Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 32920
Mărime: 134.60KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Bodea
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE DREPT - CONSTANŢA

Cuprins

 1. INTRODUCERE. SCURT ISTORIC pag 7
 2. CAPITOLUL I – CRIMINALUL pag 9
 3. 1.1 CRIMINALUL- INFRACTORUL pag 9
 4. 1.2 GENUL INFRACTORULUI pag 11
 5. CAPITOLUL II – PROBLEME DE PRINCIPIU CARE PRIVESC DREPTURILE
 6. FEMEII ŞI ALE BĂRBATULUI ÎN CADRUL FAMILIEI pag 13
 7. 2.1. PROTECŢIA FAMILIEI ÎN CONVENŢII INTERNAŢIONALE pag 15
 8. 2.2. PRINCIPII CONSTITUŢIONALE pag 17
 9. CAPITOLUL III- PERSONALITATE, HABITAT CONJUGAL, ACT INFRACŢIONAL pag 21
 10. 3.1. PROFILUL PERSONALITĂŢII INFRACTORULUI pag 21
 11. 3.2. CARACTERISTICI COMUNE ALE CELOR CE ÎNCALCĂ ÎN MOD FRECVENT LEGEA pag 21
 12. 3.2.1.. INSTABILITATEA EMOTIV-ACTIONALĂ pag 21
 13. 3.2.2. INADAPTAREA SOCIALĂ pag 22
 14. 3.2.3. SENSIBILITATEA DEOSEBITĂ pag 23
 15. 3.2.4. DUPLICITATEA COMPORTAMENTULUI pag 23
 16. 3.2.5. IMATURITATEA INTELECTUALĂ pag 23
 17. 3.2.6. IMATURITATEA AFECTIVĂ pag 24
 18. 3.2.7. FRUSTRAREA pag 24
 19. 3.2.8. COMPLEXUL DE INFERIORITATE pag 24
 20. 3.2.9. EGOCENTRISMUL pag 25
 21. 3.2.10. LABILITATEA pag 25
 22. 3.2.11. INDIFERENŢA AFECTIVĂ pag 25
 23. CAPITOLUL IV AGRESIVITATEA pag 26
 24. 4.1 AGRESIVITATEA, STARE PSIHOFIZIOLOGICĂ FEMININĂ ŞI MASCULINĂ pag 26
 25. 4.2. FORMELE DE MANIFESTARE A AGRESIVITĂŢII ŞI VIOLENŢEI ÎN
 26. FAMILIE pag 27
 27. CAPITOLUL V pag 29
 28. FACTORII CARE DETERMINĂ DEZVOLTAREA CRIMINALITĂŢII FEMININE pag 29
 29. 5.1. FACTORI EREDITARI ŞI ANATOMOFIZIOLOGICI pag 29
 30. 5.2. FACTORI PSIHOLOGICI pag 32
 31. 5.3. FACTORI GEOGRAFICI pag 36
 32. 5.4. FACTORI POLITICI pag 36.
 33. 5.5.FACTORI DEMOGRAFICI pag 37
 34. 5.5.1. RATA NATALITĂŢII pag 37
 35. 5.5.2. MOBILITATEA SOCIALĂ ŞI URBANIZAREA pag 38
 36. 5.5.3 CRIMINALITATEA URBANĂ SI RURALĂ pag 38
 37. 5.6. FACTORI ECONOMICI pag 40
 38. 5.6.1. INDUSTRIALIZAREA pag 40
 39. 5.6.2. ŞOMAJUL pag 40
 40. 5.6.3. CRIZELE ECONOMICE pag 41
 41. 5.6.4. SĂRĂCIA ŞI INEGALITATEA ECONOMICĂ pag 41
 42. 5.7. FACTORI SOCIO-CULTURALI pag 43
 43. 5.7.1. FAMILIA pag 43
 44. 5.7.2. CRIMINALITATEA DUPÃ SEX pag 46
 45. 5.7.3. ALCOOLISMUL ŞI DROGURILE LA FEMEI pag 47
 46. 5.7.4. RELIGIA pag 53
 47. 5.7.5 CLASA SOCIALĂ , RĂSA, ETNIA pag 53
 48. 5.7.6. PROFESIA pag 54
 49. 5.7.7. ŞCOALA ŞI ANTURAJUL pag 54
 50. 5.7.8 MASS-MEDIA pag 55
 51. CAPITOLUL VI VICTIMA ŞI VICTIMOLOGIA. pag 56
 52. 6.1. FACTORI DE RISC VICTIMAL. FACTORI DE ORDIN SUBIECTIV pag 57
 53. 6.2. RISCUL VICTIMAL DETERMINAT DE VÂRSTĂ pag 58
 54. 6.3 ROLUL VICTIMEI ÎN COMITEREA INFRACŢIUNII pag 60
 55. 6.4. ASPECTE PRIVIND TIPOLOGIA ÎN VICTIMOLOGIE pag 61
 56. 6.5 VICTIMIZAREA COPILULUI pag 63
 57. CAPITOLUL VII SUICIDUL pag 64
 58. 7.1 SUICIDUL –AMENINTARE pag 64
 59. 7.2. SUICIDUL-TENTATIVĂ pag 64
 60. 7.3. SUICIDUL-REUŞIT pag 65
 61. CAPITOLUL VIII TEORII CRIMINOLOGICE pag 66
 62. 8.1. TEORIA ANORMALITĂŢII BIO-PSIHO-SOCIALE pag 66
 63. 8.2. TEORIA INADAPTĂRII BIO-PSIHICE pag 67
 64. 8.3. TEORIA CONSTITUŢIEI CRIMINALE pag 67
 65. 8.4. TEORIA ASOCIAŢIILOR DIFERENŢIATE pag 67
 66. CAPITOLUL IX INFRACŢIUNI SPECIFICE FEMEII pag 69
 67. 9.1. AVORTUL – Art. 185 Cod.Penal. PROVOCAREA ILEGALĂ A AVORTULUI..
 68. pag 69
 69. 9.2 RELE TRATAMENTE APLICATE MINORULUI pag 69
 70. 9.3. CONTAMINAREA VENERICĂ ŞI TRANSMITEREA SINDROMULUI IMUNODEFICITAR DOBÂNDIT pag 70
 71. 9.4. ABANDONUL DE FAMILIE. pag 70
 72. 9.5. LEGEA NR. 47 /7 IULIE 1993 CU PRIVIRE LA DECLARAREA JUDECATOREASCA A ABANDONULUI DE COPII – publicata in Monitorul Oficial nr. 153 din 8 Iulie 1993 pag 70
 73. 9.6. BIGAMIA pag 71
 74. 9.7. ADULTERUL ŞI CONCUBINAJUL pag 71
 75. 9.8. ARTICOLUL 203 – INCESTUL pag 72
 76. 9.9. ARTICOLUL 177 C.P. PRUNCUCIDEREA pag 73
 77. 9.10. PROSTITUŢIA art. 328 C.P pag 73
 78. 9.11. PROXENETISMUL pag 74
 79. CAPITOLUL X
 80. CRIMINALITATEA FEMININĂ – DESCRIEREA COMPORTAMENTULUI INFRACTORILOR / INFRACTOARELOR pag 75
 81. 10.1. COMPORTAMENTUL CRIMINAL LIBER ALES pag 75
 82. 10.2. COMPORTAMENTUL CRIMINAL CAUZAT pag 76
 83. 10.3. FEMEIA ASASIN pag 77
 84. 10.3.1. OBSERVATORI PARTICIPANŢI ŞI OBSERVATORI NEPARTICIPANŢI.
 85. pag 77
 86. 10.3.2. SUBCULTURA FEMEII DELICVENTE pag 79
 87. 10.3.3. RELATIV ŞI CUNOSCUT pag 80
 88. 10.3.4. PROSTITUŢIA pag 81
 89. 10.3.5. INFRACŢIUNI COMISE CU PRECĂDERE DE CĂTRE FEMEIE pag 82
 90. 10.4. CRIMINALITATEA MASCULINĂ ŞI CEA FEMININĂ.ELEMENTE DE DIFERENTIERE pag 83
 91. STATISTICI PRIVIND CRIMINALITATEA MASCULINĂ ŞI CEA FEMININĂ, PE PLAN INTERN ŞI INTERNAŢIONAL pag 83
 92. ANEXA 1 STUDIU DE CAZ pag 87
 93. ANEXA 2 STUDIU DE CAZ pag 95
 94. ANEXA 3 STUDIU DE CAZ pag 100
 95. CONCLUZII FINALE pag 102
 96. BIBLIOGRAFIE pag 103

Extras din proiect

INTRODUCERE

În cercetarea criminologică se acordă atenţie şi criminalităţii după sex, precum şi după vârstă, poziţie economică, etnie şi altele.Din punct de vedere criminologic interesează în primul rînd în ce măsură şi în ce proporţie participă femeile la criminalitate iar în al doilea rînd la ce fel de infracţiuni participă ele mai frecvent.Astfel, în lucrarea susţinută cu titlul “Aspecte criminologice privind criminalitatea feminină” voi dezbate pe lîngă factorii creditori, anatomici, fiziologici, psihologici, geografici, politici, demografici, economici şi socio-culturali, factori ce contribuie la creşterea criminalităţii şi infracţiunile specifice femeii, probleme ce ţin de victimă şi suicid iar în final voi face referire la teoriile criminologice şi părerile cercetătorilor criminologici.

Prin natura ei, femeia este înzestrată cu calm, iubire şi dăruire, după cum se ştie şi tocmai de aceea ea nu va comite infracţiuni prin cruzime şi datorită faptului că este mai firavă decît brbatul şi deci construcţia corpului nu-i permite comiterea unor infracţiuni ce necesită din partea infractorului, forţă şi abilitate.De aceea, femeia nu va comite furturi prin escaladare, crime de razboi sau jafuri în stil mafiot ori infracţiuni precum pirateria.

Un alt factor ce duce la creşterea criminalităţii este habitatul conjugal şi actul infracţional din perspectivă etiologică, deoarece toţi aceşti factori pe lîngă agresivitate, contribuie în mod vădit la înfăptuirea actului criminal.Aceste afirmaţii, au fost abordate de mulţi criminologi din ţară.

Cu privire la femeie, am afirmat, că aceasta este înzestrată de la natură cu sensibilitate, fineţe, activitate ordonată, sentimente deosebite, preocupări pentru frumos, emotivitate, inteligenţă.Dar, tot prin tradiţie imaginea femeii cu cea a bărbatului (locul şi rolul ei în sistemul activităţii familiale şi sociale) a fost în general devalorizată, bărbaţii mai ales cei căsătoriţi având drepturi depline cu femeia inclusiv de aplicare a sancţiunilor bazate pe agresiune fizică şi verbală.Formele de victimizare la care a fost supusă femeia diferă de la caz la caz.

Din această cauză, se poate aprecia faptul că datorită tratamentului inuman la care a fost supusă şi a presiunilor psihice făcute asupra ei, aceasta din urmă ajunge la rândul ei o presoană dură, înrăită şi poate lovi, ataca sau riposta uneori în forme mai puţin grave, alteori poate ajunge până la uciderea celui ce o supune adesea unor tratamente inumane.

O altă infracţiune specifică femeii pe care o voi trata, şi-i voi acorda o importanţă deosebită în această lucrare este infracţiunea de pruncucidere, infracţiune ce poate fi comisă de această dată numai de către femeie, respectiv persoana care a dat viaţă pruncului, femeia.

CAPITOLUL I

CRIMINALUL

1.1. CRIMINALUL – INFRACTORUL

În viziunea profesorului VALERIAN CIOCLEI de la Universitatea Bucureşti, noţiunea de criminal va necesita mai puţine explicaţii deoarece sunt valabile şi în acest caz o mare parte din constatările făcute în legătură cu noţiunea de crimă.

În general, termenul de criminal este folosit în acelaşi timp şi de cele mai multe ori în acelaşi înţeles cu termenii de infractor şi delicvent fără a face distincţie între aceştia”¹.

Analizat în termeni strict juridici, criminalul este acea persoană care a comis o infracţiune cu vinovăţie sau la care a participat ca autor, complice sau instigator”². În sens general, infractorul sau delicventul este persoana care a comis o infracţiune. Mai strict în sens penal se adaugă şi condiţia existenţei unei hotărâri definitive de condamnare.

Este cunoscut faptul că persoana criminalului a făcut un obiect de studiu exclusiv al cercetării criminologice, dar ulterior o seamă de curente au conferit eficienţa cauzală şi altor factori. Din acest motiv, personalitatea infractorului a încetat să mai constituie un obiect de studiu exclusiv al cercetării criminologice, preocupările acesteia extinzându-se.

Ceea ce caracterizează dezvoltarea studiilor cu privire la criminal, din punct de vedere criminologic, este trecerea de la cunoşterea pur obiectivă la o cunoaştere subiectivă. Viaţa organismului este compusă dintr-un lanţ de stimuli, reacţii în care fiecare zala este efectul celei precedente care este în acelaşi timp stimulul urmatoarei zale. Acest lanţ este o serie închisă de condiţionări bio-psihice-sociale care îl determină pe individ să încalce legea. După cum s-a menţionat în literatura de specialitate, există o serie de fapte relativ minore sancţionate de lege şi care sunt comise în mod cu totul întămplător de către persoane ce ar fi în mod greşit clasate în categoria criminologică de delicvenţi.

Preview document

Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 1
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 2
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 3
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 4
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 5
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 6
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 7
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 8
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 9
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 10
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 11
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 12
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 13
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 14
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 15
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 16
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 17
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 18
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 19
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 20
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 21
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 22
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 23
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 24
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 25
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 26
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 27
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 28
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 29
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 30
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 31
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 32
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 33
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 34
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 35
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 36
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 37
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 38
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 39
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 40
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 41
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 42
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 43
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 44
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 45
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 46
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 47
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 48
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 49
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 50
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 51
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 52
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 53
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 54
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 55
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 56
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 57
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 58
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 59
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 60
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 61
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 62
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 63
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 64
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 65
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 66
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 67
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 68
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 69
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 70
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 71
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 72
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 73
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 74
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 75
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 76
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 77
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 78
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 79
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 80
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 81
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 82
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 83
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 84
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 85
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 86
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 87
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 88
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 89
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 90
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 91
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 92
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 93
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 94
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 95
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 96
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 97
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 98
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 99
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 100
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 101
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 102
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 103
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 104
Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin.doc
 • coperta.doc
 • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Criminalitate feminină

TABLOUL GENERAL AL FENOMENULUI CRIMINALITATII FEMININE Diferenţele anatomice, fiziologice, psihologice, morale, intelectuale şi sociale dintre...

Victimologia și Consecințele Criminalității în Raport de Victimă și Societate

Titlul I Cap.I – Criminologia si domeniul ei de studiu 1.1 Originea criminologiei Criminalitatea, ca fenomen social, a aparut odata cu...

Personalitatea infractorului minor

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Minorii fac parte din categoria de persoane cu un risc sporit de a se incadra în...

Criminalitatea Feminină în Republica Moldova

Introducere „Femeile sunt extreme: ele sunt mai bune sau mai rele decît bărbaţii” La Bruyere Se spune ca infracţiunile comise de femei...

Aspecte privind criminalitatea în rândul femeilor - practicarea prostituției

Notiuni generale In cercetarea criminologica se da atentie si criminalitatii dupa sex. Este un fapt evident ca la criminalitate participa nu numai...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Ai nevoie de altceva?