Laboratoarele din domeniul Ecologie

Tratarea și epurarea apelor uzate industriale

I. POLUAREA APEI 1.1. POLUAREA APELOR - DEFINIȚII Apa înseamnă viață și din această cauză puritatea ei este un indicator esențial al calității și existenței ei pe acest pământ. Managementul și protecția mediului acvatic trebuie să constituie una din preocupările de bază ale umanității, fiind o condiție esențială a... citește mai departe

36 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Factori poluanți ai mediului - Laborator

Norme de tehnica securitatii muncii in laboratoarele de analiza fizico-chimice. Prezentarea laboratorului. Aparatura si ustensile pentru laborator I. ORGANIZAREA SI DOTAREA LABORATORULUI Laboratorul de chimie dispune in general de mai multe incaperi, cu destinatii diferite, formand in ansamblu un sistem complex... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Ecologiei

O pila electrica (sau un element voltaic) este o sursa care genereaza current electric, printr-un proces chimic (si in parte fizic_ la care participa un electrolit. Componentele principale ale unei pile sunt cei doi electrozi ai ei. Prin electrod se intelege, cand este vorba de o pila, un conductor electric impreuna... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Studiul Procesului de Nitrozare după Variația Concentrației de NO2

Lucrare de laborator nr. 1 A.Studiul procesului de nitrozare după variația concentrației de NO2- Generalități: Azotul este unul dintre cele mai importante elemente chimice pentru creșterea și dezvoltarea plantelor. Plantele primesc cantitatea necesară de azot, sub formă de săruri de azot din sol. Deseori pentru... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă

1. Identificati 5 definitii pentru termenul “sustenabil” • sustenábil, -ă adj. 1. (despre probe, argumente, idei etc.) care poate fi susţinut. • sustenabilitate (‹ engl. sustainable) s. f. calitate a unei activități antropice de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Resurselor de Apă

Aplicaţia 1: Se cunosc: Qs = 1000 l/s Qs = 1000 l/s= 1070 l/s Qc = 300 l/s Considerăm că nu sunt pierderi. Să se calculeze: Qe = ?; Qn = ? (în sistemele fără recirculare internă) Aplicaţia 2: Se cunosc: Qn = 700 l/s Qn = 700 +70=770l/s Qc = 350 l/s Considerăm că nu sunt pierderi. Să se calculeze:... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Deșeuri Rezultate Dintr-o Unitate de Producție

UNITATEA : Firma vopsitorie textile. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE : Activitatea de bază a societaţii este cea de spalătorie, vopsitorie şi uscătorie pantaloni jeans. Materia primă o constituie blugii care ajung gata confecţionaţi şi vopsiţi fie numai confecţionaţi În hală , acestia pot suferi urmatoarele... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Procese de Tratare a Apei

1. Determinarea densităţii pentru diferite probe de apă Densitatea unei substanţe este dată de masa unităţii de volum a acelei substanţe. Dacă se consideră masa unui mol de substanţă M, volumul ocupat de aceasta este numit volum molar, VM, iar raportul lor este, evident, tot egal cu densitatea: Densitatea se... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Ecosisteme

Laborator 1 Studiul proprietatilor fizice si fizico-chimice ale solului Stratul extern al litosferei afanate care vine in contact cu biosfera si cu atmosfera si care are si insusire de fertilitate se numeste sol. In sectiunea de la suprafata pana la roca mama, se observa straturi successive cu proprietati... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Biodiversitatea forestieră

În ultimele decenii, conditiile naturale si peisajul din Romania au fost influentate în mod deosebit de evolutia activitatilor economice, la care se adauga cresterea economica a ultimilor ani care a condus de multe ori la o exploatare excesiva a resurselor naturale. În aceste conditii, multe specii de plante si... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras

Metode de combatere a poluării

CALITATEA MEDIULUI IN SPATIILE DE LOCUIT „Casele sunt construite şi pentru a fi locuite, nu numai pentru a fi privite” Francis Bacon, Eseuri, 1601 Considerăm util să amintim că principalul rol al unei clădiri este de-a asigura ocupanţilor un mediu sănătos, plăcut şi confortabil, cât mai puţin dependent de... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras

Surse de poluare ale unei instalații de protejare a pieselor metalice prin acoperire metalică

1.1. Introducere Pregătirea suprafeţelor metalice include totalitatea operaţiilor care au drept scop înlăturarea completă a urmelor de fondanţi şi zgură de la turnare, a oxizilor de diferite provenienţe, a depunerilor metalice anterioare, a grăsimilor, a vopselelor etc. Metodele de pregătire se aplică diferenţiat... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Normarea Apelor

Conceptul contemporan de normare ecologică o determină ca activitate, îndreptată spre stabilirea sistemului de normative a stărilor şi a normelor de impactul maximal admisibil asupra ecosistemelor pentru menţinerea existenţei lor. Se presupune că normativele ale stării trebuie să se bazeze anume pe acele... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Epurarea prin Schimb Ionic a Apelor Uzate cu Conținut de Ioni de Cupru

Scopul lucrării: - epurarea apelor uzate cu conţinut de ioni de cupru. 1. Noţiuni generale 1.1 . Surse de poluare a apelor uzate cu ioni de cupru Cuprul poate ajunge în mediul înconjurător din surse foarte variate: scurgerile de la minele de exploatare a cuprului sau a altor metale, activităţile industriale ce... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Surse de Poluare a Factorilor de Mediu ale unei Instalații de Obținere a Pieselor din Materiale Ceramice

Scopul lucrării: - Identificarea surselor de poluare ale instalaţiei; - Identificarea agenţilor poluanţi pentru fiecare sursă de poluare. 1. Noţiuni generale 1.1. Materialele ceramice sunt de natură anorganică, fiind obţinute prin combinarea unuia sau mai multor metale cu un nemetal, de unde şi denumirea de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Reciclarea Plasticului

Etapizarea obiectivelor de recuperare si reciclare pe perioada 2002-2004 in Romania Anul Recuperare * [%] Reciclare ** [%] 2003 2,00 0,50 2004 5,00 2,00 2005 10,00 3,50 2006 17,00 5,00 2007 25,00 8,00 2008 34,00 12,50 2009 43,00 18,50 2010 50,00 25,00 *Procent din greutatea deseurilor de ambalaje. **... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Impactul Proceselor Tehnologice asupra Mediului

Termenul stiintific "poluare" vine din francezul "polluer". Poluarea este un complex de fenomene care au schimbat sau tind sa schimbe mediul ambiant in detrimentul echilibrului ecologic natural; acestea afecteaza atmosfera(cu particule,gaze.etc),apele,de suprafata ori subterane,marile si... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Lucrări SIE

Aspecte de mediu – Procedură de sistem 1. Scop şi domeniu de aplicare Procedura descrie modul în care se identifică şi se determină aspectele de mediu ale activităţilor şi serviciilor, pe care le poate controla organizaţia şi asupra cărora se presupune că poate avea influenţă. Aspectele de mediu cu impact... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Controlul și Monitoringul Mediului

Controlul şi monitoringul mediului necesită dezvoltarea şi menţinerea unor sisteme de supraveghere continuă, care ar permite obţinerea informaţiei veridice şi complexe pentru rezolvarea problemelor legate de starea, utilizarea şi protecţia mediului şi componentelor acestuia pentru diferiţi utilizatori de informaţie... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Parametrii de Calitate a Apelor Freatice din Județul Sălaj

În tabelele prezentate mai jos vor fi redaţi câţva parametrii de calitate a apelor freatice din judeţul Sălaj, determinaţi la intervale diferite de timp. A. DATA PRELEVARII: 04.03.2008 Tabel nr.1 PARAMETRII FIZICO-CHIMICI AI APELOR FREATICE. (Sursa:DSP Zalau) Nr.Crt. Proba pH EC (µS/cm) TDS (mg/l) 1. P1 8,2... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Energii Regenerabile

LUCRAREA 1 iNcEncAREA TURBTNET PELToN (r) 1. NOTILNI TEORETICE Turbinele hidraulice sunt magini complexe gi scumpe. Fabricanlii trebuie sd furnizeze garan{ii de calitate (de exemplu, pentru randament garanliile sunt cuprinse in mod normal intre * 1%). Nu este rentabil, din punct de vedere economic, sf, se... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Protecția mediului

1.Generalitati 1.1 Prezentul standard cuprinde metodele de determinare a continutului de substante extractibile cu eter de petrol in apele de supragfata si in apele uzate. 1.2 Substantele extractibile cu eter de petrol pot fi: grasimile ( animale si vegetale ), hidrocarburile ( uleuirile minerale, hidrocarburi... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Parametrilor Fizico-Chimici ale Apelor

1. Parametrii generali şi organoleptici de calitate a apelor 1.1. Determinarea transparenţei apelor Transparenţa apelor este determinată de culoarea lor şi de turbiditate.Transparenţa apelor poate fi determinată calitativ şi cantitativ. a) Determinarea calitativă a transparenţei probei de apă Determinarea... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Proprietățile fizico-chimice ale solurilor - PH-ul, umeditatea, conținutul de calciul schimbabil, conținutul de humus și ionilor de Cl

a) Determinarea umidităţii solului prin metoda gravimetrică Umiditatea sau conţinutul de apă în sol este definită ca fiind cantitatea de apă care se află legată fizic de pămînt în momentul cînd se face recoltarea probei şi care se evaporă la 1050C. Umiditatea solului depinde de climă, natura solului, vegetaţie.... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea Gradului de Poluare a Solurilor cu Metalele Grele

Solul este un mediu complex şi dinamic, caracterizat de o faună şi floră specifice, de un ansamblu de elemente minerale şi organice şi de o circulaţie proprie a aerului şi apei, care împreună cu climatul local determină calitatea solului. Solul este un mediu viu şi dinamic, esenţial existenţei şi perpetuării... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview