Răspunderea funcționarilor publici

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 21886
Mărime: 73.69KB (arhivat)
Publicat de: Rafael Mihai
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE. 2
 2. CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ. 5
 3. 1.1 CONDIŢIILE RĂSPUNDERII. 5
 4. 1.2 ABATEREA DISCIPLINARĂ. 6
 5. 1.3 SANCŢIUNI DISCIPLINARE. 10
 6. 1.4 PROCEDURA APLICĂRII SANCŢIUNI DISCIPLINARE. 14
 7. 1.5 CONTESTAREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE. 16
 8. 1.6 COMISIA DE DISCIPLINĂ. 19
 9. CAPITOLUL II. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ. 24
 10. 2.1 CONSTATAREA CONTRAVENŢIEI. 24
 11. 2.2 SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE. 26
 12. 2.3 APLICAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE. 29
 13. 2.4 ELEMENTELE FAPTEI CE CONSTITUIE CONTRAVENŢIE. 31
 14. 2.5 CALEA DE ATAC ÎMPOTRIVA ACTELOR PRIN CARE SE SANCŢIONEAZĂ CONTRAVENŢIA. 32
 15. CAPITOLUL III. RĂSPUNDEREA CIVILĂ. 35
 16. 3.1 CAUZELE RĂSPUNDERII. 35
 17. 3.2 CONDIŢIILE RĂSPUNDERII. 36
 18. 3.3 PROCEDURA RECUPERĂRII PAGUBELOR. 37
 19. CAPITOLUL IV. RĂSPUNDEREA PENALĂ. 39
 20. 4.1 CONDIŢIILE RĂSPUNDERII. 39
 21. 4.2 SUSPENDAREA DIN FUNCŢIE. 41
 22. CAPITOLUL V. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU. 43
 23. 5.1 MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU. 43
 24. 5.2 SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU. 49
 25. 5.3 ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU. 52
 26. 5.4 REDISTRIBUIREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI. 60
 27. 5.5 CORPUL DE REZERVĂ. 62
 28. CONCLUZII. 63
 29. BIBLIOGRAFIE. 64

Extras din proiect

INTRODUCERE.

Art. 64. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

Prin articolul 64 se delimitează formele aplicabile funcţionarilor publici. Regimul juridic al funcţionarilor publici presupune si răspunderea acestora, al cărei scop îl reprezintă reprimarea greşelilor comise de agenţi publici.

Un asemenea scop are in vedere un singur aspect, care reprezintă numai unul din scopurile răspunderii, cel represiv. In concepţia exprimată in doctrină de drept public, potrivit căreia in oricare ramură de drept ne-am plasa răspunderea are doua finalităţii:

a) să restabilească ordinea de drept care a fost încălcată si pe cale de consecinţă să se revină la starea de legalitate care a fost perturbată prin săvârşirea faptei antisociale.

b) să se exprime o atitudine negativă faţă de autorul faptei ilicite, cu scopul de a-l determina pe acesta sa-si conştientizeze semnificaţia faptei sale, caracterul ei negativ, sa o regrete si pe viitor sa o elimine din comportamentul său.

Prin intermediul răspunderii se realizează atât scopul represiv, sancţionator cât şi

scopul preventiv, cărora trebuie sa li se mai adauge, in opinia V.Vedinaş şi scopul educativ, care – deşi implică prevenţia – nu se reduce la aceasta.

În cazul funcţionarilor publici nu este posibil să vorbim despre răspundere fără să implicăm relaţia ei cu responsabilitatea, noţiuni care nu se confundă şi a căror deosebire a fost fundamentată intr-o interesantă lucrare de filozofie a dreptului.

Responsabilitatea precede răspunderea şi o poate elimina dacă subiectul de drept este consecvent în atitudinea sa de a respecta valorile instituite cetate, de a se supune lor, de a le transforma în proprii valori. Fiecare subiect de drept trebuie să manifeste responsabilitate; însă, la funcţionarul public, acest lucru presupune aspecte deosebite.

Funcţionarul public trebuie să fie fundamental responsabil în îndeplinirea atribuţiilor sale. Trebuie să urmărească să primeze in comportamentul lui responsabilitatea.

Pentru el nu există o valoare mai importantă decât îndeplinirea, cu o convingere reieşită din înţelegere raţională, a fenomenelor, a sarcinilor sale profesionale.

