Răspunderea Patrimonială

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3323
Mărime: 19.57KB (arhivat)
Publicat de: Marius-Fiodor Udrea
Puncte necesare: 8

Extras din referat

1. Definiţia rãspunderii patrimoniale

Rãspunderea juridicã este o expresie specificã ideii de responsabilitate socialã, în conformitate cu care fiecare om, care trebuie sã îşi asume şi sã suporte consecinţele faptelor sale.

Legislaţia muncii nu defineşte noţiunea de rãspundere, limitându-se doar la oferirea a patru forme de rãspundere: disciplinarã, patrimonialã, contravenţionala ş penalã.

În literatura de specialitate au fost reţinute numeroase definiţii ale răspunderii juridice, dintre care cea mai complexă ni se pare cea care o defineşte ca fiind „complexul de drepturi şi obligaţii conexe care - potrivit legii - se nasc ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor juridice în scopul asigurării stabilităţii raporturilor sociale şi a îndrumării membrilor societăţii în spiritul respectării ordinii de drept”.

Sediul actual al materiei rãspunderii patrimoniale îl regãsim în articolele 269-275 din Codul Muncii, completate de dispoziţiile Codului civil şi alte acte normative relevante, care trateazã, concomitent, atât rãspunderea materialã a angajatorului faţã de salariat, cât şi rãspunderea materialã a salariatului faţã de angajator.

2. Trăsăturile rãspunderii patrimoniale

Răspunderea patrimonială în dreptul muncii este caracterizată prin următoarele trăsături , care se regãsesc atât în cazul rãspunderii angajatului cât şi a angajatorului:

- rãspunderea patrimonialã este condiţionatã de existenţa raportului juridic de muncã dintre salariatul rãspunzator şi angajatul pãgubit (dar şi invers, între angajatul rãspunzãtor şi salariatul pãgubit), raport juridic care are izvorul în contractul individual de muncã, fiind deci ,o rãspundere contractualã;

- la baza rãspunderii patrimoniale stã vinovãţia (culpa) celui în cauzã, nefuncţionând, astfel, prezumţia de vinovãţie;

- rãspunderea patrimonialã în cadrul raporturilor juridice de muncã este o rãspundere individualã, excluznd, în principiu, solidaritatea, ca în cazul raporturilor juridice civile;

- o altã carcteristicã constã în reglementarea rãspunderii patrimoniale prin legale imperative, modificarea ei prin clauze ale contractului de muncã, derogatorii din lege în defavoarea salariatului, este inadmisibilã;

- stabilirea rãspunderii patrimoniale nu se face unilateral de cãtre angajator pe baza emiteri unei decizii de imputare , dacã salariatul nu-şi asumã un angajament de platã în scris , ca în cazul rãspunderii materiale, ci aceasta este posibilã numai prin alegerea pãrţilor, iar în caz de divergenţã de cãtre instanţa de judecatã;

- prezintã un caracter limitat sub aspectul executării silite, efectuându-se numai asupra unei părţi din salariu;

- recuperarea prejudiciul cauzat se face, de regulă, prin echivalent bănesc;

3. Rãspunderea patrimonialã a salariaţilor faţã de angajatorul sãu

Art. 270 alin. 1 din Codul muncii prevede cã „salariaţii rãspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor rãspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legãturã cu munca lor”

Rãspunderea patrimonialã a salariaţilor, este o formã a rãspunderii juridice, care constã în obligaţia acestora de a repara pagubele materiale produse din vina şi în legãturã cu munca lor

În concepţia Codului muncii actual, pentru ca un salariat sã rãspundã patrimonial faţã de angajatorul sãu se impune sã fie întrunite, cumulativ urmãtoarele condiţii:

a) cel care a produs prejudiciul trebuie sã fie salariatul unitãţii pãgubite (sã aibã calitatea de salariat). De la regula menţionată există şi anumite excepţii, în sensul că există anumite categorii de persoane care, deşi nu au calitatea de salariat, răspund, totuşi, patrimonial:

- persoanele care nu se mai află în raporturi de muncă cu unitatea păgubită, să fi săvârşit fapta producătoare de prejudicii în intervalul de timp în care au avut calitatea de angajat, dar ale cărei rezultate, păgubitoare pentru angajator, au fost descoperite după încetarea raporturilor de muncă;

Preview document

Răspunderea Patrimonială - Pagina 1
Răspunderea Patrimonială - Pagina 2
Răspunderea Patrimonială - Pagina 3
Răspunderea Patrimonială - Pagina 4
Răspunderea Patrimonială - Pagina 5
Răspunderea Patrimonială - Pagina 6
Răspunderea Patrimonială - Pagina 7
Răspunderea Patrimonială - Pagina 8
Răspunderea Patrimonială - Pagina 9
Răspunderea Patrimonială - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Patrimoniala.doc

Alții au mai descărcat și

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Formele de Răspundere ale Notarului Public

1.Precizări prealabile Legislaţia în vigoare conţine prevederi detaliate cu privire la răspunderea disciplinară a notarului public. Ea cuprinde şi...

Conflicte de Munca

Pentru a stinge sau suprima o stare conflictuala este nevoia de un volum minim de cunostiinte despre simptomele, formele si cauzele sale; pentru a...

Formarea profesională

I.Notiuni introductive 1.Definirea termenilor Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in...

Contract Individual de Muncă

Indiscutabil, în condiţiile unei economii de piaţă funcţionale, pe parcursul executării contractului individual de muncă, salariatului îi este...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

1.NOŢIUNE Munca poate fi percepută ca o acţiune liberă,creatoare,dar în acelaşi timp reprezintă şi o necesitate vitală,sursă de...

Soluționarea Conflictelor Colective de Muncă

Considerații istorice Conflictele de muncă sunt strâns legate de faptul muncii, iar munca reprezintă o noțiune inseparabilă de existența ființei...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Răspunderea Patrimonială a Salariaților

1. Răspunderea patrimonială 1.1 Definiţia noţiunii de răspundere patrimonială Conform art. 270 alin. 1 din Codul Muncii actualizat in 2009...

Răspunderea patrimonială

Introducere Codul Muncii din România era înlocuit pentru prima oară după 30 de ani, în 2003 prin adoptarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003...

Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Răspunderea Patrimonială

Moto: ”Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneși, temeiul unui stat, bogăția unui popor!” Mihai Eminescu I. Considerații...

Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Introducere în dreptul muncii §1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare. Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit...

Răspunderea patrimonială a salariaților

Instituția răspunderii juridice este o componentă fundamentală a dreptului, întrucât prin acest instrument se asigură ordinea de drept, se menține...

Ai nevoie de altceva?