului conceput, ceea ce a creat incertitudini asupra acestor probleme, cu cât mai mult cu cât unele instanţe naţionale au adoptat o poziţie fermă în această privinţă3.

Cât priveşte „ultima frontieră” a dreptului la viaţă sau „dreptul de a muri” problema rămâne una controversată. Legislaţiile europene abordează în mod diferit problema eutanasiei, deşi toate sunt părţi ale C.E.D.O.. În Franţa, de exemplu, legislaţia ignoră eutanasia şi este de principiu că exprimarea consimţământului victimei nu constituie o justificare a acesteia. Doar legislaţia olandeză permite eutanasia, din anul 2001.

3. RESTRÂNGERILE ADUSE DREPTULUI LA VIAŢĂ.

a. PEDEAPSA CU MOARTEA

Articolul 2. prevede 4 ipoteze enumerate limitativ în care statul poate aduce atingere dreptului la viaţă. Alin. (1) prevede posibilitatea execuţiei unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal în cazul în care fapta săvârşită este pedepsită astfel de lege. Cu toate acestea, abolirea de facto a acestei pedepse este consacrată prin ratificarea cvasiunanimă Protocolului nr. 6, care interzice pedeapsa cu moartea în timp de pace şi prin Protocolul nr.13, semnat la Vilnius în 2002 şi intrat în vigoare la 1 iulie 2003 care prevede abolirea pedepsei cu moartea în orice circumstanţe.

Orientarea spre abolirea pedepsei cu moartea transpare în toate actele consiliului europei. Acolo unde pedepsa cu moartea mai este prevăzută de lege, ea trebuie rezervată celor mai grave crime şi pronunţarea ei trebuie făcută cu respectarea garanţiilor unui proces echitabil.4

b. RESTRÂNGERILE DREPTULUI LA VIAŢĂ PREVĂZUTE DE ART.2, ALIN (2)

Paragraful 2 al art.2 prevede celelalte 3 ipoteze, în care moartea nu este considerată ca fiind provocată cu încălcare acestui articol şi anume atunci când rezultă din:

• recursul la forţă considerat ca absolut necesar, pentru a asigura apărarea persoanei împotriva violenţei ilegale;

• recursul la forţă absolut necesar pentru efectuarea unei arestări legale sau pentru a împiedica evadarea unei persoane deţinute;

• recursul la forţă absolut necesar pentru a reptima, în conformitate cu legea, o revoltă sau o insurecţie.

Prima excepţie de la regula respectării absolute a dreptului la viaţă este o aplicare a principiului legitimei apărări.

Necesitatea efectuării unei arestări regulamentare sau de a împiedica evadarea unei persoane deţinute în mod regulamentar poate justifica şi ea atingerea adusă vieţii, atât timp cât recursul la forţă este absolut necesar.

3 G. Guillanme

4 D.J. Harries.

Această restricţie a făcut obiectul unei atenţii deosebite din partea instanţelor de la Strasbourg, iar doctrina a încercat mereu să-i limiteze câmpul de aplicare. S-a precizat, astfel, că utilizarea armelor pentru a opera o arestare nu trebuie niciodată să rezulte din intenţia de a ucide, iar moartea nu trebuie să fie decât consecinţa involuntară a acestei utilizări.

Aceste excepţii de la un principiu atât de important ca dreptul la viaţă, sunt de cea mai strictă interpretare. Textul arată că recursul la forţă trebuie să fie absolut necesar, aceasta nu înseamnă că toate celelalte mijloace disponibile trebuie să fi fost epuizate.

Ulrima excepţie prevăzută de art.2 alin (2) vizează reprimare legală a unei revolte sau resurecţii.

c. Restrângerile dreptului la viaţă conform art.15 p2.

Prin art. 15 p.2, C.E.D.O. autorizează decesul rezultat din „acte licite de război”. Această excepţie face parte dintr-un sistem care permite statelor ca în caz de război sau de alt pericol public ce ameninţă existenţa noţiunii, să se îndepărteze şi chiar să înlăture textul convenţiei şi să ia măsuri derogatorii. Această dispoziţie face implicit trimitere la regulile dreptului umanitar, aşa cum este definit în convenţia de la Haga din 1899 şi mai ales în cele 4 Convenţii de la Geneva din august 1949.

Preview document

Declarația Drepturilor Omului - Pagina 1
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 2
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 3
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 4
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 5
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 6
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 7
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 8
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 9
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 10
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 11
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 12
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 13
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 14
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 15
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 16
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 17
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 18
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 19
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 20
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 21
Declarația Drepturilor Omului - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Declaratia Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Locul și rolul convenției europene a drepturilor omului în sistemul juridic românesc

I. INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Subiectiv și Competențele

Introducere Dreptul subiectiv ar putea fi definit ca prerogativă conferită de lege în temeiul căreia titularul dreptului poate sau trebuie să...

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Sistemul European de Protecție al Drepturilor Omului

mul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Declarația universală a drepturilor omului

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI A. Ce este Curtea Europeana a drepturilor omului? ,, Tara fagaduintei, unde nu ajungi decat rar, dupa un...

Drepturile Fundamentale Europene ale Omului și Drepturile Omului Islamic

1. Consideratii generale a) Delimitarea conceptelor: Drepturile omului/ Drepturile fundamentale. Drepturile omului/ Drepturile cetateanului....

Drepturile Omului în Spațiul Islamic

Omul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Protecția drepturilor omului în sistemul internațional - pactele internaționale privind drepturile omului

CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue...

Controlul Politic și Administrativ

CAP I. Notiunea,necesitatea si rolul controlului exercitat asupra administratiei publice.p.1 CAP II. Controlul politic(parlamentar).p.3 •...

Ai nevoie de altceva?