Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 29686
Mărime: 87.04KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. I. NOTIUNEA DE CAUZA CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
 2. I.1 NOTIUNEA DE CAUZA CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI IN DOCTRINA ROMANEASCA
 3. I.2 NOTIUNEA DE CAUZA CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI IN DOCTRINA OCCIDENTALA
 4. II. CARACTERIZARE GENERALA A CAUZELOR CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
 5. II.1 CONSIDERATII PRIVIND TERMINOLOGIA
 6. II.2 TEMEIUL INSTITUIRII
 7. II.3 CADRUL CAUZELOR
 8. II.4 CLASIFICAREA CAUZELOR CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
 9. III. CONCEPTUL DE VINOVATIE
 10. III.1 CONCEPTUL DE VINOVATIE IN DOCTRINA ROMANEASCA
 11. III.2 CONCEPTUL DE VINOVATIE IN DOCTRINA OCCIDENTALA
 12. IV. CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI DIN LIPSA VINOVATIEI
 13. IV.1 CAZUL FORTUIT
 14. IV.1.1 CONSIDERATII GENERALE
 15. IV.1.2 CONDITIILE CAZULUI FORTUIT
 16. IV.1.2.1 REZULTATUL FAPTEI SA FIE SI CONSECINTA INTERVENTIEI UNEI IMPREJURARI ACCIDENTALE SI NEASTEPTATE
 17. IV.1.2.2 FAPTUITORUL SA FIE IN IMPOSIBILITATEA OBIECTIVA DE A PREVEDEA INTERVENTIA IMPREJURARII CARE A DETERMINAT REZULTATUL
 18. IV.1.2.3 FAPTA SAVARSITA SA FIE PREVAZUTA DE LEGEA PENALA
 19. IV.1.3 CONEXITATI
 20. IV.1.4 SITUATIA DESPAGUBIRILOR CIVILE
 21. IV.2 EROAREA DE FAPT
 22. IV.2.1 CONSIDERATII GENERALE. CONCEPT. CARACTERIZARE
 23. IV.2.2 SEDIUL NORMATIV AL MATERIEI
 24. IV.2.3 EROAREA DE FAPT IN CAZUL INFRACTIUNILOR INTENTIONATE
 25. IV.2.3.1 FAPTUITORUL SA NU FI CUNOSCUT IN MOMENTUL SAVARSIRII FAPTEI EXISTENTA UNEI STARI, SITUATII SAU IMPREJURARI DE CARE SA DEPINDA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
 26. IV.2.3.2 EROAREA DE FAPT SA SE FI MANIFESTAT IN MOMENTUL SAVARSIRII FAPTEI
 27. IV.2.3.3 FAPTA SAVARSITA SA FIE PREVAZUTA DE LEGEA PENALA
 28. IV.2.4 EROAREA ASUPRA CIRCUMSTANTELOR DE AGRAVARE IN CAZUL INFRACTIUNII
 29. IV.2.5 EROAREA IN MATERIA INFRACTIUNILOR SAVARSITE DIN CULPA
 30. IV.2.6 EROAREA FAPTUITORULUI CU PRIVIRE LA: OBIECTUL MATERIAL AL INFRACTIUNII, IDENTITATEA VICTIMEI, MIJLOACELE COMITERII FAPTEI, DESFASURAREA ACTIUNII SI FAPTELE IMAGINARE (PUTATIVE)
 31. IV.2.6.1 EROAREA FAPTUITORULUI CU PRIVIRE LA DESFASURAREA ACTIUNII
 32. IV.2.6.2 EROAREA FAPTUITORULUI CU PRIVIRE LA FAPTELE IMAGINARE (PUTATIVE)
 33. IV.2.7 EFECTELE ERORII ASUPRA PARTICIPANTILOR
 34. IV.2.8 CONEXITATI
 35. IV.2.9 SITUATIA RASPUNDERII CIVILE
 36. IV.3 PERSPECTIVE LEGISLATIVE

Extras din proiect

Capitolul I

Noţiunea de cauză care

înlătură caracterul penal al faptei

Secţiunea I

Noţiunea de cauză care înlătură

caracterul penal al faptei

în doctrina românească

Aşa cum legiuitorul poate să confere caracter ilicit unor fapte prin incriminarea lor în legea penală, tot astfel, el poate să înlăture acest caracter, în anumite condiţii, lăsând să prevaleze comandamente superioare acelora care stau la baza normei de incriminare, faptele săvârşite în aceste împrejurări vor fi considerate ca licite.

