Rolul Creditării Externe în Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5617
Mărime: 183.25KB (arhivat)
Publicat de: Martin Morar
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stratulat Oleg

Cuprins

 1. INTRODUCERE.2
 2. CAPITOLUL I. CREDITAREA EXTERNĂ.4
 3. 1.1. Creditarea internaţională: noţiune, concept, caracteristici generale.4
 4. 1.2. Categoriile de credite internaţionale.5
 5. 1.3. Tehnica acordarii, primirii şi rambursării creditelor externe.6
 6. CAPITOLUL II. RISCUL ŞI GARANŢIILE ÎN CREDITAREA EXTERNĂ.9
 7. CAPITOLUL III. ROLUL CREDITĂRII EXTERNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.11
 8. 3.1. Creditarea externă în Republica Moldova: tendinţe, factori, perspective.11
 9. 3.2. Rolul creditării externe în Republica Moldova.15
 10. CONCLUZII.17
 11. BIBLIOGRAFIE.18

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Activitatea pe piaţa internaţională a creditului cunoaşte în prezent o structură flexibilă atît sub aspectul subiecţilor care acţionează în cadrul ei în calitate de debitori şi creditori externi, cît şi în ceea ce priveşte diversitatea obiectelor de creditare, a categoriilor de credite care fac obiectul tranzacţiilor, a tehnicilor de realizare a operaţiunilor, a costului creditului şi al mecanismelor de asigurare şi garantare a creditelor.

Astfel, Republica Moldova este şi ea un participant la piaţa creditării externe, prin intermediul instituţiilor sale financiar- bancare, doar că, necesitatea de a contracta credite, ca rezultat al nivelului social-economic scazut, îi defineşte calitatea de debitor. De fapt, creditarea externă promovată de stat, prezintă una din variantele posibile pentru soluţionarea unor probleme naţionale de ordin economic şi social.

Scopul lucrării constă în evaluarea şi definirea rolului creditării externe în Republica Moldova prin prisma analizei evoluţiei datoriei externe ca derivat al creditării pe fiecare sector în care a fost aplicat.

Sarcinile referatului. În scopul atingerii obiectivului de bază al cercetării au fost propuse următoarele sarcini:

- Definirea creditării externe în context internaţional şi analizarea tehnicii acordării, primirii şi rambursării creditelor externe;

- Evidenţierea riscurilor şi garanţiilor în cadrul creditării externe;

- Evaluarea creditării externe în Repubilca Moldova în baza cercetării datoriei externe pe fiecare sector în parte.

Realizarea acestor sarcini este importantă atât din punct de vedere teoretic, deoarece asigura o asigură o complexitate sporită a investigaţiilor efectuate, cât şi din punct de vedere aplicativ, deoarece contribuie la definirea şi evidenţierea impactului creditării externe asupra economiei naţionale.

Obiectul investigat. Evaluarea impactului creditării externe în Republica Moldova asupra economiei naţionale, în conjunctura datoriei externe.

Subiectul cercetării îl constituie rolul creditării externe în Republica Moldova.

Metodologia cercetării se bazează pe utilizarea metodelor ştiinţifice de cercetare bazate pe principiile epistemologiei economice. Din ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în ştiinţa economică, în cadrul cercetării au fost utilizate următoarele:

- abstracţia ştiinţifică, în scopul sintetizării şi generalizării principalelor concepte, principii, teorii şi legi economice care determină obiectul cercetării;

-inducţia şi deducţia, care se intercondiţionează şi constituie componentele de bază ale procesului de cercetare economică ştiinţifică;

-metoda analizei, comparaţiei, analogiei şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării şi formularea unor concluzii care sperăm să prezinte interes pentru ştiinţa economică.

Baza informaţională o constituie publicaţiile şi datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei, Departamentului Statistică şi Sociologie. Drept bază metodologică şi de informare au servit legile şi hotărârile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi alte publicaţii de ordin statistic şi juridic ce ţin de tema de cercetare.

Structura referatului pornind de la obiectivul de bază şi sarcinile propuse spre realizare, referatul este conceput cu următoarea structură: introducere,trei capitole care reflectă conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, concluzii şi recomandări şi bibliografie. Referatul este expus pe 18 pagini, 6 figuri şi 8 surse bibliografice.

În capitolul I ,, Creditarea externă” se înglobează definirea noţiunii de credit extern, de concept, reliefarea principalelor trăsături. De asemenea, sunt evidenţiate principalele categorii de credite externe, tehnica acordării, primirii şi rambursării a creditelor externe.

În capitolul II ,,Riscul şi garanţiile în creditarea externă” este identificat riscul care apare odată cu contractarea unui credit extern, din toate ungiurile şi perspectivele unei contractări. Pentru a minimaliza riscul e nevoie de garanţii , care la fel sunt expuse in acest capitol.

În capitolul III ,,Rolul creditării externe în Republica Moldova” este analizat şi argumentat rolul creditării externe în Republica Moldova, pe baza cercetării evoluţiei datoriei externe pe perioada anilor 2000-2009. Astfel, evidenţiind tendinţele, factorii şi perspectivele creditării externe în Republica Moldova.

Preview document

Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 1
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 2
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 3
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 4
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 5
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 6
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 7
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 8
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 9
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 10
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 11
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 12
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 13
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 14
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 15
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 16
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 17
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 18
Rolul Creditării Externe în Republica Moldova - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Rolul Creditarii Externe in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional

INTRODUCERE Necesitatea abordării problemei puse în prezenta lucrare a fost impusă de căutarea şi găsirea unor căi şi mecanisme de creare a unei...

Comerțul exterior a Republicii Moldova cu CSI

INTRODUCERE Republica Moldova, fiind săracă în resurse naturale, este condamnată să aibă o economie deschisă spre exterior. Astăzi, avantajul...

Ai nevoie de altceva?