Încheierea casătoriei și efectele acesteia

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 21446
Mărime: 122.08KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I
 3. NOȚIUNEA DE FAMILIE, ÎNTRE REGLEMENTARE NORMATIVĂ ȘI IMPORTANȚĂ SOCIALĂ
 4. 1.1. Familia în plan social 5
 5. 1.2. Noțiunea de familie de la tradiție la lege în spațiul românesc 6
 6. 1.3. „Viața de familie” din perspectiva reglementărilor interne și internaționale privind protecția drepturilor omului 8
 7. CAPITOLUL II
 8. DE LA CELIBAT LA VIAȚA DE FAMILIE. ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI
 9. 2.1. Noțiunea, caracterele și natura juridică a căsătoriei 10
 10. 2.2. Condiții de fond pentru încheierea căsătoriei 14
 11. 2.2.1. Condiții pozitive 15
 12. 2.2.2. Condiții negative sau impedimente la căsătorie 16
 13. 2.3. Condiții de formă 17
 14. CAPITOLUL III
 15. EFECTELE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI
 16. 3.1. Efecte morale. Obligațiile soților 19
 17. 3.1.1. Îndatorirea soților de a lua deciziile împreună 20
 18. 3.1.2. Numele soților 21
 19. 3.1.3. Obligația de a locui împreună 22
 20. 3.1.4. Obligația de respect și sprijin moral reciproc 24
 21. 3.1.5. Obligația de fidelitate 25
 22. 3.1.6. Îndatoririle conjugale 25
 23. 3.1.7. Independența soților 26
 24. 3.1.8. Neînțelegerile soților cu privire la raporturile personale dintre ei 27
 25. 3.1.9. Corelația dintre drepturile și îndatoririle personale ale soților 28
 26. 3.2. Efecte patrimoniale 28
 27. CAPITOLUL IV
 28. TRANSPUNEREA LEGISLATIVĂ A REALITĂȚII SOCIALE ȘI ECONOMICE MODERNE. REGIMURILE MATRIMONIALE CA EFECT AL ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI
 29. 4.1. Aspecte generale privind regimul matrimonial și convenția matrimonială 31
 30. 4.2. Regimul primar imperativ 33
 31. 4.3. Regimul comunității legale 41
 32. 4.3.1. Bunurile comune 42
 33. 4.3.2. Bunurile proprii 43
 34. 4.3.3. Datoriile comune ale soților 47
 35. 4.3.4. Lichidarea regimului comunității legale 48
 36. 4.4. Regimul comunității convenționale 50
 37. 4.5. Regimul separației de bunuri 52
 38. STUDIU DE CAZ 56
 39. CONCLUZII 60
 40. BIBLIOGRAFIE 63

Extras din licență

INTRODUCERE

Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de reglementare normativă ca element fundamental în buna dezvoltare și organizare a unei societăți. La baza familiei ca celulă a unei societăți se află moravurile, tradițiile și religia, normele legale nefiind altceva decât o expunere rigidă a regulilor împământenite după care oamenii și-au organizat viața.

Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi evoluții, prin care uniunea sexuală a bărbatului cu femeia a fost reglementată din punct de vedere al conviețuirii și al efectelor în ce privește copiii și transformată într-o instituție respectată și stabilă.

Indiferent de abordarea preponderent legislativă sau sociologică a noțiunii de familie, istoria sa cuprinde o întreagă evoluție în ceea ce privește răsturnarea și reașezarea valorilor și principiilor ce stau la baza relațiilor de familie. De la conservatorismul ce a dominat epocile trecute, tendința este aceea de creare a unui cadru legislativ cât mai flexibil pentru asigurarea posibilităților de construire armonioasă a unei familii. Dacă încheierea unei căsătorii urmărea până nu de mult și alte scopuri decât acela al întemeierii unei familii printre care scopul financiar și crearea unor legături între familii ce fac parte din aceeași clasă socială, astăzi accentul pus pe respectarea drepturilor omului și pe egalitatea dintre sexe face ca instituția căsătoriei să înlăture orice alte scopuri colaterale.

