Drepturi reale, rezumat materie

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 9902
Mărime: 61.04KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra D.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată:

1. Este un drept alienabil adică proprietarul poate să transmită bunul său oricărei alte persoane, cu condiția respectării cadrului legal.

2. Este un drept prescriptibil adică deși, dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz în relația proprietar-bun, în relația proprietar-terți, el se poate pierde prin faptul că nu este exercitat o perioadă prevăzută de lege.

3. Este un drept sesizabil adică bunurile ce fac obiectul său pot fi urmărite silit de creditorii proprietarului, iar pe de altă parte asupra bunurilor se pot constitui garanții reale cum ar fi o ipotecă sau un gaj.

Obiectul dreptului de proprietate privată

Poate forma obiect al dreptului de proprietate privată orice bun mobil sau imobil, cu excepția bunurilor care prin natura lor, formează obiectul exclusiv al proprietății publice.

Titularii dreptului de proprietate privată

Din articolul 553 alin. (1) din noul Cod civil rezultă că titular al dreptului de proprietate privată poate fi orice subiect de drept civil, deci orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat ori de drept public, inclusiv statul și unitățile administrativ teritoriale.

Întinderea dreptului de proprietate privată

Proprietatea privată se întinde asupra solului și a spațiului de deasupra, motiv pentru care proprietarul unui teren poate să facă deasupra solului și a subsolului orice fel de lucrare dacă respectă condițiile legii.

Obiectul dreptului de proprietate privată în cazul statului român și a unităților administrativ-teritoriale

Articolul 4 din legea 213/1998 ne spune că pot face obiect al dreptului de proprietate privată al statului și al unităților administrativ teritoriale orice fel de bunuri mobile și imobile.

De asemenea, legea fondului funciar 18/1991 ne spune în articolul 18 alin. (1) că terenurile din extravilan care au aparținut fostelor cooperative agricole de producție și care nu au fost revendicate rămân în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale. Articolul 31 din prezenta lege ne spune că terenurile care se află în proprietatea statului român, iar anterior au aparținut fostelor cooperative agricole de producție trec la dispoziția comisiilor locale de fond funciar pentru a fi atribuite persoanelor îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate, iar în prezent ele se află în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale. Articolul 33 din aceeași lege ne spune că terenurile care provin din fostele islazuri comunale ce au fost trecute în proprietatea fostelor cooperative agricole de producție trec automat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale.

Dobândirea dreptului de proprietate privată se poate face prin:

- convenție sau contract

- prin moștenire legală sau testamentară

- prin accesiune

- prin uzucapiune

- ca efect al posesiei de bună-credință

- prin hotărâre judecătorească translativă de drept de proprietate

- prin efectul unui act administrativ în condițiile prevăzute de lege

Stingerea dreptului de proprietate privată se face prin:

- pierderea bunului

- abandonarea bunului mobil

- declarație autentică de renunțare la bun (imobil)

- uzucapiune.

Preview document

Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 1
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 2
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 3
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 4
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 5
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 6
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 7
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 8
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 9
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 10
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 11
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 12
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 13
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 14
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 15
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 16
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 17
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 18
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 19
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 20
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 21
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 22
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 23
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 24
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 25
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 26
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 27
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 28
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 29
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 30
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 31
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 32
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 33
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 34
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 35
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 36
Drepturi reale, rezumat materie - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Drepturi reale, rezumat materie.docx

Alții au mai descărcat și

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drepturi Reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL 1. Noţiunea de patrimoniu Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului deşi numeroase texte legale...

Drept civil - obligații

Curs 1 - 11.01.2012 Titlul I:Privire generala asupra obligatiilor civile Cap. I : Notiunea de obligatie Institutele lui Iustinian ne-au transmis...

Ai nevoie de altceva?