Dreptul Comercial - Aspecte Generale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6271
Mărime: 413.69KB (arhivat)
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. 1. Concepte privind dreptul comercial.pag 5
 2. 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial.pag 5
 3. 1.2. Izvoarele dreptului comercial.pag 5
 4. 1.3. Obiectul dreptului comercial.pag 6
 5. 1.4. Trăsăturile dreptului comercial.pag 6
 6. 1.4.1. Comercialitatea.pag 6
 7. 1.4.2. Egalitatea juridică a părţilor şi specificul normelor juridice.pag 7
 8. 1.4.3. Rapiditatea (celeritatea), simplitatea, securitatea şi creditul.pag 7
 9. 2. Întreprinderile cu scop lucrativ.pag 8
 10. 2.1. Clasificare.pag 8
 11. 2.2. Actele constitutive ale societăţii comerciale.pag 10
 12. 2.2.1. Contractul de societate.pag 10
 13. 2.2.2. Statutul societatii comerciale.pag 12
 14. 3. Administrarea societăţilor pe acţiuni.pag 12
 15. 3.1. Numirea administratorilor.pag 12
 16. 3.2. Răspunderea şi obligaţiile administratorilor.pag 13
 17. 4. Reglementări ale noului Cod civil.pag 17
 18. 5. Concluzie.pag 22
 19. Bibliografie. .pag 24

Extras din referat

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL

1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial

Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul ontrac al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi personal –nepatrimoniale din sfera activităţii de comerţ, relaţii care se nasc, de regulă, între persoane care au calitatea de comerciant şi care se află pe poziţie de egalitate juridică.1

Putem spune că dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care reglementează materia comercială, aici materie comercială însemnând persoanele şi afacerile care fac să circule mărfurile, care fac să se întoarcă preţul de la consumator la producător. La rândul lor, termini ca „persoane” şi „afaceri” se referă la comercianţi şi la actele de comerţ, comercianţii fiind persoanele care realizează acte obiective de comerţ în nume propriu, cu titlu de profesie.

1.2.Izvoarele dreptului comercial2

Normele juridice care reglementează activitatea comercială se află în Codul civil. Dar, acest act normativ cuprinde numai normele juridice principale; anumite norme juridice privind activitatea comercială se găsesc în legile comerciale speciale. Întrucât nu tot dreptul comercial se află în Codul civil, în mod corect, se poate spune că principalul izvor al dreptului comercial îl constituie legile comerciale, înţelegând prin acestea Codul civil şi legile comerciale speciale.

Codul civil

Acest act normativ constituie reglementarea de bază a activităţii comerciale. El cuprinde norme juridice carereglementează instituţiile fundamentale ale dreptului comercial: faptele de comerţ, comercianţii, obligaţiile comerciale şi falimentul.

Legile comerciale speciale

Anumite aspecte ale activităţii comerciale sunt reglementate prin legi comerciale speciale. În acest sens menţionăm: Legea nr. 31/1990 modificata ptin O.U.G. nr.37/2011 privind societăţile comerciale;Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului; Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi.

1.3. Obiectul dreptului comercial

Normele juridice de drept commercial au ca obiect de reglementare, în principal relaţiile sociale patrimoniale, care prezintă caracter comercial şi, în secundar, relaţiile personal – nepatrimoniale.3

În legătură cu relaţiile personal – nepatrimoniale care privesc unele atribute de identificare ale comercianţilor persoane fizice sau persoane juridice (societăţi comerciale) – numele comercial (firma), sediul, ontra etc. – în dreptul comercial acestea dobândesc natură patrimonială. În consecinţă, încălcarea lor este apărată printr-o acţiune patrimonială: fie în concurenţă neloială, fie în contrafacere, fie în daune.4

1.4. Trăsăturile dreptului comercial 1.4.1. Comercialitatea

Noţiunea de comercialitate are ca apartenenţă dreptul intern al fiecărui stat.

Determinarea ei cunoaşte în diferite sisteme de drept două concepţii:

2. Concepţia subiectivă

Conform acestei concepţii, comercialitatea raportului juridic depinde de calitatea autorului, a subiectului participant.5

Conform acestei concepţii, actul de comerţ are trei trăsături:

- Este realizat de comerciant;

- Este realizat în exercitarea profesiei de comerciant;

- Realizându-l, comerciantul urmăreşte exploatarea comerţului său.

b) Concepţia obiectivă, conform căreia comercialitatea se detaşează de profesia de comerciant, exercitată de persoana care a săvârşit actul ontractua.

Preview document

Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 1
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 2
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 3
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 4
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 5
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 6
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 7
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 8
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 9
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 10
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 11
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 12
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 13
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 14
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 15
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 16
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 17
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 18
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 19
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 20
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 21
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 22
Dreptul Comercial - Aspecte Generale - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Comercial - Aspecte Generale.pdf

Alții au mai descărcat și

Paradisurile Fiscale

1. Introducere. Pretutindeni şi din totdeauna evaziunea fiscală a fost condamnată. Cu toate acestea perspectivele privind acest fenomen nu s-au...

Contractul de Consignație

CONTRACTE COMERCIALE Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Tipuri de societăți. Societatea în comandită

1. Introducere În România persoanele juridice pot desfășura activități economice sub mai multe forme reglementate conform Legii 31/1990 privind...

Drept Comercial - Contracte

SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Drept Comercial - Suport Curs

Capitolul I NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL COMERCIAL Sectiunea 1. Notiuni generale Dezvoltarea economiei de piata a marcat o noua abordare a...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Contractul de franciză - studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Evaluarea și Fezabilitatea Afacerii la SC Feron Std SRL

INTRODUCERE O astfel de abordare de analiza multifunctionala,a riscului de faliment si a evaluarii propriu-zise permite nu numai o corecta...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Analiza diagnostic a întreprinderii - SC URB Rulmenți Suceava SA

CAPITOLUL 1 SCOP.OBIECTIVE.METODE Scop Analiza diagnostic are ca scop caracterizarea unei întreprinderi prin evidenţierea punctelor tari si...

Probele în Materie Comercială

Probele în materie comercială Aspecte generale În principiu, în dreptul comercial obligaţiile se dovedesc cu aceleaşi mijloace ca şi obligaţiile...

Drept Comercial

1.Noţiunea de drept comercial 2.Definiţia şi obiectul dreptului comercial 3.Principiile dreptului comercial 4.Evoluţia dreptului comercial...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Ai nevoie de altceva?