Restructurarea corporativă - modificarea capitalului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 11450
Mărime: 78.08KB (arhivat)
Publicat de: Luciana B.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ---

Cuprins

 1. CUVÂNT ÎNAINTE 6
 2. CAPITOLUL I. MODIFICAREA SOCIETĂȚILOR 9
 3. Secțiunea I. Considerații generale 9
 4. Secțiunea II-a. Condițiile generale ale modificării actului constitutiv al societății 12
 5. 1.1.Noțiune. 12
 6. 1.2.Condițiile generale ale modificării actului constitutiv. 12
 7. 1.2.1.Actul de modificare. 13
 8. 1.2.2.Forma actului de modificare a actului constitutiv. 13
 9. 1.2.3.Dreptul de opoziție la modificarea actului constitutiv al societății. 14
 10. 1.2.4.Dreptul asociaților de a se retrage din societate. 15
 11. Secțiunea a III-a. Principalele cazuri de modificare a societății 18
 12. 1.1. Aspecte generale. 18
 13. 1.2. Prelungirea duratei societății. 19
 14. 1.3. Schimbarea formei juridice a societății. 19
 15. CAPITOLUL II. MODIFICAREA CAPITALULUI 21
 16. Secțiunea I. Aspecte generale despre capitalul social 21
 17. Secțiunea a II-a. Majorarea capitalului 23
 18. 1.1. Aspecte generale. 23
 19. 1.2.Necesitatea măririi captalului social. 24
 20. 1.3.Condițiile măririi capitalului social. 24
 21. Secțiunea a III-a. Modalitățile și procedeele de majorare a capitalului social. 26
 22. 1.1. Aspecte generale. 26
 23. 1.2. Majorarea capitalului social prin aporturi noi 26
 24. 1.2.1. Emisiunea de noi acțiuni. 27
 25. 1.2.2. Majorarea valorii nominale a acțiunilor existente. 31
 26. 1.2.3. Finalizarea majorării capitalului social 32
 27. 1.3. Majorarea capitalului social în cazul capitalului autorizat. 32
 28. 1.4. Majorarea capitalului social fără noi aporturi. 34
 29. 1.4.1. Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor. 35
 30. 1.4.2. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului sau a primelor de emisiune. 37
 31. 1.4.3.Majorarea capitalului social prin compensarea creanțelor asupra societății cu acțiuni ale acesteia. 38
 32. Secțiunea a IV-a. Reducerea capitalului social 38
 33. 1.1. Necesitatea reducerii capitalului social. 38
 34. 1.2. Condițiile reducerii capitalului social. 39
 35. Secṭiunea a V-a. Procedeele folosite pentru reducerea capitalului social 40
 36. 1.1. Aspecte generale. 40
 37. 1.2. Reducerea capitalului social este determinată de pierderi din activul social. 41
 38. 1.3. Reducerea capitalului social nu este determinată de pierderi din activul social 42
 39. 1.4. Dreptul opoziṭie. 42
 40. CONCLUZII 44
 41. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CUVÂNT ÎNAINTE

Dreptul comercial este un domeniu de maximă actualitate și una dintre cele mai interesante materii ale dreptului.

Aceste caracteristici, dar și dinamica și complexitatea acestui domeniu sunt cele care m-au determinat să optez pentru a-mi realizea lucrarea de licență la acestă disciplină.

În prezenta lucrare am încercat ca pe parcursul capitolelor și secțiunilor pe care le vom regăsi în cuprins să îmi pun amprentă, astfel încât, prin contopirea contribuției proprii cu opiniile din lucrările de referință, acest studiu să contureze cele mai importante idei în ceea ce privește domeniu pe care îmi propun să îl analizez și anume “Restructurarea corporativă: modificarea capitalului, fuziunea și divizarea.”

Pentru a contura noțiunea de drept comecial am ales o definiție doctrinară pe care o consider potrivită. Astfel, doctrina apreciază că: “din perspectiva obiectului său de reglementare, dreptul comercial poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de norme juridice care reglementează, pe de o parte, statutul profesional al comercianților, iar pe de altă parte raporturile juridice, izvorâte din acte și operațiuni pe care legea le consideră acte de comerț”.

După cum am mai menționat, obiectul lucrării de licență îl formează restructurearea corporativă (modificarea capitalului, fuziunea și divizarea), iar aceste operaṭiuni se vor realiza cu privire la persoanele juridice - societăṭi.

Potrivit doctrinei : “Societatea este un contract în temeiul căruia două sau mai multe persoane (asociați) se înțeleg să pună în comun anumite bunuri pentru a desfășura împreună o anumită activitate, în vederea realizării și împărțirii beneficiilor care vor rezulta.”

Uneori, schimbările economice pot impune modificarea societăților constituite potrivit legii cu scopul adaptării acestora la noile cerinṭe cerute de lege sau de interesele asociaṭilor.

Societatea exprimă voința celor care s-au asociat. Prin urmare, dacă interesul asociaților este acela de a mari sau reduce capitalul social, de a schimba obiectul de activitate al societății, de a schimba forma juridică a acesteia, de a prelungi durata ei etc., asociații vor proceda la modificarea actul constitutiv al societății, iar nu la modificarea societății, deși se produce implicit modificarea societăṭii.

Aceată concluzie se desprinde ca urmare a interpretării reglementărilor legale în ceea ce privește societățile unde legiuitorul nu a folosit noțiunea de modificare a societății ci a reglementat modificarea actului constitutiv, acesta fiind de altfel cel care exprimă formal acordul de voință a asociaților.

În sfera noțiunii de modificare a actului constitiv intră cazurile reglementate de Titlul IV al Legii nr. 31/1990 privind societățile: prelungirea duratei societății, reducerea sau mărirea capitalului social, dar și cele prevăzute în art. 113 al aceleiași legi: schimbarea formei juridice a societății, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea etc.

În continuare voi încerca să trasez liniile cele mai importante ale celor trei modalități de modificare ale actului constitutiv pe care le am în vedere în această lucare: modificare capitalului ( majorarea și reducerea capitalului social), fuziunea și divizarea societăților, detaliind pe cât posibil tot ce ține de aceste operațiuni.

Bibliografie

1. Elena Cȃrcei, Constituirea societăṭilor comerciale pe acṭiuni, Ed. Lumina Lex, București, 1995.

2. G. Boroi, Drept procesual civil, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, 2015

3. G. Cristian, Drept comercial roman, Ed. C.H.Beck, 2013

4. G. Piperea, Drept commercial. Întreprinderea, Ed. C.H. Beck, București 2012

5. I. Băcanu, Capitalul social al societăților comerciale, Ed. Lumina Lex, București 1999

6. I. Băcanu, Capitalul social al societăților comerciale, Ed. Lumina Lex, 1999

7. I. Băcanu, Modificarea capitalului social, Ed. Lumina Lex, București, 1999

8. I. Adam, Codruț N. Savu, Legea societăților comerciale, comentarii și explicații, Ed. C.H.Beck, 2010

9. I. Schiau, Drept Comercial, Ed. Hamangiu 2009

10. I. Schiau, T. Prescure, Legea societăṭilor comerciale nr. 31/1990. Analize și comentarii pe articole, ediṭia a 2-a revăzuta, adăugita și actualizată, Ed. Hamangiu, 2009

11. O. Ungureanu, C. Jugastru, Drept civil. Persoanele, Ed. Rosette, București, 2003

12. Sebastian Bodu, Tratat de drept societar, vol. II, Ed.Rossetti Internațional

13. Smaranda Angheni, Drept commercial Profesioniștii-Comercianṭi, Ed. C.H.Beck, București 2013

14. Smaranda Anghenii, Magda Volonciu, Camelia Stoică, Drept comercial, ed. 4, Ed. C.H.Beck, București, 2008

15. St. D. Carpenaru, Drept comercial roman ÎI, Ed. Atlas Lex, București, 1993

16. Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de Drept Comercial Roman, ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2014

17. Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil, Partea generală, Persoanele, Ed. Hamangiu, 2012

18. V. Nemeș, Drept comercial, ediția a 2-a, Ed. Hamangiu, București 2015

19. Revista de Drept Comercial, nr. 4/1995, Fuziunea și divizarea societăṭilor comerciale

Preview document

Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 1
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 2
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 3
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 4
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 5
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 6
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 7
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 8
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 9
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 10
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 11
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 12
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 13
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 14
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 15
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 16
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 17
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 18
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 19
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 20
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 21
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 22
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 23
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 24
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 25
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 26
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 27
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 28
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 29
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 30
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 31
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 32
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 33
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 34
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 35
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 36
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 37
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 38
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 39
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 40
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 41
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 42
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 43
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 44
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 45
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 46
Restructurarea corporativă - modificarea capitalului - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Restructurarea corporativa - modificarea capitalului.docx

Alții au mai descărcat și

Fuziunea și divizarea societăților comerciale

I. REGULI GENERALE 1) Definitii: Fuziunea – este operatiunea prin care doua societati se unesc pentru a forma una singura. Aceasta permite...

Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte

CAPITOLUL 1. Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială 1.1. Noțiunea și definiția contractului de vânzare – cumpărare comercială...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Procesul de Insolvabilitate

INTRODUCERE Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului...

Procedura Reorganizării Judiciare

Procedura de reorganizare judiciară Noţiuni generale Conform art. 3 pct. 20 din Legea nr. 85/2006 reorganizarea judiciară este procedura ce se...

Procedură de reorganizare judiciară

Reorganizarea juridica este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de...

Procedura de Reorganizare Judiciară

INTRODUCERE În contextul actualei situaţii economice se anticipează ca o parte a agenţilor economici să întâmpine dificultăţi în desfăşurarea...

Structura și Votarea Planului de Reorganizare

Cuvânt înainte Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi dobândirea, în cursul anului 2004 a unui statut de economie de piaţă...

Procedura de reorganizare vs procedura de lichidare

1. PROCEDURA DE REORGANIZARE: Reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului, persoana juridică, în vederea achitării datoriilor...

Reorganizarea unei societăți comerciale

În ultimii 25 de ani, pornind de la momentul, Marii Revoluţii, intenţiile de reformare au fost o constantă a discursului politic,însă, reuşite în...

Ai nevoie de altceva?