Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 59132
Mărime: 179.05KB (arhivat)
Publicat de: Dragos D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Gabriel Mihai

Extras din licență

INTRODUCERE

Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a devenit din ce în ce mai mult o resursă esenţială pentru procesul de luare a deciziilor în afaceri. Această evoluţie a alimentat o dorinţă globală de cunoaştere a rolului său în afaceri şi comerţ, şi a modului în care poate fi cuantificat impactul său.

Promovarea unei dezvoltări armonioase a activităţilor economice se realizează prin buna funcţionare a unei pieţe interne care să ofere condiţii analoge celor existente pe celelalte pieţe naţionale. Aceste condiţii se referă la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală şi a jurisdicţiei comerciale. Reglementările ce aparţin proprietăţii intelectuale sunt consecinţa împrejurării că în activitatea lor curentă oamenii realizează şi utilizează opere ştiinţifice, literare, artistice precum şi creaţii intelectuale industriale şi semne distinctive ale activităţii industriale. Proprietatea intelectuală cuprinde două mari domenii : dreptul proprietăţii industriale şi drepturile de autor.

0Proprietatea intelectuală privită sub cele două componente ale sale, proprietatea industrială pe de o parte şi drepturile de autor pe de altă parte, este una dintre pârghiile de bază ale dezvoltării economice a unei naţiuni. În acest context se poate aprecia că protecţia drepturilor de proprietate intelectuală este de o mare importanţă, esenţa, scopul şi finalitatea acesteia fiind protejarea produsului inteligenţei umane şi în acelaşi timp, garantarea beneficiului consumatorilor de a se folosi de acest produs. Din perspectivă europeană protejarea acestor drepturi reprezintă una din condiţiile necesare unei bune funcţionări a pieţei interne a Uniunii Europene. Prin respectarea acestor drepturi, inovaţia şi creaţia sunt atribuite proprietarilor de drept, care le pot folosi în scopuri comerciale. În plus, drepturile de proprietate intelectuală contribuie la dezvoltarea societăţii prin : menţinerea concurenţei şi încurajarea producerii de bunuri şi servicii de calitate, stimularea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă, susţinerea inovaţiei şi a cercetării, promovarea dezvoltării tehnologice şi culturale.

În această lucrare este prezentat dreptul de proprietate intelectuală, cu cele două componente ale sale, însă analizate prin prisma fondului de comerţ. Dreptul de proprietate intelectuală este cel care apără creaţia, produsul inteligenţei umane, însă prin intermediul comerţului, acestea capătă o valoare patrimonială şi astfel conduc spre progres economic.

În capitolele I şi II sunt prezentate câteva noţiuni generale privind structura şi elementele componente ale proprietăţii intelectuale şi ale fondului de comerţ. În ceea ce priveşte proprietatea intelectuală aceasta este prezentată cu cele două ramuri ale sale dreptul proprietăţii industriale şi drepturile de autor. Legislaţia întrebuinţată în analiza protecţiei juridice a componentelor proprietăţilor intelectuale este cea în vigoare, cu menţiunea că ultima lege modificată este Legea nr. 84/1999 actualmente replublicată prin Legea nr. 66/2010. Lucrarea are la bază dreptul de proprietate intelectuală ca element al fondului de comerţ.

Fondul de comerţ este prezentat prin prisma elementelor sale componente, a naturii sale juridice şi a operaţiunilor la care poate fi supus acesta.

În cel de-al III-lea capitol sunt dezbătute problemele privitoarea la protecţia juridică a elementelor componente ale dreptului de proprietate intelectuală ce pot face parte din fondul de comerţ.

Nu de puţine ori am constatat că marea majoritatea a lucrurilor ce ne înconjoară sunt produse ale inteligenţei omului (maşini, unelte, locuinţe, panouri publicitare), invenţii ale sale, însă pentru ca ele să ajungă în slujba consumatorilor este nevoie de comercializarea acestora. Astfel ştiinţa, tehnologia şi inovarea reprezintă domenii care generează constant progres tehnologic asigurând durabilitatea, dezvoltarea şi competitivitatea economică de perspectivă a României. Prezenta lucrare vine şi întăreşte ideea că produsul inteligenţei umane pus în valoare prin circuitul comercial poate conduce la rezolvarea problemelor cu care se confruntă întreaga omenire.

Cuantificarea proprietăţii intelectuale a existat din cele mai vechi timpuri. Putem afirma că fără materializarea produsului inteligenţei umane, nu am fi fost inconjuraţi in acest secol de tehologiile moderne care ne sunt indispensabile în fiecare domeniu. Astfel, domeniul medicinei nu ar fi inregistrat rezultate remarcabile, referindu-ne în acest sens la marile reforme ce au avut la bază idei inovatoare de tratare a anumitor boli dintre cele mai garave, cum ar fi malaria, tuberculoza şi altele. Toate acestea au avut la baza o inovaţie, o simplă idee care a reuşit sa salveze milione de oameni, sau, de ce nu, întreaga omenire. Acelaşi sistem există la baza toturor domeniilo. Întregul circuit economic este fundamentat pe inovaţie. Marile corpotaţii au cunoscut succesul datorită faptului ca au venit cu ceva nou adresat consumatorilor. Fără inovaţie şi cercetare nu exită progres. Exemplele în domeniu, care vin să întărescă această afirmaţie sunt nenumărate. Toate Copaniile comercial cunoscute la nivel mondial au la baza o „idee nouă”. De asemenea, marea majoritate a lucrurilor care ne înconjoară sunt creeate datorită inteligenşei omului. Pornind de la banalul telefon mobil, care astăzi ne este util multora dintre noi, şi ajungând la cele mai sofisticate maşinării din domenii ca medicina, idustria nucleară sau industria armamentului, toate au la bază idei fără de care nu ar fi ajuns intr-un stadiu atat de avansat în care se găsesc în zilele noastre. Pentru a fi încurajată cercetarea şi inovarea, proprietatea intelectuală trebuie apărată pe plan legislativ prin norme internaţionale menite să garanteze dreptul fiecărui inovator asura creaţiei sale. În acest sens, s-a întemeiat Organizatia Mondială a Drepului de Proprietate Intelectuală care promoveză prtecţia proprietăţii intelectuale în lume. Această organizaţie a fost încheiată la Stockholm la 14 iulie 1976. Prin intermediul acestei Organizaţii s-a instituit o nouă formă de cooperare administrativă între uniunile de proprietate intelectuală bazată pe pricipiul autonomiei financiare a fiecărei uniuni şi pe dreptul fiecărei uniuni de a lua parte la rezolvarea problemelor de interes comun. La instituirea Organizaţiei a participat şi o delegaţie a Româniai, alături de numeroase alte ţări.

