Laboratoarele din domeniul Finanțe

Lucrul individual Finanțele Întreprinderii

1. Dinamica activelor circulante Indicatori An precedent An curent Abaterea absolută Rata creșterii, % Materiale 11259577 2418520 -8841057 21,47 OMVSD 24526 32926 8400 134,24 Producția în curs de execuție și produse 2848117 1226787 -1621330 43,07 Mărfuri 10708 283640 272932 2648,87 Creanțe comerciale 14290518... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Control teorie

Funcția de control este ”ansamblul proceselor prin care performanțele firmei, subsistemelor și componenților acesteia sunt măsurate și comparate cu obiectivele și standardele stabilite inițial, în vederea eliminării deficiențelor constatate și integrării abaterilor pozitive”. Controlul financiar are o triplă... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Probleme finanțe rezolvate

1. Firma BUNĂSTAREA POPULARĂ prezintă următorul bilanț: a)Este corespunzătoare structura activelor și a pasivelor firmei? Ce probleme poate ridica actuala structură bilanțieră? b) Cum ați rezolva eventualele probleme/dezechilibre din structura activelor/pasivelor firmei? a) Nu este corespunzătoare structura... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Cheltuielilor de Ordin Economic în BPN Anii 2008-2012

Total cheltuieli publice 26146,9 27354,3 29328,9 32101 35373,5 7. Cheltuieli de ordin economic 3490,9 2620,5 3197,2 3616,4 4611,3 a. Agricultura,gospodaria silvica,gospodaria piscicola si gospodaria apelor 1243,6 1034,0 857,8 843,4 1272,8 b. Industria si constructiile 31,5 34,3 30,8 34,7 45,0 c. Transporturile,... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Procedura Fiscală Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași

CAPITOLUL I. Organizarea şi funcţionarea DGFP IAŞI 1.1. Organizarea şi reorganizarea privind aplicarea proceduri fiscale prin instituţiile finanţelor publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se reorganizează prin preluarea atribuţiilor Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Gărzii Financiare şi funcţionează... citește mai departe

65 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza ECONOMICO-FINANCIARĂ a SC Icco Metal SA

Capitolul 1 Prezentarea S.C. ICCO Metal S.A. 1.1. Înfiinţare. Denumire. Societatea comercială SC ICCO Metal SA Întorsura Buzăului s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, prin H.G.R nr. 70/26.01.1991 având forma juridică de societate pe acţiuni, şi a fost înmatriculată la Oficiul... citește mai departe

54 pagini Gratis Extras Preview

Lucrare de laborator la cercetări operaționale

Lucrare de laborator № 1. Data: 18.02.2012 A efectuat studentul grupei SPE-111 Osievschi Roman Condiţia: Un decident are de ales una din cele cinci alternative. Exista cele patru stări ale naturii, iar tabelul de plata este următorul: Alternative Stări ale naturii S1 S2 S3 S4 A1 52 44 48 52 A2 44 50 46... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Estimare a Valorilor Mobiliare

Estimarea valorilor mobiliare se efectuează prin aplicarea următoarelor metode de estimare: 1. metoda fluxurilor financiare; 2. metoda de piaţă: - metoda tranzacţiilor anterioare; - metoda estimării companiilor analogice cu aplicarea coeficienţilor de corectare; 3. metoda activelor nete. Descrierea... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Analiza financiară a unei întreprinderi în baza raportului financiar

Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii, a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurenţial. Prin intermediul... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Lucrări practice la econometrie

Lucrarea de laborator nr. 1 Modelul liniar unifactorial Se cunosc urmatoarele date privind incasarile medii lunare (mil. lei) - W si suprafata comerciala (metri patrati) - Z a 10 societati comerciale care au acelasi profil de activitate: Tabelul 1 Nr. Suprafata comerciala, m2 X Incasari medii lunare, mil.lei Y... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Structurii Activelor

Indicator Perioada de gestiune Perioada precedenta Abaterea Suma,lei % Suma,lei % absoluta relativa Cheltuieli comerciale 755274 - 1791345 - -1036071 - *privind operaţiile de marketing 0 0,00 0 0,00 0 0,00 *privind ambalajele şi ambalarea produselor şi mărfurilor 0 0,00 0 0,00 0 0,00 *de transport privind... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Ofertă creditare

Stiind ca tinerii absolventi de azi sunt preocupati din ce in ce mai mult de posibilitatea procurarii propriilor bani pentru a-si cumpara sau inchiria o casa, o masina ,pentru a-si intemeia propria familie, banca noastra ofera tinerilor posibilitatea de a a-si procura singuri banii apeland la piata de capital... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Probleme rezolvate Finanțe

Problema 1. 1. Se încheie un contract pentru cumpărarea unei opţiuni put pentru 100 acţiuni cu o primă de 6500 lei, la un preţ de exerciţiu de 1100 lei pe acţiune şi o scadenţă de trei luni. Care va fi câştigul sau pierderea cumpărătorului opţiunii, dacă la scadenţă cursul unei acţiuni va fi de 1000 lei? Cr= (Pmr... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Instrumente derivate - futures, forward, swap, opțiuni

Capitolul 12 Instrumente derivate 12.1. Forward & Futures Discutati definirea si caracteristicile contractelor forward si futures. Principalele diferente între contractele forward si cele futures sunt rezumate în tabelul urmator: FORWARD FUTURES 1. Piata de tranzactionare Se încheie pe piata OTC, prin... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Economia Sectorului Privat

Pentru a conduce o politica de stabilitate a economiei, statul are nevoie de resurse financiare considerabile pe care le procura fie prin vanzarea anumitor prestatii, fie prin fiscalitate, iar in cazul in care cele doua surse nu sunt suficiente, prin imprumut. Cresterea continua a nevoilor financiare ale sectorului... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview