Răspunderea Patrimonială

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5094
Mărime: 66.43KB (arhivat)
Publicat de: Constantin Toma
Puncte necesare: 8
SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

  1. I. Considerații generale 3
  2. II. Răspunderea patrimonială a angajatorului față de salariați 6
  3. III. Răspunderea patrimonială a salariatului față de angajatorul său 10
  4. IV. Speță. Minus în gestiune. Răspunderea gestionarului 16
  5. V. Concluzii 18

Extras din referat

Moto:

”Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneși, temeiul unui stat, bogăția unui popor!”

Mihai Eminescu

I. Considerații generale

Actualul Cod al Muncii nu mai reține instituția răspunderii materiale, care în vechea legislație era antrenată în sarcina persoanelor încadrate în muncă pentru pagubele aduse unității la care sunt încadrate, din vina și în legătură cu munca lor.

Răspunderea materială avea o dublă funcție:

• De apărare a proprietății;

• De ocrotire a intereselor legitime ale salariaților.

În acest sens, ea limita răspunderea salariatului la paguba efectivă, obliga unitatea să facă dovada existenței prejudiciului, a vinovăției salariatului care a cauzat prejudiciul, înlătura solidaritatea în răspundere , prevedea că executarea este limitată la o cotă din salariu, fără afectarea resurselor de rezistență și a bunurilor mobile sau imobile ale salariaților, excludea răspunderea pentru pagubele inerente procesului de producție și pentru cele provocate de riscul normal al serviciului.

Prin nereglementarea răspunderii materiale în Codul Muncii, urmează ca regimul juridic al prejudiciilor cauzate de salariați, și al celor suferite de către aceștia din vina angajatorilor să fie cel al răspunderii civile contractuale.

Răspunderea patrimonală a salariaților, cât și a angajatorilor, reprezintă o varietate a răspunderii civile contractuale, cu particularități determinate de specificul raporturilor juridice de muncă.

În doctrină, răspunderea patrimonială a salariaților a fost definită ca acea formă de răspundere juridică, care constă în obligația acestora de a repara pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor, definiție care nu acoperă nici obligația de restituire a salariaților și nici răspunderea angajatorului pentru prejudiciul cauzat salariaților.

Din cele două definiții ale răspunderii patrimoniale rezultă că aceasta are anumite trăsături caracteristice cu particularități:

a) Răspunderea patrimonială este condiționată de existența raportului juridic de muncă dintre salariatul răspunzător și angajatorul păgubit, raport juridic ce izvorăște din contractul individual de muncă, fiind în concluzie, o răspundere contractuală.

b) La baza răspunderii patrimoniale stă vinovăția celui în cauză, nefuncționând prezumția de vinovăție.

c) Răspunderea patrimonială în cadrul raporturilor juridice de muncă este o răspundere individuală; ea exclude solidaritatea. În dreptul muncii, răspunderea pentru un anumit prejudiciu este plurală, ca urmare a participării mai multor persoane la producerea prejudiciului, iar obligațiile de reparare sunt conjuncte, uneori subsidiare și comune, nu solidare. În acest mod se asigură o protecție a salariatului, evitându-se ca el să fie pus, ca urmare a solidarității, în situația de a fi urmărit pentru o sumă mai mare decât prejudiciul efectiv cauzat din vina sa.

d) Răspunderea patrimonială este reglementată prin imperative legale, modificarea ei prin clauze ale contractului de muncă, derogatorii din lege, în defavoarea salariatului, nefiind admisibilă;

e) Răspunderea patrimonială este o răspundere integrală, nu numai pentru paguba efectivă și actuală – damnum emergens, ci și pentru foloasele nerealizate – lucrum cessans. Se răspunde numai pentru prejudiciul cauzat, care a fost prevăzut ori era previzibil la momentul încheierii contractului individual de muncă – afară de prejudiciul ce provine din fapta gravă asimilată dolului când va răspunde și pentru cel neprevizibil.

Preview document

Răspunderea Patrimonială - Pagina 1
Răspunderea Patrimonială - Pagina 2
Răspunderea Patrimonială - Pagina 3
Răspunderea Patrimonială - Pagina 4
Răspunderea Patrimonială - Pagina 5
Răspunderea Patrimonială - Pagina 6
Răspunderea Patrimonială - Pagina 7
Răspunderea Patrimonială - Pagina 8
Răspunderea Patrimonială - Pagina 9
Răspunderea Patrimonială - Pagina 10
Răspunderea Patrimonială - Pagina 11
Răspunderea Patrimonială - Pagina 12
Răspunderea Patrimonială - Pagina 13
Răspunderea Patrimonială - Pagina 14
Răspunderea Patrimonială - Pagina 15
Răspunderea Patrimonială - Pagina 16
Răspunderea Patrimonială - Pagina 17
Răspunderea Patrimonială - Pagina 18
Răspunderea Patrimonială - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Patrimoniala.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Definiția și Caracterele Juridice ale Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Definiția contractului individual de muncă În literatura de specialitate contractul individual de muncă reprezintă instrumentul...

Indemnizații

INTRODUCERE Sistemul public de asigurări sociale oferă tuturor participanților dreptul de a beneficia atît de o protecție pe termen lung ( pensie...

Conflicte de muncă - greva

Noţiunea şi categoriile de grevă. Caracterizarea lor Din punct de vedere etimologic cuvântul „grevă” îşi are originea în cuvântul „greva” din...

Răspunderea patrimonială

CAP. 1 INTRODUCERE Viata sociala nu s-ar putea desfasura in conditii corespunzatoare fara existenta unor reguli de conduita sau norme bine...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Răspunderea patrimonială a salariatului

1. Natura juridică. Trăsături juridice. Răspunderea juridică este instituţia juridică ce cuprinde ansamblul normelor juridice care vizează...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Răspunderea Patrimonială a Salariaților

1. Răspunderea patrimonială 1.1 Definiţia noţiunii de răspundere patrimonială Conform art. 270 alin. 1 din Codul Muncii actualizat in 2009...

Răspunderea patrimonială

Introducere Codul Muncii din România era înlocuit pentru prima oară după 30 de ani, în 2003 prin adoptarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003...

Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Introducere în dreptul muncii §1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare. Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit...

Răspunderea patrimonială a salariaților

Instituția răspunderii juridice este o componentă fundamentală a dreptului, întrucât prin acest instrument se asigură ordinea de drept, se menține...

Răspunderea patrimonială

CAP. 1 INTRODUCERE Viata sociala nu s-ar putea desfasura in conditii corespunzatoare fara existenta unor reguli de conduita sau norme bine...

Ai nevoie de altceva?