În acest sens, perioada de tranziție în care se află legislația la acest moment demonstrează o dorință de schimbare în sensul reîntoarcerii la origini în ceea ce privește înlăturarea oricăror alte interese decât acela al întemeierii unei familii, ca într-o ciclicitate de altfel firească pentru nevoile umane ce alternează de la o epocă la alta.

CAPITOLUL I.

NOȚIUNEA DE FAMILIE, ÎNTRE REGLEMENTARE NORMATIVĂ ȘI IMPORTANȚĂ SOCIALĂ

1.1.Familia în plan social

Familia romană era concepută ca o instituție politică, condusă de bărbat, femeia având statutul de subalternă și supusă a bărbatului, aceasta cel puțin până în epoca lui Iustinian. Căsătoria romană era definită de jurisconsultul Modestin în modul următor: Nuptiae sunt conjunctio maris et faeminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio - "Căsătoria este unirea bărbatului și a femeii, o comunitate pentru întreaga viață, îmbinarea dreptului divin și uman". Prin urmare, se făcea referire la unirea fizică dintre bărbat și femeie, la caracterul monogamic, caracterul perpetuu, precum și la intrarea soției sub puterea soțului său.

Din punct de vedere juridic, statutul femeii măritate depindea de forma de căsătorie contractată. În evoluția drepului roman s-au cunoscut două forme de căsătorie: cum manus, prin care femeia trecea de sub autoritatea părintelui său sub puterea bărbatului care acum îi era soț. Astfel, bărbatul avea drept de viață și de moarte asupra ei, cu complementul de a exercita și un drept de proprietate asupra femeii și sine manus sau căsătoria liberă, care a înlocuit treptat, juridic și social pe cea în care femeia era in manu viris. Statutul personal al femeii nu diferea prea mult de cel al celei aflate sub autoritatea bărbatului. Aceasta, deoarece ea era supusă autorității parentale. Astfel, femeia datora respect bărbatului și trebuia să îl urmeze acolo unde el fixa domiciliul conjugal. Datorită evoluției societății romane care a presupus dezvoltarea și diversificarea relațiilor sociale și economice, și căsătoria romană și-a modificat fizionomia inițială. Astfel, căsătoria cum manus și-a pierdut treptat aplicabilitatea practică și caracterul exclusiv de utilizare și a fost înlocuită cu căsătoria sine manus, în care femeia nu mai cădea sub puterea bărbatului său, ci rămânea sub puterea propriului pater familias.

Bibliografie

Tratate, studii și monografii

1. ALBU Ioan- Dreptul familiei, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975.

2. ANIȚEI Nadia-Cerasela- Dreptul familiei, Editura Hamangiu, București, 2012.

3. ANIȚEI Nadia-Cerasela- Relațiile patrimoniale dintre soți potrivit dispozițiilor din Noul Cod civil, Editura Universul Juridic, București, 2011.

4. AVRAM Marieta- Drept civil. Familia, Editura Hamangiu, București, 2013.

5. AVRAM Marieta, NICOLESCU Cristina- Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, București, 2010.

6. BACACI Alexandru, DUMITRACHE Viorica Claudia, HAGEANU Cristina Codruța- Dreptul familiei, ediția a 7-a, Editura C.H.Beck, București, 2012.

7. BAIAS Flavius-Antoniu, CHELARU Eugen, CONSTANTINOVICI Rodica, MACOVEI Ioan- Noul Cod civil, Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, București, 2012.

8. BANCIU Adrian Alexandru- Raporturile patrimoniale dintre soți potrivit noului Cod civil, Editura Hamangiu, București, 2011.

9. BANCIU Maria, BANCIU Adrian Alexandru- Dreptul familiei conform noului Cod civil, Editura Hamangiu, București, 2012.

10. BÎRSAN Corneliu- Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, București, 2010.

11. BODOAȘCĂ Teodor, DRĂGHICI Aurelian, PUIE Ioan- Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, București, 2012.

