Conflictele de muncă în legislația muncii

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 27306
Mărime: 125.48KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere . 4
 2. Capitolul I. Noțiunea și clasificarea conflictelor de muncă
 3. 1.1. Conflictele de muncă . . ..7
 4. 1.2. Conflictele de muncă. Clasificare . .11
 5. 1.3. Conflictele colective de muncă. Obiectul conflictelor colective de muncă . 14
 6. 1.4. Nivelurile la care pot avea loc conflictele colective de muncă . 16
 7. 1.5. Concilierea ca acțiune sindicală și formă de rezolvare a conflictelor . ..16
 8. 1.6. Medierea și arbitrajul conflictelor colective de muncă. Analiză asupra folosirii lor ca metode de soluționare a conflictelor în România .. . 20
 9. Capitolul II.Greva conflict de muncă
 10. 2.1. Analiza etimologică a noțiunii . ... ..23
 11. 2.2. Caracteristicile grevei .. . .24
 12. 2.3. Dreptul la grevă .. . .25
 13. 2.4. Categorii de greve .27
 14. 2.5. Declanșarea grevei .. . .32
 15. 2.6. Hotărârea de declarare a grevei ... . .32
 16. 2.7.Categorii de persoane care pot sau care nu pot declara grevă . . .36
 17. 2.8. Suspendarea începerii sau continuării grevei .. . .38
 18. 2.9. Desfășurarea grevei ...39
 19. Capitolul III. Conflictele individuale de muncă
 20. 3.1. Categorii de conflicte individuale de muncă . 42
 21. 3.2.Conflictele în legatură cu executarea contractelor individuale de muncă . .50
 22. 3.3.Competența de soluționare a conflictelor de muncă . .52
 23. 3.4. Armonizarea dreptului intern cu legislația comunitară în materia conflictelor de muncă ...53
 24. Capitolul IV. Reglementări ale acțiunilor revendicative și a modului de soluționare a conflictelor de muncă în câteva țări din Uniunea Europeană
 25. 4.1. Reglementări privind greva în Austria . . 56
 26. 4.2. Reglementări privind conflictele de muncă din Finlanda 59
 27. 4.3. Reglementări privind greva în Italia . .63
 28. 4.4. Legislația muncii în Spania . .67
 29. 4.5. Reglementări privind conflictele de muncă în Belgia ... . ..71
 30. 4.6. Reglementări privind greva în Germania . 74
 31. STUDIU DE CAZ ... 77
 32. Concluzii .. 86
 33. Bibliografie .. 90

Extras din disertație

INTRODUCERE

Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din punct de vedere material și spiritual, creează premisele dezvoltării generațiilor viitoare.

Omul s-a diferențiat de animale prin inteligență și modul în care comunică, prin muncăși nu numai. Deosebirea dintre munca făcută de om și activitatea altor ființe este aceea că omul, ca ființă inteligentă, a trecut de la stadiul activităților simple, bazate în special pe forța fizică proprie, la munca mecanizată. Punând în slujba omului „mașina”, s-au creat, pe de o parte, premisele unei dezvoltări rapide a vieții personale, de grup și a celei naționale.

Pe de altă parte, numărul celor care au început să lucreze în folosul altora, depășind activitățile din propria gospodărie ori familie, a crescut constant. În aceste condiții, în mod obiectiv, a apărut necesitatea unor reglementări ale raporturilor juridice de muncă. Aceste reglementări au parcurs diverse stadii de evoluție, de la forma nescrisă la cea scrisă, de la reglementări locale la cele naționale ori cu aplicare internațională.

Munca fiind o activitate prezentă în orice societate și care influențează într-o anumită măsură relațiile în cadrul acestei societăți, este necesar ca această activitate să fie guvernată de anumite reguli acceptate unanim la nivelul societății.

Examinarea relațiilor de muncă și definirea lor a impus să se facă o analiză atentă și asupra conflictelor de muncă, în general, și asupra conflictelor colective și individuale de muncă și soluționării acestora. Conflictele de muncă au apărut odată cu creșterea gradului de organizare a sindicatelor și cu inițierea de către acestea a primelor acțiuni colective.

În țara noastră prima reglementare modernă în domeniul conflictelor de muncă a fost cea din 1920. În literatura juridică de specialitate, atât din țara noastră, cât și din unele țări europene, s-a vorbit despre acțiuni comune ale salariaților, ale sindicatelor pentru apărarea intereselor lor și pentru promovarea și susținerea revendicărilor lor, precum și despre greve și alte forme de protest, acestea fiind denumite conflicte de muncă.

În capitolul I al acestei lucrări am analizat conflictul de muncă la nível conceptual evidențiind faptul că orice conflict de muncă privește interese cu caracter profesional, social, sau economic ori drepturile rezultate din raporturile de muncă. Aceste drepturi și interese nu sunt altceva decât consecința drepturilor fundamentale ale salariaților și anume : dreptul de muncă, dreptul la salariu, dreptul la odihnă, dreptul la asociere în sindicate, dreptul la condiții de muncă corespunzătore, dreptul la asigurări sociale și securitate socială. Asemenea drepturi, atunci când sunt nesocotite, pot fi apărate prin declanșarea unor conflicte colective de muncă, inclusiv a grevei.

În capitolul II am analizat greva pornind de la etimologia cuvântului, până la condițiile și caracteristicile acesteia, centrându-mi interesul pe dreptul la grevă, conceput ca un drept constituțional ( art. 45 din Constituție ).

În cadrul capitolului III am analizat conflictele individuale de muncă așa cum sunt ele reglementate de noua Lege nr. 62/ 2011.

Astfel, conflictul individual de muncă este conflictul de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale și colective de muncă ori din acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, precum și din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de muncă următoarele:

- conflictele în legătură cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul de serviciu;

- conflictele în legătură cu constatarea nulității contractelor individuale de muncă ori a unor clauze ale acestora;

- conflictele în legătură cu constatarea încetării raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora.

În ultimul capitol am realizat o scurtă analiză a reglementărilor privind conflictele de muncă dintr- o serie de state membre ale Uniunii Europene, insistând, în final, asupra modului în care legislația română din acest domeniu a fost armonizată cu legislația comunitară.

Bibliografie

1. Șerban Beligrădeanu- I. Tr. Ștefănescu - Dicționar de drept al

muncii, Ed.Lumina Lex. București, 1997.

2. Raluca Dimitriu- Concedierea salariaților, Ed. Omnia Unisast Brașov, 1999.

3.Raluca Dimitriu- Obligația de fidelitate în raporturile de muncă,Ed.Tribuna Economică, București, 2001.

4. Valer Dorneanu - Dreptul muncii. Partea generală. Ed. Universul Juridic.2012.

5. Sanda Ghimpu, Al. Țiclea- Dreptul muncii, Ed. All Beck, București, 2001.

6. Nicolae Grădinaru- Dreptul muncii și securitătii sociale, Editura Independența

Economică, Pitești, 2005.

7. Andrei Popescu - Dreptul internațional al muncii, Editura All Beck, București, 2006.

8. R.R. Popescu - Dreptul muncii. Curs Universitar. Ed. Universul Juridic. 2011.

9. Ion T. Ștefănescu- Tratat de Dreptul Muncii, vol. I și II, Ed.

Lumina Lex,București, 2003.

10. Ion T. Ștefănescu- Tratat de Dreptul Muncii, Ed. Universul Juridic,București, 2012.

11. Alexandru Țiclea- Contractul individual de muncă, Ed. Lumina Lex, București, 2003.

12. Alexandru Țiclea, A. Popescu, Mărioara Thichindelean, C-tin Tufan,

Ovidiu Tinca- Dreptul muncii, Ed. Rosetti, București 2004.

13. Alex. Țiclea - Tratat de dreptul muncii 2012. Ediția a VI-a, revăzută și adăugită. Legislație. Doctrină. Jurisprudență. Editura Universul Juridic 2012.

14. Lucia Uță, Florentina Rotaru, Simona Cristescu - Dreptul muncii. Răspunderea disciplinară. Ed. Hamangiu. București.2009.

15. Nicolae Voiculescu- Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Rosetti, București, 2007.

16. Nicolae Voiculescu- Dreptul comunitar al muncii, Editura Rosetti, București, 2005.

17. Victor Popa, Ondina Pană- Dreptul muncii comparat, Ed. Lumina Lex, București, 2003.

18. Victor Popa- Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004.

Legislație

Codul muncii. Codul dialogului social și 7 legi uzuale. Ed. Hamangiu. 2012.

Codul muncii republicat în M.Of.nr.345/18.05.2011.

Legea nr.62/2011 privind dialogul social, republicată în M.Of.nr.625/31.08.2012.

Preview document

Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 1
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 2
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 3
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 4
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 5
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 6
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 7
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 8
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 9
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 10
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 11
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 12
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 13
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 14
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 15
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 16
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 17
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 18
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 19
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 20
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 21
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 22
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 23
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 24
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 25
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 26
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 27
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 28
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 29
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 30
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 31
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 32
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 33
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 34
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 35
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 36
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 37
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 38
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 39
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 40
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 41
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 42
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 43
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 44
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 45
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 46
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 47
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 48
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 49
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 50
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 51
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 52
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 53
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 54
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 55
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 56
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 57
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 58
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 59
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 60
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 61
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 62
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 63
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 64
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 65
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 66
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 67
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 68
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 69
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 70
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 71
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 72
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 73
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 74
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 75
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 76
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 77
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 78
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 79
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 80
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 81
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 82
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 83
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 84
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 85
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 86
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 87
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 88
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 89
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 90
Conflictele de muncă în legislația muncii - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Conflictele de munca in legislatia muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

INTRODUCERE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt...

Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora

INTRODUCERE Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt...

Managementul Resurselor Umane și Metodele de Aplicare a Acestuia

Introducere Este cunoscută tuturor concepţia tradiţională care înţelegea resursa umană ca pe un cost și un izvor de ameninţări, care considera că...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 1.1 Scurt istoric al sănătăţii şi securităţii în muncă Din momentul în...

Viziunea strategică în profesiunea de manager. rolul departamentului de resurse umane

INTRODUCERE În pofida prognozelor rezervate şi a rapoartelor de ţară puţin încurajatoare în privinţa progreselor economice, dezvoltarea resurselor...

Managementul Conflictelor

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTE ALE MANAGEMENTULUI CONFLICTELOR 1.1 Conceptul de conflict, tipologie, cauze Ca termen, conflictul derivă din latinescul...

Studiu de Caz privind Conflictul

Termenul de CONFLICT provine din latinescul CONFLICTUS, adică "lovirea împreună cu forţă" şi implicând prin aceasta "dezacorduri şi fricţiuni între...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Te-ar putea interesa și

Munca și Conflictele de Munca

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MUNCĂ ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ Munca reprezintă o activitate inseparabilă de existenţa fiinţei umane Munca...

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Nulitatea Contractului Individual de Munca

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru...

Analiza diagnostic la direcția de muncă și solidaritate socială

I. DIRECTIA GENERALA DE MUNCA SI SOLIDARITATE SOCIALA BACAU Directia de Munca si Solidaritate Sociala Bacau este organizata si functioneaza in...

Cererea și Oferta de Forță de Muncă în Economia Românească de Tranziție

Cererea de forţă de muncă reprezintă ansamblul relaţiilor, raporturilor şi conexiunilor privind volumul şi structura forţei de muncă pe profesii şi...

Model informațional pentru gestiunea resurselor umane într-o unitate economică

INRODUCERE Accessul este un program care se ocupa cu baza de date.Programele care se ocupa cu bazele de date poarta denumirea de sisteme de...

Conflictele de Drepturi și Procedura Soluționării lor

Declanşarea şi obiectul conflictelor de drepturi Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin. 3 şi art. 5 din Legea nr. 168/1999, sunt conflicte de...

Ai nevoie de altceva?