Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3344
Mărime: 26.94KB (arhivat)
Publicat de: Erzsebet G.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Oliviu Puie
Universitatea "Dimitrie Cantemir", Targu Mures

Cuprins

  1. CAPITOLUL 1. INTRODUCERE p.3
  2. SECTIUNEA 1.1 CONFLICTUL COLECTIV SI CONFLICTUL INDIVIDUAL DE MUNCA p.4
  3. SECTIUNEA 1.2 PARTILE IN CONFLICTELE DE MUNCA p.5
  4. CAPITOLUL 2. COMPETENTA MATERIALA SI TERITORIALA A TRIBUNALULUI IN SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA p.7
  5. SECTIUNEA 2.1 TERMENELE DE SESIZARE A INSTANTELOR p.10
  6. SECTIUNEA 2.2 MEDIEREA IN CONFLICTELE DE MUNCA p.11
  7. CONCLUZII p.12
  8. BIBLIOGRAFIE p.13

Extras din referat

Potrivit art. 2 pct. 1 lit. c, Cod procedura civila, tribunalul solutioneaza litigiile privind conflictele de munca cu exceptia celor date in competenta altor instante.

In contextul noului Cod de procedura civila , si a Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010, prin dispozitiile art. 95 pct. 1, prevede ca tribunalul judeca in prima instanta toate cererile care nu sunt date prin lege in competenta altor instante.

Tribunalul judeca in prima instanta , toate cererile care nu sunt date prin lege in competenta altor instante. Printr-o astfel de norma cu caracter general, s-a incercat sa fie conferita plenitudine de competenta tribunalului ca instanta de fond, iar , prin sintagma ,, toate cererile care nu sunt date prin lege in competenta altor instante" fiind mai acoperitoare, incluzand si situatiile in care printr-o norma speciala nu se prevede expres compenta de solutionare a unei cereri in mataria respectiva, ipoteza in care tribunalul, ca instanta cu plenitudine de jurisdictie in ce priveste judecata in fond va avea competenta matariala de solutionare a cererii respective.

In aplicarea acestei dispozitii cu caracter general, in cadrul tribunalelor functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale.

Articolul 266 din Codul muncii, reglementeaza scopul jurisdictiei muncii , si arata ca aceasta are ca obiect solutionarea conflicelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale, colective si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali.

In literatura de specialitate , suntem in prezenta unui real conflict de legi, si anume :

- ambele acte normative reglementeaza aceeasi materie;

-niciuna din cele doua legi nu are o pozitie de preeminenta fata de cealalta, cu alte cuvinte niciuna nu este lege generala(organica) ori lege speciala(ordinara). Insa ambele acte normative se complinesc; de la caz la caz prioritatea aplicarii o va avea doar una dintre ele. De asemenea, potrivit art. 275 din Codul muncii si art. 216 din Legea dialogului social, dispozitiile lor se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.

Conflictele individuale de munca se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente care se stabilesc prin lege, fiind enuntata in acest sens si Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici , care utilizeaza sintagma ,, litigii de munca" pentru a desemna cauzele litigioase dintre functionarii publici si autoritatile si institutiile publice in care isi desfasoara activitatea.

Conflictele de munca pot fi colective sau individuale. Pornind de la aceasta delimitare a conflictelor de munca in colective si individuale, Legea nr. 62/2011.

SECTIUNEA 1.1

CONFLICTUL COLECTIV SI CONFLICTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Conflictul colectiv de munca este conflictul de munca ce intervine intre angajati si angajatori care are ca obiect inceperea, desfasurarea sau incheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de munca. In completarea acestei dispozitii legale , dispozitiile art. 158 din Legea nr. 62/2011, precizeaza faptul ca, conflictele colective de munca pot avea loc pentru apararea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social, in conformitate cu prevederile art. 156.

Conflictul individual de munca este conflictul care are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca si raporturile de serviciu ale functionarilor publici, precum si din legi sau din alte acte normative.

Sunt considerate conflicte individuale de munca urmatoarele:

-Conflictele in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca ori raportul de serviciu.

-conflictele in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale de munca ori a unor clauze ale acestora;

-conflictele in legatura cu constatarea incetarii raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora.

Obiectul unui conflict individual de munca nu numai drepturile si obligatiile mentionate care decurg din contractul individual de munca sau raporturile de serviciu, ci si drepturile si obligatiile care decurg din contractele sau acordurile colective de munca, precum

Bibliografie

DOCTRINA :

-A. Ticlea, Tratat de dreptul muncii-Legislatie. Doctrina. Jurisprudenta- Editia a VI-a, revizuita si adaugita, editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012;

- O. Puie, Contenciosul administrativ, Vol. II, editura Universul juridic, Bucuresti, 2009;

- B. Selejan-Gutan, Protectia europeana a drepturilor omului, Editura All Beck, Bucuresti, 2004;

- I. Tr. Stefanescu, Dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997;

- Revista romana de dreptul muncii nr.2/2012.

LEGISLATIE:

-Codul muncii;

-Cod procedura civila;

-Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator ;

-Legea nr. 62/2011 privind dialogul social ;

-Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara ;

-Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici

Preview document

Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 1
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 2
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 3
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 4
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 5
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 6
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 7
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 8
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 9
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 10
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 11
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 12
Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Jurisdictia speciala in materia solutionarii conflictelor de munca.doc

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Munca și Conflictele de Munca

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MUNCĂ ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ Munca reprezintă o activitate inseparabilă de existenţa fiinţei umane Munca...

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Managementul Conflictelor

Daca ni s-ar cere sa numim unele lucruri inevitabile in viata fiecaruia dintr noi,am raspunde , probabi, la fel ca majoritatea oamenilor.Cu toate...

Aspecte privind soluționarea conflictelor de drepturi

1. Notiunea si clasificare conflictelor de munca. Notiunea conflictelor de munca. Economia de piata presupune cu necesitate existenta a doi...

Cursuri Dreptul Muncii

1. Notiunea Dreptului muncii Dreptul muncii, în acceptiunea sa de ramura de drept, reprezinta ansamblul normelor juridice prin care sunt...

Determinarea Competenței Procesuale

INTRODUCERE Articolul 20 din Constituţia Republicii Moldova prevede că „orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor...

Jurisdicția Muncii

Capitolul I. Conflictele de muncă şi jurisdicţia muncii Secţiunea I. Noţiune. Scurt istoric al reglementării §. 1. Consideraţii preliminare 1....

Competența Instanțelor de Judecată în Soluționarea Conflictelor de Muncă

Noţiunea de jurisdicţie a muncii Prin noţiunea de jurisdicţie a muncii se înţelege în sens larg, totalitatea normelor legale care au ca obiect...

Ai nevoie de altceva?