Pruncuciderea

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 51639
Mărime: 676.49KB (arhivat)
Publicat de: Luca Farcaș
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I - INFRACTIUNI SĂVÂRSITE CONTRA VIETII SI INTEGRITĂTII CORPORALE A PERSOANEI. NOTIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA INFRACTIUNEA DE PRUNCUCIDERE 4
 3. 1.1. Ocrotirea vietii si integritătii corporale a persoanei prin mijloace de drept penal 4
 4. 1.2. Istoricul pruncuciderii. Evolutia reglementării răspunderii penale pentru infractiunea de pruncucidere 5
 5. 1.3. Pruncuciderea şi reglementarea acesteia în sistemul penal al diferitelor ţări 7
 6. 1.4. Reglementarea infractiunii de pruncucidere in dreptul penal român 11
 7. 1.5 Conceptul, definiţia şi particularităţile pruncuciderii si incadrarea ei în sistemul infractiunilor contra vietii 14
 8. CAPITOLUL II – ANALIZĂ DE DREPT PENAL PRIVIND INFRACTIUNEA DE PRUNCUCIDERE 18
 9. 2.1 Obiectul infractiunii de pruncucidere si problema determinării în doctrina penală a momentului de început al vietii omenesti 18
 10. 2.2 Latura obiectivă a infracţiunii de pruncucidere 27
 11. 2.3 Latura subiectivă a infractiunii de pruncucidere 34
 12. 2.4 Subiectul infractiunii de pruncucidere 42
 13. 2.5 Delimitarea pruncuciderii de infractiuni adiacente 54
 14. 2.6 Calificarea infractiunii de pruncucidere în legislatia penală română 58
 15. CAPITOLUL III PARTICULARITĂTILE INVESTIGĂRII JUDICIARE A INFRACTIUNII DE PRUNCUCIDERE 67
 16. 3.1 Caracteristica criminalistică si elementul probatoriu al pruncuciderii 67
 17. 3.2 Particularitătile începerii urmăririi penale 81
 18. 3.3 Reguli metodologice în desfăsurarea actiunilor de urmărire penală în cauzele de pruncucideri 87
 19. 3.4 Constatările medico-legale, tehnico-ştiinţifice şi expertizele judiciare în cauzele privitoare la pruncucideri 97
 20. CONCLUZII SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 102
 21. BIBLIOGRAFIE 106
 22. ANEXE 111
 23. CUPRINS 117

Extras din proiect

INTRODUCERE

Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă înzestrată cu o cunoaştere imediată, conştiinţa, pe care fiecare dintre noi o are despre existenţa sa, despre actele sale şi despre lumea exterioară . Omul însuşi are percepţia propriei vieţi, individuale şi sociale, pragmatice şi filozofice. Se vede pe sine creator de valori, de bunuri materiale şi spirituale, de istorie şi astfel este văzut şi de semeni.

Conştiinţa juridică şi socială, dar poate primordial instinctul nativ de supravieţuire, au dus la crearea mecanismelor teoretice, practice, normative sau instituţionale prin care viaţa omului este apărată. Viaţa reprezintă valoarea ce ne-a fost dată, reproductibilă prin însăşi aptitudinea sa imuabilă de a crea alte valori. Apărarea dreptului la viaţă, devenit scop al conflictelor ideologice, recunoscut şi apoi codificat, are o semnificaţie deosebită, mai ales în domeniul juridic şi cu precădere în cel al ştiinţelor penale.

Asigurarea dreptului la viaţă este o condiţie indispensabilă a existenţei fiinţei umane şi, prin aceasta, a întregii comunităţi, ea constituie o preocupare constantă atât a normelor de drept internaţional, cât şi a celor naţionale.

Din cele mai vechi timpuri, legile au ocrotit fiinţa umană, considerând că toţi cei care atentează la viaţa, integritatea corporală, libertatea, demnitatea ori sănătatea persoanei trebuie sancţionaţi proporţional cu faptele lor.

Dreptul la viaţă este proclamat ca valoare universală şi consemnat în mai multe acte legislative internaţionale la care România este parte: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Copilului etc.

În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de către Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948, e stipulat, printre altele, că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi; orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertatea şi securitatea persoanei sale...”

În contextul promovării acestei valori, protejarea vieţii persoanei apare în calitate de îndatorire internaţională a statului, din care decurge obligaţia legiuitorului autohton ca actele normative naţionale să o apere cu prioritate.

Constituţia României,adoptată la 29 octombrie 2003, statuează şi garantează ocrotirea valorilor universale, totodată fixând inalienabilitatea şi inviolabilitatea dreptului la viaţă, la integritatea fizică şi psihică a persoanei.

Dreptul la viaţă are caracter absolut, el aparţine fiecărei persoane şi este opozabil tuturor, în sensul că toţi ceilalţi membri ai societăţii sunt ţinuţi să respecte acest drept, adică să se abţină de la orice acţiune sau să îndeplinească orice acţiune pentru a evita orice atingere adusă acestui drept. Nici consimţământul subiectului pasiv de a fi ucis nu înlătură răspunderea făptuitorului, această situaţie fiind incompatibilă cu dreptul la viaţă al persoanei ocrotită de legea penală. În plus, pentru existenţa unei infracţiuni contra vieţii nu interesează dacă victima a fost o persoană tânără sau bătrână, bolnavă sau sănătoasă.

Sub protecţia legii penale este pusă inclusiv viaţa noului-născut. Creşterea numărului de pruncucideri pune în atenţia organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată necesitatea stabilirii unui regim sancţionator corespunzător periculozităţii sociale a acestui fenomen.

CAPITOLUL I - INFRACTIUNI SĂVÂRSITE CONTRA VIETII SI INTEGRITĂTII CORPORALE A PERSOANEI. NOTIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA INFRACTIUNEA DE PRUNCUCIDERE

1.1. Ocrotirea vietii si integritătii corporale a persoanei prin mijloace de drept penal

Legiuirile penale din toate timpurile si din toate orânduirile sociale au recunoscut gradul de pericol social deosebit de ridicat pe care îl prezintă infractiunile contra vietii, uciderea unei persoane constituind una dintre cele mai grave fapte. Încălcarea dreptului de a trăi creează o stare de nesigurantă socială, un dezechilibru, periculos pentru însăsi existenta societătii .

De aceea, este firesc ca astfel de acte de încălcare a legii penale, care vizează relatiile sociale ce ocrotesc viata, bunul cel mai de pret al omului, să stea în atentia întregii colectivităti, si desigur, în primul rând a organelor juridice, cărora le revine sarcina de a actiona împotriva faptelor antisociale în vederea ocrotirii fizice si protectiei juridice a vietii si a principalelor ei suporturi: integritatea corporală si sănătatea persoanei.

Săvârsirea faptelor care periclitează viata constituie, de cele mai multe ori, manifestarea unor indivizi caracterizati prin grave deficiente morale si printr-o agresivitate deosebit de periculoasă, care consideră omul ca pe oricare altă fiintă de care pot dispune, curmându-i chiar viata, prin folosirea brutală a fortei fizice.

Experienta dobândită în activitatea de zi cu zi ne oferă posibilitatea de a constata că în combaterea faptelor antisociale si mai ales a celor îndreptate contra vietii, integritătii corporale si sănătătii, un rol deosebit de important îl au mijloacele juridice, dreptul nostru penal constituind un mijloc eficient de apărare a intereselor legitime ale cetătenilor, de asigurare a securitătii persoanei.

În această ordine de idei trebuie mentionat faptul că un loc de seamă în politica penală îl ocupă sanctionarea infractorilor. Justa individualizare a pedepsei, implicit, succesul luptei împotriva faptelor antisociale obligă instantele de judecată să examineze cu mare atentie pericolul social al faptei săvârsite si persoana inculpatului.

Din aceste considerente, în solutionarea cauzelor se impune lămurirea tuturor aspectelor legate de continutul concret al infractiunii săvârsite si de împrejurările comiterii ei, pe de o parte, precum si consecintele si scopul urmărit, iar pe de altă parte, examinarea temeinică a persoanei făptuitorului este de natura sa să ajute la stabilirea unor sanctiuni care să corespundă nevoilor de îndreptare a inculpatului .

Preview document

Pruncuciderea - Pagina 1
Pruncuciderea - Pagina 2
Pruncuciderea - Pagina 3
Pruncuciderea - Pagina 4
Pruncuciderea - Pagina 5
Pruncuciderea - Pagina 6
Pruncuciderea - Pagina 7
Pruncuciderea - Pagina 8
Pruncuciderea - Pagina 9
Pruncuciderea - Pagina 10
Pruncuciderea - Pagina 11
Pruncuciderea - Pagina 12
Pruncuciderea - Pagina 13
Pruncuciderea - Pagina 14
Pruncuciderea - Pagina 15
Pruncuciderea - Pagina 16
Pruncuciderea - Pagina 17
Pruncuciderea - Pagina 18
Pruncuciderea - Pagina 19
Pruncuciderea - Pagina 20
Pruncuciderea - Pagina 21
Pruncuciderea - Pagina 22
Pruncuciderea - Pagina 23
Pruncuciderea - Pagina 24
Pruncuciderea - Pagina 25
Pruncuciderea - Pagina 26
Pruncuciderea - Pagina 27
Pruncuciderea - Pagina 28
Pruncuciderea - Pagina 29
Pruncuciderea - Pagina 30
Pruncuciderea - Pagina 31
Pruncuciderea - Pagina 32
Pruncuciderea - Pagina 33
Pruncuciderea - Pagina 34
Pruncuciderea - Pagina 35
Pruncuciderea - Pagina 36
Pruncuciderea - Pagina 37
Pruncuciderea - Pagina 38
Pruncuciderea - Pagina 39
Pruncuciderea - Pagina 40
Pruncuciderea - Pagina 41
Pruncuciderea - Pagina 42
Pruncuciderea - Pagina 43
Pruncuciderea - Pagina 44
Pruncuciderea - Pagina 45
Pruncuciderea - Pagina 46
Pruncuciderea - Pagina 47
Pruncuciderea - Pagina 48
Pruncuciderea - Pagina 49
Pruncuciderea - Pagina 50
Pruncuciderea - Pagina 51
Pruncuciderea - Pagina 52
Pruncuciderea - Pagina 53
Pruncuciderea - Pagina 54
Pruncuciderea - Pagina 55
Pruncuciderea - Pagina 56
Pruncuciderea - Pagina 57
Pruncuciderea - Pagina 58
Pruncuciderea - Pagina 59
Pruncuciderea - Pagina 60
Pruncuciderea - Pagina 61
Pruncuciderea - Pagina 62
Pruncuciderea - Pagina 63
Pruncuciderea - Pagina 64
Pruncuciderea - Pagina 65
Pruncuciderea - Pagina 66
Pruncuciderea - Pagina 67
Pruncuciderea - Pagina 68
Pruncuciderea - Pagina 69
Pruncuciderea - Pagina 70
Pruncuciderea - Pagina 71
Pruncuciderea - Pagina 72
Pruncuciderea - Pagina 73
Pruncuciderea - Pagina 74
Pruncuciderea - Pagina 75
Pruncuciderea - Pagina 76
Pruncuciderea - Pagina 77
Pruncuciderea - Pagina 78
Pruncuciderea - Pagina 79
Pruncuciderea - Pagina 80
Pruncuciderea - Pagina 81
Pruncuciderea - Pagina 82
Pruncuciderea - Pagina 83
Pruncuciderea - Pagina 84
Pruncuciderea - Pagina 85
Pruncuciderea - Pagina 86
Pruncuciderea - Pagina 87
Pruncuciderea - Pagina 88
Pruncuciderea - Pagina 89
Pruncuciderea - Pagina 90
Pruncuciderea - Pagina 91
Pruncuciderea - Pagina 92
Pruncuciderea - Pagina 93
Pruncuciderea - Pagina 94
Pruncuciderea - Pagina 95
Pruncuciderea - Pagina 96
Pruncuciderea - Pagina 97
Pruncuciderea - Pagina 98
Pruncuciderea - Pagina 99
Pruncuciderea - Pagina 100
Pruncuciderea - Pagina 101
Pruncuciderea - Pagina 102
Pruncuciderea - Pagina 103
Pruncuciderea - Pagina 104
Pruncuciderea - Pagina 105
Pruncuciderea - Pagina 106
Pruncuciderea - Pagina 107
Pruncuciderea - Pagina 108
Pruncuciderea - Pagina 109
Pruncuciderea - Pagina 110
Pruncuciderea - Pagina 111
Pruncuciderea - Pagina 112
Pruncuciderea - Pagina 113
Pruncuciderea - Pagina 114
Pruncuciderea - Pagina 115
Pruncuciderea - Pagina 116
Pruncuciderea - Pagina 117

Conținut arhivă zip

 • Pruncuciderea.doc

Alții au mai descărcat și

Concursul de Infracțiuni

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI În teoria, legislaţia şi practica...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei

Capitolul I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei Secţiunea I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță

“ PEDEAPSA ESTE MONEDA CU CARE SE PLÃTEŞTE INFRACŢIUNEA ” CARRARA INTRODUCERE Penitenciar – un loc de care auzim în fiecare zi oriunde ne poartă...

Reconstituirea

Capitolul l NOŢIUNEA, SCOPUL Şl IMPORTANŢA RECONSTITUIRII 1. Noţiunea reconstituirii 1.1. Precizări şi definiţie Reconstituirea a fost...

Traumatologia mecanică

CAPITOLUL I Parte generală de traumatologie mecanică Incercarea omului de a stăpâni natura prin folosirea formelor de energie în diferite...

Pruncuciderea

CAPITOLUL I I.Introducere Din cele mai vechi timpuri legile de pretutindeni au ocrotit persoana umană, socotind că toţi cei care atentau la...

Te-ar putea interesa și

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Aspecte Metodologice Criminalistice Privind Pruncuciderea

CAPITOLUL I . PRUNCUCIDEREA INFRACŢIUNE CONTRA VIETII UNEI PERSOANE 1.1 PRUNCUCIDEREA 1.1.1 OCROTIREA VIEŢII PRIN MIJLOACE DE DREPT Dreptul la...

Complicitatea ca formă de participație

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Problemele participaţiei (penale) nu au încetat a fi actuale şi a se afla în preocupările constante ale...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin

INTRODUCERE În cercetarea criminologică se acordă atenţie şi criminalităţii după sex, precum şi după vârstă, poziţie economică, etnie şi...

Pruncuciderea

CAPITOLUL I I.Introducere Din cele mai vechi timpuri legile de pretutindeni au ocrotit persoana umană, socotind că toţi cei care atentau la...

Pruncuciderea

Infracţiunea de pruncucidere, se referă la uciderea de către mamă a propriului copil, în anumite împrejurări, şi reprezintă, de fapt, o variant a...

Criminalitatea Feminină

Introducere Se spune ca infracţiunile comise de femei reprezintă un indicator al rolului deţinut de acestea în societate. Din această perspectivă,...

Ai nevoie de altceva?