Jurisdicția Muncii

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 23800
Mărime: 108.56KB (arhivat)
Publicat de: Alexe Mihai
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Drd. Monica Gheorghe
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA „SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. PARTEA I. CONFLICTELE DE MUNCĂ 5
 2. Capitolul 1. Reglementarea conflictelor de muncă din ţara noastră de-a lungul istoriei 6
 3. Capitolul 2. Noţiunea şi clasificarea conflictelor de muncă 11
 4. A. Noţiunea conflictelor de muncă 12
 5. B. Conflictele de drepturi şi litigiile de muncă 14
 6. Capitolul 3. Conflictele de drepturi 15
 7. A. Noţiunea şi clasificarea conflictelor de drepturi 16
 8. B. Conflictele de drepturi şi litigiile de muncă 20
 9. PARTEA a II-a. JURISDICŢIA MUNCII 21
 10. Capitolul 1. Scurt istoric. Noţiune şi principii 22
 11. A. Scurt istoric 23
 12. B. Noţiunea de jurisdicţie a muncii 29
 13. C. Principiile jurisdicţiei muncii 31
 14. Capitolul 2. Părţile conflictelor de drepturi 33
 15. Capitolul 3. Componenţa instanţei 40
 16. A. Competenţă materială 41
 17. B. Competenţă teritorială 47
 18. Capitolul 4. Compunerea instanţei 50
 19. Capitolul 5. Termenele 57
 20. Capitolul 6. Proceduta în faţa primei instanţe şi hotărârile judecătoreşti 63
 21. A. Procedura în faţa primei instanţe 64
 22. B. Hotărârile judecătoreşti 70
 23. Capitolul 7. Căile de atac 73
 24. PARTEA a III-a. SOLUŢII PRONUNŢATE ÎN MATERIE DE LITIGII DE MUNCĂ 78
 25. Concluzie 99
 26. Bibliografie selectivă 103

Extras din referat

MOTO:

„Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare de lucruri ce nu se întemeiază pe ea, e o fantasmagorie, care va dura mai mult sau mai puţin, dar se va preface în fum la suflarea recei realităţi. ”

MIHAI EMINESCU

PARTEA I

CONFLICTELE DE MUNCĂ

Capitolul 1

Reglementarea conflictelor de muncă

din ţara noastră

de-a lungul istoriei

Nu putem vorbi de jurisdicţia muncii până nu amintim despre conflictele de muncă deoarece jurisdicţia are ca obiect rezolvarea acestora. Înainte de-a prezenta noţiunea şi clasificarea conflictelor de muncă şi de-a vorbi despre conflictele de drepturi, trebuie să vorbim despre modul în care erau reglementate conflictele de muncă în România în anii trecuţi, deci un scurt istoric.

Nu putem începe decât cu primul act normativ care avea ca obiect de reglementare conflictele de muncă şi procedura de soluţionare a acestora, Legea din 1920 pentru reglementarea conflictelor colective de muncă, fiind cunoscută şi sub denumirea de „Legea Trancu-Iaşi”, după numele iniţiatorului ei. Prin această lege au fost în totalitate reglementate aspecte care priveau declanşarea, derularea şi soluţionarea conflictelor de muncă:

- libertatea muncii (art.1-3);

- încetarea colectivă a lucrului (art.4-6);

- procedura împăciuirii (art.7-14);

- arbitrajul (art.15-26);

- sancţiuni (art.27-35);

- dispoziţii generale de procedură (art.36-44).

O altă lege pe care o voi menţiona este Legea asupra conflictelor de muncă din 1929, lege care, printre altele, conţinea şi dispoziţii referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă. Este interesant de menţionat că acestă lege, în art.84 alin.1 prevedea lock-out-ul sau greva nu inducea desfacerea contractului de muncă, ci doar suspendarea, în toate efectele lui, pe timpul duratei grevei sau lock-out-ului, excepţie făcând avantajele în natură pe care salariatul le primea în mod curent.

Este bine de menţionat că prin Legea din 1933, pentru înfiinţarea şi organizarea jurisdicţiei muncii, s-a dat în competenţa judecătorilor de muncă soluţionarea de muncă, exccepţie făcând cazurile în care părţile aleg calea arbitrajului facultativ.

În 1940 a fost dat Decretul-lege din 24 iulie, decret care interzicea greva, reglementând că, în cazul în care nu se ajungea la o împăcare a părţilor prin conciliere, intervenea obligaţia înaintării dosarului Comisiei pentru stabilirea salariilor de pe lângă Inspectoratul general al muncii.

Un an mai târziu, prin Decretul-lege nr.2741 din 2 octombrie 1941, s-a dat o reglementare diferită în raport cu legea din 1920, referitoare la regimul muncii în timp de război. Prin această lege se interzicea încetarea lucrului (individuală sau colectivă), excepţie făcând cazul în care exista încuviinţare a inspectorului de muncă pe baza avizului conducerii întreprinderii sau organului militar (întreprinderile militarizate). Astfel, prin aceasră lege, a fost constituit arbitrajul obligatoriu, iar greva a devenit un delict. Un alt merit al acestui Decret-lege este abrogarea dispoziţiilor contrarii cuprinse în legile de mai sus menţionate din 1920 şi 1941.

Preview document

Jurisdicția Muncii - Pagina 1
Jurisdicția Muncii - Pagina 2
Jurisdicția Muncii - Pagina 3
Jurisdicția Muncii - Pagina 4
Jurisdicția Muncii - Pagina 5
Jurisdicția Muncii - Pagina 6
Jurisdicția Muncii - Pagina 7
Jurisdicția Muncii - Pagina 8
Jurisdicția Muncii - Pagina 9
Jurisdicția Muncii - Pagina 10
Jurisdicția Muncii - Pagina 11
Jurisdicția Muncii - Pagina 12
Jurisdicția Muncii - Pagina 13
Jurisdicția Muncii - Pagina 14
Jurisdicția Muncii - Pagina 15
Jurisdicția Muncii - Pagina 16
Jurisdicția Muncii - Pagina 17
Jurisdicția Muncii - Pagina 18
Jurisdicția Muncii - Pagina 19
Jurisdicția Muncii - Pagina 20
Jurisdicția Muncii - Pagina 21
Jurisdicția Muncii - Pagina 22
Jurisdicția Muncii - Pagina 23
Jurisdicția Muncii - Pagina 24
Jurisdicția Muncii - Pagina 25
Jurisdicția Muncii - Pagina 26
Jurisdicția Muncii - Pagina 27
Jurisdicția Muncii - Pagina 28
Jurisdicția Muncii - Pagina 29
Jurisdicția Muncii - Pagina 30
Jurisdicția Muncii - Pagina 31
Jurisdicția Muncii - Pagina 32
Jurisdicția Muncii - Pagina 33
Jurisdicția Muncii - Pagina 34
Jurisdicția Muncii - Pagina 35
Jurisdicția Muncii - Pagina 36
Jurisdicția Muncii - Pagina 37
Jurisdicția Muncii - Pagina 38
Jurisdicția Muncii - Pagina 39
Jurisdicția Muncii - Pagina 40
Jurisdicția Muncii - Pagina 41
Jurisdicția Muncii - Pagina 42
Jurisdicția Muncii - Pagina 43
Jurisdicția Muncii - Pagina 44
Jurisdicția Muncii - Pagina 45
Jurisdicția Muncii - Pagina 46
Jurisdicția Muncii - Pagina 47
Jurisdicția Muncii - Pagina 48
Jurisdicția Muncii - Pagina 49
Jurisdicția Muncii - Pagina 50
Jurisdicția Muncii - Pagina 51
Jurisdicția Muncii - Pagina 52
Jurisdicția Muncii - Pagina 53
Jurisdicția Muncii - Pagina 54
Jurisdicția Muncii - Pagina 55
Jurisdicția Muncii - Pagina 56
Jurisdicția Muncii - Pagina 57
Jurisdicția Muncii - Pagina 58
Jurisdicția Muncii - Pagina 59
Jurisdicția Muncii - Pagina 60
Jurisdicția Muncii - Pagina 61
Jurisdicția Muncii - Pagina 62
Jurisdicția Muncii - Pagina 63
Jurisdicția Muncii - Pagina 64
Jurisdicția Muncii - Pagina 65
Jurisdicția Muncii - Pagina 66
Jurisdicția Muncii - Pagina 67
Jurisdicția Muncii - Pagina 68
Jurisdicția Muncii - Pagina 69
Jurisdicția Muncii - Pagina 70
Jurisdicția Muncii - Pagina 71
Jurisdicția Muncii - Pagina 72
Jurisdicția Muncii - Pagina 73
Jurisdicția Muncii - Pagina 74
Jurisdicția Muncii - Pagina 75
Jurisdicția Muncii - Pagina 76
Jurisdicția Muncii - Pagina 77
Jurisdicția Muncii - Pagina 78
Jurisdicția Muncii - Pagina 79
Jurisdicția Muncii - Pagina 80
Jurisdicția Muncii - Pagina 81
Jurisdicția Muncii - Pagina 82
Jurisdicția Muncii - Pagina 83
Jurisdicția Muncii - Pagina 84
Jurisdicția Muncii - Pagina 85
Jurisdicția Muncii - Pagina 86
Jurisdicția Muncii - Pagina 87
Jurisdicția Muncii - Pagina 88
Jurisdicția Muncii - Pagina 89
Jurisdicția Muncii - Pagina 90
Jurisdicția Muncii - Pagina 91
Jurisdicția Muncii - Pagina 92
Jurisdicția Muncii - Pagina 93
Jurisdicția Muncii - Pagina 94
Jurisdicția Muncii - Pagina 95
Jurisdicția Muncii - Pagina 96
Jurisdicția Muncii - Pagina 97
Jurisdicția Muncii - Pagina 98
Jurisdicția Muncii - Pagina 99
Jurisdicția Muncii - Pagina 100
Jurisdicția Muncii - Pagina 101
Jurisdicția Muncii - Pagina 102
Jurisdicția Muncii - Pagina 103
Jurisdicția Muncii - Pagina 104
Jurisdicția Muncii - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Jurisdictia Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Te-ar putea interesa și

Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Jurisdicţia reprezintă una dintre funcţiile statale – aceea de a aplica dreptul în cazul unui litigiu sau în...

Jurisdicția muncii

1. Consideraţii introductive Adoptarea şi intrarea în vigoare a noului Cod al muncii la 1 martie 2003 devenise o strictă necesitate în condiţiile...

Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă

Potrivit art. 2 pct. 1 lit. c, Cod procedura civila, tribunalul solutioneaza litigiile privind conflictele de munca cu exceptia celor date in...

Principii fundamentale ale jurisdicției muncii

Noţiunea de jurisdicţie a muncii Cuvântul jurisdicţie este de sorginte latină: juris-drept, dico-a spune. Corespunde în limba română cu a pronunţa...

Sisteme de jurisdicție a muncii salariate

INTRODUCERE Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi...

Jurisdicția muncii în dreptul comparat

Redefinirea unor conceptii juridice fundamentale si elaborarea cadrului normativ care sa asigure dezvoltarea in continuare a tarii noastre,...

Particularitățile jurisdicției muncii

- 1. Noțiunea, obiectul și principiile jurisdicției muncii Cuvîntul jurisdicție provine din limba latină: juris - drept; dico - a spune; el...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Ai nevoie de altceva?