Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 28663
Mărime: 104.35KB (arhivat)
Publicat de: Vasile Costea
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Cap. I.Contractul de concesiune – aspecte generale.4
 2. I.1. Noţiunea de contract de concesiune.4
 3. I.2.Trăsături caracteristice ale contractului de concesiune.5
 4. I.3. Clasificarea contractelor de concesiune.7
 5. I.3.1. Clasificarea contractelor de concesiune după criteriul obiectului lor.7
 6. I.3.2. Clasificarea contractelor de concesiune după modul de încheiere al lor.8
 7. I.3.3 Clasificarea contractelor de concesiune în funcţie de natura concedentului.9
 8. I.3.4. Clasificarea contractelor de concesiune după criteriul temeiului juridic al încheierii lor.10
 9. Cap. II Încheierea şi modificarea contractului de concesiune.11
 10. II.1. Subiectele contractelor de concesiune.11
 11. II.1.1. Clasificarea părţilor (subiectelor) contractului de concesiune.12
 12. II.1.2. Pluralitatea subiectelor contractului de concesiune.17
 13. II.2.Condiţiile de validitate ale contractelor de concesiune.21
 14. II.2.1. Capacitatea de a contracta.21
 15. II.2.2.Consimţământul valabil al părţii care se obligă.22
 16. II.2.3. Obiectul contractului de concesiune.23
 17. II.2.4. Cauza în contractul de concesiune.26
 18. II.2.5. Redevenţa concesiunii.27
 19. II.2.6. Forma contractului de concesiune.28
 20. II.2.7. Durata concesiunii.29
 21. II.3. Procedura prealabilă încheierii contractului de concesiune.29
 22. II.3.1. Iniţierea concesiunii.30
 23. II.3.2. Caietul de sarcini al concesiunii.31
 24. II.4. Formele de încheiere a contractului de concesiune.
 25. Procedurile de concesionare.33
 26. II.4.2. Licitaţie restrânsă.34
 27. II.4.3. Dialogul competitiv.35
 28. II.4.4. Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.36
 29. II.4.5. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.37
 30. II.4.6. Cererea de oferte.39
 31. II.4.6. Concursul de soluţii.40
 32. II.5. Încheierea contractului de concesiune.40
 33. II.6.Modificarea contractului de concesiune.41
 34. II.6.1. Teoria impreviziunii economice.42
 35. II.6.2. Teoria hazardului administrativ sau teoria "faptei prinţului"(fait du prince).42
 36. II.6.3. Condiţiile stării de impreviziune.42
 37. II.6.4. Modificarea unilaterală a contractului de concesiune.43
 38. Cap. III. Efectele juridice şi încetarea contractului de concesiune.45
 39. III.1. Puterea obligatorie a contractului de concesiune.46
 40. III.1.1. Interpretarea contractului de concesiune.46
 41. III.1.2. Sfera de aplicare a contractului de concesiune.47
 42. III.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor.47
 43. III.2.1 Drepturile şi obligaţiile concesionarului.47
 44. III.2.2. Drepturile si obligaţiile concedentului.53
 45. III.3. Executarea contractelor de concesiune.55
 46. III.4.Regimul juridic al bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii.57
 47. III.4.1.Bunurile de retur.59
 48. III.4.2.Bunurile de preluare.59
 49. III.4.3.Bunurile proprii.60
 50. III.5. Încetarea contractului de concesiune.60
 51. III.5.1. Încetarea contractului de concesiune Pentru împlinirea termenului.61
 52. III.5.2. Denunţarea contractului de concesiune (răscumpărarea concesiunii).62
 53. III.5.3. Rezilierea contractului de concesiune.64
 54. III.5.4. Renunţarea la concesiune.65
 55. III.5.5. Transparenţă şi publicitate in domeniul achiziţiilor publice.66
 56. IV. Practică judiciară în materia contractelor de concesiune.69
 57. Concluzii.75
 58. Anexe.77
 59. Bibliografie.90

Extras din proiect

I. Contractul de concesiune – aspecte generale

I.1. Noţiunea contractului de concesiune

De la bun început arătăm că doctrina română din perioada interbelică a fost puternic influenţată de doctrina franceză în materie.

În doctrina juridică română din acea perioadă, problematica concesiunii a fost abordată de către doi mari autori în domeniul dreptului public şi anume profesorii Paul Negulescu şi E.D.Tarangul.

Primul autor menţionat a definit concesiunea ca fiind „modul de organizare a serviciilor publice, în care administraţia încredinţează un serviciu public unui particular. Acesta să gireze serviciului public pe socoteala şi pe riscul său în conformitate cu regulile stabilite de administraţie, remunerându-se din taxele p carele percepe de la particularii, care se folosesc de serviciul public concesionat.”

La rândul său cel de-al doilea autor menţionat a definit concesiunea ca „o formă de exploatare a unui serviciu public în care un particular – persoană fizică sau morală – ia asupra sa riscurile exploatării şi conducerea activităţii serviciului în schimbul dreptului de a percepe taxele pentru serviciile prestate.”

Dintre definiţiile date în doctrina franceză de specialitate reţinem următoarele:

Astfel, potrivit unui autor francez concesiunea serviciului public este un mod de gestiune a unui serviciu prin care o persoana publică, concedentul, însărcinează prin contract o persoană privată, concesionarul, cu funcţionarea unui serviciu, pentru o anumită perioada de timp, cu asumarea sarcinilor şi cu dreptul de remunerare al serviciilor prestate.

Concesiunea, afirmă un alt autor, „poate fi definită ca fiind procedeul prin care o persoană publică, concedentul, însărcinează, prin contract, o persoană privată, concesionarul, să facă să funcţioneze serviciul public pentru o anumită perioadă determinată, pe riscul şi pericolul său, el remunerându-se prin taxele percepute de la beneficiarii săi.”

După cum se poate observa, autorii francezi fac referire doar la concesiunea serviciului public, prin aceasta înţelegând, însă şi concesiunea de lucrări publice, care este tot o concesiune a unui serviciu public, prin care, însă, concesionarul nu se obligă doar să facă să funcţioneze acest serviciu public, ci el se angajează să construiască, pe cheltuiala sa şi lucrările publice necesare funcţionării.

În legislaţia română, o definiţie a concesiunii întâlnim în art.1, alin.2 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Potrivit legiuitorului român „concesiunea se face baza unui contract, prin care o persoană, numită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi, sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe.”

Pe baza celor arătate mai înainte credem că, potrivit legii române, concesiunea poate fi definită ca fiind acel contract administrativ, prin care o persoană juridică de drept public – statul, judeţul, oraşul sau comuna – numită concedent, transmite pentru o perioadă de cel mult 49 de ani, unei persoane fizice sau juridice de drept privat – română sau străină, denumită concesionar, care acţionează, pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau serviciu public, în schimbul unei redevenţe.

I.2. Trăsături caracteristice ale contractului de concesiune

Contractul de concesiune este un contract administrativ, încheiat între o persoană juridică de drept public, numită concedent, şi o persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, numită concesionar.

El are ca obiect gestiunea privată a unui serviciu public, ori bun public sau executarea unei lucrări publice de către un particular, persoană fizică sau juridică.

Executarea lucrării publice, ori gestionarea serviciului sau bunului public se realizează de către particular,pe propriul risc şi pe propria răspundere.

Concesionarul, persoană fizică sau juridică, are numai dreptul, dar şi obligaţia de exploatare a bunului, serviciului public sau de executare a lucrării publice în condiţiile stipulate în caietul de sarcini, care face parte integrantă din contractul de concesiune.

Transmiterea drepturilor şi obligaţiilor corelative către concesionar se face pe o perioadă de cel mult 49 de ani, care poate fi prelungită cu încă, cel mult, jumătate din durata sa iniţială.

Preview document

Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 1
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 2
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 3
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 4
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 5
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 6
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 7
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 8
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 9
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 10
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 11
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 12
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 13
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 14
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 15
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 16
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 17
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 18
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 19
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 20
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 21
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 22
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 23
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 24
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 25
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 26
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 27
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 28
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 29
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 30
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 31
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 32
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 33
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 34
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 35
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 36
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 37
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 38
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 39
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 40
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 41
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 42
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 43
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 44
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 45
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 46
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 47
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 48
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 49
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 50
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 51
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 52
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 53
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 54
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 55
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 56
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 57
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 58
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 59
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 60
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 61
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 62
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 63
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 64
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 65
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 66
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 67
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 68
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 69
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 70
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 71
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 72
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 73
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 74
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 75
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 76
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 77
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 78
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 79
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 80
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 81
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 82
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 83
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 84
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 85
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 86
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 87
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 88
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 89
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 90
Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006 - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Concesiune in Baza OUG Nr 34-2006.doc

Alții au mai descărcat și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Protecția consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Funcționarea societăților comerciale

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere Prin intermediul acestui referat mi-am propus sa asimilez cat mai multe informatii despre societatile...

Cambia și Biletul la Ordin

TITLURILE DE CREDIT Cambia, biletul la ordin şi cecul sunt titluri de credit a căror reglementare formează materia dreptului cambial. Ceea ce...

Calitatea de Comerciant

Cap I.Noţiunea de comerciant a.Noţiunea de comerciant Potrivit Codului comercial român, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât...

Administratorul Judiciar vs Lichidatorul

INTRODUCERE Potrivit definiţiei legale cuprinsă în art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei “insolvenţa este acea stare a...

Te-ar putea interesa și

Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad

CAPITOLUL 1. CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR Bugetul de stat reprezintă principalul plen financiar centralizat al statului pe...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Contractul sectorial - contract de achiziție publică

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Evoluții privind achizițiile publice în România înainte și după aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE In Romania, ca de altfel in toate celelalte tari care au aderat la Uniunea...

Monografie învățământ - Colegiul Economic Ion Ghica Brăila

1.1. SCURT ISTORIC Brăila, inima vie a Dunării şi a Bărăganului, cunoaşte, odată cu eliberarea cetăţii şi a raialei de sub turci (1829), o...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP.I NOŢIUNI GENERALE Administraţia publică are ca fundament de existenţă, aşa cum subliniază Liviu Giurgiu “organizarea aplicării şi executarea...

Achiziții publice - principiul proporționalității

Principiul proportionalitatii în achizitiile publice Ca urmare a dobândirii calitatii de stat membru al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie...

Achiziții publice - sisteme de alertare seismice

Necesitatea achiziției Scopul acestui proiect este de a prezenta cerinţele minime şi obligatorii privind arhitectura, fluxul de date,...

Ai nevoie de altceva?