Conflictele Individuale de Muncă

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 20694
Mărime: 86.84KB (arhivat)
Publicat de: Arsenie Pătrașcu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dimitrie Dan Raiciu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I 6
 3. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ 6
 4. 1.SCURT ISTORIC PRIVIND REGLEMENTAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ 6
 5. 1.1 Noţiunea conflictelor de muncă 6
 6. 1.2. Clasificarea conflictelor de muncă 10
 7. CAPITOLUL II 14
 8. CONFLICTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ 14
 9. II.1. Obiectul conflictelor de muncă şi clasificarea acestora 14
 10. II.2. Procedura de soluţionare a conflictelor de drepturi 21
 11. II.3 Studiu de caz-conflictul individual de muncă 27
 12. CAPITOLUL III 30
 13. CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNCĂ 30
 14. III.1. Părţile conflictelor de interese 30
 15. III.2. Obiectul conflictelor de interese 33
 16. III.3. Declanşarea conflictelor de interese 37
 17. III.4. Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă 39
 18. III.5 Exemple de practici de mediere şi conciliere în statele membre ale Uniunii Europene 50
 19. CONCLUZII 55
 20. BIBLIOGRAFIE 61

Extras din licență

INTRODUCERE

Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită responsabilitate.

Această lucrare îşi propune să studieze problema conflictelor individuale de muncă pentru că reprezintă un domeniu de interes permanent și o sursă de dezvoltare a dreptului muncii,având în vedere și schimbările de dată recentă care au avut loc în ceea ce privește legislația muncii. existenţa acestui fenomen în fapt şi în drept, rolul grevei şi necesitatea reglementării ei.

Codul Muncii,republicat în 2011 a fost conceput pentru armonizarea legislaţiei interne cu cea internaţională. În acest sens, am urmărit să subliniem impactul lui în reglementarea conflictelor de muncă, dar şi contradicţiile şi criticile deja formulate în legătură cu unele prevederi.

Faţă de vechiul cadru normativ, care făcea o distinţie legală între noţiunile de conflicte de interese şi conflicte de drepturi, în prezent, Legea dialogului social nr. 62/2011 utilizează noţiunile de conflicte colective de muncă şi conflicte individuale de muncă, iar Codul Muncii, se rezumă la a preciza doar că „prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă” .

Până în 2011, atât Codul muncii prin art. 248 alin. 2 şi 3, cât şi Legea nr. 168/1999 prin articolele 4 și 5,în prezent abrogată, făcea o distincţie clară între conflictele de interese şi conflictele de drepturi.

Astfel, art. 248 din Codul muncii dispunea prin alin. 3 :,,conflictele de muncă ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii decurgând din legi ori din alte acte normative, precum şi din contractele colective sau individuale de muncă sunt conflicte referitoare la drepturile salariaţilor, denumite conflicte de drepturi”.

Tot astfel, potrivit art. 4 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă (anterior abrogării intervenite prin Legea nr. 62/2011), conflictele de muncă ce aveau ca obiect stabilirea condiţiilor de muncă cu ocazia negocierii contractelor colective de muncă erau considerate conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariaţilor, denumite conflicte de interese.

În continuare se arăta, potrivit art. 5 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă (abrogat în prezent prin Legea nr. 62/2011): ,,conflictele de muncă ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii decurgând din legi sau din alte acte normative, precum şi din contractele colective sau individuale de muncă sunt conflicte referitoare la drepturile salariaţilor, denumite conflicte de drepturi”.

La rândul lor, aceste conflicte erau împărţite în: conflicte colective de muncă şi conflicte individuale de muncă. În literatura de specialitate s-a arătat că numai conflictele de drepturi pot fi atât individuale, cât şi colective, în timp ce conflictele de interese pot fi numai conflicte colective.

Conflictele de muncă colective implică mai mulţi salariaţi, o colectivitate care revendică ori susţine aceleaşi drepturi sau interese, pe când conflictele individuale implică un singur salariat, care revendică un drept propriu, individual (sau promovarea unui interes) de la angajatorul său.

Art. 172 alin. 3 din Codul muncii,înainte de afi repubicat, definea litigiile de muncă ca fiind ,,litigiile dintre persoanele încadrate în muncă şi unităţi, în legătura cu încheierea, executarea şi încetarea contractului de muncă’’. Erau astfel avute în vedere, folosind terminologia Legii nr. 168/1999, conflictele de drepturi (individuale).

În prezent dispoziţiile care defineau şi operau clasificarea conflictele de muncă, atât cele din Legea nr. 168/1999, cât şi cele din Codul muncii, au fost modificate sau chiar abrogate în cea mai mare parte, de către Legea dialogului social nr. 62/2011.

În aceste condiţii, în conformitate cu art. 1 din Legea dialogului social nr. 62/2011, prin conflict de muncă trebuie să înţelegem conflictul dintre angajaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă sau de serviciu.

Referitor la clasificarea conflictelor de muncă, potrivit noului act normativ (Legea nr. 62/2011), conflictele de muncă pot fi colective sau individuale.

Conflictul colectiv de muncă este conflictul de muncă ce intervine între angajaţi şi angajatori care are ca obiect începerea, desfăşurarea sau încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de muncă.

Conflictul individual de muncă este conflictul de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din contractele individuale şi colective de muncă ori din acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi din legi sau din alte acte normative.

Preview document

Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 1
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 2
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 3
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 4
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 5
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 6
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 7
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 8
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 9
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 10
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 11
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 12
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 13
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 14
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 15
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 16
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 17
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 18
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 19
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 20
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 21
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 22
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 23
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 24
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 25
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 26
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 27
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 28
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 29
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 30
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 31
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 32
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 33
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 34
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 35
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 36
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 37
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 38
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 39
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 40
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 41
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 42
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 43
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 44
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 45
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 46
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 47
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 48
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 49
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 50
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 51
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 52
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 53
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 54
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 55
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 56
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 57
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 58
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 59
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 60
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 61
Conflictele Individuale de Muncă - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Conflictele Individuale de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Instituția răspunderii contractuale în materia civilă

INTRODUCERE Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de...

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Conflictele Colective de Muncă

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă...

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Jurisdicția muncii

1. Consideraţii introductive Adoptarea şi intrarea în vigoare a noului Cod al muncii la 1 martie 2003 devenise o strictă necesitate în condiţiile...

Te-ar putea interesa și

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

INTRODUCERE Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Introducere “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi, temeiul unui stat, bogăţia unui popor”(Mihai Eminescu). Munca poate fi...

Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă

Potrivit art. 2 pct. 1 lit. c, Cod procedura civila, tribunalul solutioneaza litigiile privind conflictele de munca cu exceptia celor date in...

Răspunderea Contravențională

Capitolul I Noţiuni teoretice 1. Contravenţia- răspundrerea contravenţională De la debutul instituţiei contravenţiei si pâna în prezent,...

Aspecte privind soluționarea conflictelor de drepturi

1. Notiunea si clasificare conflictelor de munca. Notiunea conflictelor de munca. Economia de piata presupune cu necesitate existenta a doi...

Ai nevoie de altceva?