Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 41242
Mărime: 130.86KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Ispas
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilie Pascu
Lucrare licenta, 117 pagini, prezentat la Universitatea Ecologica Bucuresti, este o lucrare complexa, a fost folosita o bibliografie bogata.

Cuprins

 1. CAP. 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
 2. 1
 3. 1.1 Caracterul penal al faptei 1
 4. 1.2 Posibilitatea înlăturării caracterului penal al faptei 2
 5. 1.3 Conceptul, caracterizarea şi efectele care înlătură caracterul penal al faptei
 6. 3
 7. 1.4 Clasificarea cauzelor care înlătură caracterul caracterul penal al faptei
 8. 6
 9. 1.5 Aprecieri privind reglementarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei în codul penal actual şi în reglementarea noului cod penal
 10. 10
 11. CAP. 2 REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 12
 12. 2.1 Referinţe istorice 12
 13. 2.2 Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei în legislaţia penală română şi în unele legislaţii penale străine
 14. 14
 15. CAP. 3 CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI PRIN ÎNLĂTURAREA VINOVĂŢIEI
 16. 17
 17. 3.1 Aspecte teoretice şi practice privind starea de legitimă apărare
 18. 17
 19. 3.1.1 Noţiunea şi condiţiile legitimei apărărri 17
 20. 3.1.1.1 Noţiune şi caracterizare 17
 21. 3.1.1.2 Condiţii privitoare la atac 26
 22. 3.1.1.3 Condiţii privitoare la apărare 46
 23. 3.1.2 Excesul de apărare 53
 24. 3.1.3 Probleme specifice privind legitima apărare în cazul prevăzut de art. 44, alin. 4 C. penal
 25. 59
 26. 3.1.4 Efectele stării de legitimă apărare 61
 27. 3.1.5 Aspecte procesuale 65
 28. 3.2 Starea de necesitate 66
 29. 3.2.1 Consideraţii preliminare 66
 30. 3.2.2 Noţiune şi caracterizare 68
 31. 3.2.3 Condiţiile stării de necesitate 69
 32. 3.2.3.1 Condiţiile privind pericolul iminent 69
 33. 3.2.3.2 Condiţiile privind acţiunea de salvare 76
 34. 3.2.4 Limitele stării de necesitate 82
 35. 3.2.5 Proba existenţei stării de necesitate 84
 36. 3.2.6 Efectele juridice ale stării de necesitate 85
 37. 3.2.7 Aspecte procesuale 86
 38. 3.3 Constrângerea fizică şi constrângerea morală 88
 39. 3.4 Cazul fortuit 89
 40. 3.4.1 Noţiunea şi caracterizarea cazului fortuit 89
 41. 3.4.2 Condiţiile cazului fortuit 91
 42. 3.4.3 Conexităţi ale cazului fortuit cu alte cauze care înlătură caracterul mpenal al faptei prevăzute de legea penală
 43. 99
 44. 3.4.4 Consecinţele săvârşirii faptei în caz fortuit 101
 45. 3.5 Iresponsabilitatea 102
 46. 3.6 Beţia 103
 47. 3.7 Minoritatea făptuitorului 105
 48. 3.8 Eroarea de fapt 108
 49. CAP. 4 ALTE PREVEDERI CE SE REGĂSESC ÎN NOUL COD PENAL – LEGEA 301 DIN 28.07.2004 – PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
 50. 111
 51. 4.1 Ordinul legii şi comanda autorităţii legitime 111
 52. 4.2 Consimţământul victimei 114
 53. Bibliografie 117

Extras din licență

CAPITOLUL 1

ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

1.1. Caracterul penal al faptei

Caracterul penal sau infracţional al unei fapte, constituie însuşirea sintetică a acelei fapte, rezultând din întrunirea în conţinutul ei, a trăsăturilor esenţiale ale unei infracţiuni.

Aşadar, o faptă concretă, săvârşită de o persoană, are caracter penal când ea întruneşte trăsăturile esenţiale cerute de legea penală pentru existenţa unei infracţiuni în general, adică îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi încadrată în una din dispoziţiile care stabilesc conţinutul faptelor prevăzute de legea penală

Pentru ca fapta să constituie infracţiune, deci să aibă caracter penal, ea trebuie să îndeplinească în mod cumulativ trei trăsături esenţiale, astfel cum rezultă din art. 17 alin. 1 Cod penal:

- să fie prevăzută de legea penală, adică să fie descrisă într-o normă de incriminare ;

- să fie săvârşită cu vinovăţie, aşa încât, la starea de pericol social pe care o prezintă fapta să se adauge şi periculozitatea făptuitorului;

- să prezinte pericolul social al unei infracţiuni care să justifice recurgerea la sancţiunile de drept penal.

Lipsa oricăreia din aceste trasături esenţiale exclude existenţa caracterului penal al faptei, exclude existenţa infracţiunii şi, pe cale de consecinţă, exclude răspunderea penală.

Dacă fapta nu are caracter penal, ea nu constituie infracţiune, de unde rezultă că lipseşte singurul temei al răspunderii penale - existenţa infracţiunii (art. 17 alin 2 C.pen.).

În cazul în care legea penală atribuie unei fapte caracter penal, acţiunile sau inacţiunile destinatarilor legii dobândesc semnificaţie de fapte licite sau ilicite, după cum se încadrează în limitele pe care legea le-a instituit.

1.2. Posibilitatea înlăturării caracterului penal al faptei

Cercetarea şi constatarea caracterului penal al faptei sunt operaţiuni care implică o dublă examinare şi anume: mai întâi dacă trăsăturile esenţiale necesare pentru existenţa oricărei infracţiuni sunt realizate în fapta care face obiectul unei învinuiri penale şi apoi dacă nu cumva există vreo cauză care potrivit legii penale duce la excluderea vreuneia din trăsăturile esenţiale şi atrage implicit lipsa caracterului penal al faptei respective

Întrucât legiuitorul are competenţa de a stabili caracterul penal al faptei, tot el poate să înlăture în anumite situaţii, acest caracter, şi să prevadă că o faptă sau unele categorii de fapte, descrise în legea penală, daca sunt săvârşite în anumite condiţii, nu constituie infracţiuni şi nu pot servi drept temei pentru răspunderea penală, ci, eventual, pentru o altă formă de răspundere juridică ori sunt fapte licite permise de lege.

Existenţa unei stări, situaţii sau împrejurări în care este săvârşită o faptă prevăzută de legea penală, poate face ca această faptă să nu mai prezinte vreuna din trăsăturile esenţiale ale infracţiunii şi deci, să nu mai aibă caracter penal.

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei trebuie să fie prevăzute de lege.

Preview document

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 1
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 2
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 3
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 4
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 5
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 6
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 7
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 8
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 9
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 10
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 11
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 12
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 13
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 14
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 15
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 16
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 17
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 18
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 19
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 20
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 21
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 22
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 23
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 24
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 25
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 26
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 27
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 28
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 29
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 30
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 31
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 32
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 33
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 34
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 35
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 36
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 37
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 38
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 39
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 40
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 41
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 42
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 43
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 44
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 45
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 46
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 47
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 48
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 49
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 50
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 51
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 52
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 53
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 54
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 55
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 56
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 57
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 58
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 59
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 60
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 61
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 62
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 63
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 64
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 65
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 66
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 67
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 68
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 69
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 70
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 71
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 72
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 73
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 74
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 75
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 76
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 77
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 78
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 79
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 80
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 81
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 82
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 83
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 84
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 85
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 86
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 87
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 88
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 89
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 90
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 91
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 92
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 93
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 94
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 95
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 96
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 97
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 98
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 99
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 100
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 101
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 102
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 103
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 104
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 105
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 106
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 107
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 108
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 109
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 110
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 111
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 112
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 113
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 114
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 115
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 116
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 117
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 118
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 119
Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 120

Conținut arhivă zip

 • Cauzele care Inlatura Caracterul Penal al Faptei
  • Cuprins nou.doc
  • Licenta 2010 - cauzele care inlatura caracterul penal al faptei.doc
  • Prima fila.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Amnistia și Grațierea

Introducere Actualitatea temei investigate. Societatea românească a suferit în 1992 transformări politice, sociale şi economice care au avut...

Probleme de ordin criminologic privind traficul de ființe umane

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Asociat şi cu denumirea de sclavie moderna, traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1. Preliminarii privind caracterul penal al faptei...

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

INTRODUCERE De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt...

Constrângerea Fizică și Morală

1.1. PRELIMINARII Infractiunea, raspunderea, pedeapsa. Acestea sunt cele trei institutii din cadrul dreptului penal în jurul carora graviteaza...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Te-ar putea interesa și

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1. Preliminarii privind caracterul penal al faptei...

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

INTRODUCERE De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt...

Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei

Capitolul I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei Secţiunea I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei...

Constrângerea Fizică și Morală

1.1. PRELIMINARII Infractiunea, raspunderea, pedeapsa. Acestea sunt cele trei institutii din cadrul dreptului penal în jurul carora graviteaza...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Cauze Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

In sistemul dreptului penal institutiile in jurul carora graviteaza toate reglementarile legale sunt: infractiunea , raspunderea penala si...

Constrângerea Fizică - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

Pentru ca o faptă să constituie infracțiune, deci să aibă caracter penal, ea trebuie să îndeplinească în mod cumulative trei trăsături esențiale:...

Ai nevoie de altceva?