Efectele încheierii căsătoriei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 30649
Mărime: 161.67KB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I Efectele cǎsǎtoriei 5
 3. 1.1. Consideraţii generale 5
 4. 1.2. Obligaţiile reciproce dintre soţi 14
 5. 1.3. Efectele căsătoriei cu privire la capacitatea de exerciţiu 20
 6. Capitolul II Raporturile patrimoniale dintre soţi 23
 7. 2.1. Consideraţii generale 23
 8. 2.2. Regimul matrimonial 26
 9. 2.3. Contribuţia soţilor la cheltuielile cǎsǎtoriei 31
 10. 2.4. Natura juridicǎ a comunitǎţii de bunuri 34
 11. 2.5. Bunurile soţilor 37
 12. Capitolul III Regimul matrimonial al comunităţii legale 44
 13. 3.1. Egalitatea soţilor 45
 14. 3.2. Actele de administrare 46
 15. 3.3. Actele de folosinţǎ 47
 16. 3.4. Actele de dispoziţie 47
 17. 3.5. Prezumţia legalǎ de mandat tacit reciproc 47
 18. 3.6. Categorii de datorii comune 49
 19. 3.7. Cheltuieli fǎcute cu administrarea bunurilor comune 49
 20. 3.8. Obligaţii contractate de soţi împreunǎ 50
 21. 3.9. Obligaţii contractate de fiecare dintre soţi 50
 22. 3.10. Obligaţia de a repara prejudiciul cauzat de însuşirea ilicitǎ a unor bunuri proprietate publicǎ 51
 23. 3.11. Regimul juridic al datoriilor comune 52
 24. 3.12. Regimul juridic al datoriilor proprii 53
 25. 3.13. Împǎrţirea bunurilor comune în timpul cǎsǎtoriei 53
 26. 3.14. Împǎrţirea bunurilor comune la cererea oricaruia dintre soţi 54
 27. 3.15. Împǎrţirea la cererea creditorilor personali 55
 28. Capitolul IV Regimul separaţiei de bunuri 57
 29. Capitolul V Regimul comunităţii convenţionale 61
 30. Concluzii 67
 31. Bibliografie 69

Extras din licență

Introducere

Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi este reglementată de normele imperative ale dreptului familiei. În ceea ce priveşte încheierea căsătoriei şi efectele ei, Codul Civil reglementează toate raporturile dintre soţi. În zilele noastre căsătoria nu mai este aşa de apreciată cum era odată, pentru că mulţi tineri aleg să convieţuiască fără a fi căsătoriţi, pentru a nu mai fi nevoiţi să divorţeze. Tinerii nu mai înţeleg astfel nici caracterul solemn şi laic al căsătoriei şi preferă chiar să devină părinţi în afară căsătoriei. Studiile făcute au evidenţiat că tinerii care aleg să se căsătorească o fac la vârste mai înaintate, după ce şi-au asigurat un loc de muncă. Există tot mai multe familii monoparentale, relativ instabile din cauza persoanelor care se succed în universul familial. Din această cauză nu e de mirare că tinerii nu vor să se mai căsătorească deoarece cred că vor suferi, vor fi înşelaţi şi vor divorţa.

Tinand cont de toate acestea mi-am structurat lucrarea astfel:

Capitolul I Efectele căsătoriei

Capitolul II Raporturile patrimoniale dintre soţi

Capitolul III Drepturile soţilor asupra bunurilor comune

Capitolul IV Datoriile comune ale soţilor

În cadrul relaţiilor de familie apar aspecte morale, sociale, fiziologice şi acestea au un profund caracter de complexitate, pe care nu-l găsim în cadrul altor relaţii sociale.

Prin intrarea în vigoare a Noului Cod Civil a fost abrogat Codul Familiei, reglementarea relaţiilor de familie fiind astfel inclusă în prevederile Codului Civil. Adoptarea acestui nou cod a adus multiple modificări, inclusiv în ceea ce priveşte relaţiile de familie în general şi regimurile matrimoniale în special. Posibilitatea de a opta pentru unul din mai multe regimuri matrimoniale există de multe generaţii în legislaţiile străine, legislaţia română rămâne în urmă cu modificarea legii în funcţie de nevoile omului modern.