12. CETEAN-VOICULESCU Laura- Dreptul familiei, Editura Hamangiu, București, 2012.

13. CHIRIȚĂ Radu- Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații, ediția a 2-a, Editura C.H.Beck, București, 2008.

14. DARIESCU Nadia Cerasela- Relațiile patrimoniale dintre soți în dreptul internațional privat, Editura C.H.Beck, București, 2008.

15. DRĂGHICI Andreea, OLAH Lavinia- Dreptul familiei și acte de stare civilă, Editura Universității din Pitești, Pitești, 2010.

16. EMESE Florian- Dreptul familiei, ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, București, 2011.

17. FILIPESCU P. Ion, FILIPESCU I. Andrei- Tratat de dreptul familiei, ediția a VIII-a, revăzută și completată, Editura Universul Juridic, București, 2006.

18. FRENȚIU Gabriela Cristina- Comentariile Codului Civil, Familia, Editura Hamangiu, București, 2012.

19. HAGEANU Cristina Codruța- Dreptul familiei și actele de stare civilă, Editura Hamangiu, București, 2012.

20. HAMANGIU Constantin, ROSETTI-BĂLĂNESCU, BĂICOIANU Alexandru- Tratat de drept civil român, Vol. I, Editura All, București, 1996.

...

Preview document

Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 1
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 2
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 3
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 4
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 5
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 6
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 7
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 8
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 9
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 10
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 11
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 12
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 13
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 14
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 15
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 16
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 17
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 18
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 19
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 20
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 21
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 22
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 23
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 24
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 25
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 26
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 27
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 28
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 29
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 30
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 31
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 32
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 33
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 34
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 35
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 36
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 37
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 38
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 39
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 40
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 41
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 42
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 43
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 44
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 45
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 46
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 47
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 48
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 49
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 50
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 51
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 52
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 53
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 54
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 55
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 56
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 57
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 58
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 59
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 60
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 61
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 62
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 63
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 64
Încheierea casătoriei și efectele acesteia - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Incheierea casatoriei si efectele acesteia.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Juridic în Țările Uniunii Europene

Capitolul I Consideraţii generale privind sistemul judiciar European Statele Unite ale Europei pe care le anticipa Winston Churcil în discursul...

Concubinaj, logodnă, căsătorie elemente comune și elemente diferențiale

CONCUBINAJ, LOGODNĂ, CĂSĂTORIE ELEMENTE COMUNE ŞI ELEMENTE DIFERENŢIALE I. Concubinajul (uniunea liberă) Deşi cele mai multe cupluri aleg ca...

Teoria generală a dreptului

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, in scopul reglementarii relatiilor sociale conform vointei de stat, a caror...

Protecția copilului în dreptul familiei

CAPITLOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PROTECŢIEI COPILULUI ÎN DREPTUL FAMILIEI I.1. Scurt istoric Protecţia(ocrotirea) persoanei...

Principiile înfăptuirii justiției

INTRODUCERE Autoritatea judecătorească înfăptuiește justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale...

Căsătoria - Act juridic, stare juridică, contract sau parteneriat

1.Pentru a face deosebirea corectă dintre aceste 4 noțiuni am decis, în primul rînd că le voi da o definiție generală, pentru ca apoi să le...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Practică judiciară ca izvor al Dreptului Muncii - Argumente pro și contra

Introducere Una din modalitățile de clasificare a izvoarelor de drept o constituie divizarea acestora în legi și acte normative subordinate legii...

Te-ar putea interesa și

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă

CAPITOLUL 1 SCURT ISTORIC PRIVIND NUMELE 1.1 Evoluţia legislativă Este necesar ca orice persoană fizică să aibă un nume care să fie determinat...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Desfacerea căsătoriei prin divorț - motive de divorț

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

INTRODUCERE În acest proiect îmi propun să analizez atributele de identificare ale persoanei fizice Lucrarea va fi structurată în patru capitole...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Cauzele de nulitate ale căsătoriei

I ABSTRACT As the Roman family was at the centre of the Roman Civilization, the status of women relating to the institution of Marriage needed to...

Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei

Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre...

Ai nevoie de altceva?