Licențele din domeniul Drept Comercial

Actele emise de organele fiscale

Introducere Actele emise de organele fiscale reprezintă instrumente juridice esențiale în procesul administrativ-fiscal, prin intermediul cărora se stabilesc și se impun obligațiile fiscale asupra contribuabililor. Aceste acte au un impact semnificativ asupra relației dintre autoritățile fiscale și contribuabili,... citește mai departe

41 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drept fiscal

Introducere În toate orânduirile social-economice în care au existat relații financiare, statul, ca instituție suprastructurală, a reglementat diferite categorii financiare- taxe, impozite, buget - în scopul formării și dezvoltării bazei economice a societății. Sub acest aspect, sfera finanțelor publice diferă de... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Restructurarea corporativă - modificarea capitalului

CUVÂNT ÎNAINTE Dreptul comercial este un domeniu de maximă actualitate și una dintre cele mai interesante materii ale dreptului. Aceste caracteristici, dar și dinamica și complexitatea acestui domeniu sunt cele care m-au determinat să optez pentru a-mi realizea lucrarea de licență la acestă disciplină. În... citește mai departe

47 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Societățile comerciale

Introducere Am ales acestă temă pentru lucrarea de licență deoarece este o temă amplă în domeniul dreptului comercial, care se regăsește aprofundată în noul Cod civil. Promulgarea legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil a dus, în opinia unor specialiști, la dispariția... citește mai departe

53 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de vânzare cumpărare în comertul international

CAPITOLUL I CONTRACTELE COMERCIALE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 1.1.CONTRACTE COMERCIALE INTERNAȚIONALE - DELIMITARI CONCEPTUALE Concepții privind rolul comerțului internațional În concepția lui Platon, comerțul alterează moravurile curate; el șlefuiește și îmblânzește, însă, moravurile barbare. După cum observă... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Subiectele dreptului comerțului internațional

Capitolul 1. Noțiuni generale privind comerțul internațional și dreptul comerțului internațional. Epoca contemporană, a generat dezvoltarea, diversificarea și specializarea fără precedent a economiei, respective a producției de mărfuri și a serviciilor. Astfel, realizarea exclusiv prin mijloacele proprii ale... citește mai departe

85 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul proprietății intelectuale

Rezumat Această lucrare conține 5 capitole: În primul capitol: Conceptul de proprietate intelectuală - au fost definite și afirmate drepturile de proprietate intelectuală. Tot în decursul acestui capitol am enumerat si argumentat domeniile de proprietate intelectuală, necesitatea și importanța acestora. În... citește mai departe

81 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Regimul juridic al actelor frauduloase în cadrul insolvenței

1. Rezumat. Cercetarea în lucrarea de față a avut ca scop evidențierea caracterelor juridice ale actelor frauduloase încheiate de debitor în perioada suspectă. Perioada suspectă este considerată perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenței cu 3 ani de zile. Am constatat că această perioadă este suspectă... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de transport maritim

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor maritime se reduce la semnificația comercială a acestora, respectiv la folosirea navelor maritime în transporturi în interes privat.... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Societatea Europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi îmbunătăţirile pe care aceasta le aduce situaţiei economice şi sociale din Comunitate, necesită nu numai o înlăturare a barierelor din calea comerţului, ci şi o adaptare... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume : participanţi la raporturile de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice internaţionale şi participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional aparţinând... citește mai departe

88 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic referitoare la regimul juridic al contractului de vânzare-cumpărare comercial, interesul pentru acesta fiind determinat în special de adoptarea Noului Cod civil. Importanţa... citește mai departe

53 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae dilabuntur ) SALLUSTIUS Evenimentele din ultimii ani au determinat multipe şi profunde mutaţii în toate sferele vieţei sociale. Impactul acestora s-au produs, după cum era... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Patromoniul societăților comerciale

INTRODUCERE Premisa constituirii şi funcţionării unei societăţi comerciale o reprezintă patrimoniul său. Sub acest aspect, patrimoniul constituie fundamentul personalităţii juridice a societăţii comerciale şi în consecinţă, fundamentul juridic al activităţii şi al răspunderii societăţii pentru obligaţiile... citește mai departe

72 pagini 14 puncte Extras Preview

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul dreptului,conceptul de societate comercială implică asocierea unor persoane fizice sau juridice,care pun în comun anumite valori patrimoniale în vederea desfaşurării... citește mai departe

92 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie şi urmăresc să ofere posibilitatea înţelegerii cât mai detaliate a procedurii insolvenţei Pornind de la aspectele normate prin legislaţia în vigoare, această lucrare... citește mai departe

89 pagini 14 puncte Extras Preview

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi contracte cunoscute civilizaţiei umane. Reglementarea raporturilor de vânzare-cumpărare... citește mai departe

170 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite

Introducere ”Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui să o folosească în gospodăria sa.” GOETHE În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar... citește mai departe

83 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Instituția Sancțiunilor în Dreptul Internațional

Cât timp relaţiile prieteneşti între naţiuni, demnitatea umană şi consolidarea păcii mondiale vor fi considerate priorităţi ale omenirii? În mod sigur atingerea acestui scop comun presupune un efort militant unitar pentru garantarea respectării obligaţiilor ce decurg din tratate şi convenţii bi şi multilaterale.... citește mai departe

84 pagini 10 puncte Extras Preview

Contractul de Comerț Internațional

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL –DEFINIŢIE, CONCEPT, CONŢINUT SECŢIUNEA I EXPLICAŢIE PRELIMINARĂ . DEFINIŢIE, CONCEPT Contractul de comerţ internaţional este una din cele mai importante instituţii juridice ale dreptului comercial internaţional. Comerţul internaţional a depăşit de mult sfera... citește mai departe

83 pagini 10 puncte Extras Preview

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de piaţă a determinat o continuă extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial si totodată a contribuit la constituirea unor noi ramuri ale dreptului, cu un obiect... citește mai departe

83 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Cambia

Introducere În perioada economiei comuniste, instrumentele de plată nu îşi găseau utilitatea pe piaţa internă din România, şi, drept urmare, au fost neglijate, fiind foarte greu pentru economiştii şi juriştii români să îşi formeze o bază teoretică în acest domeniu. În acest timp ele au continuat însă să ocupe un... citește mai departe

120 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un organism autonom,caruia legea i-a conferit personalitate juridica.În doctrina, societatea comerciala este definita ca fiind „o grupare de persoane constituita pe baza unui... citește mai departe

113 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret domeniu de studiu si cercetare. Pe parcursul perioadei de studiu din cadrul acestei facultati, am învatat ca unul dintre cele mai importante lucruri este sa stii sa-ti... citește mai departe

111 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview