Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 22759
Mărime: 96.46KB (arhivat)
Publicat de: Gregorian Giurgiu
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. CONDIȚIILE GENERALE ALE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A SALARIAȚILOR 3
 2. 1.1 Disciplina muncii – condiție a desfășurării normale a activității angajatorilor 5
 3. 1.2 Condițiile răspunderii disciplinare 8
 4. 1.2.1 Calitatea de salariat 9
 5. 1.2.2 Săvârșirea unei fapte ilicite 10
 6. 1.2.3 Vinovăția salariatului 11
 7. 1.2.4 Rezultatul dăunător 12
 8. 1.3 Sancțiunile disciplinare 13
 9. CAPITOLUL 2. PROCEDURA APLICĂRII ȘI EXECUTĂRII SANCȚIUNILOR DISCIPLINARE 22
 10. 2.1 Cercetarea prealabilă/ disciplinară 23
 11. 2.2 Conținutul deciziei de concediere pentru indisciplină 26
 12. 2.3 Termenul și procedura de contestare 28
 13. 2.4 Efectele emiterii legale a deciziei de concediere 30
 14. CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONCEDIEREA PENTRU INDISCIPLINĂ ÎN CADRUL SOCIETĂȚII S.C JADE FASHION S.R.L. 32
 15. 3.1 Descrierea relațiilor de muncă în cadrul societății S.C. JADE FASHION S.R.L. 34
 16. 3.2 Disciplina muncii în cadrul societății S.C. JADE FASHION S.R.L. 39
 17. 3.3 Cazul salariatului Rădănciuc Mihai din cadrul societății 47
 18. S.C. JADE FASHION S.R.L. 47
 19. CONCLUZII 50
 20. BIBLIOGRAFIE 58
 21. ANEXE 60

Extras din licență

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților

Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea activității firmelor/ unităților producătoare sau comerciale, instituțiilor publice care funcționează în folosul cetățenilor, unde disciplina împreună cu organizarea muncii sunt relații independente, care permit o disciplină corespunzătoare în desfășurarea activității, dar constituie și o condiție în prevenirea abaterilor disciplinare.

Disciplina muncii reprezintă o obligație a salariatului care cuprinde în esență toate atribuțiile şi sarcinile sale și care constă în ordinea care trebuie să existe în desfășurarea procesului normal de muncă, care rezultă din respectarea normelor legale dar și dispozițiilor date de către angajator prin contractul de muncă ori a regulamentului de ordine interioară sau conform fișei postului, în baza raportului de muncă.

Răspunderea disciplinară a salariaților reprezintă o formă de răspundere atunci când aceștia nu respectă disciplina muncii din cadrul unității unde își au locul de muncă, deoarece răspunderea disciplinară se aplică doar atunci când un salariat săvârșește o abatere disciplinară.

În dreptul muncii, baza răspunderii disciplinare o reprezintă abaterea disciplinară. Conform Codului Muncii art. 247 alin.(2) abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale date de către conducătorii lor ierarhici.

Această temă cuprinde, în conținutul său disciplina muncii din cadrul unității, sancțiunile care se vor produce dacă nu sunt respectate regulile stabilite de disciplina muncii în cadrul unității, reguli care sunt cuprinse în regulamentul intern sau în contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă, norme cuprinse în fişa postului, dispoziţiile date de către angajator salariatului.

Conform Codului Muncii, art. 61, litera a) angajatorul poate dispune concedierea salariatului în cazul în care acesta a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară. Însă înainte ca angajatorul să dispună concedierea salariatului pe motivul că a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii, trebuie îndeplinită condiţia de cercetare disciplinară prealabilă în termenele stabilite de Codul Muncii, conform art. 63, alin. (1).

Răspunderea disciplinară este definită ca fiind forma de răspundere juridică specifică dreptului muncii constând în ansamblul normelor legale care definesc abaterile disciplinare, stabilesc sancțiunile disciplinare și reglementează condițiile de fond și cele procedurale pentru aplicarea lor.

