Laboratoarele din domeniul Electrotehnică

Termistoare

Termistor PTC, 120 ohmi, orificiu traversant, seria PTCSL03 . Acești termistori de detectare PTC constau dintr-un mediu ceramică de titanat de bariu dopat cu rezistivitate cu placare cu cupru fire de oțel fără plumb (Pb) lipite la peleta metalizată Ag. Un strat de silicon la temperatură ridicată acoperă corpul... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Încălzirea prin inducție

Noțiuni de bază Procesarea prin inducție electromagnetică are la bază legea inducției electromagnetice și efectul Joule al curenților induși. O bobină inductoare alimentată de la o sursă de curent alternativ generează în vecinătate un câmp magnetic la rândul său variabil în timp. Conform legii inductiei... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Măsurarea puterilor și energiei active în circuite de curent alternativ monofazat

CAPITOLUL I - CERINTE 1.1 - Preambul Pentru măsurarea directă a puterii active în circuitele monofazate de current alternative se utilizează aparatul de măsură numit wattmetru. Indicația wattmetrului ( W  ) este proporțională cu valoarea medie a produsului U - I, respective cu puterea activă P: K UI K P W P P... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Studiul instalației de iluminat cu tub fluorescent

CAPITOLUL I . CERINTE 1.1 - Preambul Printre utilizatorii de curent alternativ monofazat, instala.iile de iluminat sunt deosebit de frecvente, iar printre acestea cele cu tuburi fluorescente se caracterizeaz. printro eficien.. ridicat.: practic intreaga energie electric. consumat. de tub este transformat. in... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Măsurarea elementelor reactive de circuit. analiza unui circuit R.L.C

CAPITOLUL I - CERINTE 1.1 - Preambul Elementele reactive de circuit sunt condesatorul și bobina (ideală), caracterizate în curent alternativ de noțiunea de reactanță (capacitivă și inductivă XL= ωL) Capacitatea electrică a unui condensator (C) este un parametru ce depinde în general numai de dimensiunile... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Studiul rezistoarelor neliniare

CAPITOLUL I - PREAMBUL 1.1 - Cerinte laborator -Să se studieze caracteristica neliniara a unui rezistor neliniar (bec cu incandescență) avand datele nominale ale becului: - Pn = 25 [w] - Un = 24 [V] Rezistenta nominala a filamentului este: Rn= Un 2 Pn =242 25 =23,04Ω Curentul nominal la Un=24V, va fi: I... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Analiză spectrală și filtrare numerică

Observație: În reprezentarea ferestrelor spectrale a fost utilizat mediul de simulare, Matlab. 1. FEREASTRA DREPTUNGHIULARĂ %%% reprezentarea grafica a functiei %%%% N = 80; f = (-1/2):0.001:(1/2); wd = sin(pi.*f.*N)./sin(pi.*f); plot(f,wd,'r',’Linewidth’,2); title('Fereastra dreptunghiulara','FontSize',14)... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Circuite electrice de curent continuu

Pentru efectuarea lucrări, mai jos sunt reprezentate în tabelul 1 datele de rezolvare a ei. Totodată este reprezentată și schema în figura 1, în care avem condensatorul variabil. Tabeluld de date Tabelul 1. Fig L1 L2 L3 C1 C2 C3 R1 R2 R3 f 1.4 3.67 - 48.9 15.3 - 81.5 - 50 - 130 0 0 Se consideră circuitul... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme de achiziții de date

1. Scopul În lucrarea de față se prezintă spre studiu un sistem modern de achiziții de date bazat pe o cartelă tip DAS1600 Keithley implementată în calculator. Se va urmări cunoașterea posibilităților de măsurare și achiziție a unor semnale analogice și digitale ca și posibilitățile de comandă oferite de... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Efectul Joule Lenz - Surse de Energie

Lucrarea incepe prin desenarea unui patrat cu latura de 1m(centrul de masa cu coordonate (0,0)) si unui cerc cu centrul in punctul (0,0). Adaugam urmatoarele valori : Se defineste functia : Se numeroteaza laturile : Pentru domeniul coeficientilor introducem valorile umatoare coeficientilor : Zona superioara si... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Procesarea arborelui unei mașini electrice

1.Notiuni de baza 1.1 PRELUCRARI MECANICE LA RECE In fabricatia sistemelor electrice intra diverse tipuri de piese si organe de masini construite din materiale metalice si electroizolante care necesita o prelucrare precisa la rece sau la cald. Metodele si procedeele de prelucrare mecanica la rece se pot clasifica... citește mai departe

19 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Simularea funcționării motorului de curent continu cu excitație independentă

I. Chestiuni de studiat: 1. Implementarea în MATLAB-Simulink a modelului de regim dinamic. 2. Simularea pornirii reostatice.Determinarea din simulare a treptelor reostatului de pornire și a momentelor de comutare a treptelor astfel încat pe parcursul pornirii curentul absorbit să varieze în intervalul... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Măsurarea parametrilor statici ai circuitelor digitale