În sens juridic, familia rezultată din căsătorie, este grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii ce rezultă din căsătorie, rudenie (naturală, de sânge sau civilă) sau alte raporturi asimilate de lege celor de familie. Statul apară interesele mamei şi ale copilului şi manifestă deosebită grijă pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii. În relaţiile dintre soţi, precum şi în exerciţiul dreptului faţă de copii, bărbatul şi femeia au drepturi egale. Drepturile părinteşti se exercită numai în interesul copiilor. Alţi autori consideră că definirea noţiunii de familie ridică mari dificultăţi deoarece relaţiile de familie au un caracter complex, neîntâlnit la alte categorii de relaţii sociale.

Noţiunea sociologică şi cea juridică de familie se suprapun. Există şi situaţii în care această corespondenţă nu funcţionează. De exemplu, în cazul desfacerii căsătoriei (divorţ), relaţiile de familie în sens sociologic încetează, pentru că nu mai există comunitate de viaţă şi de interese, dar relaţiile de familie în sens juridic există şi se materializează în obligaţia de întreţinere între foştii soţi şi părinţi şi copii, că şi în dreptul la nume.

Evoluţia istorică a formelor de căsătorie începe încă din faza epocii pietrei cioplite, epoca în care s-au desprins grupuri mari de rude, ulterior relaţiile dintre sexe fiind interzise între rude de generaţii diferite.

Încep să apară aşa zisele căsătorii pe grupe de vârstă, iar denumirile de mama, frate, nu mai sunt apelative de calitate, ci reprezintă persoane în sarcina cărora apar îndatoriri ce trebuie respectate.

Treptat căsătoria pe grupe nu mai supravieţuieşte, iar în neolitic încep să apară germenii familiei care îşi au izvorul în căsătoria pereche, ce reprezintă unirea unui anumit cuplu. Bărbatul avea mai multe soţii, dintre care una era soţia principala, iar femeia avea mai mulţi soţi, dintre care unul era soţul principal. Odată cu dezvoltarea creşterii vitelor, rolul femeii scade, păstoritul fiind ocupaţia bărbaţilor, astfel încât se ajunge la o sporire a rolului acestuia şi la instaurarea patriarhatului, că formă de organizare a societăţii.

Pentru a-şi impune autoritatea, bărbatul recurge la o serie de tertipuri cum sunt bunăoară cumpărarea, răpirea, convieţuirea îndelungată cu partenera, toate creând în final un sistem patrilocal şi o descendenţă patriliniară.

Abia acum se poate vorbi despre o familie în adevăratul sens al cuvântului, cu un cap care să deţină autoritatea absolută asupra membrilor săi, putere transferată bărbatului şi în Roma

antică, unde pate familias era cel care deţinea proprietatea – qui în domo dominium habet nu numai asupra bunurilor, ci şi asupra persoanelor.

Bibliografie

1. Bacaci Alexandru, “Dreptul Familiei”, Editia a-6 a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009;

2. Banciu Alexandru, “Raporturile patrimoniale dintre soţi potrivit noului Cod Civil”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;

3. Ionaşcu Alexandru, M. et all., “Familia şi rolul ei în societate”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1975;

4. Pricopi Adrian, “Casatoria în Dreptul Roman”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998

5. Cristina Mihaela Crăciunescu, “Aspecte noi privind abordarea căsătoriei în perspectiva Noului Cod Civil”, Craiova, 2011

6. Duţă Cristina, “Raporturile patrimoniale dintre soţi la confluenţa dispoziţiilor Noului Cod Civil cu Codul Familiei”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012

7. Hamangiu Constantin, et. all, “Tratat de drept civil român”, vol. I, Ed. All, Bucureşti, 1996;

8. Nicolescu Constantin, “Regimuri matrimoniale convenţionale”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;

9. Codul Civil 2011 pe înţelesul tuturor, Ed. Adevărul Holding, Bucureşti, 2011

10. Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, Dec. nr. 2297 din 26.09.2002, în Jurisprudenţă dreptul familiei. Divorţul şi partajul judiciar, Ed. Moroşan, Bucureşti, 2006, p. 17

