Notițele din domeniul Drept Comercial

Drept Comercial

1. Izvoarele dreptului comercial, clasificare si prezentare. - Codul civil - Legi comerciale a) Regimul juridic al PFA Din punct de vedere al regimului juridic, persoanele fizice autorizate pot colabora cu alte PFA, intreprinderi individuale, familiale sau orice persoana juridica sau fizica pentru efectuarea... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Subiecte Rezolvate - Drept Comercial

Sub.1 1.Calitatea de comerciant/profesionist ( dobândirea calităţii de comerciant, dovada calităţii de comerciant, incetarea calităţii de comerciant). În temeiul Codului comercial(NCC), calitatea de comerciant/profesionist se dobândeşte în mod diferit, după cum este vorba de o persoană fizică sau societate... citește mai departe

2 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept comercial - particularitățile unei firme

1.CAPITALUL SOCIAL : Capitalul social- expresia valorica a aporturilor tuturor asociatilor care participa la constituirea societatii. Pe parcursul functionarii societatii capitalul poate fi modificat. DPDV contabil in bilant cap.social este evidentiat la pasiv, in schimb bunurile care sunt aduse in societate ca... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept Comercial Subiecte Rezolvate

1. Noțiunea, obiectul și definiția dreptului comercial. DEF: dreptul comercial reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează activitatea comercială, adică producerea de mărfuri, circulația acestora, prestarea de servicii, executarea de lucrări. Având în vedere impărțirea dreptului în drept public și... citește mai departe

19 pagini 4 puncte Extras Preview

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea activitatilor sale in scopul atragerii clientele si obtinerii de profit. = este definit pt prima data in art 1 din Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Subiecte Drept

Plicul nr.1 1.Calitatea de comerciant ( dobandirea calitatii de comerciant, dovada calitatii de comerciant, incetarea calitatii de comerciant) Definitie: Comerciantul este orice persoana fizica sau juridical care desfasoara o activitate de comert, adica savarseste fapte de comert cu caracter professional.... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept Comercial

1. Calitatea de comerciant (dobandirea calitatii de comerciant, dovada calitatii de comerciant, incetarea calitatii de comerciant) Potrivit Codului Comercial ,calitatea de comerciant se dobandeste in mod diferit , dupa cum este vorba de o persoana fizica sau societate comerciala. Deosebirea se explica prin... citește mai departe

26 pagini 4 puncte Extras Preview

Copiute Drept Comercial

Faptele de comert Pentru det.rap. care form.ob.dr. comercial , Codul comerc. rom.stab.anumite a.j. si operatiuni p care le califica dr.fapte de com.(art3si4)Odata cu dob. calitatii de comerciant ,toate a.j. sunt considerate in temeiul art 4 ca fapte de comert si deci sunt supuse legilor comerciale.Codul c.a... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiect Drept Comercial

Dobandirea calitatii de comerciant. Potrivit Codului Comercial ,calitatea de comerciant se dobandeste in mod diferit , dupa cum este vorba de o persoana fizica sau societate comerciala. Deosebirea se explica prin caracterele specifice celor doua categorii de sibiecte participante la raporturile comerciale. a.... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Dreptul comerțului internațional

1. Pentru ca legea aplicabila capacitatii comerciantului de cetatenie bulgara si belgiana, de nationalitate maghiara, sa fie legea româna, conform dreptului englez, comerciantul în cauza: a) trebuie sa aiba domiciliul în Bulgaria; b) trebuie sa aiba domiciliul în Belgia; c) trebuie sa aiba domiciliul în... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Subiecte Rezolvate Drept Comercial

1. Calitatea de comerciant. Dobandirea calitatii de comerciant. Dovada calitatii de comerciant. Incetarea calitatii de comerciant. În art.7 din Cod, se precizează că “sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită şi societăţile comerciale”. Orice persoana care într-un... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte Comercial

1. Definiţia S.A - acea soc. constituită prin asocierea mai multor per., care contribuie la formarea cap. social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri numite acţiuni, pt. desfăşurarea unei activităţi comerciale în scopul împărţirii beneficiilor, şi care răspund pt. obligaţiile sociale numai în... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Subiecte Drept Comercial Anul 2

1). Calitatea de comerciant Calitatea de comerciant Dobandirea: Persoana fizica dobandeste calitatea de comerciant daca indeplineste cumulativ mai multe conditii: persoana este cetatean roman sau membru al statelor UE, are capacitatea juridica ceruta de lege, atat capacitate de folosinta cat si capacitate de... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Teste Drept Comercial

1. Motivaţi apartenenţa dreptului comercial la dreptul privat. Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi personal nepatrimoniale din sfera activităţii de comerţ, relaţii care se nasc de regulă între... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile Drept Comercial

1. A.P. (persoanã fizicã) si SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P. s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC „MM” SRL un teren în suprafatã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul constitutive al societãtii, asociatii au... citește mai departe

30 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile Drept Comercial

1. Calitatea de comerciant: Dispoziţiunea art. 7 din C. com. român prevede că „Sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având comerţul ca profesiune obişnuită precum şi societăţile comerciale." Din textul de lege menţionat rezultă că subiecte ale raportului juridic de drept comercial sunt... citește mai departe

17 pagini 5 puncte Extras Preview

Dreptul afacerilor - întrebări pentru examen

Intrebarea 9. Notiunea si caracterele raportului juridic civil. Natura juridica a raportului juridic civil depinde de natura relatiei sociale pe care norma juridica o reglementeaza. Raportul juridic civil – relatia sociala, patrimoniala si personal nepatrimoniala, reglementata de norme de drept civil.... citește mai departe

39 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept Financiar și Comercial

1. Definiti dreptul financiar. Dreptul financiar este acea ramura a dreptului public formata din totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale care apar în procesul de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor banesti ale statului si ale institutiilor publice, pentru îndeplinirea... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Drept Comercial

1.Obligatiile comerciale 1. Consideratii generale In desfasurarea activitatii sale, comerciantul încheie o serie de acte juridice sau savârseste fap te juridice de comert prin inter mediul carora se nasc, se modi fica ori se sting drepturi si obli gatii. Asemeni raporturilor juri dice civile si raporturile juridi... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Preview

Dreptul Afacerilor

1)definitia dreptului comercial: 3 ramura a dreptului privat alcatuita din normele juridice care reglementeaza faptele de comert si raporturile juridice la care iau parte persoane care au calitatea de comerciant 2) Notiunea de comert îsi are originea în: 1 termenul latinesc „commercium (cum merx)”; 3) Activitatea... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Extras Preview

Dreptul Afacerilor

1. Constituie izvoare ale dreptului afacerilor: A. Constitutia Romaniei B. Codul Comercial C. legile comerciale speciale 2. Sunt considerate fapte de comert, conform art. 3 Cod Comercial: A. contractele de report asupra obligatiunilor de stat sau a altor titluri de credit circuland in comert B. operatiunile de... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Drept Comercial

Notiuni generale 1. Definitia si obiectul dreptului comercial Aspecte introductive: Originea termenului “comert” reprezinta o legatura a cuvintelor “cum” = cu si “merx” = marfa, de unde a rezultat notiunea de “commercium” (latina) = activitate legata de marfa sau activitate purtând asupra marfii. Persoana care... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Comercial

Ctr de mandat comercial CMC Definitie: CMC=acel ctr in temeiul caruia o pers (mandatorul) se oblig sa incheie in numele si pe seama altei pers care i-a dat imputernicirea anumite acte jur care pt mandant sunt FC. Deosebirea mandatului com fara de cel civil Din aceasta definitie, ca si din dispozitiile legale... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Contracte Comerciale

Contract de vanz-cump.a unui teren Încheiat între:1.Vânzator...domiciliat în...si 2.Cumparator...domiciliat în...I.Eu...,vânzator declar ca vând lui..,cumparator,terenul situat în...(localitate,str,comuna,învecinari)având suprafata de...Acest teren a intrat în proprietatea mea prin...la data de...Declar ca acest bun... citește mai departe

1 pagini 5 puncte Extras Preview