Libera Circulație a Persoanelor

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 41981
Mărime: 149.74KB (arhivat)
Publicat de: Felix State
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Augustin Fuerea
Este teza de masterat. Prezentata in cadrul fac de drept spiru haret constanta. a fost notata cu 10.

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. ABREVIERI 5
 3. CAPITOLUL I
 4. Consideratii introductive 6
 5. Sectiunea I
 6. Scurt istoric – Uniunea Europeana 6
 7. Scurt istoric – Uniunea Europeana 6
 8. Sectiunea a II-a
 9. Concepte 8
 10. CAPITOLUL II
 11. Reglementari comunitare privind libera circulatie a persoanelor în cadrul UE 10
 12. Sectiunea I
 13. Prevederile tratatului de la Maastricht, Amsterdam si Actului Unic
 14. European si legislatia derivata 10
 15. Sectiunea a II-a
 16. Acquis-ul Schengen 16
 17. 1. Politica comunitara în domeniul vizelor 17
 18. 2. Politica comunitara privind migratia si azilul 19
 19. 3. Protectia datelor cu caracter personal 20
 20. Sectiunea a III-a
 21. Tratatul instituind o constitutie pentru Europa 21
 22. CAPITOLUL III
 23. Continutul material 24
 24. Sectiunea I
 25. Dreptul de intrare si de sedere 24
 26. 1. Directiva nr. 68/360 24
 27. 2. Directiva nr. 2004/38 25
 28. Sectiunea a II-a
 29. Liberul acces la angajare si egalitatea de tratament 29
 30. 1. Regulamentul nr. 1612/68 29
 31. 2. Regulamentul nr. 2434/92 30
 32. Sectiunea a III-a
 33. Libertatea în procesul angajarii 31
 34. Sectiunea a IV-a.
 35. Egalitatea de tratament 31
 36. 1. Domeniul profesiilor reglementate 33
 37. 2. Profesiile nereglementate 36
 38. 3. Recunoasterea diplomelor academice 36
 39. Sectiunea a V-a
 40. Conditiile de munca egale cu ale lucratorilor nationali 37
 41. Sectiunea a VI-a
 42. Avantajele sociale si fiscale 39
 43. Sectiunea a VII-a
 44. Accesul în scolile de pregatire profesionala sau în casele de pensionari 42
 45. Sectiunea a VIII-a
 46. Drepturi sindicale; drepturi de reprezentare si management 43
 47. Sectiunea a IX-a
 48. Accesul la locuinta 44
 49. Sectiunea a X-a
 50. Membrii de familie ai lucratorului migrant 45
 51. 1. Rezidenta 45
 52. 2. Angajare 46
 53. 3. Accesul copiilor la cursurile de pregatire profesionala si ucenicie 46
 54. 4. Accesul membrilor de familie la avantaje sociale 47
 55. Sectiunea a XI-a
 56. Dreptul de a ramâne pe teritoriul unui stat membru dupa desfasurarea unei activitati salariate în acel stat 48
 57. Sectiunea a XII-a
 58. Angajarea în administratia publica 51
 59. Sectiunea a XIII-a
 60. Restrictii ale dreptului de intrare si dreptului de sedere pe motive de ordine publica, securitate publica si sanatate publica 56
 61. CAPITOLUL IV
 62. Institutii competente 59
 63. CAPITOLUL V
 64. Libertatea de stabilire si cea de a presta servicii 62
 65. Sectiunea I
 66. Regimul juridic al libertatii de prestare a serviciilor 64
 67. 1. Specificitatea L. P. S. 64
 68. 2. Specificitatea L. P. S. în unele sectoare economice 64
 69. Sectiunea a II-a
 70. L.P.S. activa si L.P.S. pasiva 64
 71. 1. Regimul juridic al L.P.S. active 65
 72. A. Interzicerea discriminarilor, în functie de cetatenie sau de resedinta 65
 73. B. Resedinta 66
 74. C. Masurile nationale restrictive, aplicabile în mod nediferentiat si justificate prin motive de interes general 66
 75. D. Motivele imperioase de interes general 68
 76. E. Recunoasterea reciproca 69
 77. F. Masuri obiectiv justificate prin imperativul în cauza......... 69
 78. G. Principiul proportionalitatii 70
 79. H. Consecintele: posibilitatea unui tratament specific pentru prestatorii de servicii sau a unui tratament national "atenuat" 70
 80. 2. Regimul juridic al L.P.S. pasiva 71
 81. A. Dreptul de deplasare al destinatarilor serviciilor 71
 82. B. Renuntarea din partea destinatarului serviciilor la protectia dreptului sau national 71
 83. C. Nediscriminarea destinatarilor serviciilor 71
 84. CAPITOLUL VI
 85. Legislatie interna armonizata privind libera circulatie a persoanelor si a fortei de munca 73
 86. CAPITOLUL VII
 87. Raportul Comprehensiv de Monitorizare 2005 privind România - Capitolul 2 - Libera circulatie a persoanelor 81
 88. CONCLUZII 83
 89. ANEXE 85
 90. Anexa nr. 1 Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa 85
 91. Anexa nr. 2 Legea nr.309 din 28 iunie 2004 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European 90
 92. BIBLIOGRAFIE 99

Extras din referat

CAPITOLUL I

Consideratii introductive

Sectiunea I

Scurt istoric – Uniunea Europeana

Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, reprezinta piatra de temelie a ceea ce constituie astazi cea mai importanta constructie economica, sociala si juridica a Europei, si anume Uniunea Europeana. Acesta prezenta planul pe care îl elaborase în vederea unificarii industriei europene a carbunelui si otelului. Era, cu adevarat, o initiativa istorica în favoarea unei „Europe organizate si vii”, care este „indispensabila civilizatiei” si fara de care „pacea în lume nu ar putea fi salvata”.

Acest plan a devenit realitate o data cu încheierea tratatului ce a instituit Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECA), semnat la 18 aprilie 1951 la Paris.

Câtiva ani mai târziu, tratatele de la Roma din 25 martie 1957 au consfintit constituirea Comunitatii Economice Europene (CEE) si Comunitatii Europene a Energiei Atomice (CEEA sau EURATOM).

Cele sase state membre fondatoare erau Franta, Italia, Belgia, Luxemburg, Olanda si Republica Federala Germania. La 1 ianuarie 1973 Anglia, Danemarca si Irlanda au aderat la Comunitate.

Ulterior, Comunitatea europeana s-a extins spre sud prin acceptarea ca membrii a Portugaliei si Spaniei (1.1.1986), precum si a Greciei (1.1.1981).

Ultima extindere de tip clasic a Comunitatilor (adica în absenta unui tratat adoptat în prealabil, asa cum este actualul Tratat de la Nisa) a avut loc în anul 1995, când Austria, Finlanda si Suedia devin state membre ale Comunitatilor, astfel încât, numarul total al acestora ajunge la 15.

Un moment important îl constituie semnarea în 1986 a Actului Unic European (AUE). Principalul scop al acestui document a fost eliminarea ultimilor bariere în calea crearii Pietei unice pâna la 31 decembrie 1992. AUE a reglementat circulatia libera a bunurilor, a serviciilor, a capitalurilor, a platilor si a persoanelor, pe tot cuprinsul Comunitatilor.

În plus, Actul Unic European a extins sfera competentelor Comunitatii si a introdus o serie de schimbari procedurale menite sa accelereze procesul decizional la nivel comunitar.

La 7 februarie 1992, a fost semnat la Maastricht, Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE). Prin ratificarea sa, la sfârsitul anului 1993, de catre toate statele membre ale Comunitatii Europene (numita de acum oficial Uniunea Europeana), s-a deschis drumul realizarii, în etape, atât a unei uniuni politice, cât si a unei uniuni economice si monetare, constituind, fara îndoiala, un reper fundamental în istoria civilizatiei europene.

Prin Tratatul de la Amsterdam, Uniunea Europeana cunoaste, într-o anumita masura, unele transformari. Îi sunt încredintate noi sarcini, rolul cetateanului este accentuat, iar caracterul democratic al institutiilor este consolidat.

Necesitatea adoptarii acestui Tratat rezulta din faptul ca, desi el urmeaza altor doua mari modificari privind competentele si institutiile Uniunii (AUE – 1986, Tratatul de la Maastricht – 1992) erau, înca, necesare raspunsuri la numeroasele probleme care au ramas deschise. Acestea priveau, îndeosebi, rolul si drepturile cetatenilor europeni, eficacitatea si caracterul democratic al institutiilor europene, ca si responsabilitatile internationale ale Uniunii.

Tratatul de la Amsterdam se prezinta ca o revizuire a Tratatelor institutive, desi acestea au fost modificate prin Tratatul de la Maastricht.

Tratatul de la Amsterdam cuprinde trei parti: modificari ale Tratatului asupra UE; simplificarea Tratatelor; dispozitii generale si finale. Celor trei parti li se adauga: Actul final, 13 Protocoale si 58 de Declaratii comune.

O conferinta interguvernamentala convocata pentru a dezbate problemele institutionale legate de viitoarea extindere a Uniunii, s-a terminat la 11 decembrie 2000, prin adoptarea Tratatului de la Nisa, a carui ratificare de catre statele membre s-a încheiat la sfârsitul anului 2002.

Tratatul de la Nisa este un Tratat care modifica Tratatul privind Uniunea Europeana, tratatele de instituire a Comunitatilor Europene precum si anumite acte conexe.

Reformele de la Nisa au pregatit structura institutionala a UE pentru extinderea prin aderarea a noi state.

Pe 18 iulie 2003, proiectul final al Tratatului de instituire a unei Constitutii pentru Europa a fost publicat în Praesidiumul Conventiei pentru Viitorul Europei.

Preview document

Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 1
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 2
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 3
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 4
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 5
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 6
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 7
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 8
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 9
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 10
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 11
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 12
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 13
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 14
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 15
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 16
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 17
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 18
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 19
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 20
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 21
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 22
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 23
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 24
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 25
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 26
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 27
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 28
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 29
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 30
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 31
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 32
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 33
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 34
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 35
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 36
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 37
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 38
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 39
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 40
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 41
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 42
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 43
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 44
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 45
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 46
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 47
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 48
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 49
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 50
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 51
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 52
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 53
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 54
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 55
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 56
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 57
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 58
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 59
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 60
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 61
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 62
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 63
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 64
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 65
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 66
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 67
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 68
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 69
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 70
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 71
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 72
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 73
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 74
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 75
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 76
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 77
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 78
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 79
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 80
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 81
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 82
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 83
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 84
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 85
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 86
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 87
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 88
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 89
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 90
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 91
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 92
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 93
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 94
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 95
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 96
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 97
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 98
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 99
Libera Circulație a Persoanelor - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Libera Circulatie a Persoanelor.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I. Reglementari comunitare privind libera circulatie a persoanelor în cadrul UE Sectiunea I. Prevederile tratatului de la Maastricht,...

Libera circulație a persoanelor

Libera circulatie a persoanelor: incidente economice si juridice Astfel, cum este bine cunoscut, Uniunea Europeana are rolul de a contribui , in...

Libera circulație în UE

Sfârsitul anului 2000 a adus din nou în discutie problematica liberei circulatii a persoanelor în spatiul european: s-a pus sub semnul întrebarii...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeana

CAPITOLUL 1. Reglementări comunitare privind libera circulaţie a persoanelor în UE 1.1. Reglementări primare privind libera circulaţie a...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libera circulație a persoanelor

Termenii de Referinta pentru Studiul 1 (al caror text integral este inclus în Anexa 10) necesita o prezentare generala a principiilor liberei...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I. Reglementari comunitare privind libera circulatie a persoanelor în cadrul UE Sectiunea I. Prevederile tratatului de la Maastricht,...

Libera circulație a persoanelor

Libera circulatie a persoanelor: incidente economice si juridice Astfel, cum este bine cunoscut, Uniunea Europeana are rolul de a contribui , in...

Libera circulație a persoanelor și serviciilor

Rezumat al Termenilor de Referinta Termenii de Referinta pentru Studiul 1 (al caror text integral este inclus în Anexa 10) necesita o prezentare...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeana

CAPITOLUL 1. Reglementări comunitare privind libera circulaţie a persoanelor în UE 1.1. Reglementări primare privind libera circulaţie a...

Libera circulație a persoanelor potrivit acordului Schengen

1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Libertatea de mişcare a persoanelor constituie expresia cea mai uşor perceptibilă a apartenenţei la un spaţiu european...

Ai nevoie de altceva?