Funcţionarul public trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu nu doar pentru că acestea îi sunt impuse de lege sau de şeful ierarhic, ci pentru că ele reprezintă rostul său profesional, să urmărească in permanenţă să fie cît mai eficient şi competitiv in activitatea pe care o are de îndeplinit.

Legea identifică patru forme de răspundere aplicabile funcţionarilor si anume:raspundere disciplinară, contravenţională, civilă si penală

Toate aceste forme sunt atrase de încălcarea cu vinovatie a îndatoririlor de serviciu, rezultând că ele reprezintă forme de rapundere subiectivă, bazată pe culpă, absenţa elementului subiectiv determinând imposibilitatea intervenţiei lor.

Dacă încălcarea normelor nu are legătură cu funcţia publică, răspunderea lor va fi o răspundere de drept comun, adică identica cu răspunderea oricărui cetăţean, care nu are calitatea de funcţionar public.

Răspunderea se pune numai daca s-a săvârşit o abatere şi dacă nu există o cauză care, potrivit legii, înlătură răspunderea.

Răspunderea, şi implicit, sancţiunea care i se aplică funcţionarului public are atât scop preventiv – educativ, cît si unul sancţionat si reparator al prejudiciului care s-a produs prin fapta (abaterea) săvârşită.

În sfera cercetării fenomenului răspunderii sociale, implicit a celei juridice au fost realizate mari progrese in ultimele decenii, atât în ceea ce priveşte analiza formelor juridice, cât şi în planul, mai larg, al relaţiei didactice dintre responsabilitatea socială şi răspunderea socială.

Din această perspectivă, cercetarea răspunderii juridice, ca instituţie complexă a dreptului, a formelor sale, ca instituţii ale diferitelor ramuri de drept, trebuie să depăşească tradiţionalele cadre ale tehnicităţii juridice, realizându-se o deschidere mai mare spre filozofie, praxiologie, psihologie, sociologie etc.

Preview document

Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 1
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 2
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 3
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 4
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 5
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 6
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 7
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 8
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 9
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 10
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 11
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 12
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 13
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 14
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 15
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 16
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 17
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 18
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 19
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 20
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 21
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 22
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 23
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 24
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 25
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 26
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 27
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 28
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 29
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 30
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 31
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 32
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 33
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 34
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 35
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 36
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 37
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 38
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 39
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 40
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 41
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 42
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 43
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 44
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 45
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 46
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 47
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 48
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 49
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 50
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 51
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 52
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 53
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 54
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 55
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 56
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 57
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 58
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 59
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 60
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 61
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 62
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 63
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 64
Răspunderea funcționarilor publici - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Funcționarul public în actualul context actual

Capitolul I Consideraţii privind funcţionarul public Pentru definirea noţiunii de funcţionar public vom porni de la art.33 al Constituţiei din...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

INTRODUCERE Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de...

Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 1.1 Fundamentarea noţiunilor În cadrul...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Te-ar putea interesa și

Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici

INTRODUCERE În primul rând am considerat necesar a prezenta în Capitolul I introductiv unele aspecte generale cu privire la funcția publică și...

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Drepturile și îndatoririle funcționarului public și răspunderea funcționarului public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Răspunderea Disciplinară a Funcționarilor Publici

Noţiunea de răspundere disciplinară Funcţionarul public, ca şi salariatul, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru organizat şi disciplinat în...

Răspunderea Funcționarilor Publici Europeni

1. Generalităţi Regulile deontologice care guvernează o anumită activitate sau profesie sunt, de regulă, încorporate în coduri, care reprezintă în...

Personalul administrației publice. statutul funcționarului public - drepturile și îndatoririle funcționarilor publici și răspunderea funcționarilor publici

I.FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1.Noţiunea de funcţie publică: concept, ideologie, trăsături În sens...

Răspunderea Funcționarului Public

În activitatea desfasurata functionarii trebuie sa respecte legile si celelalte acte normative si individuale cu caracter legal aplicabile...

Răspunderea Disciplinară a Funcționarilor Publici Comunitari

Statutul funcţionarilor comunitari defineşte răspunderea disciplinară a acestora ca fiind „încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a...

Ai nevoie de altceva?