Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 20408
Mărime: 92.96KB (arhivat)
Publicat de: Ion D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Palii Victor
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova Academia de Studii Economice Catedra: „Drept”

Cuprins

 1. Introducere . .3
 2. I. Consideraţii generale . 5
 3. 1.1 Scurt istoric al Societăţilor pe Acţiuni (legislaţia) . 5
 4. 1.2 Definiţia şi tipurile Societăţilor pe Acţiuni . 7
 5. II. Personalitatea juridică a Societăţilor pe Acţiuni . 12
 6. 2.1 Statutul Juridic al Societăţilor pe Acţiuni . 12
 7. 2.2 Atributele de identificare a Societăţilor pe Acţiuni . 13
 8. III. Constituirea Societăţilor pe Acţiuni . 17
 9. 3.1 Actele constitutive ale Societăţilor pe Acţiuni .17
 10. 3.2 Înregistrarea Societăţilor pe Acţiuni . 28
 11. IV. Capitalul şi profitul Societăţilor pe Acţiuni . 30
 12. 4.1 Capitalul social al Societăţilor pe Acţiuni .30
 13. 4.2 Profitul Societăţilor pe Acţiuni şi dividendele . 36
 14. V. Organele de conducere ale Societăţilor pe Acţiuni . 41
 15. VI. Încetarea activităţii Societăţii pe Acţiuni . 49
 16. 6.1 Reorganizarea Societăţilor pe Acţiuni . 49
 17. 6.2 Lichidarea Societăţii pe Acţiuni . 53
 18. Concluzii . 60
 19. Bibliografie . 61
 20. Anexele: №1 . 62
 21. №2 . 69
 22. №3 . 70

Extras din licență

Introducere

Prin unire cresc lucrurile mici,

Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari.

(Concordia parvae res crescent,

discordia maximae dilabuntur )

SALLUSTIUS

Evenimentele din ultimii ani au determinat multipe şi profunde mutaţii în toate sferele vieţei sociale. Impactul acestora s-au produs, după cum era şi firesc, şi asupra sistemului de drept, deoarece dreptul nu este altceva decît „viaţa socială în tiparele normelor juridice”.

Pornind de la ideea că: „Piaţa şi cadrele sunt verigi principale ale lanţului care constituie baza economică”, Societăţile pe Acţiuni sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, pe lîngă satisfacerea unor interese personale ale antreprenorilor. În ceea ce priveşte societatea pe acţiuni aceasta prin puterea sa de a concentra capitalurile fragmentate, ce constituie unul din principalii factori de producţie şi, în acelaşi timp, de mobilizare a resurselor în vederea realizării unor investiţii de anvergură, ea fiind destinată, în principiu, realizării marilor afaceri ce necesită capitaluri însemnate.

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale în mare parte este condiţionată de legităţile şi principiile cererii şi ofertei, care la rîndul lor au menirea de a generaliza sistemul economiei de piaţă liberă. Pasul hotărîtor în acest sens îl constituie dislocarea rapidă şi definitivă a planificării de comandă, rigid centralizată, care nimiceşte mecanismele normale ale circuitului de mărfuri, servicii şi lucrări. În cosecinţă, reforma structurilor economice presupune – cu precădere în sectoarele producţiei şi destribuţiei de bunuri – o largă privatizare şi o efectivă liberalizare, coroborate cu proliferarea agenţilor economici, mai ales a societăţilor comerciale.

În conexiune indisolubilă cu tranziţia spre economia de piaţă este necesară, pe plan juridic, renovarea cadrului legislativ. Procesul de înnoire a reglementărilor a şi înregistrat paşi însemnaţi. O serie de acte normative au fost adoptate şi puse în aplicare în perioada postcomunistă, reconfigurînd sub multe aspecte structura economiei naţionale. Au fost adoptate, în acest sens în decursul ultimilor ani acte normative esenţiale unei bune desfăşurări a activităţilor comerciale, şi anume: Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; Legea cu privire la Societăţile pe Acţiuni; Regulamentul înregistrării de stat a întreprinderilor în Republica Moldova; Regulamentul societăţilor economice din Republica Moldova, etc. – acte normative care stabilesc modul de înfiinţare, funcţionare şi încetare a activităţii întreprinderilor comerciale. Ca urmare, societăţile comerciale s-au înmulţit rapid ca număr, diversificîndu-se, însă, şi ca formă, iar dintre ele societatea pe acţiuni a dobîndit un rol important în actuala viaţă economică.

