Drept Comercial - Contracte

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 21183
Mărime: 308.12KB (arhivat)
Publicat de: Emanoil Rusu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Introducere în studiul dreptului comercial
 2. - Izvoarele dreptului comercial
 3. - Actele obiective şi subiective de comerţ
 4. - Comerciantul individual. Condiţii. Incapacităţi. Incompatibilităţi.
 5. - Fondul de comerţ
 6. Obligaţiile comerciale
 7. Teoria generală a obligaţiilor comerciale
 8. - Contractul ca izvor de obligaţii
 9. - Locul şi data încheierii contractului
 10. - Viciile de consimţământ
 11. B. Partea speciala – contracte comerciale
 12. - Contractul de vânzare – cumpărare
 13. - Contractul de report
 14. - Contractul de cont curent
 15. - Contractul de mandat
 16. - Reprezentarea comercială
 17. - Contractul de comision
 18. - Contractul de transport
 19. - Contractul şi operaţia de leasing

Extras din curs

SCURTA PREZENTARE

DREPTUL COMERCIAL.

NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE

II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial

Noţiune. În doctrină dreptul comercial a fost diferit în diferite moduri. În esenţă,

dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat, alcătuită din normele juridice

aplicabile faptelor de comerţ, precum şi celorlalte raporturi juridice la care iau parte

persoanele care au calitatea de comerciant.

Noţiunea de comerţ îşi are originea în latinescul commercium, alcătuit la rândul lui

din „cum” şi „merx”, care înseamnă „cu marfă”.

Activitatea comercială, aşa cum se va arăta la partea privind faptele de comerţ,

cuprinde întreaga activitate economică, începând cu producerea bunurilor până la

ajungerea lor la consumator inclusiv executarea de servicii şi prestarea de lucrări.

Stabilirea obiectului dreptului comercial înseamnă delimitarea sferei sale de

aplicare. A fost făcută în funcţie fie de elementul subiectiv (sistemul subiectiv), fie de

elementul obiectiv (sistemul obiectiv).

În sistemul subiectiv obiectul dreptului are în vedere persoana, el urmând să se

aplice numai operaţiunilor efectuate de profesionişti, de comercianţi. În continuarea a

ceea ce există în această concepţie, care este de influenţă germanică, orice operaţiune

efectuată de un comerciant este considerată o operaţiune comercială.

În sistemul obiectiv obiectul dreptului se stabileşte având în vedere natura

operaţiunii (comercialitatea). În acest sistem, care este de influenţă franceză, normele

juridice de drept comercial se aplică actelor juridice, faptelor şi operaţiunilor calificate de

lege ca fapte de comerţ, fără să fie condiţionate de calitatea de comerciant a persoanei

care le săvârşeşte.

Codul comercial român are la bază sistemul obiectiv care este însă completat cu un

element subiectiv prin prevederile art. 4 din Codul comercial care prevede că sunt fapte

de comerţ şi celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant dacă nu sunt de natură

civilă sau dacă contrariul nu rezultă din însuşi actul.

Evoluţia dreptului comercial în România. În România, activitatea comercială, la

începuturile sale, s-a desfăşurat pa baza regulilor cutumiare locale (norme obişnuielnice)

dar şi a unor reguli ale negustorilor străini cu care s-au stabilit relaţii comerciale. Reguli

scrise în domeniul comerţului se găsesc pentru prima dată în Codul lui Andronache

Donici din 1814, unde se făcea vorbire despre „daravelile comerciale” şi „iconomicosul

faliment”. Reguli sumare se întâlnesc şi în Codul lui Caragea din 1817 (Muntenia) şi

Codul Calimach din 1928 (Moldova).

Regulamentele Organice (1831) au cuprins anumite reguli referitoare la comerţ şi la

tribunalele de comerţ. În privinţa judecării pricinilor comerciale Regulamentele Organice

prevedeau că acestea se vor judeca după „condica de comerciu a Franţei care se va

traduce în limba românească”. Începând cu 1840, în Muntenia s-a aplicat o traducere a

Codului comercial al Franţei, adoptat în 1807, în cadrul vastei opere de legiferare

înfăptuită de Napoleon.

După Unirea Principatelor (1859) în timpul lui Cuza reglementarea de origine

franceză a fost pusă în aplicare sub denumirea de „Condica de comerciu a Principatelor

Unite Române”.

În 1887 a fost adoptat Codul comercial care este în vigoare şi astăzi. A avut ca

model Codul comercial Italian din 1882, fiind însă influenţat şi de legislaţia germană.

În 1938 a fost elaborat un nou Cod comercial numit şi Codul comercial Carol al IIlea,

care a şi fost adoptat de Parlamentul ţării şi care trebuia să intre în vigoare la 1 mai

1939. Datorită evenimentelor politice ale vremii, interne şi externe, Codul comercial

Carol al II-lea nu a mai intrat în vigoare, aplicându-se în continuare Codul comercial din

1887.

În perioada socialistă, Codul comercial nu s-a mai aplicat în plan intern, relaţiile

economice desfăşurându-se pe baza planurilor economice şi centralizării. În raporturile

juridice comerciale externe la care participau întreprinderile economice româneşti a

continuat să se aplice Codul comercial român.

În ce priveşte alcătuirea Codului comercial român, acesta este împărţit pe patru

cărţi:

– Cartea I - Despre comerţ în general. Este împărţită pe 14 titluri: I - Dispoziţii

generale; II - Despre faptele de comerţ; III - despre comercianţi; IV - Despre registrele

comercianţilor; V - Despre obligaţiile comerciale în general; VI - Despre vânzare; VII -

Despre raport; VIII - Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale; IX - Despre

cambie şi despre CEC; X - Despre contul curent; XI - Despre mandatul comercial şi

despre comision; XII - Despre contractul de transport; XIII - Despre contractul de

asigurare; XIV - Despre gaj.

– Cartea II - Despre comerţul maritim şi despre navigaţie. Este împărţită în 9

subtitluri: I - Despre vase şi proprietarii lor; II - Despre căpitan; III - Despre înrolarea şi

salariile persoanelor echipajului; IV - Despre contractul de închiriere, V - Despre

împrumutul maritim; VI - Despre asigurare în contra riscurilor navigaţiei; VII - Despre

avarii şi despre contribuţie; VIII - Despre pagubele cauzate prin lovirea vaselor (abordaj);

IX - Despre creanţele privilegiate.

– Cartea III - Despre faliment, împărţită în 8 subtitluri: I - Despre declaraţia de

faliment şi despre efectele sale; II - Despre administrarea falimentului; III - Despre

lichidarea pasivului; IV - Despre lichidarea activului; V - Despre repartiţia între creditori

şi despre închiderea falimentului; VI - Despre încetarea şi suspendarea falimentului; VII -

Dispoziţii privitoare la falimentul societăţilor comerciale; VIII - Despre infracţiuni penale

în materie de faliment.

– Cartea IV - Despre exerciţiul acţiunilor comerciale şi despre durata lor cu 3

titluri: I - Despre exerciţiul acţiunilor comerciale; II - Despre prescripţie; III - Dispoziţii

tranzitorii.

Preview document

Drept Comercial - Contracte - Pagina 1
Drept Comercial - Contracte - Pagina 2
Drept Comercial - Contracte - Pagina 3
Drept Comercial - Contracte - Pagina 4
Drept Comercial - Contracte - Pagina 5
Drept Comercial - Contracte - Pagina 6
Drept Comercial - Contracte - Pagina 7
Drept Comercial - Contracte - Pagina 8
Drept Comercial - Contracte - Pagina 9
Drept Comercial - Contracte - Pagina 10
Drept Comercial - Contracte - Pagina 11
Drept Comercial - Contracte - Pagina 12
Drept Comercial - Contracte - Pagina 13
Drept Comercial - Contracte - Pagina 14
Drept Comercial - Contracte - Pagina 15
Drept Comercial - Contracte - Pagina 16
Drept Comercial - Contracte - Pagina 17
Drept Comercial - Contracte - Pagina 18
Drept Comercial - Contracte - Pagina 19
Drept Comercial - Contracte - Pagina 20
Drept Comercial - Contracte - Pagina 21
Drept Comercial - Contracte - Pagina 22
Drept Comercial - Contracte - Pagina 23
Drept Comercial - Contracte - Pagina 24
Drept Comercial - Contracte - Pagina 25
Drept Comercial - Contracte - Pagina 26
Drept Comercial - Contracte - Pagina 27
Drept Comercial - Contracte - Pagina 28
Drept Comercial - Contracte - Pagina 29
Drept Comercial - Contracte - Pagina 30
Drept Comercial - Contracte - Pagina 31
Drept Comercial - Contracte - Pagina 32
Drept Comercial - Contracte - Pagina 33
Drept Comercial - Contracte - Pagina 34
Drept Comercial - Contracte - Pagina 35
Drept Comercial - Contracte - Pagina 36
Drept Comercial - Contracte - Pagina 37
Drept Comercial - Contracte - Pagina 38
Drept Comercial - Contracte - Pagina 39
Drept Comercial - Contracte - Pagina 40
Drept Comercial - Contracte - Pagina 41
Drept Comercial - Contracte - Pagina 42
Drept Comercial - Contracte - Pagina 43
Drept Comercial - Contracte - Pagina 44
Drept Comercial - Contracte - Pagina 45
Drept Comercial - Contracte - Pagina 46
Drept Comercial - Contracte - Pagina 47
Drept Comercial - Contracte - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Drept Comercial - Contracte.pdf

Alții au mai descărcat și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Patromoniul societăților comerciale

INTRODUCERE Premisa constituirii şi funcţionării unei societăţi comerciale o reprezintă patrimoniul său. Sub acest aspect, patrimoniul constituie...

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Contracte Comerciale

Capitolul 1. Caracterizare generală 1.1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din...

Contractele

Cap.I Definitie si generalitati Conform art. 942 din Codul civil, contractul este “acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane spre a...

Evaluarea economică și financiară a afacerii - lichidarea societăților comerciale

1.1. PRECIZĂRI PREALABILE Societatea comercială se constituie pentru a desfăşura o activitate comercială pe durata de timp stabilită în actul...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Contractul de franciză - studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Contractul de vânzare cumpărare comercială

Trecerea la economia de piaţă, după revoluţia din 1989, a dus la redescoperirea Codului comercial, care s-a trezit la o nouă viaţă, devenind...

Contractul de Consignație

CONTRACTE COMERCIALE Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a...

Ai nevoie de altceva?