Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 27626
Mărime: 98.56KB (arhivat)
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Oprea Raducan

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Consideraţii generale 1
 3. Secţiunea I. Noţiunea, elementele specifice si clasificarea societăţilor comerciale 1
 4. §1. Noţiunea si caracterele juridice ale societăţii comerciale 1
 5. §2. Natura juridică a societăţilor comerciale 2
 6. §3. Formele societăţilor comerciale 4
 7. Secţiunea aII-a Societatea pe acţiuni 5
 8. §1.Noţiunea societăţii pe acţiuni.Caracteristici generale. 5
 9. Capitolul II
 10. Constituirea societăţii pe acţiuni 7
 11. Secţiunea I. Consideraţii introductive 7
 12. Secţiunea aII-a. Actele constitutive ale societăţii pe acţiuni 8
 13. §1. Contractul de societate. Condiţii de fond. Condiţii de forma. Cuprinsul
 14. contractului de societate 8
 15. §2. Statutul societăţii 14
 16. Secţiunea aIII-a. Modalităţi de constituire a societăţii pe acţiuni 15
 17. §1. Constituirea simultană a societăţii pe acţiuni 15
 18. §2. Constituirea societăţilor pe acţiuni prin subscripţie publică 15
 19. Secţiunea aIV-a. Formalităţile necesare constituirii societăţii pe acţiuni 19
 20. §1. Redactarea si autentificarea actelor de constituire a societăţilor pe acţiuni 20
 21. §2. Autorizarea constituirii, inmatriculării si publicitatea societăţii pe acţiuni 21
 22. §3. Necesitatea obţinerii unor avize, autorizaţii, licenţe, atestate, certificate de la
 23. Oficiul Registrului Comerţului 23
 24. Secţiunea aV-a. Personalitatea juridică a societăţii pe acţiuni 24
 25. §1. Atributele de identificare a societăţii 24
 26. §2. Voinţa societăţii pe acţiuni 25
 27. §3. Capacitatea juridică a societăţii pe acţiuni 26
 28. §4. Patrimoniul societăţii pe acţiuni 27
 29. §5. Consecinţele juridice ale calităţii de persoana juridica a societăţii pe acţiuni 29
 30. Capitolul III
 31. Funcţionarea societăţii pe acţiuni 31
 32. Secţiunea I. Adunarea generala a acţionarilor 31
 33. §1. Felurile adunării generale 31
 34. §2. Convocarea adunării generale. Sedinţa adunării generale 33
 35. §3. Hotărarile adunării generale 36
 36. Secţiunea aII-a. Acţiunile emise de societate 36
 37. §1. Caracterele si natura juridică a acţiunilor 36
 38. §2. Felurile acţiunilor 38
 39. §3. Cuprinsul acţiunilor. Condiţii pentru emiterea acţiunilor 39
 40. §4. Drepturile si obligaţiile acţionarilor 39
 41. §5. Transmiterea acţiunilor 42
 42. Secţiunea aIII-a. Administratorii societăţilor pe acţiuni 43
 43. §1. Reguli privind administratorii societaţilor pe acţiuni 43
 44. §2. Răspunderea administratorilor 48
 45. Secţiunea aIV-a. Controlul gestiunii societăţii 50
 46. §1. Cenzorii societăţilor 50
 47. §2. Auditorul financiar 52
 48. Secţiunea aV-a. Registrele societăţii pe acţiuni 53
 49. Secţiunea aVI-a. Anul financiar.Profitul si dividendele 54
 50. Concluzii 57
 51. Anexa nr.1 60
 52. Bibliografie 74

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

Secţiunea I

Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea

societăţilor comerciale

§1. Noţiunea si caracterele juridice ale societăţii comerciale

Pentru definirea noţiunii de societate comercială este necesar să apelăm la dispoziţiile Codului civil, care reglementează contractul de societate, adică societatea civilă, dar si la Legea nr.31din 1990, care cuprinde elemente specifice ce permit conturarea acestei noţiuni.

Din prevederile art.1491 C.civ.rezultă că “Societatea este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun, cu scopul de a împărţi foloasele ce ar putea deriva”. Definiţia citată caracterizează doar societatea civilă fără personalitate juridică si nu evidenţiază voinţa comună a asociaţilor de a conlucra în vederea obţinerii de beneficii, în lipsa căreia nu se poate concepe înfiinţarea unei societăţi .

Această voinţă, denumită “affectio societatis” este cuprinsă în dispoziţiile art.1492 C.civ., care prevede că: ”Orice societate trebuie sa aibă ca obiect un ce licit şi să fie contractată spre folosul comun al părţilor. Fiecare membru al societăţilor trebuie să pună ceva în comun sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa”.

Din dispoziţiile de mai sus rezultă că “societatea este un contract în temeiul căruia două sau mai multe persoane se înţeleg să pună în comun anumite bunuri pentru a desfăşura împreună o anumită activitate, în vederea realizării si împărţirii beneficiilor care vor rezulta” .

Definiţia citată este caracteristică societăţii civile si nu încorporează specificul societăţii comerciale, iar aria de cuprindere este fie prea largă (include toată gama activităţilor lucrative), fie prea îngustă (nu relevă prezenţa personalităţii juridice şi ignoră natura instituţională a societăţii).