Capitolul I

Consideraţii generale

1.1 Scurt istoric al Societăţilor pe Acţiuni (SA).

Societăţile pe acţiuni s-au dezvoltat într-o perioadă relativ recentă, însă le găsim sub o formă rudimentară şi în alte timpuri. În doctrina franceză, se consideră că societăţile pe acţiuni ar avea originea în concesiunile acordate la sfîrşitul Evului Mediu de către suveranitatea teritorială societăţilor de capitalişti pentru a organiza servicii de interes general – servicii publice, bănci, ş.a.

După o altă teză societatea pe acţiuni ar fi o aplicaţie a regulii maritime potrivit căreia proprietarul unei nave răspunde pentru avariile cauzate de căpitanul său numai în limita în care a investit în acea navă. Similară este şi proprietatea minieră germană, o mina care nu putea fi material divizată, ci era împărţită în cote denumite „carate”. Fiecare posesor răspundea proporţional cu valoarea cotei sale, care putea fi liber transmisă.

O altă teză afirmă că apariţia şi dezvoltarea întreprinderilor sub forma societăţilor pe acţiuni au fost impuse de cuceririle coloniale, care solicitau capitaluri enorme, atît pentru organizarea expediţiilor spre pămînturile descoperite, cît şi pentru administrarea de stat a acestor teritorii. Aceste companii erau constituite pe baza unor patente regale sau conexiuni, cu participarea unui număr mare de posesori de fonduri . Contribuţiile asociaţiilor formau un patrimoniu distinct de patrimoniul asociaţiilor care avea ca titular compania, în calitate de persoană juridică. Pentru prima dată, contribuţiile la formarea patrimoniului au primit denumirea de „acţiuni”. În cele din urmă, riscurile asociaţiilor erau limitate la contribuţiile lor, la formarea patrimoniului companiei.

Prima societate pe acţiuni, condusă de un organ executiv şi care avea ca organ suprem adunarea generală a acţionarilor, este considerată Compania Olandeză a Indiilor Orientale, înfiinţată în 1602 . Majoritatea autorilor consideră ca această companie este prima societate pe acţiuni care a deschis calea acestei forme de organizare juridică a activităţii economice. În 1626 a fost constituită Compania Olandeză a Indiilor Occidentale, Compania Suedeză Meridională (1625), Compania Insulelor Americii (1626), Compania Noii Franţe (1628), Compania India de Est, Compania Mărilor Sudului, Societatea Franceză a Indiilor Orientale. Înfiinţarea acestor companii este legată de expansiunile coloniale ale puterilor maritime europene ca Olanda, Anglia, Franţa.

Preview document

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 1
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 2
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 3
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 4
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 5
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 6
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 7
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 8
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 9
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 10
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 11
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 12
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 13
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 14
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 15
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 16
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 17
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 18
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 19
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 20
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 21
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 22
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 23
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 24
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 25
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 26
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 27
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 28
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 29
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 30
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 31
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 32
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 33
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 34
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 35
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 36
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 37
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 38
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 39
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 40
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 41
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 42
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 43
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 44
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 45
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 46
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 47
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 48
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 49
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 50
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 51
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 52
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 53
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 54
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 55
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 56
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 57
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 58
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 59
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 60
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 61
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 62
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 63
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 64
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 65
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 66
Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Constituirea si Functionarea Societatii pe Actiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Societatea Europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi...

Societățile comerciale

Introducere Am ales acestă temă pentru lucrarea de licență deoarece este o temă amplă în domeniul dreptului comercial, care se regăsește...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Funcționarea societăților comerciale

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere Prin intermediul acestui referat mi-am propus sa asimilez cat mai multe informatii despre societatile...

Societatea cu Răspundere Limitată

Capitolul I Societăţile comerciale - Prezentarea generală a societăţilor comerciale Noţiunea şi formele societăţii comerciale Reglementarea...

Te-ar putea interesa și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Tipuri de Societăți Comerciale și Caracteristicile Lor Financiare

Introducere Prezenta lucrare este structurată pe cinci capitole, încercându-se prin tematica lor o abordare cât mai completă a problematicii...

Forme comunitare de organizare a activităților economice

Capitolul I – Aspecte generale 1. Notiuni introductive 1.1. Notiunea de societate comerciala din punct de vedere comunitar In conceptia...

Aspecte Financiare Rezultate din Legea Societăților Comerciale

ASPECTE FINANCIARE REZULTATE DIN “LEGEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE” În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Societatea pe acțiuni

1. Notiunea societatii pe actiuni 1.1 Precizari prealabile Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa, si totodata, cea mai evoluata...

Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră

EVOLUTIA ASIGURARILOR PE PLAN MONDIAL SI ÎN TARA NOASTRA 1. Primele începuturi si evolutia asigurarilor Începuturile asigurarilor îsi au...

Ai nevoie de altceva?