Laboratoarele din domeniul Automatică

Subiect examen Ingineria sistemelor de programe

Modele de ciclu de viata al dezvoltarii software 1. Modelul in cascada In modelul waterfall exista 5 etape care se succed si nu se repeta: - analiza - se defines toate cerintele sistemului cu ce va fi implementat. Aceasta lista se construieste pe baza informatiilor primate de la stakeholders ( toate partile... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Inovare și inventică în inginerie - Parcare inteligentă

Parcare inteligentă Invenția se referă la o parcare inteligentă prin intermediul căreia se pot găsi mult mai ușor locuri de parcare, fiind posibilă rezervarea locului prin intermediul unui soft, precum și vizionarea întregii parcări. Este cunoscută o parcare, prin documentul RO 00118730, la care plata se face prin... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Instrucțiunea de atribuire. Operatori aritmetici - probleme programare

1. Sa se afiseze un dreptunghi ale carui linii sunt formate din stelute (caracterul *). - Programul sursa: #include <iostream> #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { cout<<"Dreptunghiul ale carui linii sunt formate din stelute este :"<<endl<<endl; printf("***************"); printf ("\n* *");... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Conectarea potențiometrului

Scopul lucrării: De a face cunoștință cu limbajul de programare Arduino și elaborarea unei programe asupra unei placi ArduinoUNO si a unui potentiometru . Sarcina: Elaborarea unui program pentru a conecta 5 lampe LED și coordonarea puterii intensitatii cu ajutorul potentiometrului. Listingul Programului: void... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Magistrala SPI

1. Introducere 1.1 Scopul lucrării Scopul lucrării este de a familiariza studenții cu aspectele practice de baza pentru utilizarea în aplicații de comunicații de date folosind interfata SPI. 1.2 Utilizarea magistralei SPI Magistrala SPI (Serial Peripheral Interface), dezvoltată de Motorola, este o interfață de... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Realizarea unui sistem integrat de conversie electromecanică cu motor electrostatic

Deoarece realizarea practica a micromotoarelor electrostatice performante implica utilizarea unor tehnologii de inalt nivel, in lucrare, tocmai datorita lipsei unei astfel de tehnologii, sunt prezentate motoare electrostatice conventionale. Chiar si realizarea unui astfel de motor electrostatic nu este posibila la... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Numerație

Elementele electronice care stau la baza construcţiei calculatoarelor au un număr finit de stări stabile. Notându-se cu b numărul stărilor, informaţiile se pot reprezenta ca numere scrise în baza b. În funcţie de anumite convenţii, o informaţie care de fapt este un număr scris într-o baza b, poate reprezenta şi... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Prelucrarea informației

MATLAB in 2 ore Help – apare o lista lunga de comenzi Help nume_comanda – cum se foloseste o chestie si ce face Ex: help fft (fast fourier transform) Exit – se iese din mediul matlab Rand(n) – genereaza o matrice nxn cu elemente aleatoare. Un element al unei matrici se poate accesa prin matrice(i,j). Magic(n)... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Prelucrare Semnal ADSP

Material didactic: Calculator “gazdă” PC AT cu sistem de operare MSDOS/ WINDOWS 3.11/ WINDOWS 9x şi cu mediu de dezvoltare de aplicaţii pentru microprocesoare ADSP 2181, interconectat prin cablu serial cu un sistem de dezvoltare “ţintă” cu microprocesor de semnal ADSP 2181 EZKIT LITE, şi programele sursă prezentate... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Automatică și calculatoare

1. Introducere Un test "benchmark" se presupune a fi o metoda standard de masurare a performantelor unui sistem de calcul pentru a putea fi comparat cu un altul. Simpla evaluare a unor parametri simpli (de exemplu viteza în MIPS sau MFLOPS) este, adeseori, nerelevanta. Pentru orice aplicatie exista o performanta... citește mai departe

110 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea interfețelor utilizator

Componente Swing JButton JCheckBox JFrame JLabel JScrollBar JScrollPane JTextArea JTextField JColorChooser JFileChooser JDialog JProgressBar JSlider JInternalFrame Layout Managers BorderLayout BoxLayout CardLayout FlowLayout GridBagLayout GridLayout GroupLayout SpringLayout Pozitionare... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Procesoare Numerice de Semnal

1. PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL: Def: Sisteme de calcul programabile de tip “single chip” destinate prelucrarii complexe a semnalelor digitale. Deşi se numesc procesoare, ele înglobează într-un singur circuit integrat, principalele subsisteme componente ale unui sistem de calcul (unitate centrală, subsistem de... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Modelare și Indentificare

Scopul lucrării: de făcut cunoştinţă cu interfaţa grafică pachetului System Identification Toolbox de studiat modalităţi de estimarea modelului obiectului pe baza datelor de intrare şi ieşire introduse. Mersul lucrării: 1. Pentru încărcarea interfeţei grafice System Identification Toolbox în linia de comandă... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Grile POO