Abaterea disciplinară constituie condiția necesară pentru declanșarea răspunderii disciplinare a salariaților, care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție indiferent de postul sau funcția ocupată de acesta, prin care a încălcat obligațiile și regulile stabilite în regulamentul intern sau în contractul individual de muncă ori în contractul colectiv de muncă, dar și ordinile și dispozițiile date de către șefii ierarhici ai salariaților.

Salariatul este subordonat juridic față de angajator. În baza acestui raport de subordonare salariatul trebuie să respecte nu numai acele obligații de muncă prevăzute în actele normative, dar și cele prevăzute în contractul de muncă, cât și măsurile luate de angajator, prin ordine, scrise sau verbale, în exercitarea atribuțiilor sale de coordonare, îndrumare și control. Subordonarea în raportul juridic de muncă se manifestă numai pe parcursul derulării raportului de muncă, după încheierea contractului individual de muncă, unde părțile sunt egale între ele, din punct de vedere juridic.

Răspunderea disciplinară a salariatului este reglementată în Titlul XI din Codul Muncii, Capitolul II, cu titlul Răspunderea disciplinară, art. 247-252.

Răspunderea disciplinară are următoarele trăsături caracteristice :

- este de natură contractuală, întrucât numai încheierea contractului individual de muncă determină o subordonare ierarhică și deci un temei juridic pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare de către organele de conducere;

- se transpune într-o constrângere materială sau de ordin moral;

- își exercită o întreită funcție: sancționatoare, prevenită și educativă, conducând la apărarea ordinii interioare din unitatea respectivă;

- are caracter strict personal, nefiind admisă răspunderea pentru fapta altuia și nici transmiterea sa asupra moștenitorilor salariatului (ca în cazul răspunderii civile);

- prezintă o periculozitate socială mai redusă față de alte fapte ce aduc atingere intereselor generale (infracțiunile și contravențiile);

- este o formă de răspundere independentă de toate celelalte forme ale răspunderii juridice.

Preview document

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 1
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 2
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 3
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 4
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 5
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 6
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 7
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 8
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 9
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 10
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 11
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 12
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 13
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 14
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 15
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 16
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 17
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 18
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 19
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 20
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 21
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 22
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 23
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 24
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 25
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 26
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 27
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 28
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 29
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 30
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 31
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 32
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 33
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 34
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 35
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 36
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 37
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 38
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 39
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 40
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 41
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 42
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 43
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 44
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 45
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 46
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 47
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 48
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 49
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 50
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 51
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 52
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 53
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 54
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 55
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 56
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 57
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 58
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 59
Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Incetarea Contractului de Munca in Cazul Salariatilor Indisciplinati.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea...

Auditul Public Intern

Legea 672 din 2002 reglementeaza auditul public intern la entitatile publice, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice si...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Tehnici și Metode de Elaborare și Adoptarea Deciziei Administrative

Capitolul 1 Consideraţii privind administraţia publică 1.1.Aspecte generale Una din cele mai utile activităţi umane care apare în toată...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Clauze Facultative ale Contractului Individual de Munca

Introducere Art. 10 din Codul muncii actual prevede ”contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită...

Drepturile salariaților

Capitolul I Contractul individual de muncă Pe piaţa muncii, întâlnim destul de des conflicte generate de necunoaşterea drepturilor angajaţilor,...

Clauzele Facultative ale unui Contract Individual de Munca

I. Notiuni introductive Relaţiile de muncă au primit în dreptul român o reglementare nouă prin Legea nr. 53/2003 (Codul muncii). Conţinutul...

Concedierea pe motive de indisciplină

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatorului este denumita de articolul 58 din codul muncii concediere. Concedierea disciplinara...

Concedierea pentru indisciplină

Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Concedierea poate fi dispusa pentru motive care...

Formarea profesională

Intr-un prim inteles,care este cel curent,formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in...

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Ai nevoie de altceva?