Laboratoarele din domeniul Economie

Analiza performanțelor întreprinderii

Facultatea de Științe Economice și drept MCIG Anul I Proiect Analiza performanțelor întreprinderii Capitolul I Scurtă prezentare a entitații S.C. ZEUS S.A. Pitești S.C. ZEUS S.A. a fost înființată la 1 mai 1994 și își are sediul în Pitești, Str. Exercițiu, Județul Arges, la momentul actual devenind unul... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Studiu de caz analiza economico-financiară

Studiul de caz nr. 1. Să se aprecieze mărimea și evoluția veniturilor. Tabelul 1. Analiza mărimii și evoluției veniturilor Nr. Indicatori La finele anului, mii lei Abaterea absolută Ritmul creșterii, % precedent curent 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100 1. Venituri din vânzări 296.866 268.287 -28.579 -10% 2. Venituri... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Econometrie

Lucrarea nr. 1 Analiza modelului liniar simplu de regresie Procopii Vlad FB-191 Determinam mediile pentru X și Y Xmed = 25329/8=31654 Ymed=74833/8=9354 Coeficientul de corelație = 0,9841 Coeficientul de corelatie liniara simpla ia o valoare pozitiva, ceea ce indica ca legatura ce se stabileste intre Formarea... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare

Sarcini de lucru: 1. Studierea Legei Nr. LP181/2014 din 25.07.2014 Finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 1.1. Regulile bugetar-fiscale 1.2. Structura bugetului public național și relațiilor interbugetare 1.3. Procesul bugetar 2. Studierea Legei Nr. LP172/2019 din 19.12.2019 Bugetului de stat... citește mai departe

48 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM

1 Impozitul pe bunurile imobiliare Elementul Impozitul pe bunurile imobiliare Sursa Obiectul Bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri cu destinație agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și terenurile cu alte destinații speciale) din intravilan sau din extravilan,... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme informatice financiar-contabile

SRL”PROGRES” își desfășoară activitatea reglementată de lege cu privire la societățile cu răspundere limitată. Activitatea de bază a SRL”PROGRES” este comerț angro. Pe parcursul perioadei de gestiune (trimestrul IV) au avut loc următoarele operațiuni economice care sunt reflectate în tabelul 1. Se cere: 1. De... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Managementul marketingului la nivelul firmei Apicola Bihor SRL

Etapa I. Scurtă prezentare a afacerii 1. Denumirea firmei S.C. APICOLA BIHOR S.R.L. 2. Obiectul de activitate Obiectul de activitate al firmei face parte din domeniul Agricultură, vânătoare, silvicultură, subclasa: creșterea albinelor și producerea de miere și ceară. 3. Misiunea firmei Firma APICOLA BIHOR... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare

Introducere Restructurarea este o procedură de insolvabilitate ce se aplică debitorului în vederea achitării datoriilor lui, care prevede întocmirea, aprobarea, implementarea și respectarea unui plan al procedurii de restructurare, incluzând, împreună sau separat: a) restructurarea operațională și/sau financiară a... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Econometrie - Regresie simplă și multiplă

ANALIZA ECONOMETRICĂ A ACȚIUNILOR UNEI FIRME LA BURSĂ 1.Prezentarea problemei Într-o economie de piață, investitorii financiari sunt permanent interesați de evoluția acțiunilor la bursă. Fiind o perioadă de criză, valoarea cursului de tranzacționare a acțiunilor a avut variații haotice. Consultând datele oferite... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Sistem informațional

1.Prezentarea domeniului/firmei/instituţiei/organizaţiei studiate. a.Descrierea organizaţiei; b.Prezentarea sistemului informaţional al organizaţiei la nivel operaţional (prelucarea manuală / automatizată a datelor); c.Prezentarea proceselor de informaţizare / automatizare la nivel informaţional; d.Prezentarea... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Riscurile comerțului internațional

Introducere În orice actiune umana exista o concentratie dintr-un anumit compus al conjuncturii proprii actiunii respective. Acest compus este neprevazutul, factorul de incertitudine, care suporta mai multe puncte de abordare. În primul rând este vorba despre surprizele care pot aparea în timpul desfasurarii unei... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Baze de Date

Pentru laboratorul la disciplina baze de date am ales sa fac o aplicatie cu privire la evidenta facturilor unor clienti. Pentru acesta am creat 6 tabele, dupa cum urmeaza: -CLIENTI : cod_client ; nume ; localitate_client ; judet ; regiune ; data_nasterii ; nationalitate. -DETALII FACTURI : nr_facutura ;... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Ergonomie

Lucrarea tratează probleme legate de înţelegerea şi construirea de către studenţi a unui sistem Om-Maşină-Mediu. 1. Sistemul ergonomic om-maşină-mediu. Noţiuni generale. Sistemul om-maşină-mediu este un ansamblu format din componente umane şi tehnologice (maşini, echipamente) care interacţionează pe baza unui... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Planul de Afacere - Elaborare și Evaluare

