Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 26025
Mărime: 182.67KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr.Mirela Sorina Popescu
Facultatea de Stiinte Juridice, Administrative si ale Comunicarii
Universitatea "Constantin Brancoveanu", Pitesti

Cuprins

 1. Abrevieri 3
 2. Capitolul I Dreptul la aparare in procesul penal 4
 3. Sectiunea I Consideratii generale 4
 4. Sectiunea II. Notiune si cadru legal 7
 5. Capitolul al II-lea Dreptul la aparare in legislatia penala romana 18
 6. Sectiunea I Procesul penal ca mijloc de realizare a justitiei penale 18
 7. Sectiunea II. Sustinerea apararii in faza urmaririi penale 21
 8. Sectiunea III. Formele si modalitatile de exprimare a dreptului la aparare in procesul examinarii cazului in faza de judecata 28
 9. Sectiunea IV. Asistenta juridica 51
 10. Capitolul al III-lea Redeschiderea procedurilor interne ca urmare a condamnarii statului roman de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale 64
 11. Sectiunea I Efectele deciziilor Curtii Europene a Drepturilor Omului in dreptul intern 64
 12. Sectiunea II.Revizuirea hotararilor judecatoresti pronuntate in materie penala ca urmare a condamnarii statului roman de Curtea Europeana 67
 13. Capitolul IV. Studiu de caz 71
 14. Concluzii 73
 15. Bibliografie 79

Extras din licență

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat, condamnat. Infaptuirea dreptului la aparare este o conditie necesara pentru realizarea eficienta a justitiei. Dreptul la aparare este un drept fundamental al cetatenilor de traditie in istoria institutiei drepturilor si libertatilor cetatenesti.Inca din cele mai vechi timpuri apararea in special la romani si greci era exercitata de profesionisti. La inceput, la romani, asistenta in justitie o indeplineau patronii pentru clientii lor, apoi oratores care pledau in favoarea litigantilor, acestora li s-au alaturat ulterior jurisconsultii ce lamureau litigiul in fapt si in drept pe baza legilor si principiilor de drept. Intre timp cele doua functii au fost contopite intr-o singura persoana numita avocat. Dreptul la aparare, ca valoare sociala este necesara oricarui mediu sociouman, formarea elementelor acestuia in diferite etape ale civilizatiei cunoscand un progres evident, in prezent, recunoasterea dreptului la aparare este un numitor comun in toate sistemele procedurale ale statelor democratice, lucru ce deriva si din faptul ca statele sunt semnatare ale documentelor internationale ce consacra in mod expres acest drept. Dreptul la aparare, consta in facultatile sau posibilitatile recunoscute prin lege persoanelor, de a-si valorifica interesele legitime incalcate si de a se apara impotriva unor invinuiri ce i se aduc fie ele drepte sau nedrepte. Asigurarea reala a apararii este o garantie a cercetarii obiective complete si multilaterale a probelor, este o conditie necesara a aflarii adevarului, a apararii drepturilor si intereselor legale a persoanei, a emiterii unei sentinte legale si temeinice.

Notiunea de aparare, din punct de vedere procesual are cel putin doua intelesuri semnificative: in sens larg, prin aparare se desemneaza toate mijloacele procesuale folosite de parti pentru a-si atinge scopul lor procesual; prin urmare, pe parcursul unui proces nu numai paratul se apara, ci si reclamantul - toate actiunile sale incadrandu-se in apararea proprie, menita sa conduca, in final, la admiterea actiunii. Trebuie sa remarcam insa ca mai ales notiunea ii este proprie paratului si desemneaza, intr-un sens mai restrans - totalitatea mijloacelor procesuale folosite de parat pentru inlaturarea temporara sau definitiva a pretentiilor formulate de reclamant, fie prin intarzierea judecatii, fie prin respingerea ca nefondata (neintemeiata) a actiunii. Dreptul la aparare reprezinta ansamblul garantiilor procesuale acordate de lege partilor in cadrul unei proceduri penale sau procesului penal, in vederea apararii eficiente a drepturilor si intereselor legitime ale acestora. Unii autori considera ca dreptul la aparare are un continut complex, manifestat sub trei aspecte principale:

1. Partile au posibilitatea de a-si asigura singure apararea.

2. Obligatia organelor judiciare de a avea in vedere, din oficiu aspecte favorabile partilor.

3. Dreptul partilor la asistenta juridica Principiul garantarii dreptului la aparare ca regula de baza a procesului penal are ca finalitate ca nici o persoana nevinovata sa nu fie condamnata si nici un vinovat sa nu suporte rigorile legii penale mai mult decat se cuvine. Nu putem vorbi despre dreptul la aparare fara a tine seama ca reprezinta o parte componenta a procesului echitabil. Termenul ,,echitate" vine de la latinescul ,,aequitas" care se traduce prin: potrivire, dreptate, cumpatare, nepartinire. La romani termenul ,,aequitas" capata sens apropiat dreptului. La Cicero termenul ,,aequitas" se confunda cu jus civile care se traduce ca drept egal pentru toti cetateni, iar Celsus defineste dreptul ca ars boni et aequi (dreptul este arta binelui si echitatii) In dreptul francez, termenul ,,echitate" este definit ca ,,realizare suprema a justitiei, mergand uneori dincolo de ceea ce prescrie legea" In dreptul englez, termenul ,,echitate" este definit in sensul de ,,just, echitabil, impartial si ca un sistem al doctrinelor si procedurilor care se dezvolta alaturi de dreptul comun si de dreptul statutar, avand originea in doctrinele si procedurile dezvoltate gradual de Curtea Cancelariei in scopul de a aduce un remediu deficientelor dreptului comun" Dupa unii autori ,,echitatea" este considerata izvor al dreptului englez. Istoricul si originile procesului echitabil trebuie cercetate in documentele cu valoare de simbol in istoria drepturilor omului, precum Magna

Carta si respectiv Habeas Corpus Dreptul american defineste ,,jurisdictia echitatii" ca autoritatea unei curti de a administra justitia, cand nicio lege specifica nu exista care sa acopere cauza deferita acesteia. In dreptul romanesc, echitatea este principiu al dreptului si priveste atat

activitatea legiuitorului, cat si activitatea de interpretare si aplicare a dreptului

Bibliografie

1.Bogdan Dragos, Arestarea preventiva si detentia in jurisprudenta C.E.D.O 2008

2.Corneliu Barsan, Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Ed.C.H.Beck 2010

3.Corneliu Barsan, Conventia Europeana a Drepturilor Omului.Comentarii pe articole.Drepturi si Libertati.Ed.All Beck

4.Costica Bulai, Manual de Drept penal. Parte general, Ed. All 1997

5.Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal roman. Parte general.Ed. Universul Juridic 2003

6.Eduard Dragomir, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Ed.Nomina Lex 2009

7.Gavril Paraschiv, Dreptul penal al Uniunii Europene

8.Gheorghita Mateut, Tratat de procedura penala. Parte generala, Ed.C.H.Beck

9.Horatius Dumbrava, Dana Cigan, Cristi Danilet, Factorii de presiune si conflictele de interese in justitie.Ghid pentru judecatori, Ed.Timpul 2007

10.Ioan Les, Organizarea sistemului judiciar romanesc, Ed.All Beck, 2004

11.Ion Neagu, Tratat de procedura penala, Ed.Universul Juridic

12.Ion Neagu, Tratat de procedura penala, Parte general. Parte speciala, Ed.Universul Juridic 2010

13.Jurisprudenta CEDO.com

14.Mihail Udroiu, Protectia europeana a drepturilor omului si procesul penal roman

15.Mihail Udroiu, Procedura penala.Parte general.Parte special.Ed.C.H.Beck 2010

16.M. Udroiu, O. Predescu, Protectia europeana a drepturilor omului si procesul penal roman, Edit. C.H. Beck, Bucuresti, 2008

17.Mirela Sorina Popescu, Drept penal. Parte generala Ed.Independenta Economica

18.Nicolae Volonciu, Tratat de Procedura penala, Parte generala

19.Nicolae Volonciu, Tratat de Procedura penala, Parte speciala

20.Radu Chirita, Dreptul la un proces echitabil, Ed.Universul Juridic 2008

21.Vintila Dongoroz, Explicatii teoretice ale Codului penal

22.V.Mihovici, Probleme teoretice si practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la aparare si asistenta juridica, teza doctorat, http://www.cnaa.md/thesis/7664/

23.S. Fusea, O privire comparativa asupra limitelor drepturilor apararii in faza de urmarire penala, http://www.scribd.com/doc/

24.R. Culea, N. Grigoras, Dreptul la un proces echitabil si accesul liber la justitie, www.inmlex.ro/

25.Themis, revista INM

26.***www.scj.ro-site-ul I.C.C.J

27.***http://portal.just.ro-portalul instantelor de judecata

28.***www.juspedia.ro

29.***http://www.coe.int-site-ul Consiliului Europei

Preview document

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 1
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 2
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 3
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 4
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 5
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 6
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 7
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 8
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 9
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 10
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 11
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 12
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 13
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 14
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 15
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 16
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 17
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 18
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 19
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 20
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 21
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 22
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 23
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 24
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 25
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 26
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 27
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 28
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 29
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 30
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 31
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 32
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 33
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 34
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 35
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 36
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 37
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 38
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 39
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 40
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 41
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 42
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 43
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 44
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 45
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 46
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 47
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 48
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 49
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 50
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 51
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 52
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 53
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 54
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 55
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 56
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 57
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 58
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 59
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 60
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 61
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 62
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 63
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 64
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 65
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 66
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 67
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 68
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 69
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 70
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 71
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 72
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 73
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 74
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 75
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 76
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 77
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 78
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 79
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Asigurarea dreptului la aparare in procesul penal.docx

Alții au mai descărcat și

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Percheziția domiciliară

Introducere Organizarea statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordinea de drept în acel stat şi în baza cărora se...

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Caiet practică juridică

In cadrul cabinetului de avocat “Sorin Boldi”, din Baroul Bucuresti. -s-au urmarit listele afisate la avizier cu privire la judecarea dosarelor...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Prezumția de Nevinovăție

INTRODUCERE Procesul penal este activitatea desfăşurată de organele judiciare în baza legii, cu participarea activă a părţilor, în scopul...

Te-ar putea interesa și

Principiile Procesului Penal

CAPITOLUL 1 Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal Procesul penal este o activitate reglementată de lege desfașurată de organele...

Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal

Introducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în...

Reglementarea dreptului de apărare în faza de urmărire penală și cercetare judecătorească

CAPITOLUL I DREPTUL LA APARARE. SCURT ISTORIC. LEGISLATIE. CARACTERISTICI Declansarea actiunii penale are ca finalitate tragerea la raspundere si...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Urmărirea și judecarea minorilor

ARGUMENT Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra procesele...

Ai nevoie de altceva?