Organizația Internațională a Muncii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 38532
Mărime: 165.82KB (arhivat)
Publicat de: Oli C.
Puncte necesare: 13

Extras din licență

Introducere

Modificările de bază aduse dreptului muncii prin legile apărute după 1990 se referă la modalitatea stabilirii drepturilor și obligațiilor corelative ale salariaților și patronilor.

Până la adoptarea acestor acte normative exista un principiu, consacrat de Metodologia tehnică legislativă adoptată prin Decretul nr. 16/1976, potrivit căruia drepturile salariaților nu puteau fi stabilite decât prin lege. Legile privind contractul colectiv de muncă, salarizarea și concediile de odihnă înlocuiesc acest sistem cu unul nou, specific economiei de piață, care lasă părților inițiativa în a decide cu privire la drepturile și obligațiile reciproce.

Contractul colectiv de muncă a apărut în România ca urmare a dezvoltării industriale de la sfârșitul secolului al XIX – lea și începutul secolului XX, ca o consecință directă a constituirii primelor forme de organizare a muncitorilor, care au găsit în acest document o modalitate concretă de a-și vedea înscrise doleanțele cu privire la modul de desfășurare a relațiilor de muncă într-un act scris semnat de patroni și reprezentanții lor pentru a-l face opozabil tuturor și mai ales pentru a-i da forță juridică obligatorie

În condițiile unei economii de piață, contractele colective de muncă reprezintă unele dintre cele mai importante izvoare ale dreptului muncii, în sensul că dispozițiile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel național sau la nivel de ramură constituie izvor de drept, ca și legea, la încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate Este vorba de o categorie de izvoare de o factură deosebită, specială, pentru că ele nu sunt de origine statală, ci de origine convențională, negociată Cei doi parteneri sociali – angajatorii și salariații – în urma negocierii, prin intermediul contractului colectiv, își reglementează raporturile dintre ei, stabilesc condițiile de muncă.

O primă reglementare privind contractul colectiv de muncă a fost adoptată în România în perioada interbelică (anul 1929), cu observația că proiecte de acte normative în acest domeniu au fost dezbătute în parlament încă din anul 1909.

Contractul colectiv de muncă își pierde importanța practică în perioada de după 1950, condițiile în care se incheiau contractele individuale de muncă, drepturile și obligațiile salariaților fiind strict reglementate, lipsind de obiect practic orice convenție colectivă între conducerea întreprinderilor și salariați.

Vechiul Cod al muncii, intrat în vigoare în anul 1973, a menținut această situație, contractul colectiv de muncă (reglementat în art. 76-80) constituind o instituție juridică pur formală. Articolele 76-80 din acesta au fost abrogate prin adoptarea Legii nr. 13/1991, etapă importantă în procesul de revenire la unele tradiții democratice, de natură să instituționalizeze dialogul între partenerii raportului de muncă, prin negocieri colective.

Totuși, Legea nr. 13/1991, pe de o parte, prin conținutul său contradictoriu, a dat naștere la o serie de controverse exprimate în literatura de specialitate, iar, pe de altă parte, a lăsat o serie de probleme nereglementate.

A fost necesar a se adopta o nouă lege a contractului colectiv, care să oglindească maturizarea partenerilor sociali și care să corijeze inconsecvența, contradictorialitatea și caracterul lacunar al Legii nr. 13/1991

Într-adevăr, prin Legea nr. 130/1996 , legiuitorul a promovat o serie de soluții, cum ar fi: instituționalizarea obligației de a negocia, instituirea unor criterii de reprezentativitate pentru participarea la negocierea colectivă, reglementarea unor proceduri cu privire la recunoașterea partenerilor sociali etc.

Pe planul dreptului internațional al muncii, bazele normative ale contractului colectiv de muncă au fost prefigurate prin Declarația de la Philadelphia, încorporată în Constituția Organizației Internaționale a Muncii, prin care se proclamă dreptul de negociere colectivă.

În anul 1951, Conferința Organizației Internaționale a Muncii a adoptat Recomandarea nr. 91 prin care convenția colectivă își găsește o consacrare internațională definitivă ca instituție fundamentală în cadrul relațiilor de muncă.

Preview document

Organizația Internațională a Muncii - Pagina 1
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 2
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 3
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 4
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 5
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 6
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 7
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 8
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 9
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 10
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 11
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 12
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 13
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 14
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 15
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 16
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 17
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 18
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 19
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 20
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 21
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 22
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 23
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 24
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 25
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 26
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 27
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 28
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 29
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 30
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 31
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 32
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 33
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 34
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 35
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 36
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 37
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 38
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 39
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 40
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 41
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 42
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 43
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 44
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 45
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 46
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 47
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 48
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 49
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 50
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 51
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 52
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 53
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 54
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 55
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 56
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 57
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 58
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 59
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 60
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 61
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 62
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 63
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 64
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 65
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 66
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 67
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 68
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 69
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 70
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 71
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 72
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 73
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 74
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 75
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 76
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 77
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 78
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 79
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 80
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 81
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 82
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 83
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 84
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 85
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 86
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 87
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 88
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 89
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 90
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 91
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 92
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 93
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 94
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 95
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 96
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 97
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 98
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 99
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 100
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 101
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 102
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 103
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 104
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 105
Organizația Internațională a Muncii - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Organizatia Internationala a Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Piața muncii în România - instituții, politici, evoluții

INTRODUCERE Politica si strategia Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale vizeaza – în principal – cresterea gradului de ocupare a populatiei...

Piața Muncii

Piata muncii din România a suferit profunde transformari generate de reformele economice, fiind induse influente directe asupra calitatii...

Securitatea Socială

Securitatea sociala – obiectiv major al statelor lumii În aceasta prima parte a expunerii referitoare la securitatea sociala îmi propun...

Organizația Internațională a Muncii

CAPITOLUL I ISTORICUL, EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII SECŢIUNEA I CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII În...

Organizația Internațională a Muncii

1. Considerații generale asupra dimensiunii europene a dreptului politicilor sociale Politica socială a Uniunii Europene este formată dintr-un set...

Organizația Internațională a Muncii

1. Obiectivul şi importanţa lucrării Obiectivul de studiu al acestei lucrări îl constituie o viziune mai amplă şi complexă a Organizaţiei...

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

În Carta de fundamentare a ONU (articolul 55) se menţionează că oamenii au drepturi şi libertăţi egale indiferent de apartenenţa rasială, sexuală,...

Ai nevoie de altceva?