“Etimologic, conceptul de societate comercială evocă pluralitatea de persoane implicate în fenomenul asocierii comerciale, având ca rezultat organizarea acestora într-o structură juridică distinctă de persoanele fizice sau juridice fondatoare, structură dotată cu personalitate juridică. În acelaşi timp caracterul comercial al acestui tip de societate este esenţial, el imprimând acesteia trăsături care o disting de societatea civilă, din care a evoluat; acest caracter nu numai că este impregnat în denumirea acestei entităţi juridice, dar rezultă cu prisosinţă şi din scopul asocierii- efectuarea de acte de comerţ” .

De aceea, definiţia societăţii comerciale trebuie să reţină – pe lăngă trăsăturile comune ale conceptului generic de societate – şi elementele specifice, definitorii, menţionate mai sus. În literatura juridică de specialitate au fost emise diverse formulări ale conceptului de societate comercială, având la bază ansamblul de norme juridice ce reglementează această noţiune.

Prin însumarea principalelor trăsături ce îi sunt specifice, considerăm că societatea comercială – privită în aceeaşi măsură ca un act juridic cât şi ca o fiinţă juridică – poate fi definită ca fiind o grupare de persoane dotată cu personalitate juridică, constituită cu respectarea dispoziţiilor legii, din iniţiativa, prin actul de voinţă şi cu aportul asociaţilor, care convin să conlucreze în scopul obţinerii şi distribuirii între ei a profitului rezultat din exercitarea unor acte de comerţ.

Din cele arătate rezultă elementele ce sunt specifice societăţii comerciale:

1. Societatea comercială se constituie în temeiul unui contract de societate, care este actul ei constitutiv. Prin actul pe care îl încheie, asociaţii realizează o triplă înţelegere- să pună în comun anumite bunuri, să realizeze împreună o activitate economică şi să împartă între ei profitul rezultat.

2. În societatea comercială, activitatea economică pe care o desfăşoară asociaţii constă în săvârşirea unor operaţiuni considerate de lege ca fapte de comerţ.

3. Prin îndeplinirea condiţiilor şi formalităţilor prevăzute de lege, societatea comercială dobândeşte personalitate juridică, care îi conferă calitatea de subiect de drept de-sine-stătător.

§3. Natura juridică a societăţilor comerciale

Problema naturii juridice a societăţii comerciale constituie un subiect încă disputat în literatura de specialitate. În doctrină au fost exprimate concepţii diferite, pornind de la concepţia clasică a dreptului roman-concepţia contractuală şi ajungând până la concepţii noi, cum sunt teoria actului colectiv si teoria instituţiei.

Preview document

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 1
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 2
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 3
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 4
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 5
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 6
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 7
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 8
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 9
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 10
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 11
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 12
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 13
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 14
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 15
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 16
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 17
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 18
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 19
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 20
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 21
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 22
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 23
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 24
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 25
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 26
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 27
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 28
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 29
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 30
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 31
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 32
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 33
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 34
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 35
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 36
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 37
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 38
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 39
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 40
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 41
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 42
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 43
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 44
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 45
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 46
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 47
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 48
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 49
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 50
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 51
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 52
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 53
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 54
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 55
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 56
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 57
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 58
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 59
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 60
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 61
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 62
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 63
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 64
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 65
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 66
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 67
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 68
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 69
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 70
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 71
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 72
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 73
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 74
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 75
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 76
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 77
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 78
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 79
Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • ABREVIERI, CUPRINS.doc
 • Societatea pe Actiuni - Constituire, Autorizare si Functionare.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Protecția consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Societatea Europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni

CAPITOLUL I Introducere şi consideraţii generale 1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale Regimul juridic al societăţilor...

Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006

I. Contractul de concesiune – aspecte generale I.1. Noţiunea contractului de concesiune De la bun început arătăm că doctrina română din perioada...

Te-ar putea interesa și

Modelarea dinamică a pieței de capital

INTRODUCERE In orice economie nationala, indiferent cit de dezvoltata, piata de capital cu cele doua componente ale sale, piata primara si piata...

Prezentarea SC Intexco GWF SA Ploiești și a pieței acesteia

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL – CARACTERISTICI SI ROL IN ECONOMIA DE PIATA 1.1. Conceptul si structura pietei de capital. Orice economie...

Armonizare, Convergenta, Conformitate și Dezvoltare în Contabilitate

ARMONIZARE, CONVERGENTA, CONFORMITATE $I DEZVOLTARE ÎN CONTABILITATE 1. Contabilitatea, componenta a acquis-ului comunitar in domeniul dreptului...

Condițiile esențiale ale declanșării falimentului băncilor

Din interpretarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 83/1998 se deduce ca doua sunt conditiile esentiale pentru declansarea procedurii falimentului...

Piața mondială a asigurărilor

Capitolul 1 - PIATA ASIGURARILOR 1.1 Caracteristicile, dimensiunea si structura pietei asigurarilor Amplificarea in timp a activitatilor...

Constituirea Societatiilor Bancare

Sistemul bancar romanesc este structurat, pe doua nivele: primul nivel cuprinde o singura entitate, Banca Nationala a Romaniei (banca centrala a...

Bursa de Mărfuri

Bursa este o formă specifică de piaţă concurenţială liberă, rezultat al unui proces evolutiv îndelungat, în cadrul şi prin intermediul căreia se...

Istoria asigurărilor

CAPITOLUL I. Asigurările – de la începuturi până în 1870 Dezvolatrea societăţii civile şi complexitatea tot mai mare a activităţilor economice...

Ai nevoie de altceva?