Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 10152
Mărime: 50.82KB (arhivat)
Publicat de: Dafina State
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. BENONE PUSCA
Universitatea “Danubius” din Galaţi Facultatea de Drept Cursuri postuniversitare – forma MASTER Specializarea: Ştiinţe penale Disciplina: Protecţia internaţională a drepturilor omului

Cuprins

 1. 1. Aplicarea Articolului 3 în context 2
 2. 1.1. Detenţia 2
 3. 1.2. Arestarea şi interogarea 3
 4. 1.3. Condiţii de detenţie 6
 5. 1.4. Detenţia din motive medicale 9
 6. 1.5. Alte locuri de detenţie 12
 7. 1.5.1. Expulzarea 12
 8. 1.5.2. Dispariţii 13
 9. 1.5.3. Discriminare 15
 10. 2. Obligaţii pozitive conform Articolului 3 15
 11. 2.1. Drepturi procesuale conform Articolului 3 16
 12. 2.2. Efectul Drittwirkung 16
 13. 3. Reacţia la plângerile de maltratare 18
 14. 3.1. Examinarea plângerilor de tortură 19
 15. 3.2. Neintentarea procesului penal 21
 16. Bibliografie 23

Extras din referat

1. Aplicarea Articolului 3 în context

1.1. Detenţia

Contextul în care au loc majoritatea în¬călcărilor Articolului 3 este cel al tratamen¬tului deţinuţilor. Aici, obligaţiile Articolului 3 sunt probabil cel mai clar şi mai explicit relevante. Astfel aceste obligaţii se referă la acţiunile colaboratorilor poliţiei, forţelor armate sau de securitate, colaboratorilor instituţiilor penitenciare, care de cele mai multe ori sunt supuşi examinării dacă au încălcat sau nu Articolul 3. Cu toate aces¬tea, pot fi vizate şi persoanele implicate în „detenţia civilă”, precum sunt cele ce au grijă de pacienţii medicali şi, în special, de cei cu deficienţe psihice.

Persoanele private de libertate, aflându-se astfel complet în controlul autorităţilor, sunt cele mai vulnerabile şi mai expuse riscului de abuz din partea puterii de stat.

Exercitarea acestui control trebuie astfel să fie supusă unei monitorizări stricte pentru a fi respectate standardele Convenţiei. Nu este surprinzător în special că CPT a fost inves¬tit să viziteze persoanele private de libertate pentru a examina tratamentul lor, în sensul consolidării, dacă este necesar, a protecţiei unor asemenea persoane de la tortură şi de la tratamente sau pedepse inumane sau degradante

În ceea ce priveşte persoanele private de libertate, punctul de pornire pentru stabili¬rea dacă a avut loc sau nu o maltratare, în primul rând este determinarea dacă a fost aplicată sau nu forţa fizică asupra deţinutu¬lui. Metoda empirică stabilită de Curte este următoarea: recurgerea la forţa fizică, care nu a fost determinată de comportamentul deţinutului ca fiind strict necesară, este în principiu o încălcare a dreptului consacrat în Articolul 3 Aceasta derivă din faptul, că scopul Articolului 3 este să protejeze demni¬tatea şi integritatea fizică umană, astfel orice recurgere la forţa fizică aduce atingere dem¬nităţii umane

Unul din cei mai evidenţi indici ai re¬curgerii la forţa fizică sunt semnele vizibile de vătămare a integrităţii fizice sau traumele psihologice observabile. Dacă un deţinut prezintă leziuni sau sănătate precară, fie la eliberare fie pe durata detenţiei sale, auto¬ritatea care l-a deţinut are obligaţia de a de¬monstra că semnele sau simptomele date nu ţin de perioada sau faptul detenţiei.

Dacă leziunile corporale ţin de perioada sau de faptul detenţiei şi sunt un rezultat al aplicării forţei fizice din partea autorităţilor, atunci administraţia locului de detenţie tre¬buie să demonstreze dacă acest fapt a fost necesar din cauza conduitei deţinutului în¬suşi şi că a fost aplicată numai forţa care a fost absolut necesară. Sarcina probaţiei cade ferm asupra administraţiei locului de detenţie, care trebuie să furnizeze un raport plauzibil privind modul în care au fost cau¬zate asemenea leziuni. Raportul trebuie să fie evaluat în funcţie de credibilitatea lui, iar circumstanţele în funcţie de compatibilitatea lor cu Articolul 3

1.2. Arestarea şi interogarea

Eventualitatea încălcărilor Articolului 3, în contextul detenţiei, apare la fiecare etapă a detenţiei - de la momentul în care persoana este plasată în detenţie, de obicei prin arestare sau reţinere de către poliţie sau de un ofiţer militar, până la momentul când persoana este eliberată din detenţie.

În speţa Ilhan c. Turciei, reclamantul a fost grav bătut în timpul arestării sale. Loviturile, inclusiv în cap, au fost efectuate, inter alia, cu patul armei atunci când forţele de securitate au „capturat” reclamantul, care se ascundea. O perioadă semnificativă de timp a trecut până când reclamantul a avut acces la îngrijire medicală. Acest tratament a fost calificat de Curte drept tortură.

În speţa Assenov c. Bulgariei, deşi nu s-a pu¬tut până la urmă stabili modul în care au fost provocate leziunile corporale şi cine e responsabil pentru cauzarea lor, totuşi s-a stabilit că leziunile respective au fost cau¬zate în timpul arestului. În cazul Rehbock c. Sloveniei, reclamantul a pretins cauzarea leziunilor faciale pe durata arestului său. Po¬liţia a susţinut că leziunile au fost cauzate în urma rezistenţei opuse la arestare.

Utilizarea forţei totuşi a fost excesivă şi nejustificată, iar autorităţile nu au putut furniza un temei pentru a explica de ce leziunile vizate erau atât de grave: reţinerea fusese planificată şi astfel au fost evaluate toate riscurile, poliţia fiind numeric superioară bănuiţilor, iar victi¬ma nu ameninţa poliţia cu arma

În cazuri de tortură, unde maltratarea este aplicată cu scopul de a obţine informaţii sau mărturii, încălcarea mai degrabă are loc pe durata etapei iniţiale a reţinerii, când au loc interogatorii. Acest lucru este susceptibil de a avea loc mai mult la poliţie decât în in¬stituţiile penitenciare. Acest fapt de aseme¬nea a fost reflectat în cazurile examinate de Curte şi de experienţa CPT, care doreşte să sublinieze că, din experienţa sa, perioada imediat următoare privării de libertate este cea în care riscul intimi¬dării şi al maltratării fizice este cel mai mare

CPT de asemenea a remarcat că atât pentru adulţi, cât şi pentru minori, riscul de a fi maltrataţi în mod intenţionat este mai mare în localurile poliţiei decât în alte locuri de recluziune

Interpretarea şi aplicarea Articolului 3 în conformitate cu principiul, conform că¬ruia Convenţia „este un instrument viu, care trebuie interpretat în lumina condiţiilor ac¬tuale”, înseamnă că anumite acte care ante¬rior au fost clasificate ca „tratamente inuma¬ne şi degradante”, fiind diferite de „tortură”, în viitor ar putea fi calificate altfel. În speţa Selmouni c. Franţei, Curtea a observat:

un standard înalt în continuă creştere, necesar pentru domeniul protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamenta¬le, exigă în mod respectiv şi inevitabil o fermitate mai mare pentru constatarea violării valorilor fundamentale ale socie¬tăţilor democratice

Preview document

Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 1
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 2
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 3
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 4
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 5
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 6
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 7
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 8
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 9
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 10
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 11
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 12
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 13
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 14
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 15
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 16
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 17
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 18
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 19
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 20
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 21
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 22
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 23
Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante
  • articolul 3.doc
  • Cuprins.doc
  • I pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Martorul și mărturia din perspectiva forței probante

Introducere In realizarea justitiei penale probele ocupa un rol important, iar întreaga evolutie a dreptului procesual penal s-a desavârsit in...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Declarația Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Dreptul la un Proces Echitabil

Sistemul judiciar reprezintă, în orice stat democratic, o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social. Ideea de proces echitabil...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Te-ar putea interesa și

Analiza mediului internațional de afaceri din UE

Cap.1. Introducere În lucrarea noastra “Studiul Privind Mediul Internaţional al Afacerilor în Uniunea Europeana”, am dorit să analizăm toate...

Tortură

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului...

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Declarația Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Drepturile Omului în Uniunea Europeană

1. Descriere Generală Drepturile omului sunt principii sau norme morale care descriu anumite standarde de comportament uman si sunt protejate în...

Ai nevoie de altceva?