Prin promovarea şi protecţia dreptului de prorietate intelectuală se stimulează creşterea economică ceea ce poate duce la creeare de noi locuri de muncă. Se pot dezvolta noi ramuri de activitate şi astfel se poate îmbunătăţi calitatea vieţii.

Un sistem de proprietate intelectuală eficient şi echitabil poate fi de ajutor tuturor ţărilor în exploaterea potenţialului de proprietate intelectuală care este un instrument puternic de dezvoltare economică şi de progres social şi cultural. Acest sistem contribuie la instaurarea unui echilibru între interesele inovatorului şi interesul public, asigurând un mediu propice creativităţii şi invenţiei, în beneficiul tuturor.

CAPITOLUL I

Noţiuni introductive privind proprietatea

intelectuală

Importanţa proprietăţii intelectuale pe plan naţional şi european

Proprietatea intelectuală reprezintă relaţia socială ce ia naştere în legătură cu însuşirea şi stăpânirea de către autori a unor obiecte care sunt rezultatul unei activităţi creative şi totodată, dreptul de care se bucură un autor de a poseda, utiliza, bucura de uzufruct şi dispune după voie de creaţia sa intelectuală.

Proprietatea intelectuală, la modul general, cuprinde toate drepturile legale, izvorâte din activităţi intelectuale din domeniile literar sau artistic, ştiinţific şi industrial.

Preview document

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 1
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 2
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 3
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 4
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 5
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 6
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 7
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 8
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 9
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 10
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 11
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 12
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 13
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 14
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 15
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 16
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 17
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 18
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 19
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 20
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 21
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 22
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 23
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 24
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 25
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 26
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 27
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 28
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 29
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 30
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 31
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 32
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 33
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 34
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 35
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 36
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 37
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 38
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 39
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 40
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 41
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 42
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 43
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 44
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 45
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 46
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 47
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 48
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 49
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 50
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 51
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 52
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 53
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 54
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 55
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 56
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 57
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 58
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 59
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 60
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 61
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 62
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 63
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 64
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 65
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 66
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 67
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 68
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 69
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 70
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 71
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 72
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 73
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 74
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 75
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 76
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 77
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 78
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 79
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 80
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 81
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 82
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 83
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 84
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 85
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 86
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 87
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 88
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 89
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 90
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 91
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 92
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 93
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 94
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 95
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 96
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 97
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 98
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 99
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 100
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 101
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 102
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 103
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 104
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 105
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 106
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 107
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 108
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 109
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 110
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 111
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 112
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 113
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 114
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 115
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 116
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 117
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 118
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 119
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 120
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 121
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 122
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 123
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 124
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 125
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 126
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 127
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 128
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 129
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 130
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 131
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 132
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 133
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 134
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 135
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 136
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 137
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 138
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 139
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 140
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 141
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 142
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 143
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 144
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 145
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 146
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 147
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 148
Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț - Pagina 149

Conținut arhivă zip

  • Dreptul de Proprietate Intelectuala - Element al Fondului de Comert.doc

Alții au mai descărcat și

Prefectul, autoritate de tutelă administrativă

Capitolul I – Consideraţii generale 1.1 Noţiunea de administraţie publică – privire generală Noţiunea de administraţie publica are un dublu sens,...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Formarea contractului de comerț internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU Indiscutabil contractul de comerţ...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Efectele încheierii căsătoriei

Introducere Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi...

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Contractul de Franciză

Capitolul I. Consideraţii generale asupra francizei I.1. Noţiune. Privită din perspectiva comercială, franciza este, fără îndoială, una dintre...

Încheierea căsătoriei în legislația română

INTRODUCERE Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi evoluţii, prin care uniunea sexuală a bărbatului cu femeia a fost reglementată din punct...

Fondul de Comerț

Noţiuni generale 1. Cadrul legal Expresia “fond de comerţ” este folosită rareori de legiuitor, atât în dreptul român, cât şi ân cel francez....

Elemente corporale și necorporale ale fondului de comerț

In deputy roman, in mod incidental legiuitorul foloseste termenul de “fondul de comert” in art.861 din Codul commercial , text exlicabil procedurii...

Dreptul Familiei

Curs 1 FAMILIA - este un grup social realizat prin casatorie alcatuit din persoane care traiesc impreuna, au o gospodarie casnica comuna, sunt...

Ai nevoie de altceva?