Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 13619
Mărime: 56.46KB (arhivat)
Publicat de: Oliviu Vereș
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Tofan
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Administraţie Publică

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII 3
 2. 1.1 Noțiunea şi obiectul dreptului muncii 3
 3. 1.2 Raporturile juridice de muncă 4
 4. 1.3 Principiile dreptului muncii, noțiuni introductive 6
 5. 1.4 Rolul principiilor în dreptul muncii 8
 6. CAPITOLUL 2. PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII 11
 7. 2.1 Principiile generale ale dreptului muncii 11
 8. 2.1.1 Principiul democraţiei 11
 9. 2.1.2 Principiul separaţiei puterilor în stat 11
 10. 2.1.3 Principiul egalităţii în faţa legii 12
 11. 2.1.4 Principiul legalităţii 13
 12. 2.2 Principiile fundamentale ale dreptului muncii 13
 13. 2.2.1 Neîngrădirea dreptului la muncă 13
 14. 2.2.2 Egalitatea de tratament 15
 15. 2.2.3 Garantarea negocierii colective şi individuale 16
 16. 2.2.4 Protecţia multilaterală a salariaţilor 16
 17. 2.2.5 Principiul bunei-credinţe 17
 18. 2.2.6 Stimularea pregătirii şi perfecţionării profesionale 18
 19. 2.2.7 Garantarea asocierii libere a salariaţilor şi a angajaţilor pentru apărarea drepturilor lor profesionale, economice şi sociale 19
 20. 2.2.8 Garantarea dreptului la grevă 20
 21. CAPITOLUL 3. DISCRIMINAREA LA LOCUL DE MUNCĂ 22
 22. CONCLUZII 31
 23. BIBLIOGRAFIE 35

Extras din licență

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII

Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă. Constituirea ca ramură distinctă în cadrul sistemului dreptului este rezultatul unui îndelungat proces obiectiv al evoluţiei ca întreg a societăţii. Într-un anumit moment al dezvoltării sociale, conduita indivizilor în procesul muncii a trebuit să fie reglementată prin norme juridice. Constituind o activitate specific umană, munca este caracterizată prin faptul că este voluntară, conştientă şi are ca scop procurarea celor necesare traiului.

1.1 Noțiunea şi obiectul dreptului muncii

Cu privire la noţiunile dreptului muncii, doctrina subliniază mai multe definiţii. De exemplu, dreptul muncii este acea ramură a sistemului de drept din ţara noastră alcătuit din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă dintre patroni şi salariaţi.

Într-o altă opinie, dreptul muncii reprezintă totalitatea regulilor aplicabile relaţiilor individuale şi colective care se nasc între angajatori şi salariaţi care muncesc sub autoritatea lor, cu ocazia prestării muncii în baza unui contract individual de muncă, precum şi acele reglementări care se suprapun sau condiţionează relaţiile de muncă.

Dreptul muncii a mai fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale şi patronale, conflictele de muncă şi controlul aplicării legislaţiei muncii .

Concluzionăm că dreptul muncii este ramura de drept care se ocupă cu studiul normelor juridice ce reglementează relaţiile ce iau naştere între angajaţi şi angajatori, în legătură cu realizarea muncii.

Dreptul muncii s-a dezvoltat ca o ramură de drept autonomă, având obiect şi metodă de reglementare proprie.

În ceea ce priveşte obiectul de reglementare al dreptului muncii, art. 1 din Codul Muncii stabileşte că acesta reglementează:

1. totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă;

2. modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă;

3. jurisdicţia muncii.

Obiectul dreptului muncii este constituit din raporturile juridice de muncă. Raporturile juridice de muncă sunt: relaţiile sociale reglementate de lege care se stabilesc între o persoană fizică şi o persoană juridică (societate comercială, regie autonomă, unitate bugetară) sau o persoană fizică, în urma prestării unei munci de către cea de a doua în folosul celei dintâi, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci.

În concluzie, obiectul dreptului muncii este constituit din raporturile juridice de muncă născute din contractul individual de muncă şi raporturile juridice conexe lor

1.2 Raporturile juridice de muncă

Raporturile juridice de muncă au fost definite ca fiind acele relaţii sociale reglementate de lege ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică pe de altă parte ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua care la rândul ei se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci. Subiectele raportului juridic de muncă sunt – angajatorul şi salariatul.

Raportul juridic de muncă poate fi colectiv şi individual. Dacă un raport juridic reprezintă o relaţie socială reglementată de norma de drept, atunci admitem că un raport juridic de muncă reprezintă relaţia socială reglementată de norma de drept, stabilită între o persoană fizică, pe de o parte, şi angajator, pe de altă parte, prin care prima persoană se obligă să presteze un anumit fel de muncă în beneficiul celeilalte, iar angajatorul îşi asumă obligaţia corelativă de a-i asigura salariul şi toate condiţiile necesare desfăşurării acelei activităţi.

Raporturile juridice de muncă se caracterizează prin faptul că:

• poate exista numai între două persoane (bilateral), în care una dintre părţi este totdeauna o persoană fizică ce se angajează să presteze o anumită muncă. Cealaltă parte a raportului juridic este, de regulă, o persoană juridică (regie autonomă, societate comercială, etc.) şi în cazuri mai rare o persoană fizică, spre deosebire de raportul obligaţional civil în cadrul cărora poate exista o pluralitate de subiecte active sau o pluralitate de subiecte pasive;

• de regulă se stabileşte între o persoană fizică şi o persoană juridică şi excepţional numai între două persoane fizice;

• are un caracter personal, fiind încheiat „intuitu personae” adică atât în considerarea pregătirii, aptitudinilor şi calităţii persoanei care prestează munca cât şi în funcţie de specificul celeilalte părţi – având în vedere colectivul, condiţiile de muncă existente;

• se constituie pe baza unei relaţii de subordonare dintre subiectele raportului juridic în sensul că persoana care prestează munca este subordonată celuilalt subiect al raportului.

Preview document

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 1
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 2
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 3
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 4
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 5
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 6
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 7
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 8
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 9
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 10
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 11
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 12
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 13
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 14
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 15
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 16
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 17
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 18
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 19
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 20
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 21
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 22
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 23
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 24
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 25
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 26
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 27
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 28
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 29
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 30
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 31
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 32
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 33
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 34
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 35
Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Principii ale Reglementarii Raporturilor Juridice de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Securitatea și Santataea în Munca

Introducere În totate statele lumii au existat şi s-au dezvoltat sisteme pentru crearea unui mediu de munca sigur şi salubru. Aceste sisteme au...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Te-ar putea interesa și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Dreptul european al muncii - organizații și norme juridice

1.1. Noțiunea dreptului internațional al muncii Dreptul internaţional al muncii reprezintă totalitatea normelor elaborate de organismele...

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Răspunderea Juridică a Salariaților

1. Considerații generale privind răspunderea juridică în dreptul muncii Prezentă în toate ramurile dreptului , instituția răspunderii juridice...

Principiile Dreptului Muncii

1. Consideraţii generale cu privire la principiile dreptului muncii Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care...

Impactul cheltuielilor publice asupra asigurărilor sociale

Cap 1. Cheltuielile publice pentru asigurarile sociale (pensii) – catacterizare generala In primul rand, cheltuielile publice concretizeaza cea...

Ai nevoie de altceva?