Originalitatea Dreptului Comercial

Referat
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2241
Mărime: 14.04KB (arhivat)
Publicat de: Larisa State
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tibrea Mihai
UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

  1. Dreptul comercial ca disciplină complexă 3
  2. Istoria dreptului comercial 5
  3. Autonomia dreptului comercial 6
  4. Originalitatea dreptului comercial 8
  5. Încheiere 10
  6. Bibliografie 11

Extras din referat

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ

Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi, mai ales, în ce condiţii s-a construit şi s-a dezvoltat dreptul comercial? şi Care sunt raporturile dreptului comercial cu alte discipline?. Dacă răspundem la aceste întrebări definim dreptul comercial şi aflăm despre originalitatea sa.

Denumirea de „drept comercial” sugerează faptul că, ea însăşi, reprezintă o reglementare juridică, altfel spus un ansamlu de norme juridice ce priveşte comerţul. Dar pentru a putea înţelege această definiţie trebuie să precizăm noţiunea de „comerţ” cu diferite sensuri: etimologic, economic şi juridic.

„Comerţul”, în sens etimologic, provine din limba latină de la „commercium”, care de asemenea reprezintă o juxtapunere a cuvintelor „cum” şi „merx” şi înseamnă „cu marfă”. Altfel spus comerţul reprezintă „operaţiuni cu mărfuri”.

În sens economic, noţiunea de „comerţ” se defineşte ca o activitate care are ca scop circulaţia şi schimbul mărfurilor de la producatori la consumatori. Din această privinţă putem spune: „comerţul ar consta în operaţiunile cuprinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii acestora la consumatori ”. „Comercianţii”, denumiţi şi negustori, realizează operaţiunile. Aceştia sunt agenţi economi diferiţi de „producătorii mărfurilor”.

Pornind de la acest sens, definim dreptul comercial ca fiind ansamblul normelor juridice ce priveşte circulaţia şi interpunerea mărfurilor de la producători la consumatori.

„Comerţul”, în sens juridic, este prezentat mai pe larg faţă de noţiunea definită în sens economic. În acest sens, cuprinde atât operaţiuni de interpunere şi circulaţie a mărfurilor, cât şi operaţiunile de producere a lor (le realizează fabricanţii) şi prestarea de servicii şi executarea de lucrări (le efectuează antreprenorii, prestatorii de seviciu, întreprinzătorii).

Luând în vedere concepţia largă a noţiunii de „comerţ”, dreptul comercial reglementează, prin sfera sa cuprinzătoare, producţia, circulaţia mărfurilor şi prestările de servicii.

Noţiunea de „drept comercial” se defineşte pe baza Codului Comercial român, conform art.3 care stabileşte numai anumite acte juridice, operaţiuni şi fapte pe care le declară fapte de comerţ. Iar în art.7 din Codul Comercial apare calitatea de comerciant care îi este atribuită oricărei persoane fizice care săvârşeşte fapte de comerţ, acestea având caracter profesional şi nu ţin cont de natura activităţii.

Au fost emise numeroase formulări pentru definirea dreptului comercial, dar nici una nu a fost completă.

Una din definiţii este: „dreptul comercial este o ramură a dreptului privat care s-a desprins din trunchiul acestui drept ”.

Profesorul Cesare Vivante dă definiţia: „dreptul comercial este aceea parte a dreptului privat care în mod principal are ca obiect reglementarea relaţiilor juridice care provin din exercitarea comerţului între persoane şi între acestea şi bunuri ”, iar această definiţie este cea mai completă.

În doctrina franceză dreptul comercial este definit ca „o tehnică de gestionare şi organizare în serviciul scopurilor economice, sociale, politice şi culturale ale întreprinderii ”.

ISTORIA DREPTULUI COMERCIAL

Privind la evoluţia şi geneza dreptului comercial pe tot parcursul istoriei, putem scoate la lumină trăsăturile sale în zilele noastre.

Dreptul comercial trece prin mai multe perioade: epoca antică, epoca medievală, epoca modernă.

Dreprul comercial are o istorie strâns legată de cea a comerţului şi a dezvoltării a însăşi societăţii omeneşti.

Preview document

Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 1
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 2
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 3
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 4
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 5
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 6
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 7
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 8
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 9
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 10
Originalitatea Dreptului Comercial - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Originalitatea Dreptului Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Titluri Comerciale de Valoare

1.TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE 1.1. Consideraţii generale Titlurile de valoare sau de credit reprezintă înscrisuri care încorporează anumite...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Drept Comercial

DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL Activitatea comercială presupune activitatea consacrată comerţului. Comerţul este o îndeletnicire care...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Acceptarea Cambiei

Introducere “Unul dintre cele mai importante aspecte ale gândirii economice este sÎ stii ce nu stii” J.K.Galbraith. În contextul trecerii la...

Garanțiile Reale

Lucrarea analizeaza dintr-un punct de vedere original, garantiile obligatiilor în dreptul civil si în dreptul comercial. Mijloacele juridice...

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Contracte Comerciale Speciale

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internationale Evolutia conceptiilor privind dreptul economic si dreptul afacerilor. In scopul...

Evaluarea afacerii la SC Prink Jet SRL

PREZENTARE SC. PRINK JET S.R.L. Firma SC PRINK JET SRL, face parte dintr-un renumit lant european de magazine în vânzarea de consumabile pentru...

Drept Comercial

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR Cuprins: Obiectiv general Obiective operationale Tema I. Notiunea si utilitatea dreptului...

Drept comercial - considerații teoretice

Dreptul comercial vs. Dreptul afacerilor Drept comercial » “In comer legea de fa ” (art.1 C.com.) • Notiunea de comer i semnificatia...

Ai nevoie de altceva?