Notițele din domeniul Bănci

Activități bancare

Tema 1. Organizarea activității bancare. 1. Definirea și specificul activității băncii în economia de piață Economia de piață presupune existența unui sistem bancar care trebuie să asigure mobilizarea disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor spre desfășurarea unor activități economice... citește mai departe

52 pagini 4 puncte Extras Preview

Grilă gestiune financiară

Proiectele de investiții au importanță în dezvoltarea întreprinderii deoarece: a.ele pregătesc capacitățile și condițiile de producție; b.condiționează competivitatea întreprinderii; c.reprezintă renunțarea la bunuri imediate în schimbul bunurilor viitoare; R: a,b 2.Definirea criteriilor de apreciere a... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Preview

Buget și Trezorerie

1.indicatoriPentru a se putea stabili în ce masura economia unei tari va fi afectata de un nivel ridicat al îndatorarii, în eventualitatea manifestarii unor socuri economice si financiare externe, s-a elaborat un set de indicatori. Acestia sunt atât indicatori privind datoria publica (nivel, structura si dinamica),... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Auditul financiar al instituțiilor de credit

1.Care sunt funcţiile fundamentale ale sistemului de control intern? In vederea implementarii unui sistem de control intern eficace si cuprinzator pentru toate domeniile de activitate ale unei institutii de credit, aceasta trebuie sa organizeze, cu luarea in considerare a cel putin cele 3 functii fundamentale ale... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile bănci

TESTE DE EVALUARE 1.„Băncile comerciale adună informaţii asupra subiecţilor economici (persoane fizice sau juridice) care solicită împrumuturi, încercând să limiteze expunerea la riscurile selecţiei adverse, în plus menţinând legăturile cu clienţii împrumutaţi, ele limitează riscul generat de hazardul moral.”... citește mai departe

34 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile finanțe

fiscalitate 1. Finantele reprezinta: a. stiinta procurarii veniturilor necesare familiilor si a modului de utilizare (cheltuire) a acestora b. stiinta procurarii veniturilor necesare statului si a modului de utilizare (cheltuire) a acestora c. stiinta procurarii si cheltuirii banilor de fiecare persoana fizica... citește mai departe

135 pagini 4 puncte Extras Preview

Auditul în Sistemul Bancar

MULTIPLE CHOICE 1. Conferinta de la Bretton Woods A. a pus bazele formarii mecanismului de ajustare ordonata a cursurilor valutare; B. a plasat in centrul sistemului monetar international moneda euro; C. a plasat in centrul sistemului monetar international dolarul SUA impreuna cu aurul; D. a stabilit valutele... citește mai departe

61 pagini 4 puncte Extras Preview

Relații valutar-financiare Internaționale

Cap.I Conceptul si sfera rel val-fin internat. Rel val-fin int: reflecta raporturile ec de schimb si de transfer de creanta, care se exprima si se realizeaza prin intermediul valutelor si altor mijl de plata int in vederea dezvoltarii economice a fiecarei tari, a realizarii schimburilor comerc si a cooperarii... citește mai departe

32 pagini 4 puncte Extras Preview

Gestiune bancară

Rolul BK in economie – sist bancar. Primul este repr de BC cu rol de organizare, reglem si supravegh a sist bancar, iar cel de al-II-lea palier este repr de BK care indeplinesc funct de intermediere intre agentii care au fonduri dispon pe p-ta si cei care au nevoie de acestea. BC au ca rol primordial stab preturilor... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Banking

AAAAA Acreditivul poate fi realizat prin: a.Plata, acceptare si negociere Atunci cand plata se face in conditii de credit garantat cu cambia tase asupra bancii emitente, bancii confirmatoare sau oricarei banci nominalizate de banca emitenta sau de banca confirmatoare, atunci realizarea acreditivului este prin:... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Strategii și Politici Bancare

Strategiile de gestionare a riscurilor bancare. * Evitarea riscului :evitarea totală a unui tip de risc, prin renunţarea la anumite operaţiuni. * Limitarea riscurilor: acceptarea unui risc, prin fixarea unor limite a căror depăşire este interzisă : număr de contracte, nivelul fondurilor proprii angajate *... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Întrebări și răspunsuri la RVFI

Intrebari: 1. Ce misiune are Banca Naţională a României pe piaţa valutară şi care sunt principalele sale atribui în administrarea regimului valutar? BNR elaborează şi aplică politica de curs de schimb, componentă importantă a politicii valutare. În vederea realizării politicii cursului de schimb, Banca Naţională... citește mai departe

26 pagini 4 puncte Extras Preview

Grilă rezolvată 2008-2009 matematici aplicate în economie 1

MULTIPLE CHOICE 1. Fie urmatoarea forma patratica: Aflati matricea asociata acestei forme patratice. a. c. b. d. ANS: A 2. Fie urmatoarea forma patratica: Precizati sirul minorilor asociati acestei forme patratice a. c. b. ANS: B 3. Fie urmatoarea forma patratica: Sa se aduca la o suma de patrate prin... citește mai departe

40 pagini 5 puncte Extras Preview

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de memorie; e. celule binare." "Activitatea unui procesor consta in: a. localizarea datelor in sistem; b. memorarea datelor si a programelor; c. decodificarea... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras

Grilă cu răspunsuri dreptul afacerilor 2008-2009 aranjate alfabetic

Activitatea de CONLUCRARE cu salariatii exprima preocuparea managerului fata de interesele umane, de climatul de munca si de problemele cu care se cofrunta salariatii in scopul realizarii globale a obiectivelor firmei. "Analiza competenta a posturilor trebuie sa asigure, in principal, urmatoarele: - furnizarea de... citește mai departe

1 pagini 3 puncte Extras

Operațiunile instituțiilor de credit

1.Operatiunile de leasing constau in: a.Inchirierea unui bun cu posibilitatea ulterioara de achizitie. 2.Moneda electronica este reprezentata de: c. Mijloace de plata stocate pe suport electronic 3. In Romania, o banca poate functiona sub forma juridica de: b. Societate pe actiuni 4.In categoria operatiunilor... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Produse și Servicii Bancare

Primele case de compensări au apărut la Edinburg în 1760 şi la Londra în 1773, ca asociaţii ale bancherilor din aceste localităti. Ulterior, case de compensaţii s-au infiinţat al New York în 1853, la Paris în 1872, in unele oraşe din Italia în jurul anului 1880, la Berlin în 1883. La Bucureşti, “Casa de... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Extras Preview

Monedă și Credit

1. Este valabil numai unul din enunţurile următoare: a) noţiunea de monedă este mai cuprinzătoare decât noţiunea de bani, întrucât desemnează piesele metalice aflate în circulaţie; b) moneda reprezintă o marfă şi are întotdeauna valoare intrinsecă sporită, egală cu valoarea metalului preţios din care este... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Sinteză tehnici bancare

1. De cate feluri sunt sistemele bancare? Particularitati Dpv istoric economia a cunoscut 2 tipuri de sisteme: sistemul monobancar specific economiilor centralizate şi care se caracterizează prin faptul că o singură bancă îndeplineşte cumulativ atît funcţia de emisiune monetară cît şi funcţia comercială; sistemul... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Preview

Teste grilă tehnica operațiunilor bancare

SISTEMUL SI INSTRUMENTELE DE PLATI INTERBANCARE 1. Instrumentele de plata se clasifica din punct de vedere al obligatiilor juridice create in: a. instrumente de credit b. instrumente de plata la distanta c. instrumente de plata la termen d. instrumente de debit 2. Dupa suportul instrumentului, instrumentele de... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Produse și Servicii Bancare

Capitolul I. Intrebari cu raspuns multiplu (MULTIPLE CHOICE) 1. Functiile traditionale ale bancilor comerciale sunt: A. inchiriaza casete de siguranta B. emit bancnotele statului respectiv C. emit garantii pentru asumarea unor angajamente D. acorda consultanta financiar-bancara E. administreaza portofolii ale... citește mai departe

35 pagini 3 puncte Extras Preview

Monedă

Creditl de incasare este o conceptie care plaseaza la baza relatiilor de credit ideea de incredere de unde rezulta caracterul subiectiv al acestora.CREDITUL CA EXPRESIE arelatiilor de redistribuire reprezinta o abordare care porneste de la continutul economic specific al creditului,respectiv transf unei parti din... citește mai departe

1 pagini 3 puncte Extras Preview

Grile IFME

TESTUL 1 1. Care sunt principalele trasaturi ale evolutiei sistemului valutar de la Bretton Woods? 2. Prin ce se deosebesc operatiile la vedere pe piata valutara? 3. Care sunt factorii financiari si economici care influenteaza cursul de schimb? 4. Explicati termenul „ zona monetara”! TESTUL 2 1. Care erau... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Teste grilă - gestiune bancară

1. Cine poate realiza intermedierea financiară: a) consiliul local; b) primăriile; c) societăţile de asigurare; d) nicio variantă nu este corectă. 2. Care din următoarele structuri nu fac parte din blocul funcţional - operaţional al sistemului financiar: a) băncile şi instituţiile asimilate; b) banca... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Management Bancar Probleme

Tema N 5 „Strategia de gestiune a lichidităţii” Problema 1 (estimarea necesarului de lichiditate prin metoda simplă) Banca Comercială în luna iunie va trebui să acorde noi credite în sumă de 490 mln.lei. Tot în acestă lună banca speră să procure bonuri de tezaur în valoare totală de 150 mln.lei şi va fi obligată... citește mai departe

49 pagini 6 puncte Extras Preview