Sub denumirea de „Cauze care înlătură caracterul penal al faptei” Codul Penal alocă întregul Capitol 3, din Titlul II al Părţii sale Generale, reglementării amănunţite a unor stări, situaţii sau împrejurări, cu caracter mai puţin obişnuit, în a căror prezenţă sau context săvârşirea oricăreia din faptele prevăzute de legea penală nu mai poate imprima acesteia un caracter penal. Cu tot caracterul unitar al denumirii legale şi al reunirii normative sub aceeaşi nomenclatură a celor mai importante dintre cauzele care împiedică constituirea infracţiunii, literatura de specialitate nu a răspuns cu aceeaşi unitate nici în ceea ce priveşte terminologia folosită, nici în ceea ce priveşte fixarea termenului sau a cadrului lor de exprimare şi acţiune.

Într-o concepţie s-a susţinut că cauzele care înlătură caracterul penal al faptei- denumite în Codul Penal din 1938 „cauze care apără de răspunderea penală”- au primit o reglementare mai completă şi mai sistematică. Noul cod precizează că fapta prevăzută de legea penală, săvârşită în condiţiile vreuneia din cauzele arătate în acest capitol, nu constituie infracţiune, adică nu are caracter penal. Din acest punct de vedere denumirea din noul cod este mai corectă, fiindcă ea priveşte consecinţa imediată a acestor cauze, adică înlăturarea caracterului penal şi deci a infracţiunii, iar nu consecinţa subsecventă, adică excluderea răspunderii penale.

Potrivit acestei opinii, cauzele generale de înlăturare a caracterului penal, reglementate în capitolul 3 par a prezenta un caracter exhaustiv.

Deşi reţine întemeierea tuturor cauzelor vizate pe lipsa trăsăturii esenţiale de vinovăţie, M. Basarab propune o terminologie nouă de „cauze care fac ca fapta prevăzută de lege să nu fie infracţiune”, considerând că faţă de temeiul instituirii lor, au un caracter strict personal, „ deoarece se ţine seama de ele numai faţă de persoana cu privire la care se constată”.

Secţiunea a II-a

Noţiunea de cauză care înlătură

caracterul penal al faptei

în doctrina occidentală

În literatura occidentală, în ceea ce priveşte cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, dominant este sistemul întemeiat pe recunoaşterea existenţei a două categorii diferite, atât ca denumire, cât şi ca întemeiere: al cauzelor justificative şi al cauzelor de neimputabilitate, primele reprezentând situaţii cu caracter de excepţie în care legea penală permite expres sau implicit săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală pentru salvgardarea unor valori deosebit de importante, secundele, situaţii cu totul particulare în care fapta prevăzută de legea penală nu poate fi imputată de principiu făptuitorului..

Deşi legea penală franceză folosea( până la noul Cod penal) o expresie identică atât pentru faptele justificative, cât şi pentru cele care exclud imputabilitatea, şi anume, il n`y a crime, ni delict (situaţie similară, într-un fel, cu legea noastră penală), doctrina şi jurisprudenţa au tradus expresia de mai sus în mod diferit, după cum se referă la fapte justificative( şi care produc efecte in rem), ori se referă la cauze de neimputabilitate( şi care produc efecte in personam).

Deşi diferite ca denumire specifică în cauze justificative şi cauze de neimputabilitate tocmai în scopul evidenţierii temeiului care stă la baza recunoaşterii statutului lor juridic, pe ansamblu toate aceste cauze poartă denumirea generică de cauze exclusive de responsabilitate.

Potrivit concepţiei occidentale de tip francofon, cauzele exclusive de responsabilitate( a se înţelege de răspundere penală), se deosebesc mai întâi de scuzele absolutorii, adică de cauzele care exclud pedeapsa( denumite în literatura noastră cauze de nepedepsire). La rândul lor, ele se împart în două mari clase: cauze denumite obiective de neresponsabilitate sau fapte justificative şi cauze subiective de neresponsabilitate sau cauze de neimputabilitate.

Faptele justificative, având un caracter obiectiv, produc efecte in rem, ele făcând să dispară infracţiunea cu privire la toţi participanţii. Cauzele de neimputabilitate, având un caracter subiectiv, produc efecte in personam şi fac să dispară numai răspunderea penală a celui vizat, coautori şi complicii rămânând să răspundă.

Cele două categorii de cauze nu acţionează în aceeaşi manieră: faptele justificative nu elimină direct răspunderea penală, ci mai ales elementul legal al infracţiunii, în cazul intervenirii lor, actul pierzându-şi legalmente caracterul lor delictuos ( astfel încât aceste nu se mai constituie în mod formal nici în crimă şi nici în delict); cauzele de neimputabilitate, inerente şi exclusive persoanei făptuitorului, nu ridică caracterul ilegal al faptei săvârşite, dar atrag înlăturarea răspunderii penale pentru cel care a acţionat sub imperiul lor. De aici şi natura diferită a efectelor faţă de participanţi.

Deşi acţionează atât de diferit, realizând ca finalitate înlăturarea făptuitorului de la răspunderea penală, a fost acceptată denumirea lor comună, de cauze exclusive de responsabilitate( sau într-o accepţie mai riguroasă de „răspundere penală”).

Preview document

Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 1
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 2
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 3
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 4
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 5
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 6
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 7
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 8
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 9
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 10
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 11
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 12
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 13
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 14
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 15
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 16
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 17
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 18
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 19
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 20
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 21
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 22
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 23
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 24
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 25
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 26
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 27
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 28
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 29
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 30
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 31
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 32
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 33
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 34
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 35
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 36
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 37
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 38
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 39
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 40
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 41
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 42
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 43
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 44
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 45
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 46
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 47
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 48
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 49
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 50
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 51
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 52
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 53
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 54
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 55
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 56
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 57
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 58
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 59
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 60
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 61
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 62
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 63
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 64
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 65
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 66
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 67
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 68
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 69
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 70
Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală

CAPITOLUL I Consideraţii introductive privind competenţa in materie penală SECŢIUNEA 1 Noţiunea de competenţă in materie penală În doctrina...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Concursul de Infracțiuni

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI În teoria, legislaţia şi practica...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1. Preliminarii privind caracterul penal al faptei...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare

CAPITOLUL I INTRODUCERE; EVOLUŢIA INFRACŢIUNII DE DELAPIDARE ÎN CADRUL INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1.1Evoluţia reglementărilor privind...

Te-ar putea interesa și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1. Preliminarii privind caracterul penal al faptei...

Legitima apărare

Legitima aparare este o cauza care exclude caracterul penal al faptei datorita lipsei de vinovatie in conditiile in care aceasta este savarsita....

Infracțiunea

Cuprins 1. Infracţiunea - Trăsături esenţiale - Subiecţii infracţiunii - Pericolul social al faptei - Vinovăţia 2. Tentativa -...

Legitima apărare și starea de necesitate

I. Notiunea de cauza care inlatura caracterul penal al faptei Prin caracter penal al unei fapte se intelege o fapta care este considerata...

Penal general pentru licență

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE INFRACŢIUNE 1. Noţiuna de infractiune Ca formă a unităţii naturale, infracţiunea se caracterizează, sub raport obiectiv,...

Drept Penal

SEMINARUL NR. 1 „Introducere în studiul dreptului penal” I. Plan de seminar: IA.Generalităţi privind dreptul penal - definiţia dreptului penal...

Drept penal român

Obiectul dreptului penal Obiectul dreptului penal il constituie relatiile de aparare sociala, relatii ce se nasc intre membrii societatii pentru...

Ai nevoie de altceva?