Scopul lucrării: studierea standului de laborator, studierea metodelor de măsurare a nivelelor logice la ieșirea și la intrarea operatorilor logici, construirea caracteristicilor de transfer, calcularea marginilor de zgomot. Schemele de măsurare: Schema principală a porții NAND TTL Schemele pentru măsurarea... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Rețelele Ethernet partajate

I. INTRODUCERE O rețea de calculatoare ( pe scurt, rețea ) este o colecție de două sau mai multe calculatoare interconectate între ele, astfel încât să poată folosi în comun anumite resurse. Aceste resurse includ componente de genul unităților de disc, fișiere (baze de date), imprimante și echipamente de... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Traductoare pentru măsurarea nivelului

Nivelul unui lichid sau nivelul de interfaţă dintre două lichide nemiscibile poate fi determinat prin urmărirea suprafeţei de separaţie dintre faze, prin măsurarea presiunii hidrostatice, exercitate de coloana de lichid sau prin metode indirecte. Traductoare bazate pe urmărirea nivelului Acestea pot fi de tipul cu... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Alcătuirea schemelor de iluminat și semnalizare optică și acustică

1. Scopul lucrării Deprinderea studenţilor cu modalităţile de concepere, realizare şi citire a schemelor de iluminat şi semnalizare optică şi acustică. 2. Consideraţii teoretice În cadrul sistemului de iluminat se deosebeşte un sistem de iluminat exterior (SIE) şi un sistem de iluminat interior (SII). 2.1... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Elemente de bază privind alcătuirea schemelor electrice auto

LUCRAREA NR. 1 ELEMENTE DE BAZĂ PRIVIND ALCĂTUIREA SCHEMELOR ELECTRICE AUTO 1. Scopul lucrării Deprinderea studenţilor cu modalităţile de alcătuire şi de citire a schemelor electrice din domeniul auto. 2. Consideraţii teoretice 2.1. Aparatele utilizate în schemele electrice auto, ca şi cele folosite în... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Măsurări în procese industriale

1. Introducere În funcţie de precizia dorită, pentru măsurarea vitezei unghiulare (turaţiei) pe cale electrică, există o mare diversitate de mijloace. Tahometrul complet sau sistemul de măsură a turaţiei include traductorul de turaţie, circuitele auxiliare şi instrumentul de ieşire. Partea de traductor se... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Îndrumar laboratoar electrotehnică

Lucrare de laborator 1 CUADRIPOLI scopul lucrării: Simularea cuadripolilor în EWB și determinarea experimentală a parametrilor cuadripolului. 1. Simulați în EWB cuadripolii în „T” și în “π”: cu parametrii: R1=(15*V) kΩ R4=(10*V) kΩ R2=(20*V) kΩ R5=(40*V) kΩ R3=(34*V) kΩ R6=(55*V) kΩ unde V este numarul de... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Electromecanice

Lucrarea nr. 1 NOTIUNI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII IN INSTALATIILE ELECTRICE CU TENSIUNI PERICULOASE LA ATINGERE. PROTECTIA LA ATINGERI DIRECTE SI INDIRECTE ALE INSTALATIILOR ELECTRICE. CALCULUL PRIZEI DE PAMANT 1. SCOPUL LUCRARII Protectia muncii cuprinde ansamblul normelor de tehnica a securitatii si de... citește mai departe

49 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare compatibilitate electromagnetică

Laborator nr.1 Ecran sferic in camp magnetostatic La realizarea unei probleme in programul studiat la facultate si anume QuickField se genreaza patru fisiere: • Un fisier cu extensia .pbm (avand iconita ca o “lupa”) • Un fisier cu extensia .mod • Un fisier cu extensia .mgst→in acest fisier se gasesc d ele... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Aparate electrice

Scopul lucrarii: Studiul constructiei electromagnetilor de curent alternativ si curent continuu utilizati in relee si contactoare. 2.Programul lucrarii: Studiul constructiei si executarea schitelor urmatoarelor aparate electrice. 1.Releu de curent PT-40/10 2.Releu cu temporizare PᴈB 818. 3.Releu cu temporizare... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Optimizarea Constructala a Structurilor Fotovoltaice

Introducere O celulă fotovoltaica poate fi asimilata cu o dioda fotosensibila, functionarea ei bazandu-se pe proprietatile materialelor semiconductoare. Celula fotovoltaica permite conversia directa a energiei luminoase in energie electrica. Principiul de functionare se bazează pe efectul fotoelectric. De fapt, o... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Senzori și Traductori

Scopul prezentei lucrări este acela de a utiliza metoda de măsurare directă a inductivităţilor şi a capacităţilor şi, respectiv, de a studia funcţionarea unor traductoare inductive şi capacitive. 2. Noţiuni teoretice 2.1. Metode şi aparate de măsurare utilizate În orice montaj electric sau electronic apare... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Senzori și Traductoare Rezistive

1. Scopul lucrării. Scopul prezentei lucrări este acela de a cunoaşte principalele tipuri de senzori şi traductoare parametrice rezistive, a mărimilor care pot fi măsurate cu ajutorul lor, precum şi a principiilor care stau la baza funcţionării acestora. 2. Noţiuni teoretice. 2.1. Clasificarea senzorilor şi... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview