Notițele din domeniul Electronică

Grile Materiale pentru Electronică

1. Curentul electric in metale este dat de : a. Deplasarea ordonata a electronilor b. Deplasarea haotica a electronilor c. Deplasarea ordonata a ionilor pozitivi d. Deplasarea ionilor negativi 2. Care dintre urmatoarele marimi caracterizeaza curba de histerezis a materialelor magnetice ? a. Campul coercitiv b.... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Bilete la Atestarea 1 Programare

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI BILETUL nr. 1 Aprob: şeful catedrei SRCO ___________P. Nistiriuc Pentru atestare 1 la disciplina " Programare " Facultatea: IMET Anul I sectia zi grupa IMTC-131, SOE-131 Este dat un masiv unidimensional cu N elemente: R(N). Determinaţi dacă este pară sau impară paIMETea întreagă... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Examen electronică digitală

Circuitul bistabil de tip Schmitt Un astfel de circuit este caracterizat cu două stări de echilibru stabil. Structura unui bistabil Schmitt este asimetrică şi constă din două etaje de amplificare cuplate direct pe o rezistenţă comună de emitor (circuit cu cuplaj prin emitor). Caracteristica de transfer este... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Tehnologie electronică - întrebări și răspunsuri

1). Recomandari privind pedagogia invatarii. a). Invăţământul despre tehnologie este caracterizat printr-o dezvoltare rapidă într-un timp scurt, lucru practic imposibil de realizat fără o metoda de studiu bine pusă la punct. Recomandările ce urmează încearcă să îndrume studentul pe calea deprinderii unei căi... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Sisteme cu logică nuanțată

1. Definirea multimilor fuzzy Multimi fuzzy: Clas citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Tracțiune electrică

DEFINITIE SI CLASIFICARI. Prin tractiune se intelege exercitarea de catre un organ de propulsive a unei forte asupra unui vehicul in scopul deplasarii acestuia pe o cale de circulatie. In cazul tractiunii electrice, organul de propulsive este realizat cu motoare electrice relative sau liniare, iar forta de... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Senzori și Traductoare

- Senzorii de proximitate de acest tip se bazeaza pe efectul Hall (aparitia unei tensiuni pe fetele laterale ale unui semiconductor prin care trece un curent electric daca este plasat intr-un camp magnetic. - De obicei iesirile senzorilor de tip Hall sunt de tip open colector (drena). - In majoritatea cazurilor... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Electronică analogică

1. Diodele redresoare.Caracteristica diodei! Cele mai des folosite diode semiconductoare sunt diode le redresoare . Ele functioneaza datorita proprietatii de a se comporta diferit la tensiuni de polarizare directe si tensiuni de polarizare inverse. Astfel la tensiuni de polarizare directe rezistenta directa este... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Răspunsuri MPT

1.Principiul procesului de deformare plastica in camp electromagnetic. Deformarea in camp electromagnetic este procedeul de modificare a formei geometrice a unei piese procesate din materiale semiconductoare din pct de vedere electric prin actiunea fortelor electromagnetice.Metoda se aplica pt obtinerea unor piese... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Sisteme Analogice și Digitale

1.Structura sistemului de interfata cu procesul condus Structura sistemului de interfata cu procesul condus (SIP) este destinat adaptarii corespunzatoare a semnalelor purtatoare de informatie si a comenzilor intre sistemul de conducere si procesul industrial condus.Marimile masurate sunt marimi analogice... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Preview

Subiecte TD

I - t.d. a. On considere un circuit electrique lineaire de tip RC integrateur (R en serie, C en parallele). 1.) Tracez la schema electrique et calculez la fonction de transfert, H(j). 2.) Ecrivez les expressions et reprezetez graphiquement: la phase (), le module (valeur absolue) et le delays de group tg()... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)

Cum arata o descriere VHDL? O descriere VHDL este formata din 2 parti distincte, atat ca forma cat si ca destinatie: -interfata(entity) -descrierea efectiva a circuitului(architecture) Entity=partea declarativa , foarte exacta, completa. Architecture=poate cuprinde diverse niveluri de detaliere. Entity... citește mai departe

1 pagini 3 puncte Extras Preview

Grile CID 2011

Starea interna a unui sistem digital este: a) un element al multimii starilor sistemului digital b) dependenta de intrarile si iesirile sistemului digital c) strict asoicata unei intrari a sitemului digital d) una dintre iesirile sistemului digital e) conexiune interna a sistemului digital f) este un circuit... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Preview

Rețele de calculatoare

Retele de calculatoare – au fost posibile datorita progresului tehnologic in domeniul telecomunicatiilor si calculatoarelor; leaga intre ele un nr mai mic sau mai mare de calculatoare si implementeaza diferite servicii: transfer de fisiere,serviciul de nume,de e-mail,web. Comunicatiile prin posta: Sursa-scriere... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Memorii RAM și ROM - Microprocesoare

15.Memorii ROM Memoriile semiconductoare numai de citire, ROM (Read Only Memory) sunt folosite doar pentru citirea informatiei (înscrisa anterior) informatie ce este rezidenta permanent în cadrul sistemului. Pentru realizarea rezidentei permanente, memoria ROM trebuie sa fie de tip nevolatil, adica la pierderea... citește mai departe

26 pagini 3 puncte Extras Preview

Sisteme numerice de comandă și reglare a acționărilor electrice

(1)CLASIFICARE SISTEMELOR DE ACTIONARE ELECTRICA. a. Dupa nr de masini el si masini de lucru distingem: - sist de act el individuale la care o singura masina el actioneaza o singura masina de lucru - sist de act el cu mai multe motoare la care fiecare mecanism a masinii de lucru de motorul sau e i sa poata... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Sisteme cu Microprocesoare

(1) Definiti notiunea de proces. Proces: succesiune de transformari associate evolutiei spatio-temporale a diverselor obiecte (2) Conducere manuala, conducere automata. Explicati. Conducerea manuala presupune prezenta omului in adoptarea si materializarea deciziilor de conducere. Conducerea automata presupune... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Automatizări și mecanică

1. Gruparea rezistoarelor. Orice portiune a unui circuit electric comunica cu restul circuitului printr-un nr oarecare de borne. Cea mai simpla situatie este cazul in care portiunea de circuit este un dipol. Daca dipolul este pasiv(nu contine generatoare), fiind format numai din rezistoare, atunci el poate fi... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Electronică aplicată

SUBIECTUL 1. Caracteristică. Dreapta de sarcină şi punctul static de funcţionare Oricărui element de circuit i se asociază o caracteristică curent-tensiune, când dispozitivul are doar două terminale sau o familie de caracteristici, când dispozitivul are trei sau mai multe terminale. Caracteristica reprezintă o... citește mai departe

21 pagini 3 puncte Extras Preview

Sisteme de comunicație - PNS

Sub1.Prelucrarea semnalelor are un rol important în comunicaţii, automatică,înregistarea electronică a imaginilor şi sunetului, prelucrarea imaginii şi vorbirii,analiză economică.Prelucrarea modernă a semnalelor se face cu ajutorul procesoarelor numerice de semnal: avantajul lor constă în flexibilitatea structurii... citește mai departe

40 pagini 3 puncte Extras Preview

Microunde

ATENUATORII Atenuatorul indeplineste functia de reducere a puterii semnalului care il strabate cu o cantitate fixa sau variabila, atenuatorul putand fii din acest punct de vedere fix, reglabil in trepte sau reglabil in mod continuu. Atenuatorii trebuie sa fie adaptati la linia coaxiala pentru a minimize... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Teoria Semnalelor

1. O privire generală 1. Enunţaţi definiţia semnalului. Semnalul este suportul fizic al informaţiei. Sau: Este o mărime fizică deterministă sau aleatoare, capabilă să transmită informaţie. 2. Ce se înţelege prin perturbaţie? Perturbaţia este un semnal care se suprapune (se adaugă) semnalului util denaturând... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

CSMD

Introducere C1 2.10.2007 Cursul de CSMD are drept obiectiv transmiterea de cunstiinte despre componentele electronice digitale si de semnal mixt utilizate in comanda sistemelor mecatronice in vederea identificarii,formularii si rezolvarii problemelor electronice digitale din domeniul sistemelor mecatronice si a... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Mașini și acționări electrice - 2

Maşina electrică asincronă Maşina asincrona este o maşină electrică rotativă de curent alternativ, cu câmp magnetic învârtitor, al cărui rotor are turaţia diferită de a câmpului învârtitor (turaţie de sincronism) şi dependentă de cuplul rezistent. Aceasta este mult utilizată în regim de motor, în regim de frână... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Mașini și acționări electrice

Un transformator electric este un diapozitiv electromagnetic static, având două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic prin intermediul unui circuit magnetic numit curent miezul transformatorului, care permite transformarea unor parametri ai energiei electromagnetice în regim variabil în timp periodic şi anume... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview