Notițele din domeniul Drept Civil

Grile licență drept civil

SUBIECTE LICENŢĂ CONTRACTE SPECIALE IULIE 2009 1 Ce obiect trebuie să aibă contractul pentru ca forma solemnă să fie o condiţie de validitate? a. bunuri mobile, b. bunuri imobile, c. o mostenire vacantă, d. terenuri. 2. Ce obiect are dreptul de preemţiune : a. terenurile agricole situate în intravilan, b.... citește mai departe

31 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile Drept Civil

DREPT PENAL 1. Care sunt trãsãturile esenţiale ale infracţiunii ? a. latura obiectivã şi latura subiectivã b. vinovăţia, rãspunderea penalã şi pedeapsa c. fapta care prezintã pericol social săvârşită cu vinovăţie şi prevãzutã de legea penalã d. termenii infracţiunii şi pericolul social C 2. Unde sunt... citește mai departe

29 pagini 3 puncte Extras Preview

Drept Civil

1. In materia actelor juridice oneroase regulamentele NCC are urmatoare avantaje: - Rezolva disputele de doctrina si jurist prudenta dintre care cele referitoare la actul de vanzare - Legea civila actuala redefineste conceptul celui mai cunoscut act juridic oneros-constractul de vanzare cumparare optand pentru un... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Preview

Drept Civil

1. Patrimoniul - notiunea, caracterele juridice, functiile Notiunea. Obiectul dreptului civil este format din raporturile patrimoniale si raporturile nepatrimoniale (numite si raporturi “personal nepatrimoniale”) stabilite între persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitie de egalitate juridica. Pentru... citește mai departe

23 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept Civil

1. Actul juridic civil se defineste ca: a. expresie a vointei de stat; b. manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice; c. decizie administrativa, adica suportul material care consemneaza sau reda operatiunea juridica. 2. Capacitatea de a încheia actul juridic civil este o conditie: a.... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept Civil - Persoanele

1.Care sunt persoanele cu capacitate civila de exercitiu restransa? pag.56 a. barbatul minor de 15 ani pus sub interdictie b. femeia minora de 17 ani, necasatorita c. femeia minora casatorita ANS: B 2.Care sunt persoanele fara capacitate de exercitiu? pag.52 a. minorul care nu a implinit varsta de 14 ani b.... citește mai departe

47 pagini 3 puncte Extras Preview

Drept Procesual Penal

ACTIUNEA CIVILA Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul procesului civil, se urmăreşte protecţia drepturilor subiective civile sau a situaţiilor juridice ocrotite de lege. Este necesar a nu se confunda cererea de chemare în... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept civil - obligații

Privilegiul rezultat din separaţia de patrimonii Persoanele care beneficiază de acest privilegiu sunt creditorii moştenirii, legatarii cu titlu particular şi moştenitorii universali sau cu titlu universal care au acceptat moştenirea sub beneficiu de inventar. Ei pot cere separaţia patrimoniului succesoral cu cel al... citește mai departe

50 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Civil

1. Raportul juridic civil se caracterizează prin aceea că: 1 nu reprezintă o relaţie socială; 2 reprezintă o relaţie socială; 3 nu reprezintă o relaţie personal nepatrimonială; 4 nu reprezintă un raport patrimonial; 5 reprezintă o legătură între bunuri. 2. Raportul juridic civil: 1 situează părţile sale... citește mai departe

24 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Civil - Contracte Speciale

Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vânzare - cumpărare? a. drepturile reale b. drepturile de creanţă c. drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal ANS: C 2) Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemnă ca o condiţie de validitate? a. bunuri imobile b. o... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept civil Republica Moldova

. Definiția DC. Delimitarea DC de alte ramuri de drept. Dreptul civil - este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitii de egalitate juridica. Conţinutul dreptului civil îl formează totalitatea normelor... citește mai departe

107 pagini 8 puncte Extras Preview

Grile Drept Civil

GRILE 2007 I.NOTIUNI GENERALE DE DREPT CIVIL (referitoare la elementele definitorii ale dreptului civil) 1 . Obiectul de reglementare pentru dreptul civil este alcatuit din : (a) raporturi patrimoniale ( cu continut economic) in care partile sunt in relatii de egalitate ; (b) raporturi extrapatrimoniale ( fara... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie temei pt a sanctiona actul respectiv cu nulitate relativa. Eroarea : falsa reprezentare a realitatii in mintea unei parti la inch a.j.c Clasif :1. In fct de natura... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor privitoare la drepturile civile ori la interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justiţiei, precum şi modul de executare silita a hotărârilor judecătoreşti sau a... citește mai departe

29 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Civil

CURS 1 Drept=ansamblu de reguli de conduita ,obligatorii ce stabilesc anumite drepturi ,libertati si obligatii ale oamenilor in relatiile lor reciproce a caror respectare este asigurata la nevoie de forta coercitiva a statului. Norma juridical=element constitutive al dr.Eeste o regula de conduita instituita de... citește mai departe

15 pagini 3 puncte Extras Preview

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea sclavagista pentru organizarea societatii si apararea intereselor proprietarilor de sclavi. Dreptul subiectiv – reprezinta “dreptul” pe care il are o persoana participanta la... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Familiei

1) Def dreptul fam- repr totalit normelor jur care reglementeaza rap personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, rudenie si adoptie si raporturile asimilate de lege sub anumite aspecte, cu raporturile de familie in scopul ocrotirii si intaririi fam. Obiectul dr fam - raporturile de fam : a) rap de cas ; b... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la înfăptuirea justiţiei în pricinile civile, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor... citește mai departe

25 pagini 5 puncte Extras Preview

Teste grilă drept

1. Neexecutarea sarcinii: a) afectează valabilitatea actului juridic; b) afectează numai eficacitatea actului juridic; c) dă dreptul dispunătorului de a opta între a cere rezoluţiunea actului juridic sau a pretinde obligarea la executarea în natură a sarcinii. 2. Uzufructuarul: a) este îndreptăţit să exercite... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Teste grilă drept civil

N Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte care nu pot fi evaluate in bani si privesc drepturile nepatrimoniale. Este donatia un astfel de act? N Actele juridice constitutive sunt acele acte care dau nastere unui drept subiectiv civil care nu a mai existat pana in acel moment. Astfel de acte sunt:... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Extras Preview

Grile la Drept Civil

1. Obiectul de reglementare al dr civil e alcatuit din : a) raporturi patrimoniale (cu continut ec. evaluabil in bani) in care partile se afla in rel de egalitate jur; b) rap extrapatrimoniale (nepatrimoniale) bazate pe egalitatea juridica a partilor; c) rap patrim si nepatrim (extrapatrimoniale) in care partile... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil Anul 2 Sem 1

PATRIMONIUL SI FUNCTIILE SALE: 1-Precizări terminologice legale şi doctrinale: Noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă din dreptul roman, fără însă, a i se da un concept legal; astfel, romanii, utilizau mai multe cuvinte pentru a exprima această noţiune: familia, bona hereditas, familia... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Civil

A. 1). ROLUL DREPTULUI CIVIL DE DREPT COMUN Dreptul civil ocupă un loc important în sistemul dreptului românesc. Când o altă ramură de drept nu conţine nome proprii care să reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic, atunci apelează la norma corespunzătoare din dreptul civil, adică dreptul civil... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Test grilă

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. 1. Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la care se amana fie inceperea, fie stingerea posibilitatii de exercitare a dreptului subiectiv? 2. Nulitatea absoluta a actului juridic civil opereaza in urmatoarele cazuri:... citește mai departe

24 pagini 3 puncte Extras Preview

Subiecte rezolvate la proba orală

1. a. Proprietatea rezolubila b. Dreptul de uz si abitatie a. Proprietatea rezolubila Dreptul de proprietate este dreptul subiectiv care permite titularului sau, persoana fizica sau juridica, sa posede, sa foloseasca si sa dispuna liber de un lucru, care se afla supus mod exclusiv si perpetuu în puterea proprie a... citește mai departe

56 pagini 6 puncte Extras Preview