11. Lupaşcu Dan, Pădurariu Ioana, “Dreptul Familiei”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2010;

12. Dan Lupascu, Ioana Padurariu, Dreptul Familiei Suport de curs, Ed. Universitatii Nicolae Titulescu, Bucureşti 2015 ;

13. Florian Emese, “Dreptul Familiei în reglementarea noului Cod Civil”, Editia a IV-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2011;

14. Florian Emese, “Dreptul familiei”, Ed. C.H. Bucureşti 2006;

15. Albu Ion, “Dreptul Familiei”, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975;

16. Albu Ion, “Casatoria în dreptul roman”, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1998;

17. Chelaru Ion, “Casatoria si divortul”-aspecte juridice religioase şi de drept comparat, Ed. Acteon, Iasi 2003,

18. Duţă Carmen, Raporturile patrimoniale dintre soţi la confluenţa dispozitiilor, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;

19. Ghiţă Oana, Roxana Gabriela Albastroiu, “Dreptul Familiei. Regimuri matrimoniale. Sinteze.Teste grilă”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;

20. R.M. Trif, Desfacerea căsătoriei prin divorţ şi partajul bunurilor comune ale soţilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2007;

21. M. Elinescu, Transmisiunea şi împărţeala moştenirii , Ed. Academiei, Bucureşti 1966, preluat în, T.Bodoască, Dreptul Familiei, Ed. All Beck, Bucureşti 2005;

22. M.Avram, Drept civil, Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2013;

23. M. Avram, L. Andrei, Instituţia familiei în reglementarea Noului Cod Civil, Manual pentru uzul formatorilor Şcolii Nationale a grefierilor, 2010 ;

24. Schiu, T. Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990. Analize şi comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2007;

25. I.P.Filipescu, “Tratat de dreptul familiei”, Ed. All, Bucureşti 1996;

26. L. Macarovschi, “Cǎsǎtoria şi divorţul în reglementarea noului Cod civil”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;

27. T. Bodoaşca, A.Draghici, “Dreptul Familiei”, Ed. Universul Juridic, 2012;

28. T.R. Popescu, “Dreptul familiei. Tratat”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965;

29. http://legeaz.net/dictionar-juridic/casatorie;

30. http://www.apubb.ro/;

31. http://legeaz.net/dictionar-juridic/impartirea-bunurilor-comune-ale-soţilor-in-timpul-căsătoriei;

Preview document

Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 1
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 2
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 3
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 4
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 5
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 6
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 7
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 8
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 9
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 10
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 11
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 12
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 13
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 14
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 15
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 16
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 17
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 18
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 19
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 20
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 21
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 22
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 23
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 24
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 25
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 26
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 27
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 28
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 29
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 30
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 31
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 32
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 33
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 34
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 35
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 36
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 37
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 38
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 39
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 40
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 41
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 42
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 43
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 44
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 45
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 46
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 47
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 48
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 49
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 50
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 51
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 52
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 53
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 54
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 55
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 56
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 57
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 58
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 59
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 60
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 61
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 62
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 63
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 64
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 65
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 66
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 67
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 68
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 69
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 70
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 71
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 72
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 73
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 74
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 75
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 76
Efectele încheierii căsătoriei - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Efectele incheierii casatoriei.docx

Alții au mai descărcat și

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Bunurile Comune ale Soților

-INTRODUCERE- Lucrarea abordează tema bunurilor comune ale soţilor, modul in care acestea au fost dobandite sau imparţite, si implicit datoriile...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Filiația față de mamă și tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporaneitatii, exista o linie ascendenta a preocuparilor în domeniul filiatiei fata de mama, paralela...

Drept familial

INTRODUCERE În materie civilă, nulitatea este o sancțiune care determină ineficacitatea actului juridic civil încheia cu nerespectarea cerințelor...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Te-ar putea interesa și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Efectele Nulității Căsătoriei

PRINCIPII GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI Ideile conducătoare ce străbat conţinutul tuturor normelor juridice ce reglementează relaţiile de...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Condițiile de Formă ale Căsătoriei

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE CĂSĂTORIEI Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o...

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Nulitatea contractului de căsătorie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA CĂSĂTORIEI 1.1. Noţiunea de căsătorie şi caracterele juridice ale acesteia Familia, ca...

Procedura încheierii căsătoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Ai nevoie de altceva?