Planul de afacere – elaborarea şi evaluarea Instruire pentru specialişti sistemul bancar Structura instruirii Business Planul (2 ore) Esenţa şi importanţa business planului (15 minute) Conţinutul business planului (45 minute) Metodologia elaborării business planului (30 minute) Evaluarea business planului (30... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras

Crearea unui Proiect

1 - CREAREA UNUI PROIECT ANALYSIS SERVICES În cele ce urmează vom vedea cum se poate construi un proiect Analysis Services (servicii de analiză), pe baza unei surse de date predefinite în sistem. Lansaţi în execuţie SQL Server Business Intelligence Development Studio, care este un program folosit în dezvoltarea... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Econometrie - Modelul Liniar Multifactorial

a) Pornind de la faptul că a vem o situaţe ce vizează un proces economic în care se întrunesc mai mulţi factori de influenţă, vom fi nevoiţi pentru a descrie legătura dintre aceştea, să apelăm la un model econometric multifactorial a cărui forma teoretică este următoarea: unde: Astfel analiza datelor prezentate,... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Multicoliniaritatea în Cadrul unui Model Multifactorial și Eliminarea Acesteia

În tabelul 1 sunt prezentaţi indicii de dinamică cu bază fixă (anul 1997 = 100%) a 5 variabile economice ce caracterizează economia naţională a unei ţări, pentru o perioadă de 14 ani, unde: Y – produsul intern brut, milioane unităţi monetare; X1 – consumul de capital fix, milioane unităţi monetare; X2 – numărul... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Modelul Liniar Multifactorial

Un întreprinzător cumpără un magazin având o suprafaţă de 230 m2 într-un cartier în care locuiesc în jur de 6400 (+N) de familii. O societate de consultanţă de management comercial îl informează că cifra de afaceri a magazinelor cu profilul respectiv depinde liniar de suprafaţa comercială a magazinului şi de numărul... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Modelul Liniar Unifactorial

Lucrarea de laborator nr. 1:”Modelul liniar unifactorial” În baza unui sondaj au fost înregistrate următoarele date referitoare la valoarea mijloacelor fixe (milioane lei) şi valoarea producţiei (mii lei) pentru 10 întreprinderi. Nr. într., i Valoarea MF (mil. lei), Xi Valoarea producţiei (mii lei), Yi 1 5.5 21.5... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea valorii institutului de proiectări tehnologice IPTEH SA în baza metodelor DCF și a venitului rezidual

I. Determinarea valorii intreprinderii prin metaoda DCF 1. Determinarea Fluxurilor de mijloace banesti viiitoare. In baza rezultatelor inregistrate de intreprinderea S.A. “IPTEH” in anul 2008 si aplicind un ritm de crestere de 2-7 % am prognozat fluxurile de mijloace banesti pentru urmatorii 5 ani (diagrama 1.1.1)... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Taxa pe valoarea adăugată

XII.fejezet 152.cikk Kisvállalkozások különleges felmentő rendszere - Romániai székhelyű jogi személyek - Éves forgalom kisebb mint 35000 euró (szállitott áruk és szolgáltatások összértéke, egy naptári évben) - Lejbeni érteke a Romániai Nemzeti Bank árfolyama szerint kiszámított, és a következő 1000-re... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Sistemului de Indicatori Financiari

Scop : Efectuarea calculelor aferente analizei economico-financiare al societatii pe actiuni „DRUM-3”,pe perioada de gestiune 01.01.2010-31.12.2010 ,aplicind formulele afirmate in articolul lui Balanuta. Analiza sistemului de indicatori financiari dupa Vladimir Balanuta a societatii pe actiuni “DRUM-3” Indicatori... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Mărfuri Nealimentare și Protecția Consumatorului

I.Mărfuri chimice pentru spălat şi curăţat Fişa de analiză merceologică pentru săpun 1.Elemente de marcare şi etichetare - Denumirea produsului:Săpun de toaletă - Denumirea comercială:Nancy - Denumire producător:S.C.Mert S.A. - Dată fabricaţie:11/2007 - Dată expirării:11/2014 - Ingrediente: sodium lauroyl... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Lucrări în C++

Scopul lucrarii: ─De înţeles ordinea de calcul într-o expresie; ─De a putea să citească în variabile careva valori introduse de la tastatură şi de a afişa careva mesaje textuale sau rezultate pe ecran; ─De a căpăta deprinderi de scriere a expresiilor; matematice în C∕C++ şi folosirea funcţiilor standarde; ─De a... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Estimarea Valorii Întreprinderii prin Diverse Metode

Toate etapele din viaţa construcţiilor trebuie să se supună unui sistem de reglementări constituit din: normative şi acte normative, care au menirea de a asigura aplicarea principiilor care stau la baza proiectării construcţiilor. Actele normative reglementează sistemul calităţii în construcţii; verificarea şi... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview