Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 15499
Mărime: 89.09KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Sancțiunile disciplinare
 3. 1.1. Răspunderea salariaților ...4
 4. 1.2. Regulamentul intern .4
 5. 1.3. Răspunderea disciplinară a salariatului 8
 6. 1.4. Abaterea disciplinară ..11
 7. 1.5. Sancțiunile disciplinare ..12
 8. Capitolul II. Procedura aplicării sancțiunii disciplinare
 9. 2.1. Cercetarea abaterii disciplinare ..19
 10. 2.2. Aplicarea sancțiunii disciplinare 27
 11. 2.3. Radierea sancțiunilor disciplinare ..32
 12. Capitolul III. Procedura soluționării contestațiilor în fața instanțelor de judecată
 13. 3.1. Părțile în conflictele de muncă ...39
 14. 3.2. Termenele în care pot fi formulate cererile 41
 15. 3.3. Competența materială și teritorială a instanțelor de judecată .43
 16. 3.4. Reguli speciale de procedură potrivit Codului muncii ..47
 17. 3.5. Procedura de soluționare a conflictelor individuale de muncă potrivit Legii nr.62/2011 .49
 18. Studiu de caz ..60
 19. Concluzii ..65
 20. Bibliografie ..68

Extras din licență

INTRODUCERE

Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de câte ori constată că salariatul a săvârșit abateri disciplinare. Față de angajator salariatul răspunde disciplinar, angajatorul având posibilitatea aplicării unor sancțiuni.

Disciplina muncii presupune acceptarea liber consimțită de către participanții implicați în desfășurarea activității, a normelor legale și a regulilor care guvernează structura organizațională, precum și a dispozițiilor date de patron.

Condiția necesară și suficientă pentru declanșarea răspunderii disciplinare este abaterea disciplinară.

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Pentru ca o faptă săvârșită de un salariat să fie calificată abatere disciplinară este necesar să fie analizate elementele constitutive ale faptei, a căror întrunire să justifice aplicarea răspunderii disciplinare.

Aplicarea sancțiunilor disciplinare nu se face în mod arbitrar de către angajator, ci ca urmare a unor reguli procedurale, care sunt stabilite în scopul de a asigura eficiența combaterii unor acte și comportamente dăunătoare muncii, și de a stabili cu exactitate faptele, de a garanta dreptul de apărare al salariatului.

Capitolul I. Sancțiunile disciplinare

1.1. Răspunderea salariaților

Legislația muncii obligă salariații la respectarea ordinii și disciplinei la locul de muncă.

Prin încheierea contractului de muncă salariatul urmează a se supune disciplinei impuse la locul său de muncă, fiind stabilită astfel o subordonare specifică între angajat și angajatorul său.

Disciplina muncii, instituție specifică dreptului muncii este definită ca fiind ordinea necesară executării raportului de muncă, de regulă în cadrul unui colectiv determinat, ce rezultă din respectarea de către cei ce compun colectivul a unor reguli de conduită obligatorii pentru desfășurarea eficientă a procesului muncii.

Actele normative care reglementează în prezent această instituție pot fi clasificate în:

- izvoare comune: Codul muncii;

- izvoare specifice: statutele profesionale (privind funcționari publici, privind personalul didactic, personalul medical etc.), statutele disciplinare (privind personalul din unitățile de transporturi, personalul din unitățile de poștă și telecomunicații, personalul din aviația civilă, etc.).

De asemenea, prin contractele colective de muncă, angajatorii și reprezentanții salariaților pot stabili de comun acord reguli pentru asigurarea disciplinei muncii în unitățile lor.

Aceste reguli vor fi detaliate în Regulamentul intern al unității.

Bibliografie

1. Alexandru Athanasiu, Claudia Ana Moarcăș - Muncitorul și legea (Dreptul muncii), Oscar Print, 1999.

2. Alexandru Athanasiu, Claudia Ana Moarcăș - Dreptul muncii, Relațiile individuale de muncă, Oscar Print, 1999.

3. Alexandru Athanasiu - Dreptul securității sociale, Ed.Actami 1995.

4. Alex.Atanasiu - Codul muncii, comentariu pe articole. Ed. CH Beck. 2012.

5. Constanța Călinoiu - Jurisdicția muncii, aspecte teoretice și practice, Lumina Lex, 1998.

6. Valer Dorneanu - Introducere în dreptul muncii. Dreptul colectiv al muncii, Editura Fundației “România de mâine”, București, 2000.

7. Valer Dorneanu - Dreptul muncii, Ed.Lumina Lex, 2002.

8. Valer Dorneanu - Dreptul muncii. Partea generală. Ed. Universul Juridic.2012.

9. Sanda Ghimpu, Alexandru Țiclea - Dreptul securității sociale, Ed.All Beck, București, 1998.

10. Sanda Ghimpu, Alexandru Țiclea - Dreptul muncii, Ed. All Beck, București, 2000.

11. Sanda Ghimpu, Alexandru Țiclea - Dreptul muncii, Ed. All Beck, București, 2001.

12. Nicolae Grădinaru - Dreptul muncii și protecției sociale, Ed. Allutus 2003.

13. Nicolae Grădinaru - Dreptul muncii și protecției sociale, Ed. Independența Economică, 2005.

14. N. Grădinaru coord. - Dreptul muncii, Ed.Independența Economică, 2014.

15. Andrei Popescu - Dreptul internațional al muncii, Editura All Beck, București, 2006.

16. Andrei Popescu - Dreptul internațional al muncii, Editura Holding Reporter, București, 1998.

17. Andrei Popescu - Reglementări ale relațiilor de muncă. Practică europeană, Editor “Tribuna Economică”, București, 1998.

18. R.R. Popescu - Dreptul muncii. Curs Universitar. Ed. Universul Juridic. 2011.

19. Ion Traian Ștefănescu - Dreptul muncii, Ed.a-2-a, rev. și adăugită, Lumina Lex, București, 2002.

20. Ion Traian Ștefănescu - Dreptul muncii, Editura Wolterskluwer, București, 2007.

21. Ion Traian Ștefănescu - Tratat teoretic și practic de dreptul muncii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Ed. Universul Juridic. 2012.

22. Alexandru Țiclea - Dreptul muncii, Editura All Beck, București, 2001

23. Alexandru Țiclea - Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, București, 2003.

24. Alexandru Țiclea - Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, București, 2007.

25. Alex. Țiclea - Tratat de dreptul muncii 2012. Ediția a VI-a, revăzută și adăugită. Legislație. Doctrină. Jurisprudență. Editura Universul Juridic 2012.

26. N. Voiculescu - Dreptul muncii, Ed.Dacia Europa Nova, 2001.

27. Codul muncii. Codul dialogului social si 7 legi uzuale. Ed. Hamangiu. 2012.

28. Codul muncii republicat în M.Of.nr.345/18.05.2011

Preview document

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 1
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 2
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 3
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 4
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 5
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 6
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 7
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 8
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 9
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 10
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 11
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 12
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 13
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 14
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 15
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 16
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 17
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 18
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 19
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 20
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 21
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 22
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 23
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 24
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 25
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 26
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 27
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 28
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 29
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 30
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 31
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 32
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 33
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 34
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 35
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 36
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 37
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 38
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 39
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 40
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 41
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 42
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 43
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 44
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 45
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 46
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 47
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 48
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 49
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 50
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 51
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 52
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 53
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 54
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 55
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 56
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 57
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 58
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 59
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 60
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 61
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 62
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 63
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 64
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 65
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 66
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 67
Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea desciplinara potrivit legislatiei muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Transporturile Maritime

INTRODUCERE În cadrul activităţilor de navigaţie civilă, transporturile maritime deţin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Răspunderea funcționarilor publici

INTRODUCERE. Art. 64. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,...

Răspunderea Disciplinară

I.Disciplina muncii 1.Noţiunea de discipină a muncii Termenul de disciplina a muncii il regăsim in Codul muncii precizat in art. 39 mai exact...

Sancțiuni disciplinare aplicate funcționarilor publici

SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICATE FUNCIONARILOR PUBLICI I. RǍSPUNDEREA ADMINISTRATIVǍ Ȋn sens general, prin administraţie publică se inţelege...

Ai nevoie de altceva?