Grile POO – 1.Ce reprezinta Incapsularea? a) un algoritm de afisare b) regruparea mai multor elemente de date si/sau de comportament c) o metoda Java d)afiseaza detaliile interne 2.Ce spatiu de memorie este utilizat pentru o variabila de tip boolean? a)2 biti b)8 biti c)16 biti d)1 bit 3.Ce gama de... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Procesorare numerice de semnale în virgulă fixă TMS320C2X (TMS320C26)

Procesorare numerice de semnale în virgulă fixă TMS320C2x (TMS320C26) Familia TMS320 de procesoare numerice de semnale (16 sau 32 biţi) combină într-un singur cip flexibilitatea specifică controlerelor de mare viteză cu puterea de calcul a unui procesor. TMS320 este un acronim pentru toată familia de DSP-uri a... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Identificarea Sistemelor

STUDIUL PROPRIETĂŢILOR STATISTICE ALE ZGOMOTULUI ALB 1. Date de identificare Nume/Prenume Semnătura Intocmit Verificat Data elaborării/verificării 2. Scopul lucrării Scopul identificării experimentale a sistemelor este construirea modelelor matematice ale sistemelor dinamice pe baza datelor rezultate din... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Exploatarea Montarea Ajustarea și Repararea Utilajului Electrotehnic

TEMA: DESERVIREA TEHNICA SI REPARAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT.CONTROLUL APARATELOR DE MASURAT Sistemele de iluminat constituie ansamblul format din elementele luminotehnice (lămpi şi corpuri de iluminat), arhitecturale (pereţi, tavan) şi tehnologice (puncte de lucru, destinaţie, sarcini vizuale, echipamente ale... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Automatizarea proceselor din industria chimică

Pentru a preveni accidentele în laboratorul de chimie, se vor respecta următoarele reguli generale de tehnica securităţii muncii: Intrarea în laboratorul de chimie se face abia după terminarea pauzei. Este interzis alergatul în laborator. Persoanele cu părul lung şi-l vor strânge la spate în timpul efectuării... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Laborator POO

#include <iostream.h> #define d 100 class complex { private: int re, im; public: void setval(int real, int imaginar) { re=real; im=imaginar; } int getval(char c) { if(c=='r') return re; else if(c=='i') return im; } }; int main() { int x1, x2, i=0; char c; complex p[d]; inapoi: cout<<"\n... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras

Diagnoză

1. 1.1. Modelarea sistemului Sistemul cu doua rezervoare este un sistem bine cunoscut, utilizat in multe aplicatii ingineresti. In mediul universitar este utilizat atat in cadrul disciplinelor care au ca obiect- modelarea proceselor cat si in cazul celor care fac obiectul tehnicilor de reglare si control. Schema... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Ingineria reglării automate

1. SCOPUL LUCRĂRII a) analiza şi interpretarea erorilor staţionare de urmărire şi de reglare; b) studiul influenţei componentelor P, I şi D ale algoritmilor de reglare asupra erorilor staţionare c) interpretarea caracteristicii externe. 2. CONSIDERAŢII TEORETICE Structura unui sistem de reglare automată este... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare C

/* 1. Program pentru citirea de la tastatura si afisarea pe ecran a unor valori de diverse tipuri : numere, caractere, siruri de caractere. Cum se poate afisa valoarea unui pointer ? */ #include <iostream.h> int main() { char ch; void *p0; int n1, n; void *p1; float n2; void *p2; double n3; void *p3;... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras

Monitorizarea Proceselor Industriale Utilizând Tehnica AS-INTERFACE

Dorinþa de a obþine performanþe cât mai bune din instalaþiile indstriale pe plan tehnic cât ºi economic, duc la o cerere de echipamente cu performanþe crescute, instalare rapida, mentenanþã scazutã, fiabilitate si durabilitate. De multe ori cresterea performanþelor unei instalaþii înseamnã colectarea a cât mai... citește mai departe

104 pagini Gratis Extras Preview

Laborator ISA

Laborator 1 Simularea comportamentului unui circuit RLC Se consideră circuitul RLC serie din Figura 1.1 având următoarele date: U=2V, R=1Ω, L=0.2H, C=0.5F. Se cere: 1.Să se simuleze în Simulink, evolutia curentului prin circuit la aplicarea unei trepte de tensiune U la momentul de timp t = 0s. Se va utiliza... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Teoria Sistemelor

INTRODUCERE ÎN MATLAB OBIECTIVE • Descrierea programului Matlab. • Lucrul cu ferestre. • Meniurile programului Matlab. • Programarea în Matlab. • Crearea fisierelor script si function. • Instructiuni si functii de control logic. • Variabile speciale. 1.1. Introducere Matlab este un pachet de programe de... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview