Notițele din domeniul Ecologie

Grilă monitoring ecologic

1.Cum defineste Suter(1993) monitoringul: b)masurarea unor caracteristici ale mediului pe o perioada extisa de timp si spatiu, pentru a determina starea si tendintele lor de evolutie. 2.Scopul activitatilor de monitoring este: b)asigurarea mijloacelor care sa permita detectarea aparitiei schimbarilor... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Biologie animală

5.PARTICULARITATI STRUCTURALE SI ECOL LA SPONGIERI Spongierii sunt un grup de animale nevertebrate, aparținând încrengăturii Porifera .Spongierii fac parte din încrengătura porifera a regnului animal şi poartă această denumire datorită sponginei, o substanţă organică aflată între două straturi de celule, care... citește mai departe

19 pagini 3 puncte Extras Preview

Ecotoxicologie

1. Ce este sistemul ecologic global+ alcatuire Ecosfera este sistemul ecologic global format din toposferă (atmosferă, hidrosferă,litosferă) şi biosferă reprezentând sistemul biologic global care prin interacţiunile biomurilor integrate în ecosferă determină desfăşurarea circuitelor biogeochimice globale şi asigură... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Combatere Integrată

1. Definiţi organismele dăunătoare. Organismele daunatoare sunt acelea care afectează sănătatea omului sau se interpun pe traseul unor lanţuri trofice care îl interesează pe om, făcând ca materia şi energia din ecosisteme să fie orientate pe alte canale decât cele pe care omul caută să le dirijeze către sine; sunt... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Calitate - protecția mediului

1.Ramuri ale ecologiei in evolutia istorica Ecologia teoretica-istoric-autecologie= studiaza relatiile unei specii(organismele cu mediul inconjurator); demecologia=ecologia populatiiilor(de plante, animale); sinecologia(sin=impreuna)=studiaza o asociatie sau o comunitate; urmareste distributia pe glob a unitatilor... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Dreptul Mediului

Intrebari-Dreptul mediului 1.Definitia atmosferei si compozitia atmosferei. Atmosfera terestră reprezintă învelişul gazos, alcătuit din aer, care înconjoară Pământul fără o limită superioară precisă, având o compoziţie şi proprietăţi aproximativ constante până la circa 3000m altitudine. Aerul reprezintă un... citește mai departe

23 pagini 3 puncte Extras Preview

Ecologie

1.METODE DE STUDIU IN ECOLOGIE Ernst Haeckel, considerat fondator al acestei ştiinţe, descrie ecologia ca ştiinţă care ne dă o imagine unitară a naturii vii cu diversele aspecte ale luptei pentru existenţă, pe baza unei tratări integratoare şi interdisciplinare, fiind, în ultimă instanţă, ştiinţa „economiei... citește mai departe

27 pagini 3 puncte Extras Preview

Ecologie

1. Metode de studiu folosite in Ecologie Sistemele ecologice sunt eterogene în spaţiu, variabile în timp şi ierarhizate, de la microcité la lot, de la ecosistem la biosferă. Procesele declanşate de interacţiunea dintre aceste sisteme sunt mai mult sau mai puţin interdependente şi se pot derula pe scăride timp şi... citește mai departe

20 pagini 3 puncte Extras Preview

Operatori

Categorii de operatori si contributia acestora la gestionarea capitalului natural. Proiectarea si operationalizarea in conditii de eficienta a institutiilor cu atributii directe/indirecte in gestionarea CN pp un efort de identificare la scara de spatiu si timp a principalelor problem de mediu (cresterea gazelor cu... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Subiecte la cerințe de apă în industrie

1. SCHEMA GENERALA DE UTILIZARE A APEI Un circuit de utilizare a apei este un sistem complex ce cuprinde subsisteme distincte: - Captarea: a) Apa suberană: puţuri/drenuri; b) Apa de suprafaţă:baraje de derivatie, prize de fund sau mobile etc. - Tratarea: calităţile apei la sursă sunt aduse la nivelul... citește mai departe

29 pagini 5 puncte Extras Preview

Subiecte Examen Economia Mediului

CE ESTE EFECTUL DE SERA? Din punct de vedere spaţial, impactul activităţii umane asupra mediului său poate avea o întindere planetară, regională sau locală , fără a idetifica prin aceasta intensitatea dezechilibrelor ecologice sau caracterul lor mai mult sau mai puţin periculos. La nivelul planetar, principalele... citește mai departe

22 pagini 4 puncte Extras Preview

Tehnologii de Epurare

1.Ce categorii de factori influenţează autoepurarea apelor? a) fizici b) biologici c) fizici, chimici, biologici 2.Consumul de oxigen din apă este rezultatul: a) activităţii umane b) reacţiilor biochimice de oxigenare a substanţei organice care se petrec la nivelul celulei bacteriene c) devrsării se poluanţi... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Fizica mediului

Data - descriere simbolică a unui obiect, fenomen sau a unei acţiuni. Simbolurile urmează o structură bazată pe o sintaxă prestabilită, înregistrată pe un suport material şi care poate fi prelucrată manual, electronic sau combinat. Date numerice Date alfanumerice Semnificaţia transmiterii acestora, în urma... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview

Bolile și dăunătorii plantelor

ECOLOGIA INSECTELOR Ecologia insectelor este disciplina care studiază complexul de factori care influenţează modul de viaţă a unei specii de insectă sau a unei bioceneze de insecte, de pe un anumit loc. În decursul timpului, insectele s-au adaptat la diferite condiţii de mediu, fiecare specie dezvoltându-se în... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Preview

Economia Mediului

AVANTAJELE DE MEDIU Alocarea resurselor pt investitii in domeniul protectiei mediului se bazeaza , ca si in cazul altor domenii , pe evaluarea si compararea costurilor si avantajelor. Costul ameliorarii este exprimat in termeni monetari si trebuie sa se afle situate in jurul unui nivel numit valoare publica a... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Fiziologie animală - anatomie

Tesuturile- grupuri de celule ce realiz aceeasi factori.In strusctura unui tesut se gasesc celalalte substante fundamentale si fibrei.Functionalitatea unui tesut este asigurata de vase de sange,vase limfatice si nervi.Principalele tipuri de tesuturi sunt:-tesuturi epitelial,conjunctiv,sangvin,tesutu muscular si... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Deteriorarea și reconstrucția ecosistemului

Evolutia ecosistemelor este strans legata de procesul complex de dezvoltare, caracterizat fiind de cresterea exponentiala a cererii de resurse naturale si a deseurilor diverse eliberate in mediu, respectiv poluarea. Definitii, clasificari Ecosistemul reprezinta o unitate fundamentala functionala a biosferei, cu un... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Ecologie

1.Masuri privind protectia mediului legate de sectorul agricol : - respectarea th de cultura in special in cazul marilor exploatatii agricole - gestionarea corespunzatoare a ingrasamintelor chimice, a produselor de uz fitosanitar si a combustibililor. - exploatarea fermelor de animale in concordanta cu tehnicile... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Ecotoxicologia Plumbului

Ecotoxicologia plumbului Plumbul este un metal greu ce rar se găseste în scoarţa pământului sub formă de plumb elementar. Este mult mai frecvent sub formă de compuşi ( PbS–galenă, PbSO4–angelezită, PbCO3–ceruzită). Este solubil în apa moale mai mult decât în apa dură. Forma anorganică este mai frecventă decât... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Preview

Biologie animală

Mecanismele circulatiei- lichidel;e circulante-hidrolimfa-prezinta la org. animale inferioare(spongieri, celenterate). Nu este un lichid circulant propriu-zis cu o compozitie constanta. Hidrolimfa care circula prin canalicule speciale sau prin sist. gastro vascular nu se deosebeste prea mult de apa din exteriorul... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Boli și dăunători

1.INFLUENTA FACTORILOR ECOLOGICI ASUPRA EVOLUŢIEI PATOGENILOR Totalitatea factorilor de mediu care condiţionează creşterea şi dezvoltarea patogenilor se numesc factori ecologici. Dintre aceştia, mai ales factorii direcţi (climatici, de sol şi biotici) au o influenţă mai mare. Factorii indirecţi (altitudinea,... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Răspunsuri la subiectele de la examenul de la studiul impactului

1. Definiţi dezvoltarea durabilă. „Raportul Bruntland”: dezvoltarea durabilă ca fiind „dezvoltarea care îndeplineşte necesităţile generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi”. Raportul Bruntland intitulat „Viitorul nostru comun”, susţine... citește mai departe

24 pagini 5 puncte Extras Preview

Protecția mediului

Cap 1: Notiuni introductive Impactul uman in biosfera Inca de la aparitie, omul a influentat mediul inconjurator. La inceput, mediul se putea reface, in urma actiunilor oamenilor, crescand populatia, refacerea mediului a fost tot mai dificila, impactul uman s-a concretizat prin: - Modificarea radicala a... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Managementul Apelor

Caracteristici fizice 1.Turbiditate este datorată suspensiilor minerale sau organice. Este proprietatea pe bază căreia se apreciază gradul de limpezire (claritate) a unei coloane de lichid lăsate în decantare. se măsoară în grade de turbiditate. Turbiditatea este înlocuită cu transparenţa (limpezimea, claritatea)... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Extras Preview

Legislație în protecția mediului

1. Norma juridică Este o regulă generală şi obligatorie de conduită al cărei scop este acela de asigura ordinea socială, regulă care poate fi adusă la îndeplinirea în caz de nevoie prin forţa de constrângere a statului.Părţile unei norme juridice sunt: 1) Ipoteza care conţine descrierea împrejurărilor în care se... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview