Legislația Internațională a Muncii

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 50221
Mărime: 147.21KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.dr. Jenuica Dinel

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. Capitolul I DREPTUL INTERNATIONAL AL MUNCII- DELIMITĂRI CONCEPTUALE 3
 3. 1 1 Conturarea dreptului internaţional al muncii Trăsăturile specifice 3
 4. 1 2 Obiectul dreptului internaţional al muncii 7
 5. 1 3 Subiectele dreptului internaţional al muncii 9
 6. 1 4 Funcţiile dreptului internaţional al muncii 11
 7. 1 5 Principiile fundamentale ale dreptului internaţional
 8. al muncii 12
 9. 1 6 Izvoarele dreptului internaţional al muncii 14
 10. 1 6 1 Documente elaborate sub egida OIM 14
 11. 1 6 2 Alte izvoare 17
 12. 1 7 Dreptul internaţional al muncii şi dreptul intern 22
 13. 1 8 Instrumentele internaţionale ale muncii şi influenţa lor asupra legislaţiilor statelor 24
 14. 1 8 1 Consideraţii generale 24
 15. 1 8 2 Influenţa convenţiilor pe state şi zone geografice 29
 16. Capitolul II ORGANIZATIA INTERNATIONALĂ A MUNCII „CONŞTIINŢA SOCIALĂ A UMANITĂŢII” 33
 17. 2 1 Apariţia şi evoluţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii 33
 18. 2 2 Competenţa Organizaţiei Internaţionale a Muncii 41
 19. 2 3 Tripartismul - principiu fundamental al Organizaţiei Internaţionale a Muncii 42
 20. 2 4 Structura Organizaţiei Internaţionale a Muncii 44
 21. 2 4 1 Conferinţa Internaţională a Muncii (CIM) 44
 22. 2 4 2 Consiliul de Administraţie (CA) 46
 23. 2 4 3 Biroul Internaţional al Muncii (BIM) 48
 24. 2 4 4 Alte organe 49
 25. 2 5 Activitatea Organizaţiei Internaţionale a Muncii 51
 26. 2 5 1 Activitatea de elaborare şi control 53
 27. 2 5 2 Activitatea de cooperare şi asistenţă tehnică 57
 28. 2 5 3 Activitatea de informare şi cercetare ştiinţifică 61
 29. 2 5 4 Probleme ale elaborării şi aplicării convenţiilor şi recomandărilor O I M 63
 30. 2 6 România şi Organizaţia Internaţională a Muncii 66
 31. Capitolul III CONTINUTUL DREPTULUI INTERNATIONAL AL MUNCII ŞI LEGISLAŢIA ROMÂNĂ 75
 32. 3 1 Codul internaţional al muncii 75
 33. 3 2 Raportul dintre legislaţia română şi normele Organizaţiei Internaţionale a Muncii 76
 34. 3 2 1 Drepturile fundamentale ale omului 76
 35. 3 2 2 Ocuparea forţei de muncă Condiţiile de muncă Securitatea socială Protecţia muncii Inspecţia şi administraţia muncii 82
 36. 3 2 3 Muncitorii migranţi categorii particulare de lucrători 90
 37. 3 2 4 Normele O I M şi tripartismul 91
 38. Capitolul IV DREPTUL INTERNAŢIONAL AL MUNCII ŞI ORGANIZATIILE EUROPENE 92
 39. 4 1 Dreptul social european - parte a dreptului internaţional al muncii 92
 40. 4 2 Consiliul Europei şi problematica muncii şi protecţiei sociale 93
 41. 4 2 1 Activitate Structură 93
 42. 4 2 2 Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 95
 43. 4 2 3 Carta socială europeană 96
 44. 4 3 Uniunea Europeană si problematica muncii si protecţiei sociale 100
 45. 4 3 1 Elemente de ordin istoric Structura Uniunii Europene 100
 46. 4 3 2 Spatiul Social European Spatiul Economic European 104
 47. 4 3 3 Reglementări prioritare ale UE pentru dreptul muncii 105
 48. Concluzii 110
 49. Bibliografie 113

Extras din disertație

INTRODUCERE

Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană, avându-se în vedere ponderea sa deosebită în cadrul problemelor majore care preocupă societatea de astăzi Componentele dreptului internaţional al muncii abordează domenii fundamentale pentru indivizi, precum: abolirea muncii forţate, drepturile sindicale şi eliminarea oricăror forme de discriminare pe bază de rasă, culoare, sex, religie, opinie politică, ascendent naţional şi origine socială

Relaţiile dintre legislaţia internaţională şi cea internă a unei ţări sunt importante, atât teoretic, cât şi practic Constituţia ţării noastre reglementează aceste relaţii în articolele 11 şi 20, la care se adaugă principiul supremaţiei Constituţiei consacrat în articolul 51 România, aflată în plin proces de transformare instituţională şi politică se confruntă, în prezent, cu o serie de probleme legate de crearea unui sistem democratic al drepturilor şi libertăţilor omului În perioada de după decembrie 1989, ţara noastră a devenit parte la numeroase instrumente juridice internaţionale, adoptând totodată prevederi pentru adaptarea legislaţiei sale interne la exigenţele legislaţiei internaţionale, fiind perioada unei ample şi spectaculoase reintegrări a României în ordinea juridică internaţională

Desigur, pentru a înţelege însemnătatea dreptului internaţional al muncii este necesar să se precizeze mai întâi ce este, în ce constă obiectul său, care sunt particularităţile sale, cum se justifică existenţa sa

Munca este prima condiţie de bază a întregii vieţi omeneşti Este o noţiune inseparabilă de existenţă a omului Încă de la apariţia sa, homo faber datorează dezvoltarea sa muncii Acest fapt, ca şi acela că toate lucrurile de care avem nevoie sunt produsul muncii omeneşti se impune cu forţa unui adevăr evident, ce nu poate fi contestat Reluând această idee, Jean Fourastie afirma în lucrarea sa "Pourqui nous travaillons" (ediţia a V-a, Paris 1970, p 13) : "Oxigenul este singurul produs natural care satisface în întregime şi desăvârşit una din nevoile omului Pentru ca oamenii să subziste fără muncă, ar trebui ca natura să-i dea omului tot ceea ce îi este necesar, aşa cum îi dă oxigenul (Chiar apa trebuie scoasă din pământ, pompată şi adeseori filtrată")

Noţiunea de "muncă" acoperă toate domeniile activităţii productive a oamenilor

Munca, înţeleasă ca o activitate creatoare de valori materiale şi spirituale, este indisolubil corelată cu viaţa omului şi reprezintă o necesitate sub aspect social În afara vocaţiei de a crea valori, munca are, indiscutabil, şi un important rol formativ asupra personalităţii umane, fiind "condiţia naturală permanentă a vieţii omeneşti" şi, totodată, factorul care determină însăşi formarea şi dezvoltarea personalităţii umane

Cerinţele dezvoltării, progresul ştiinţei şi tehnicii, al cunoaşterii în general, sporesc rolul factorului muncă în procesele economico-sociale Fără muncă - indiferent de orice considerent ideologic - dezvoltarea societăţii, în ansamblul ei, este de neconceput

Drepturile ocrotite prin dreptul internaţional al muncii fac parte, de regulă, din ansamblul drepturilor fundamentale ale omului Problemele dreptului omului au ocupat şi continuă să ocupe un loc proeminent în cadrul acţiunii politice a statelor, ca şi al unor importante organisme şi reuniuni internaţionale, fiind un subiect de cea mai largă circulaţie

Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane constituie un element esenţial al asigurării progresului, bunăstării şi civilizaţiei în orice societate, al democraţiei statului de drept Prin neglijarea şi încălcarea flagrantă a acestor drepturi şi libertăţi s-au creat situaţii conflictuale de natură a pune în pericol climatul de pace

Drepturile şi libertăţile omului, dar mai ales modalităţile lor de urmărire şi realizare, au cunoscut o evoluţie continuă, aplicarea lor fiind adaptată, totodată, la nivel regional sau în funcţie de condiţiile specifice organizaţiei care le proclamă În consecinţă, s-a ajuns la elaborarea unor documente internaţionale diferite, dar complementare şi care servesc aceluiaşi scop - acela de promovare şi garantare a drepturilor şi libertăţilor umane

Viitorul, în condiţiile statului de drept, implică aşezarea muncii ca factor central al dezvoltării economico-sociale În condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice, în epoca contemporană, acest proces dobândeşte dimensiuni impresionante Maşini şi instalaţii de o forţă uriaşă în raport cu puterile fizice ale omului, construcţii impunătoare, cibernetica, asaltul cosmosului - iată numai câteva din exemplele care pun în evidenţă rolul covârşitor al muncii în societate

Preview document

Legislația Internațională a Muncii - Pagina 1
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 2
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 3
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 4
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 5
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 6
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 7
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 8
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 9
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 10
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 11
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 12
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 13
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 14
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 15
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 16
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 17
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 18
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 19
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 20
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 21
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 22
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 23
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 24
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 25
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 26
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 27
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 28
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 29
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 30
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 31
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 32
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 33
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 34
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 35
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 36
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 37
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 38
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 39
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 40
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 41
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 42
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 43
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 44
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 45
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 46
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 47
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 48
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 49
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 50
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 51
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 52
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 53
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 54
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 55
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 56
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 57
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 58
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 59
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 60
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 61
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 62
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 63
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 64
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 65
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 66
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 67
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 68
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 69
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 70
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 71
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 72
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 73
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 74
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 75
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 76
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 77
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 78
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 79
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 80
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 81
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 82
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 83
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 84
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 85
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 86
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 87
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 88
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 89
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 90
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 91
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 92
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 93
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 94
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 95
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 96
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 97
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 98
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 99
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 100
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 101
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 102
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 103
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 104
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 105
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 106
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 107
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 108
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 109
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 110
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 111
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 112
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 113
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 114
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 115
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 116
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 117
Legislația Internațională a Muncii - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Legislatia Internationala a Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Dreptul european al muncii - organizații și norme juridice

1.1. Noțiunea dreptului internațional al muncii Dreptul internaţional al muncii reprezintă totalitatea normelor elaborate de organismele...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Dreptul muncii internaționale

1. Conturarea dreptului internaţional al muncii. Dreptul internaţional al muncii a apărut într-o anumită etapă istorică, ca un reflex al luptei...

Principiile Dreptului Muncii

Consideratii generale Semnificatia dreptului “munca” (provine din limba slovana – monka) , are mai multe sensuri: Un prim sens principal , este...

Spețe dreptul muncii

Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului Prin sentinta civila nr. 1059 din 19 noiembrie 2009 a Tribunalului Neamt s-a admis in...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Investigarea Cazurilor de Trafic cu Ființe Umane

SCURT ISTORIC Prostitutia este considerata a fi cea mai veche “meserie din lume”. De multe ori fiind considerata un subiect tabu, prostitutia a...

Dreptul european al muncii - organizații și norme juridice

1.1. Noțiunea dreptului internațional al muncii Dreptul internaţional al muncii reprezintă totalitatea normelor elaborate de organismele...

Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală

Introducere Până nu demult, întreprinderilor mici şi mijlocii (denumite în continuare IMM) aproape că nu li se acorda importanţă nici la nivel...

Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament

1. Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze legislaţia europeană în privinţa egalităţii de şanse şi tratament. Vom...

Normele internaționale ale muncii

Regulile economiei mondiale ar trebui sa vizeze ameliorarea drepturilor, a mijloacelor de existenta si securitatea persoanelor, a familiilor si a...

Dreptul muncii internaționale

1. Conturarea dreptului internaţional al muncii. Dreptul internaţional al muncii a apărut într-o anumită etapă istorică, ca un reflex al luptei...

Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă

1. Definiţii Conform Acordului cadru european, semnat la 26 aprilie 2007 de Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES), Uniunea Europeana a...

Ai nevoie de altceva?