Răspunderea patrimonială a salariaților

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3902
Mărime: 259.10KB (arhivat)
Publicat de: Mădălina B.
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. I.Formele răspunderii patrimoniale a salariaților
 2. 1.1. Răspunderea unipersonală
 3. 1.2. Răspunderea conjunctă
 4. 1.3. Răspunderea subsidiară
 5. 1.4. Răspunderea solidară
 6. II.Elemente decisive pentru declanșarea răspunderii patrimoniale a salariaților
 7. 2.1. Calitatea de salariat la angajatorul păgubit
 8. 2.2. Caracterul ilicit și personal al faptei săvârșite de salariat în raport cu munca sa
 9. 2.3. Existența prejudiciului în patrimoniul angajatorului
 10. 2.4. Raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu
 11. 2.5. Vinovăția autorului faptei păgubitoare
 12. III.Stabilirea și recuperea prejudiciului produs angajatorului
 13. 3.1. Procedura generala
 14. 3.2. Proceduri speciale
 15. 3.3.Executarea silită a despăgubirilor
 16. 3.3.1. Reținerile salariale
 17. 3.3.2. Urmărirea silită asupra bunurilor
 18. IV.Concluzii
 19. V.Bibliografie

Extras din referat

Instituția răspunderii juridice este o componentă fundamentală a dreptului, întrucât prin acest instrument se asigură ordinea de drept, se menține ordinea socială și se stimulează atitudinea de respectare a legilor. Atunci când încălcarea legii s-a produs, răspunderea juridică, prin forța sa reparatorie, impune luarea unei măsuri prin care prejudiciul cauzat prin nerespectarea legilor să fie reparat.

Asemenea răspunderii disciplinare, răspunderea patrimonială este o forma a răspunderii juridice1 condiționată de existența contractului individual de muncă încheiat între părțile care pot răspunde patrimonial adica angajatorul și salariatul.

Deci, răspunderea patrimonială este o varietate a răspunderii civile contractual, care poate fi stabilită atât în sarcina angajatorului, cât și în sarcina salariatului, ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite producatoare de prejudicii2.

Conform art. 254 alin. 1 din Codul Muncii actualizat in 2017 “salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătura cu munca lor” 3.

Respectând principiul simetriei, art. 254 din codul muncii acesta reglementează raspunderea patrimonială a salariaților, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, atunci când produc pagube angajatorului lor.

De aceea, în caz de litigiu, angajatorul trebuie să facă dovada prejudiciului, precum și a faptei ilicite a salariatului care a produs acea paguba, ce atributii de serviciu au fost încalcate și in ce a constat, în concret, actiunea sau inacșiunea săvârșită de salariat4. Unitatea va trebui să prezinte înscrisuri și alte probe din care să rezulte neîndoielnic existența și întinderea pagubei5. Chiar daca

1 Titlul XI din continutul Codului muncii intitulat,, Raspunderea Juridica’’are in structura sa Capitolul III intitulat,, Raspunderea patrimoniala’’.

2 Marina Loredana Belu, Dreptul Muncii, Editura Universitaria Craiova, 2018, pag 224.

3 Alexandru Ticlea, Codul Muncii Comentat si Adnotat, Editura Universul Juridic Bucuresti, 2017, pag, 470.

4 C. Ap. București, s.a VII-a civilă, pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, dec. Civ. nr. 3500/2014 , în RRDM nr. 12/2014 , p. 121.

5 C. Ap. București, s.a VII-a civilă, pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, dec. Civ. nr. 1491/A/2015 , în RRDM nr. 7/2015 , p. 85.

4

existența prejudiciului a fost dovedită, dar nu este probată fapta ilicită a salariatului și, ca o consecință legatura de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, răspunderea patrimonialăa a acelui salariat, nu poate fi angajată6.

I. Formele răspunderii patrimoniale a salariaților

Exista patru forme ale răspunderii patrimoniale a salariaților:

1.1. Răspunderea unipersonală

Este de regulă o răspundere personală sau individuală. De cele mai multe ori, răspunderea se stabilește în sarcina unui singur salariat, care este vinovat de producerea pagubei prin fapta sa proprie. Aceasta constituie forma tipica a răspunderii patrimoniale7.

1.2. Răspunderea conjunctă

Răspunderea conjunctă este tot o răspundere personală; ea reprezintă o multitudine de răspunderi individuale ale unor persoane cu vinovății concurente în producerea prejudiciul unic. Exista însăși situații in care un singur prejudiciu este cauzat din vina mai multor persoane. În aceste cazuri, făptuitorii, au de regulă, o răspundere conjunctă. Codul muncii prevede in art.271: „când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport de măsura în care a contribuit la producerea ei.

Bibliografie

1. Alexandru Țiclea, Prejudiciul, Publicație in revista Dreptul Muncii, 2014.

2. Alexandru Țiclea Codul Muncii comentat si adnotat cu legislația conexă și jurisprudență relevant,2017, Ed. UJ.

3. C. Ap. București, s.a VII-a civilă, pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, dec. Civ. nr. 3500/2014 , în RRDM nr. 12/2014.

4. C. Ap. București, s.a VII-a civilă, pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, dec. Civ. nr. 1491/A/2015 , în RRDM nr. 7/2015.

5. C. Ap. București, s.a VII-a civilă, pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, dec. Civ. nr.789/A/2015, în RRDM nr. 4/2015.

6. I.T. Ștefănescu, Repere concrete rezultate din recenta modificare și completare a Codului muncii, în Revista română de jurisprudență nr. 2/2011.

7. Legea nr. 62/2011 a dialogului social

8. Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ion Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, 2012, Ed. UJ.

9. Marina Loredana Belu, Dreptul Muncii, Editura Universitaria Craiova, 2018.

10. Romulus Gidro, Dreptul Muncii, 2013, Ed. UJ.

11. Sanda Ghimpu, Alexandru Țiclea, Dreptul Muncii, Editia a II- a , Editura ALLBECK, 2001.

12. Titlul XI din continutul Codului muncii intitulat,, Raspunderea Juridica’’are in structura sa Capitolul III intitulat,, Raspunderea patrimoniala’’.

Preview document

Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 1
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 2
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 3
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 4
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 5
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 6
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 7
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 8
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 9
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 10
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 11
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 12
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 13
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea patrimoniala a salariatilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

INTRODUCERE Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de...

Contenciosul Administrativ

Introducere Dezvoltarea democratică a societăţii civile după anii 90 ai secolului trecut, noile raporturi politice, social-economice,...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Introducere în dreptul muncii §1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare. Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit...

Răspunderea Patrimonială

1. Definiţia rãspunderii patrimoniale Rãspunderea juridicã este o expresie specificã ideii de responsabilitate socialã, în conformitate cu care...

Răspunderea patrimonială

CAP. 1 INTRODUCERE Viata sociala nu s-ar putea desfasura in conditii corespunzatoare fara existenta unor reguli de conduita sau norme bine...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Răspunderea Juridică a Salariaților

1. Considerații generale privind răspunderea juridică în dreptul muncii Prezentă în toate ramurile dreptului , instituția răspunderii juridice...

Răspunderea Patrimonială a Salariaților

1. Răspunderea patrimonială 1.1 Definiţia noţiunii de răspundere patrimonială Conform art. 270 alin. 1 din Codul Muncii actualizat in 2009...

Răspunderea patrimonială

Introducere Codul Muncii din România era înlocuit pentru prima oară după 30 de ani, în 2003 prin adoptarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003...

Răspunderea Patrimonială

Moto: ”Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneși, temeiul unui stat, bogăția unui popor!” Mihai Eminescu I. Considerații...

Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Introducere în dreptul muncii §1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare. Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit...

Ai nevoie de altceva?