Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 39427
Mărime: 143.40KB (arhivat)
Publicat de: Todor Negoiță
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laura Magdalena Trocan

Cuprins

 1. PARTEA GENERALĂ
 2. Tema 1. Noţiunea dreptului internaţional privat şi delimitarea de alte ramuri de drept 1
 3. Tema 2. Istoricul apariţiei si dezvoltării dreptului internaţional privat 4
 4. Tema 3. Elementul de extraneitate 7
 5. Tema 4. Raportul juridic de drept internaţional privat 9
 6. Tema 5. Izvoarele dreptului internaţional privat 11
 7. Tema 6. Domeniul dreptului internaţional privat 13
 8. Tema 7. Norma conflictuală 17
 9. Tema 8. Aplicarea legii străine 26
 10. Tema 9. Calificarea şi conflictul de calificări 39
 11. Tema 10. Retrimiterea 44
 12. Tema 11. Ordinea publică de drept internaţional privat român 48
 13. Tema 12. Frauda la lege în dreptul internaţional privat 53
 14. PARTEA SPECIALĂ
 15. Tema 13. Condiţia juridică a străinilor 59
 16. Tema 14. Regimul juridic al străinilor în România 64
 17. Tema 15. Normele conflictuale privind starea şi capacitatea persoanei fizice 92
 18. Tema 16. Normele conflictuale în domeniul raporturilor de familie 100
 19. Tema 17. Normele conflictuale cu privire la bunuri şi drepturile reale 109
 20. Tema 18. Normele conflictuale privind forma actelor juridice 113
 21. Tema 19. Normele conflictuale privind condiţiile de fond şi efectele contractelor şi ale altor acte juridice 115
 22. Tema 20. Norme conflictuale în materia diferitelor contracte 118
 23. Tema 21. Norme conflictuale privind faptele juridice ilicite (delictele civile) 121
 24. Tema 22. Normele conflictuale în materia succesiunii 127
 25. Tema 23. Competenţa în dreptul internaţional privat 129
 26. Tema 24. Efectele hotărârilor străine 134

Extras din curs

Tema 1

NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT

Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale creează condiţii pentru naşterea într–o măsură tot mai mare a unor raporturi juridice între persoane fizice, între persoane juridice sau între persoane juridice şi persoane fizice, cuprinzând unul sau mai multe elemente străine, specifice dreptului internaţional privat.

Relaţiile politice, economice, tehnico – ştiinţifice, culturale şi de altă natură care se stabilesc între state îşi găsesc expresia atât în raporturile juridice dintre state, ca subiecte de drept internaţional public, cât şi în raporturile dintre persoane fizice şi juridice aparţinând acestor state şi care intră sub incidenţa normelor juridice de drept internaţional privat.

Definiţia dreptului internaţional privat

- Stricto sensu = cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglementează raporturile juridice cu element de extraneitate;

- Lato sensu = cuprinde ansamblul normelor juridice care soluţionează conflictele de legi sau conflictele de jurisdicţii, precum şi cele privind condiţia juridică a străinului;

Obiectul dreptului internaţional privat

- îl formează raporturile de drept civil, în sens larg, care cuprind unul sau mai multe elemente de extraneitate.

Denumirea disciplinei

- având un obiect propriu de reglementare şi o metodă proprie, dreptul internaţional privat întruneşte caracteristicile unei ramuri de drept şi constituie o ramură de drept de sine stătătoare;

- a fost utilizată pentru prima dată de Joseph Story în 1834 în ,,Commentaires on the Conflict of Laws,, apoi de Foelix în 1843 în ,,Droit international prive” şi de Schaffner în 1851.

Legătura dreptului internaţional privat cu alte ramuri de drept

- cu Dreptul internaţional public

Deşi obiectul de reglementare este diferit, dreptul internaţional public este considerat sursă şi sistem de referinţă pentru dreptul internaţional privat.

- cu Dreptul penal

1. Aplicarea legilor penale române poate fi condiţionată de aplicarea legilor de drept civil străine în sens larg (ex. –pentru a exista infracţiunea de bigamie, trebuie să existe două căsătorii în care se găseşte o persoană, iar dacă se aplică legea străină, aceasta va fi luată in consideraţie de instanţa penală română pentru a decide dacă ele există, adică dacă e îndeplinită condiţia cerută de legea română pentru a fi în prezenţa infracţiunii).

2. Hotărârile penale străine pot să producă şi unele consecinţe de drept civil, cum este, spre exemplu, răspunderea pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiunea pentru care o persoană a fost judecată şi condamnată. Aceste consecinţe se determină potrivit legii civile aplicabile, care poate fi străină.

- cu Dreptul administrativ

Dispoziţiile legilor administrative pot fi luate în considerare pentru determinarea regimului unui raport juridic, cum e situaţia într-o acţiune pentru constatarea nulităţii căsătoriei pe motivul incompetenţei organului care a instrumentat încheierea acesteia. Problema competenţei organului respectiv se determină după legea străină, care are caracter administrativ.

Preview document

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 1
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 2
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 3
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 4
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 5
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 6
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 7
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 8
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 9
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 10
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 11
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 12
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 13
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 14
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 15
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 16
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 17
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 18
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 19
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 20
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 21
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 22
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 23
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 24
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 25
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 26
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 27
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 28
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 29
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 30
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 31
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 32
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 33
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 34
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 35
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 36
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 37
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 38
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 39
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 40
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 41
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 42
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 43
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 44
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 45
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 46
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 47
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 48
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 49
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 50
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 51
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 52
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 53
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 54
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 55
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 56
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 57
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 58
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 59
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 60
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 61
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 62
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 63
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 64
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 65
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 66
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 67
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 68
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 69
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 70
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 71
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 72
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 73
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 74
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 75
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 76
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 77
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 78
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 79
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 80
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 81
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 82
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 83
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 84
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 85
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 86
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 87
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 88
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 89
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 90
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 91
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 92
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 93
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 94
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 95
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 96
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 97
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 98
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 99
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 100
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 101
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 102
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 103
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 104
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 105
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 106
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 107
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 108
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 109
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 110
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 111
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 112
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 113
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 114
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 115
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 116
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 117
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 118
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 119
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 120
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 121
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 122
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 123
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 124
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 125
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 126
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 127
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 128
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 129
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 130
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 131
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 132
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 133
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 134
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 135
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 136
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 137
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 138
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 139
Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept - Pagina 140

Conținut arhivă zip

 • Notiunea Dreptului International Privat si Delimitarea de alte Ramuri de Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea CIM în cazul salariaților indisciplinați

Introducere Munca este o trăsătură esenţială a activităţii umane, omul fiind singura fiinţă care depune efort în mod conştient în vederea...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Drepturi reale, rezumat materie

Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drepturi Reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL 1. Noţiunea de patrimoniu Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului deşi numeroase texte legale...

Drept civil - obligații

Curs 1 - 11.01.2012 Titlul I:Privire generala asupra obligatiilor civile Cap. I : Notiunea de obligatie Institutele lui Iustinian ne-au transmis...

Te-ar putea interesa și

Prescripția extinctivă

Notiunea si efectul prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 1,...

Prescripția extinctivă

Introducere: Prescriptia, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligatie, în...

Contractul

I) CONTRACTUL – NOTIUNI GENERALE SI CLASIFICARE Obligatiile civile si contractul civil. Notiune si reglementarea juridica Obligatiile civile...

Drept Internațional Privat

PARTEA GENERALA Capitolul I CONSIDERATII PRELIMINARE Sectiunea 1 NOTIUNEA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT SI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT...

Drept Comercial

CAPITOLUL 1 DREPTUL COMERCIAL - RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL 1.1. Noţiunea de drept comercial...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Drept Civil

Dreptul, ca si statul, este o categorie istorica aparuta pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii omenesti, si anume în orânduirea...

Ai nevoie de altceva?