Dreptul Muncii

Curs
9.4/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 252 în total
Cuvinte : 122726
Mărime: 1.80MB (arhivat)
Publicat de: Liviu Georgescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Ticlea

Cuprins

 1. CAPITOLUL I .9
 2. DREPTUL MUNCII – RAMURA SI STIINTA A DREPTULUI.9
 3. CAPITOLUL II .28
 4. DIALOGUL SOCIAL SI COOPERAREA TRIPARTITA.28
 5. CAPITOLUL III .34
 6. PATRONATELE.34
 7. CAPITOLUL IV.41
 8. SINDICATELE SI REPREZENTANTII SALARIATILOR.41
 9. CAPITOLUL V.61
 10. PIATA MUNCII SI ROLUL STATULUI ÎN RELATIILE DE MUNCA.61
 11. CAPITOLUL VI.79
 12. FORMAREA PROFESIONALA.79
 13. CAPITOLUL VII.97
 14. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA.97
 15. CAPITOLUL VIII.116
 16. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA.116
 17. CAPITOLUL IX.172
 18. SALARIZAREA .172
 19. CAPITOLUL X.178
 20. TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA.178
 21. CAPITOLUL XI.189
 22. RASPUNDEREA DISCIPLINARA.189
 23. CAPITOLUL XII.202
 24. RASPUNDEREA PATRIMONIALA .202
 25. CAPITOLUL XIII.221
 26. SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA .221

Extras din curs

CAPITOLUL I

DREPTUL MUNCII – RAMURA SI STIINTA A DREPTULUI

1. Semnificatia termenului „munca”. Termenul (provenit din limba slavona –

monka)1 are mai multe sensuri2.

Un prim sens, principal, este acela de activitate productiva (a presta o munca

eficienta, importanta), dar si de rezultatul acestei activitati (o munca reusita, de

succes).

Al doilea sens, secundar, este de loc de munca (a avea o munca, un serviciu, o

slujba), dar si ansamblul lucratorilor (munca opusa capitalului). 3

Munca poate fi perceputa ca o actiune, libera, creatoare, dar si ca o obligatie.

Termenul poate semnifica si durere4 ori suferinta (fizica sau morala), chiar

tortura.5

Însa manuala sau intelectuala, munca reprezinta o necesitate vitala, sursa de

existenta, mijloc de realizare a marilor opere de arta, instrument de împlinire si

afirmare a personalitatii umane.

Criza sociala generata de aparitia si existenta somajului ne arata ca munca

este cel mai important factor de socializare.

Globalizarea, la rândul ei, prin geneza si, mai ales efectele sale, da noi

semnificatii activitatilor profesionale si produce mutatii profunde pe piata muncii.6

2. Munca pentru sine si munca independenta. În pofida denumirii sale,

dreptul muncii nu priveste orice forma de munca, ci numai pe cea subordonata,

el reglementând situatia celui ce munceste în favoarea si sub autoritatea altuia,

în schimbul unui salariu.

În acelasi timp, obiectul sau nu se limiteaza la relatiile de munca propriu-zise,

ci el se refera si la acele raporturi juridice conexe (privind, de exemplu, formarea

profesionala, dialogul social, securitatea si sanatatea în munca, jurisdictia

muncii).

Totodata, dreptul muncii nu are în vedere munca personala, pentru sine (în

gospodaria proprie) si nici pe cea independenta sau a liberilor-profesionisti.

3. Munca subordonata. Opusa muncii pentru sine ori celei independente se

afla munca subordonata, adica cea prestata de o persoana fizica pentru un

beneficiar persoana juridica sau fizica sub autoritatea acestuia din urma.

Este cazul celei îndeplinite de salariati, ca urmare a încheierii contractului

individual de munca, de functionari publici, militari, demnitari, diplomati.

1 În lat. tripalium, în fr. travail.

2 A se vedea Noul dictionar universal al limbii române, Editura Litera International, Bucuresti, Chisinau, 2006, p. 858.

3 Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, 23e édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 1.

4 Se vorbeste astfel de „durerile facerii” (travaliu).

5 De precizat este ca în slavona, monka avea semnificatia de „supliciu, martiriu”.

6 A se vedea Marie-Ange Moreau, Normes sociales, droit du travail et mondialisation. Confrontations et mutations, Dalloz, Paris,

2006.

De asemenea, este munca subordonata, cea prestata de voluntari, în temeiul

contractului de voluntariat potrivit Legii nr. 195/20011 precum si cea, consecinta a

unor obligatii legale, de pilda, de:

– persoanele care executa sau presteaza o munca neremunerata în folosul

comunitatii2;

– persoanele apte de munca din familiile pentru care se asigura un venit

minim garantat, obligate sa presteze lunar diverse activitati într-un volum de cel

mult 72 de ore3.

4. Definitia dreptului muncii. Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul

muncii reprezinta un ansamblu de norme juridice cu un obiect distinct de

reglementare: relatiile sociale de munca.

Aceste relatii se stabilesc între cei ce utilizeaza forta de munca – angajatori

(patroni) si cei care presteaza munca - salariati (angajati).

În sensul Codului muncii (art. 14 alin. 1), „prin angajator se întelege persoana

fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de

contract individual de munca” 4.

Salariatii (angajatii) sunt acele persoane fizice, obligate prin functia sau

profesia lor sa desfasoare diverse activitati pentru angajatori (patroni).

Între cele doua parti – angajatori si angajati – iau nastere atât relatii

individuale, dar si colective, consecinta a încheierii contractului colectiv de

munca, precum si a institutionalizarii dialogului social, a existentei unor drepturi si

obligatii distincte ale celor doi parteneri sociali în procesul muncii ca subiecte

colective de drept.

Desigur, dreptul muncii este în principal dreptul contractelor colective si

individuale de munca, dar sfera sa de reglementare este mult mai extinsa; el

priveste si alte raporturi juridice decât cele derivate din contractele de munca. În

plus, asa cum prevede principalul sau izvor – Codul muncii, el reglementeaza si

modul în care se efectueaza controlul aplicarii dispozitiilor din domeniul

raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii (art. 1 alin. 1).

În considerarea celor ce preced, dreptul muncii poate fi definit ca acea

ramura a sistemului de drept alcatuita din ansamblul normelor juridice care

1 Legea voluntariatului (republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007). Asemanator, exercita

activitati specifice pompierii voluntarii civili, în baza Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor (publicata în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006).

2 A se vedea Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati în folosul comunitatii

(publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002), aprobata prin Legea nr. 641/2002, (publicata în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 11 decembrie 2002), modificata ulterior.

3 A se vedea Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 20

iulie 2001), completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2002 (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

116 din 12 februarie 2002), modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2002 (publicata în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 724 din 3 octombrie 2002), Legea nr. 2/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

121/2002 (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003), Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

(publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003), si prin Legea nr. 115/2006 (publicata în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006).

4 Asemanator, Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 (nota la art. 2), prevede ca „termenul de

angajator desemneaza pe cel care angajeaza – persoana juridica sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza,

utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, si care foloseste forta de munca salariata”.

reglementeaza relatiile individuale si colective de munca, atributiile organizatiilor

sindicale si patronale, conflictele de munca si controlul aplicarii legislatiei muncii1.

Într-adevar, denumirea de drept al muncii desemneaza si disciplina sau

ramura stiintelor juridice care studiaza normele mentionate2.

5. Dreptul individual si dreptul colectiv al muncii. Din definitia dreptului

muncii rezulta ca acesta reglementeaza nu numai relatiile individuale, dar si pe

cele colective de munca. În acest sens, este Codul muncii (art. 10 alin. 1), care

se refera si la drepturile colective ale salariatilor membrii de sindicat (art. 226 lit.

c)3.

În plus, este îndeobste cunoscut ca dreptul muncii este cu prioritate un drept

negociat, de origine conventionala. Negocierea este individuala, concretizata prin

încheierea contractului individual de munca si colectiva, concretizata în încheierea

contractului colectiv de munca.

Drept consecinta, se poate vorbi de dreptul individual al muncii si de dreptul

colectiv al muncii.

Primul se refera, asadar, la încheierea, executarea, suspendarea, încetarea si

nulitatea contractului individual de munca, inclusiv la drepturile si obligatiile celor

doua parti în procesul muncii, la solutionarea litigiilor dintre ele, la raspunderea

pe care o are una fata de cealalta si chiar la formarea profesionala.

Dreptul colectiv al muncii priveste nu numai încheierea, executarea,

modificarea, suspendarea si încetarea contractului colectiv de munca, ci si:

– statutul juridic al organizatiilor patronale si sindicale;

– dialogul social, inclusiv tripartismul, ca urmare a implicarii statului în

desfasurarea acestui dialog;

– conflictele de interese si de drepturi, precum si greva;

– unele aspecte ale concedierii colective4.

Dreptul colectiv al muncii a fost definit5 ca ansamblul normelor juridice ce

reglementeaza relatiile între salariati sau grupuri de salariati, si un angajator sau

grupuri de angajatori, de cealalta parte.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76
Dreptul Muncii - Pagina 77
Dreptul Muncii - Pagina 78
Dreptul Muncii - Pagina 79
Dreptul Muncii - Pagina 80
Dreptul Muncii - Pagina 81
Dreptul Muncii - Pagina 82
Dreptul Muncii - Pagina 83
Dreptul Muncii - Pagina 84
Dreptul Muncii - Pagina 85
Dreptul Muncii - Pagina 86
Dreptul Muncii - Pagina 87
Dreptul Muncii - Pagina 88
Dreptul Muncii - Pagina 89
Dreptul Muncii - Pagina 90
Dreptul Muncii - Pagina 91
Dreptul Muncii - Pagina 92
Dreptul Muncii - Pagina 93
Dreptul Muncii - Pagina 94
Dreptul Muncii - Pagina 95
Dreptul Muncii - Pagina 96
Dreptul Muncii - Pagina 97
Dreptul Muncii - Pagina 98
Dreptul Muncii - Pagina 99
Dreptul Muncii - Pagina 100
Dreptul Muncii - Pagina 101
Dreptul Muncii - Pagina 102
Dreptul Muncii - Pagina 103
Dreptul Muncii - Pagina 104
Dreptul Muncii - Pagina 105
Dreptul Muncii - Pagina 106
Dreptul Muncii - Pagina 107
Dreptul Muncii - Pagina 108
Dreptul Muncii - Pagina 109
Dreptul Muncii - Pagina 110
Dreptul Muncii - Pagina 111
Dreptul Muncii - Pagina 112
Dreptul Muncii - Pagina 113
Dreptul Muncii - Pagina 114
Dreptul Muncii - Pagina 115
Dreptul Muncii - Pagina 116
Dreptul Muncii - Pagina 117
Dreptul Muncii - Pagina 118
Dreptul Muncii - Pagina 119
Dreptul Muncii - Pagina 120
Dreptul Muncii - Pagina 121
Dreptul Muncii - Pagina 122
Dreptul Muncii - Pagina 123
Dreptul Muncii - Pagina 124
Dreptul Muncii - Pagina 125
Dreptul Muncii - Pagina 126
Dreptul Muncii - Pagina 127
Dreptul Muncii - Pagina 128
Dreptul Muncii - Pagina 129
Dreptul Muncii - Pagina 130
Dreptul Muncii - Pagina 131
Dreptul Muncii - Pagina 132
Dreptul Muncii - Pagina 133
Dreptul Muncii - Pagina 134
Dreptul Muncii - Pagina 135
Dreptul Muncii - Pagina 136
Dreptul Muncii - Pagina 137
Dreptul Muncii - Pagina 138
Dreptul Muncii - Pagina 139
Dreptul Muncii - Pagina 140
Dreptul Muncii - Pagina 141
Dreptul Muncii - Pagina 142
Dreptul Muncii - Pagina 143
Dreptul Muncii - Pagina 144
Dreptul Muncii - Pagina 145
Dreptul Muncii - Pagina 146
Dreptul Muncii - Pagina 147
Dreptul Muncii - Pagina 148
Dreptul Muncii - Pagina 149
Dreptul Muncii - Pagina 150
Dreptul Muncii - Pagina 151
Dreptul Muncii - Pagina 152
Dreptul Muncii - Pagina 153
Dreptul Muncii - Pagina 154
Dreptul Muncii - Pagina 155
Dreptul Muncii - Pagina 156
Dreptul Muncii - Pagina 157
Dreptul Muncii - Pagina 158
Dreptul Muncii - Pagina 159
Dreptul Muncii - Pagina 160
Dreptul Muncii - Pagina 161
Dreptul Muncii - Pagina 162
Dreptul Muncii - Pagina 163
Dreptul Muncii - Pagina 164
Dreptul Muncii - Pagina 165
Dreptul Muncii - Pagina 166
Dreptul Muncii - Pagina 167
Dreptul Muncii - Pagina 168
Dreptul Muncii - Pagina 169
Dreptul Muncii - Pagina 170
Dreptul Muncii - Pagina 171
Dreptul Muncii - Pagina 172
Dreptul Muncii - Pagina 173
Dreptul Muncii - Pagina 174
Dreptul Muncii - Pagina 175
Dreptul Muncii - Pagina 176
Dreptul Muncii - Pagina 177
Dreptul Muncii - Pagina 178
Dreptul Muncii - Pagina 179
Dreptul Muncii - Pagina 180
Dreptul Muncii - Pagina 181
Dreptul Muncii - Pagina 182
Dreptul Muncii - Pagina 183
Dreptul Muncii - Pagina 184
Dreptul Muncii - Pagina 185
Dreptul Muncii - Pagina 186
Dreptul Muncii - Pagina 187
Dreptul Muncii - Pagina 188
Dreptul Muncii - Pagina 189
Dreptul Muncii - Pagina 190
Dreptul Muncii - Pagina 191
Dreptul Muncii - Pagina 192
Dreptul Muncii - Pagina 193
Dreptul Muncii - Pagina 194
Dreptul Muncii - Pagina 195
Dreptul Muncii - Pagina 196
Dreptul Muncii - Pagina 197
Dreptul Muncii - Pagina 198
Dreptul Muncii - Pagina 199
Dreptul Muncii - Pagina 200
Dreptul Muncii - Pagina 201
Dreptul Muncii - Pagina 202
Dreptul Muncii - Pagina 203
Dreptul Muncii - Pagina 204
Dreptul Muncii - Pagina 205
Dreptul Muncii - Pagina 206
Dreptul Muncii - Pagina 207
Dreptul Muncii - Pagina 208
Dreptul Muncii - Pagina 209
Dreptul Muncii - Pagina 210
Dreptul Muncii - Pagina 211
Dreptul Muncii - Pagina 212
Dreptul Muncii - Pagina 213
Dreptul Muncii - Pagina 214
Dreptul Muncii - Pagina 215
Dreptul Muncii - Pagina 216
Dreptul Muncii - Pagina 217
Dreptul Muncii - Pagina 218
Dreptul Muncii - Pagina 219
Dreptul Muncii - Pagina 220
Dreptul Muncii - Pagina 221
Dreptul Muncii - Pagina 222
Dreptul Muncii - Pagina 223
Dreptul Muncii - Pagina 224
Dreptul Muncii - Pagina 225
Dreptul Muncii - Pagina 226
Dreptul Muncii - Pagina 227
Dreptul Muncii - Pagina 228
Dreptul Muncii - Pagina 229
Dreptul Muncii - Pagina 230
Dreptul Muncii - Pagina 231
Dreptul Muncii - Pagina 232
Dreptul Muncii - Pagina 233
Dreptul Muncii - Pagina 234
Dreptul Muncii - Pagina 235
Dreptul Muncii - Pagina 236
Dreptul Muncii - Pagina 237
Dreptul Muncii - Pagina 238
Dreptul Muncii - Pagina 239
Dreptul Muncii - Pagina 240
Dreptul Muncii - Pagina 241
Dreptul Muncii - Pagina 242
Dreptul Muncii - Pagina 243
Dreptul Muncii - Pagina 244
Dreptul Muncii - Pagina 245
Dreptul Muncii - Pagina 246
Dreptul Muncii - Pagina 247
Dreptul Muncii - Pagina 248
Dreptul Muncii - Pagina 249
Dreptul Muncii - Pagina 250
Dreptul Muncii - Pagina 251
Dreptul Muncii - Pagina 252

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Muncii.pdf

Alții au mai descărcat și

Salarizarea în România

Capitolul I Considerații preliminare I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare Primele reglementări legale ale salarizării...

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Nulitatea Contractului Individual de Munca

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?